Menej známe náboženstvá a sekty
Ich analýza i kritika

Jedným z mojich hobby je cestovanie po svete a rozprávanie sa s ľuďmi rôznych vieroúk o ich náboženskom presvedčení. Okrem veľkých a známych náboženstiev rád vyhľadávam aj malé náboženstvá či sekty - či už dávne a takmer zanikajúce alebo novodobé a práve sa rozširujúce.

Kresťanom sa často nepáči môj doslovný prístup k Biblii, ktorý vychádza z priameho pochopenia textu. Textu, ktorý má byť určený ľuďom ako dôležité posolstvo a teda by ho mali všetci chápať rovnako. Vraj Bibliu - obzvlášť Starý zákon - treba čítať s porozumením (vhodne prekrútiť) a na základe toho ju vysvetľovať.

Žiadne náboženstvo nemá štatút nedotknuteľnosti. Rovnako ako iné divné či bláznivé nápady s ktorými ľudia verejne vystupujú (či už presvedčenie o existencii UFO, škriatkov či večne živého Elvisa) musia byť aj náboženské nezmyselné tvrdenia postavené kritike a výsmechu. A keď sú komické, tak sa smejme.
Taký Mohammed krájajúci mesiace na polovicu a...

Homo neanderthalensis (slovensky najčastejšie uvádzaný ako človek neandertálsky), je druhom človeka, ktorý vyhynul asi pred 30-40 tisíc rokmi. Nebol však naším priamym predchodcom. Šlo o paralelnú líniu vývoja v rode Sapiens.
Istú dobu ho vedci radili k druhu Homo Sapiens ako poddruh Homo Sapiens Neanderthalis, no dnes prevláda názor, že je to...

Mormonske magické spodné prádlo, hinduistický štvorruký boh Ganeša s hlavou slona, medzigalaktický vládca Xenu zabíjajúci vodíkovými bombami ľudstvo, či prorok Mohamed letiaci na nebesia na okrídlenom koni nie sú o nič komickejšie či nezmyselnejšie historky, než z panny zrodený, po vode chodiaci, vodu na víno meniaci a do nebies stúpajúci...

Samsára - kolobech smrti a znovuzrodenia riadený karmou určuje, do akého tela sa inkarnujeme po smrti. To čo na západe voláme duša, opustí mŕtve telo a vstupuje do nového. Nemusí to však byť iba ľudské telo. Tieto duše majú napríklad podľa hinduistov aj rastliny či zvieratá. Podľa Bhagavaghíty sa duša zbavuje tiel a mení ich rovnako, ako človek...

Prípadne Wayne Bent z Nového Mexika, bývalý pastor Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorému hlásanie božieho posolstva prekazili tým, že ho uväznili na 10 rokov za zneužitie 16-ročného dievčaťa.
Brit David Shayer po tom, čo ho vyhodili z tajných služieb zistil, že je mesiášom a dokáže robiť zázraky, ako napríklad ovplyvňovať futbalové zápasy,...

Zoroastrizmus

15.03.2019

Freddie patril k parsistom, čo je indická vetva zoroastristov, ktorí utiekli z Perzie (dnešného Iránu) pri prenasledovaní moslimami. Ich náboženstvo bolo vytlačené na okraj (bežné praktiky násilného šírenia islamu). Mnoho z nich pod nátlakom konvertovalo. Niekoľkí z nich sa radšej presunuli do tolerantnejšej Indie, kde mohli v tomto náboženstve...