Menej známe náboženstvá a sekty
Ich analýza i kritika

Jedným z mojich hobby je cestovanie po svete a rozprávanie sa s ľuďmi rôznych vieroúk o ich náboženskom presvedčení. Okrem veľkých a známych náboženstiev rád vyhľadávam aj malé náboženstvá či sekty - či už dávne a takmer zanikajúce alebo novodobé a práve sa rozširujúce.

Kresťanom sa často nepáči môj doslovný prístup k Biblii, ktorý vychádza z priameho pochopenia textu. Textu, ktorý má byť určený ľuďom ako dôležité posolstvo a teda by ho mali všetci chápať rovnako. Vraj Bibliu - obzvlášť Starý zákon - treba čítať s porozumením (vhodne prekrútiť) a na základe toho ju vysvetľovať.

Žiadne náboženstvo nemá štatút nedotknuteľnosti. Rovnako ako iné divné či bláznivé nápady s ktorými ľudia verejne vystupujú (či už presvedčenie o existencii UFO, škriatkov či večne živého Elvisa) musia byť aj náboženské nezmyselné tvrdenia postavené kritike a výsmechu. A keď sú komické, tak sa smejme.
Taký Mohammed krájajúci mesiace na polovicu a...

Homo neanderthalensis (slovensky najčastejšie uvádzaný ako človek neandertálsky), je druhom človeka, ktorý vyhynul asi pred 30-40 tisíc rokmi. Nebol však naším priamym predchodcom. Šlo o paralelnú líniu vývoja v rode Sapiens.
Istú dobu ho vedci radili k druhu Homo Sapiens ako poddruh Homo Sapiens Neanderthalis, no dnes prevláda názor, že je to...

Mormonske magické spodné prádlo, hinduistický štvorruký boh Ganeša s hlavou slona, medzigalaktický vládca Xenu zabíjajúci vodíkovými bombami ľudstvo, či prorok Mohamed letiaci na nebesia na okrídlenom koni nie sú o nič komickejšie či nezmyselnejšie historky, než z panny zrodený, po vode chodiaci, vodu na víno meniaci a do nebies stúpajúci...

Dúfam, že každý sa dostatočne pripravil na ďalší koniec sveta, ktorý nás čaká už tento pondelok 23. apríla. Tentokrát ho predpovedal astrológ, (kresťanský) numerológ a konšpiračný teoretik David Meade. Aj keď mu na základe postavenia planet a hviezd už pár predpovedí nevyšlo (posledne 23. septembra 2017), Meade sa ešte nevzdáva. Biblia mu vždy...

Samsára - kolobech smrti a znovuzrodenia riadený karmou určuje, do akého tela sa inkarnujeme po smrti. To čo na západe voláme duša, opustí mŕtve telo a vstupuje do nového. Nemusí to však byť iba ľudské telo. Tieto duše majú napríklad podľa hinduistov aj rastliny či zvieratá. Podľa Bhagavaghíty sa duša zbavuje tiel a mení ich rovnako, ako človek...

Prípadne Wayne Bent z Nového Mexika, bývalý pastor Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorému hlásanie božieho posolstva prekazili tým, že ho uväznili na 10 rokov za zneužitie 16-ročného dievčaťa.
Brit David Shayer po tom, čo ho vyhodili z tajných služieb zistil, že je mesiášom a dokáže robiť zázraky, ako napríklad ovplyvňovať futbalové zápasy,...

Zoroastrizmus

15.03.2019

Keď už spomínam F. Mercuryho, asi svetovo najznámejšieho zoroastristu, tak napíšem aj niečo o tomto málo známom náboženstve, ku ktorému sa dnes hlási už iba niekoľko stotisíc veriacich.
Zoroastrizmus (v Indii nazývaný aj pársizmus) je asi najstarším monoteistickým (a výrazne dualistickým) náboženstvom, ktoré pravdepodobne výrazne ovplyvnilo pri...