Menej známe náboženstvá a sekty

Ich analýza i kritika

Východným náboženstvám sa venujem o niečo menej než tým západným. Je to však pochopiteľné, keďže východná filozofia neovplyvňuje naše životy tak výrazne ako napríklad 19 návrhov na sprísnenie interrupcií od Záborskej a spol. 🤦‍♀️

Z rodu HOMO, teda ČLOVEK, chodilo po tomto svete v minulosti podľa našich znalostí minimálne deväť rôznych druhov. Mnohé z nich dokonca obývali planétu v tej istej dobe a viac-menej aj tej istej lokalite.

Mnohým teistom len ťažko dochádza, nakoľko absurdné, a často až komické, sú niektoré ich dogmy a tvrdenia. 🙈 Často do nejakého z absurdných presvedčení vyrastajú (napr. možnosť zrodenia z panny, reinkarnácia do svätej knihy, šťastie prinášajúce modlitby a amulety, zázračné spodné prádlo chrániace pred démonmi atď.) a preto berú tieto...

Misionárska činnosť "z dverí do dverí" 🚪🚶‍♂️🚪 nie je typická len pre Svedkov Jehovových, ktorí sú na Slovensku týmto preslávení, no stretnúť sa u nás môžete aj s niekoľkými Mormónmi. Pár z nich sa zatúlalo aj na Slovensko a propagujú svoju amerikanizovanú verziu Ježišovho príbehu. Väčšinou ide o 18 ročných chlapcov v naškrobených košeliach s...

Ďalší boh opustil tento svet. Tento však nebol ukrižovaný, ale zomrel dnes (25. 11. 2020) vo veku 60 rokov na zástavu srdca.

Jedným z mojich hobby je cestovanie po svete a rozprávanie sa s ľuďmi rôznych vieroúk o ich náboženskom presvedčení. Okrem veľkých a známych náboženstiev rád vyhľadávam aj malé náboženstvá či sekty - či už dávne a takmer zanikajúce alebo novodobé a práve sa rozširujúce.

Kresťanom sa často nepáči môj doslovný prístup k Biblii, ktorý vychádza z priameho pochopenia textu. Textu, ktorý má byť určený ľuďom ako dôležité posolstvo a teda by ho mali všetci chápať rovnako. Vraj Bibliu - obzvlášť Starý zákon - treba čítať s porozumením (vhodne prekrútiť) a na základe toho ju vysvetľovať.

Haré Krišna

15.03.2019

Omrzelo Vás kresťanstvo? Potrebujete však nové náboženstvo, lebo nie ste vyzrelí a schopní sami sebe dať zmysel života? Dajte sa na jedno z New Age hnutí, kde si budete sami sebe Bohmi alebo... ...skúste Háre Krišna.
Tak ako veľa New Age kultov, aj Háre Krišna naviazala (konkrétne v roku 1964 v New Yourku) na príjemný závan spirituality z východu....