Božia (ne)spravodlivosť

Je judeo-kresťanský Boh spravodlivý alebo milosrdný?

🔥 Peklo je dokonalým, sofistikovaným nástrojom zastrašovania, ktorý fungoval na udržiavanie si vernosti a poslušnosti dlhé storočia. Týmto strachom pred racionálnym uvažovaním a pochybami sa riadila spoločnosť a určovala poslušnosť poddaných.

Táto definícia z obrázka je asi tá najvýstižnejšia definícia pojmu Boh, vychádzajúca z empirického pozorovania teistov. Nie, nie je to definícia vychádzajúca z pozorovania reality. Vychádza iba zo silne prevažujúcej PREDSTAVY väčšiny veriacich.

Všetky tie pôrodné bolesti milé dámy vám boli nadelené podľa tejto židovskej mytológie len preto, že nejaká z rebra stvorená žena pred asi 150 generáciami naschvál zjedla nedovolené ovocie. 🍎 A to chudinka ešte nevedela rozoznať dobro od zla, lebo toto poznanie sa skrývalo v tom ovocí. 🤦‍♀️ Boh je proste a jednoznačne najvyšší stupeň...

A ak by sme neboli vychovávaní v prostredí, kde sa nám od malička hovorí, že je to znak lásky, asi by sme sa pri takejto novej myšlienke chytali za hlavu. Dať niekoho umučiť a zabiť, aby ste dokázali, že ste milujúci Boh je oxymoron toho najhrubšieho zrna. Niečo ako "filantropický vrah".

Zdá sa Vám to choré a nespravodlivé? No ale Biblia vraví jasne:
1Jan1:9 "Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti."1Jan2:2 "On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta."Sk10:43 "O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne...

Namiesto vedenia ľudstva k etickému a humánnemu správaniu, ktoré by potlačovalo sexizmus a ponižovanie žien, rasovú a medzináboženskú neznášanlivosť, znižovanie utrpenia ľudí i zvierat atď, sa rozhodol ľudí viesť práve k presnému opaku (minimálne v Starom zákone, KTORÝ JE SÚČASŤOU BIBLIE, akokoľvek sa katolíci tomu snažia vyhnúť).