Veda vs. náboženstvo
Sú v rozpore či v súlade? Je viera viac, než vedecky dokázané poznanie?

V čom je moderná veda lepšia než konzervatívne náboženstvá?
Tak za pravé, je ochotná si priznať nevedomosť. Dnes sa nám to už nezdá tak podivné, no bola to ozaj "inovatívna" myšlienka. Do 15. storočia ľudia tvrdili, že všetko dôležité vedia. A čo nevedia, nie je predsa podstatné, ináč by nám to Boh určite odkázal vo svojom písme. Takže banálne...

Pozrime sa na vedeckú elitu kresťanského kreacionistického sveta, ktorá čerpá znalosti z vedecky nadčasovej, karentovanej a nobelovými cenami ovenčenej knihy kníh - Biblie a na ich TOP výroky.

Toto je môj obľúbený oxymoron (rétorická hračka s protirečiacim významom).
Veda ponúka množstvo vysvetlení (založených na dôkazoch, na rozdiel od teológie) toho, ako svet dokáže existovať aj bez nadprirodzeného kontrolóra a stvoriteľa.

Pred päťsto rokmi si ľudia mysleli, že sme výnimoční a tvoríme stred vesmíru (pri obiehaní okolo Slnka by sme sa údajne neudržali na povrchu a spadli by sme). Vesmír bol veľmi malý priestor okolo Zeme.Dokonca ešte PRED STO ROKMI sme si mysleli, že celý Vesmír tvoria iba hviezdy našej galaxie Mliečna dráha. Za ňou už nebolo nič. Iba nekonečný...

Pre zatúlaných kresťanov, ktorí by na toto reagovali klasickým klišé, že "Boh predsa viedol vedcov, aby zlepšili náš život" napíšem rovno otázku k zamysleniu: "A viedol teda aj tých vedcov, ktorí zhotovili atómovú bombu, ktorá zabila státisíce ľudí v Hirošime a Nagasaky? Viedol aj tých vedcov, ktorí zdokonalili jedovaté plyny usmrcujúce židov počas...

Kreacionizmus mladej zeme vykladá vznik vesmíru a našej Zeme podľa doslovnej interpretácie Biblickej knihy Genezis. Podľa nej bol svet stvorený pred zhruba 6000 rokmi.
Zástancovia tohto dogmatického smeru tvrdohlavo ignorujú všekty novodobé vedecké poznatky na poli kozmológie, astrofyziky, fosílnych záznamov, geológie, vrstvenia ľadovcov, skalnej...

Načo sú nám státisíce vedeckých kníh a článkov v karentovaných vedeckých časopisoch, keď stačí jeden Korán a všetko je hneď také jasné.

Ako príhodne uviedol Daniel Dennett, dnešné náboženstvá sú mixom prírodného dizajnu a inteligentného dizajnu. Dizajnu na úrovni ľudskej inteligencie. Náboženstvá sa postupne formovali podľa aktuálneho stupňa (ne)poznania sveta a časom sa evolučne menili a prispôsobovali.
Menili ich ľudia podľa toho, nakoľko boli nekonzistentné s novými poznatkami a...

Kresťania si žili spokojne a nerušene pol druha milénia, kým neexistovala moderná veda. A potom to prišlo - Biblia musela zrazu čeliť faktom. Biblický geocentrizmus bol vyvrátený vedeckým heliocentrizmom. Kreacionizmus mladej Zeme bol zahrabaný pod haldou dôkazov z geológie a paleontológie. Fyzikálne zákony dokázali popísať pohyb vesmírnych telies...

Podľa encyklopédie Britanica by sa dalo v našom tele nájsť vyše sto rôznych evolučných pozostatkov, ktoré naše telo už pravdepodobne nepotrebuje.
Rudimenty sú zakrpatené orgány, ktoré už neplnia svoju pôvodnú funkciu. Mužské i ženské pohlavné orgány obsahujú až niekoľko rudimentov. I svaly na prstoch nôh sú dôkazom toho, že sme sa vyvinuli z...