Menej známe náboženstvá a sekty

Ich analýza i kritika

Misionárska činnosť "z dverí do dverí" 🚪🚶‍♂️🚪 nie je typická len pre Svedkov Jehovových, ktorí sú na Slovensku týmto preslávení, no stretnúť sa u nás môžete aj s niekoľkými Mormónmi. Pár z nich sa zatúlalo aj na Slovensko a propagujú svoju amerikanizovanú verziu Ježišovho príbehu. Väčšinou ide o 18 ročných chlapcov v naškrobených košeliach s...

Ďalší boh opustil tento svet. Tento však nebol ukrižovaný, ale zomrel dnes (25. 11. 2020) vo veku 60 rokov na zástavu srdca.

Jedným z mojich hobby je cestovanie po svete a rozprávanie sa s ľuďmi rôznych vieroúk o ich náboženskom presvedčení. Okrem veľkých a známych náboženstiev rád vyhľadávam aj malé náboženstvá či sekty - či už dávne a takmer zanikajúce alebo novodobé a práve sa rozširujúce.

Kresťanom sa často nepáči môj doslovný prístup k Biblii, ktorý vychádza z priameho pochopenia textu. Textu, ktorý má byť určený ľuďom ako dôležité posolstvo a teda by ho mali všetci chápať rovnako. Vraj Bibliu - obzvlášť Starý zákon - treba čítať s porozumením (vhodne prekrútiť) a na základe toho ju vysvetľovať.

Žiadne náboženstvo nemá štatút nedotknuteľnosti. Rovnako ako iné divné či bláznivé nápady s ktorými ľudia verejne vystupujú (či už presvedčenie o existencii UFO, škriatkov či večne živého Elvisa) musia byť aj náboženské nezmyselné tvrdenia postavené kritike a výsmechu. A keď sú komické, tak sa smejme.
Taký Mohammed krájajúci mesiace na polovicu a...

Homo neanderthalensis (slovensky najčastejšie uvádzaný ako človek neandertálsky), je druhom človeka, ktorý vyhynul asi pred 30-40 tisíc rokmi. Nebol však naším priamym predchodcom. Šlo o paralelnú líniu vývoja v rode Sapiens.
Istú dobu ho vedci radili k druhu Homo Sapiens ako poddruh Homo Sapiens Neanderthalis, no dnes prevláda názor, že je to...

Mormonske magické spodné prádlo, hinduistický štvorruký boh Ganeša s hlavou slona, medzigalaktický vládca Xenu zabíjajúci vodíkovými bombami ľudstvo, či prorok Mohamed letiaci na nebesia na okrídlenom koni nie sú o nič komickejšie či nezmyselnejšie historky, než z panny zrodený, po vode chodiaci, vodu na víno meniaci a do nebies stúpajúci...

Samsára - kolobech smrti a znovuzrodenia riadený karmou určuje, do akého tela sa inkarnujeme po smrti. To čo na západe voláme duša, opustí mŕtve telo a vstupuje do nového. Nemusí to však byť iba ľudské telo. Tieto duše majú napríklad podľa hinduistov aj rastliny či zvieratá. Podľa Bhagavaghíty sa duša zbavuje tiel a mení ich rovnako, ako človek...