Podcasty

o ateizme, humanizme, sekularizme, skepticizme a vede

Časť z mojich blogov som previedol do zvukovej formy. Ak boli tématicky príbuzné, spojil som ich do jednej audio nahrávky, aby podcasty trvali spravidla 10 až 15 minút. Podcasty budú vychádzať od Októbra 2020 spočiatku nepravidelne. 

Je možné si ich prehrať z tejto stránky (výhodou sú priložené kompletné prepisy) alebo je ich možné nájsť na takmer všetkých rozšírených podcastových platformách a vyhľadávačoch ako Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, RadioPublic, Pocket Casts atď.

Prajem príjemné počúvanie.


01 - Hrdý ateista

Prečo sa ľudia neveriaci v bohov a božstvá zdráhajú označovať za ateistov?
Je tento termín naozaj hodný urážok alebo by sme sa mali otvorene a hrdo nazývať ateistami?
A čo vlastne znamená tento pojem a čo obsahuje?

Kompletný text podcastu 01

02 - Sme naozaj výnimoční?

Pred pár sto rokmi sa nám zdal vesmír oveľa menší a naše miesto v jeho strede tak významné a dôležité. Je stále rozumné sa domnievať, že druh Homo Sapiens nachádzajúci sa v zlomku času existencie vesmíru na zanedbateľnej modrej bodke v jednej z miliárd hviezdnych systémov na okraji jednej z biliónov galaxií je to, čo je podstatou a cieľom existencie tohto enormného kozmu.
Nie je čas zbaviť sa tohto antropocentrického a egoistického pohľadu na našu podstatu? 

Kompletný text podcastu 02

03 - Rodíme sa bez náboženskej viery

Rodíme sa ako agnostici. Nevieme nič o tomto svete a musíme sa toho veľa naučiť.
Nanešťastie už od ranného veku sa k nám z okolia dostávajú okrem faktických údajov o svete aj rôzne druhy náboženských predstáv podľa toho, v akej lokalite a kultúre sa nachádzame. Tieto na viere založené "pravdy" majú často od faktov a modernej sekulárnej morálky veľmi ďaleko.
Avšak mi im aj tak veríme. Prečo? Lebo sme tieto odpovede dostali skôr, ako sme sa naučili vôbec pýtať.
Detská indoktrinácia ideológiami je najsilnejší nástroj k formovaniu spoločnosti a je aj dôvodom k pretrvávaniu náboženských tradícií, povier a mytológie i v súčasnom modernom svete.

Kompletný text podcastu 03


04 - Vesmír vyladený pre nás?

Je presné vyladenie fyzikálnych konštánt dôkazom toho, že inteligentný stvoriteľ vytvoril náš vesmír?
Neexistujú naozaj žiadne iné alternatívne vysvetlenia? Iba stvoriteľ alebo nepredstaviteľná náhoda?
A sme to my, kto je zámerom a cieľom takto vyladeného vesmíru alebo je náš antropocentrizmus zastaralý a mali by sme konečne začať vnímať naše postavenie vo vesmíre menej egocentricky? 

Kompletný text podcastu 04


05 - Nikdy nezomrieť

Nikdy nezomrieť? Žiť večne?
Oblieva vás pri týchto vetách pocit blaženosti a radosti alebo skľúčujúceho strachu?
Mňa skôr to druhé.

Možno sa tešíte, lebo ste si ešte nikdy neskúšali prestaviť, čo pojem VEČNOSŤ naozaj znamená.
A čo by ste robili vo večnosti? Uctievali stvoriteľa? Užívali si svoje hobby?
A čo ak vás to už prestane baviť? Máte možnosť opustiť večnosť? 

Kompletný text podcastu 05


06 - Nemocnice namiesto kostolov

Bilóny eur sa minuli na stavby kostolov, chrámov, mešít, synagóg a ďalších miest určených na uctievanie mýtických bytostí.
Predstavte si svet, v ktorom by sa všetky tieto peniaze venovali na vybudovanie škôl, knižníc, nemocníc, sociálnych bytov či útulkov.

Aj keď sú tieto budovy krásne a nikto nemá nič proti ich existencii, chcem sa zamyslieť nad tým, či je ich naozaj treba také množstvo a či naozaj musia byť tak honosné, ak ich jediným účelom je uctievanie a modlenie sa.

Krajiny ako Holandsko zažívajú výrazný trend poklesu záujmu o náboženstvo. Ako využiť opustené sakrálne budovy a chrámy, ktoré zívajú prázdnotou? Určite by bola škoda takéto budovy zničiť.

Kompletný text podcastu 06


07 - Prečo nevadí, že nemáme slobodnú vôľu

Máme slobodnú vôľu alebo je svet vrátane nás determinovaný? 

Nie je slobodná vôľa iba ilúzia? Vie nám aj veda k tomu niečo povedať? 

A ak sú naše rozhodnutia a konania determinované, tak prečo by sme sa mali za naše skutky a činy zodpovedať? Taký vrah je potom len zle nakalibrovaným hodinovým strojčekom. Má zmysel ho teda trestať? 

Kompletný text podcastu 07


08 - Pohľad skeptika na zmŕtvychvstanie

Najdôležitejšia udalosť, ktorú každý kresťan považuje za pomerne presný historický údaj - zmŕtvychvstanie Ježiša.

Môže byť toto tvrdenie o nadprirodzenom úkaze akceptovateľné pre skeptickú myseľ?

Ako sa pozrieť na najčastejšie tvrdenia kresťanov preukazujúcich pravdivosť tejto udalosti?

Nie sú tieto údajné "dôkazy" o vzkriesení stelesneného Boha iba túžbami a prianiami?

Kompletný text podcastu 08


09 - Dôkazy sú cestou k pravde

Prečo si myslia niektorí teisti, že pri otázke existencie Boha nie je potrebný dôkaz a stačí len viera?

Prečo viera nie je správna cesta k hľadaniu pravdy?

A prečo práve dôkazy, nech už v akejkoľvek forme, sú tým správnym spôsobom, ako preukázať pravdivosť našich tvrdení o realite?

Kompletný text podcastu 09


10 - Cirkev a interrupcie

Pro-life alebo pro-choice?

Nikto však nie je anti-life! Otázkou by skôr malo byť, ako správne definovať počiatok života.

Je teda zhluk dvoch buniek dôležitejší ako ohrozený život matky? A čo ďalšie aspekty, ktoré vstupujú do tohto ťažkého rozhodovania?

Aký je oficiálny názor cirkvi? A odkedy to tak prezentuje? Čo si o tom myslia bežní katolíci? A čo o tom vraví Biblia či prví cirkevní otcovia?

Kompletný text podcastu 10


11 - Sekularizmus

Prečo je sekularizácia nevyhnutná?

Prečo je sekularizmus výhodný pre všetkých - neveriacich ako aj veriacich?

Slovensko je ústavou garantovaný sekulárny štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo. Je to však v praxi naozaj tak?

Kompletný text podcastu 11


12 - Zázračná Fatima

Veríte na zázraky? Ja teda nie. Prečo? Lebo sa často dajú vysvetliť aj úplne prirodzenými a naturálnymi spôsobmi.

V tejto časti sa spolu skepticky pozrieme na jednu z najznámejších nadprirodzených udalostí, ktorú v roku 1930 Katolícka cirkev vyhlásila za zázračnú. Na zjavenie Panny Márie v Portugalskej dedinke Fatima v roku 1917.

Zamyslite sa spolu so mnou, či tento údajný zázrak naozaj potvrdzuje pravdivosť náboženského učenia katolíckej cirkvi, ako o tom sama cirkev vyhlasuje, alebo je nedôveryhodný rovnako, ako početné tvrdenia o únosoch UFO, zázrakoch hinduistických guruov či iné iluzionistické triky a vyvrátené klamstvá. 

Kompletný text podcastu 12


13 - Street Epistemology

Ako pretvoriť teistu na ateistu?

Metóda pouličnej epistemológie sa zameriava na dialógovú metódu, v ktorej sa diskutéri snažia v priateľskej a nekonfliktnej rovine rozobrať podstatu určitej viery. Rozhovor nesmie rozoberať priame argumenty či faktické chyby. Zameriava sa iba na to, čo je podstatou presvedčenia a či je toto presvedčenie postavené na pevných základoch alebo len na potrebe či chcení niečomu veriť aj bez dôkazov.

Kompletný text podcastu 13 


14 - Ako je na tom ateizmus?

Sú na tom religiózne krajiny celkovo lepšie ako sekulárne krajiny? Majú kvalita života, morálka a šťastie obyvateľstva v týchto krajinách navrch oproti krajinám s vysokým zastúpením ateistov?

A čo trend ateizmu? Sú mladí ľudia rovnako religiózni alebo je medzi mladou a staršou generáciou rozdiel?

Kam smeruje a ako sa vyvíja ireligiozita v pokrokových a ako v rozvojových krajinách? Ako je možné, že pri tak rapídnom poklese počtu kresťanov v sekulárnych krajinách v poslednej dobe, je celosvetové zastúpenie kresťanov stále stabilné?


Kompletný text podcastu 14


15 - Duša

Čo je to duša? Ako ju chápu vedci, filozofovia, teológovia či spiritualisti?

V tomto podcaste sa pozriem na definície a chápanie duše z mnohých uhlov pohľadu. Od naturálnej po nadprirodzenú. Od smrteľnej po nesmrteľnú. Od výhradne ľudskej a racionálnej až po energiu všetkého živého.

Je duša v dnešnej dobe, kedy už z dobrej časti chápeme, ako fungujú procesy v mozgu, ešte stále potrebná?

Kedy duša vzniká? Kedy sa dostáva do tela? Čakajú duše niekde v čakárni na nové telá? V ktorom bode vývoja Homo sme dušu získali?

Dá sa duša filozoficky a logicky zdôvodniť? Nie sú mnohé argumentácie v prospech duše príliš deravé? Aký je rozdiel medzi dušou a vedomím? Prenáša sa vedomie na dušu? A čo psychické choroby? V akom stave sa dostávajú ľudské duše do neba - duše plodov, detí, autistov, ľudí s psychickými poruchami či extrémne nízkym IQ? Chcete prežiť večnosť v takomto stave? Alebo sme vylepšení? Sme to potom my v tom posmrtnom živote?

Existujú nejaké vedecké dôkazy existencie duše? Čo také váženie duše, mimotelové zážitky (OBE) či zážitky blízkej smrti (NDE)? Ako ich vysvetliť? A čo syndróm rozdelených hemisfér či mnohonásobné osobnosti? Rozdeľuje sa duša pri nehode a poškodení mozgu? Rozdeľuje sa duša pri jednovaječných dvojčatách? Spája sa pri splynutí plodov?

Na týmito otázkami a mnohými ďalšími sa spolu môžeme zamyslieť v tejto časti.

Kompletný text podcastu 15


16 - Ako vznikali príbehy o Ježišovi?

Príbehy o Ježišovi boli prvé desaťročia predávané medzi prvými kresťanmi iba ústne. Prvé spísané evanjeliá vznikli až 40-65 rokov po udalostiach. Dá sa dôverovať ústnemu predávaniu príbehov medzi poverčivým národom, ktorý chcel presvedčiť ostatných o svojej "zaručenej pravde"? Vedeli si snáď ľudia kedysi zapamätať komplexné texty bezchybne? Čo hovoria na takéto tvrdenia o perfektnom zapamätávaní a predávaní príbehov odborníci?

A keď už boli príbehy spísané do textovej podoby, boli zachované v dokonalom stave alebo vieme o prispôsobovaní, chybách v kopírovaní či dodatočných úpravách?

Nakoľko je Nový Zákon, ktorý rozpráva rôzne príbehy o Ježišovi, hodnoverným zdrojom informácií? Ako vznikali tieto manuskripty a prečo by skepticky zmýšľajúci človek nemal mať pocit dôvery v presnosť faktických údajov a tobôž nie v ich nadprirodzené vsuvky?

Kompletný text podcastu 16


17 - Zakázané evanjeliá

Vedeli ste o tom, že okrem štyroch cirkvou uznávaných evanjelií, ktoré to dotiahli až do Nového zákona, existujú desiatky rôznych príbehov o živote Ježiša, ktoré sa šírili medzi prvokresťanskými komunitami? 

Tieto evanjeliá a spisy boli víťaznou (ortodoxnou) vetvou zakázané, následne pre nás na pol druha tisícročia stratené a pred pár desiatkami rokov znovunájdené. O čom hovoria? Aký podľa nich bol Ježiš?

Do novozákonného kánonu to nedotiahli ani preto, lebo ich autorstvo bolo pochybné. Ale v tejto časti si povieme, prečo sa mnohí historici domnievajú, že ani množstvo kánonizovaných spisov nenapísali autori, ktorým sa pripisujú.

Kompletný text podcastu 17


18 - Strach zo smrti a viera v posmrtný život

Čaká nás ďalší level? Prejdeme po smrti do iného vedomého stavu a budeme žiť večne alebo sú tieto priania čisto založené na túžbach a strachu z ohraničenia našej existencie a definitívnosti jej ukončenia?

Ako sa teda vysporiadať s konečnosťou našej existencie? Ako to vnímajú ateisti a prečo život ktorý trvá len zopár desiatok rokov nie je ani strachnaháňajúci a ani šedý a ponurý? 

Sú vôbec tieto očakávania nebeskej večnosti či reinkarnácie do iného stavu úplne neškodné? Kam to môže viesť, keď veriaci začnú podceňovať hodnotu terajšieho, reálneho života a brať ho len ako dočasnú stanicu v prechode do niečoho dôležitejšieho a večného?

Kompletný text podcastu 18


19 - Epidémia sexuálnych škandálov

Na škandáloch so sexuálnym zneužívaním detí duchovnými RCK je šokujúce hlavne to, že to už prestáva byť šokujúce - tak často sa to deje.

Ako sa k tomu veľmi dobre vyjadril Dan Savage (parafrázujem): "Ak by deti boli znásilňované v McDonald's tak často, ako sú znásilňované v kostoloch, bolo by ilegálne brať deti do McDonald's."

Ako je teda možné, že systematické znásilňovanie detí "dedinskými hrdinami" a ich presúvanie z miesta činu na nové miesto pôsobnosti, namiesto trestného konania, je v cirkvi bežná rutina a je jej to tolerované? 

Ak by všemohúci Boh existoval a nedokázal by ani vo svojom chráme a u svojich zástupcov zabrániť zneužívaniu tisícok detí, TAK NAČO JE KOMU TAKÝ BOH?

Kompletný text podcastu 19


20 - Iba teória?

Mnohí ľudia si pletú pojmy teória, hypotéza, zákon či fakt. 


Najčastejšie dávajú teóriu do priameho protikladu s FAKTAMI, či nesprávne operujú s pojmom ZÁKON. Domnievajú sa, že až keď teória bude potvrdená, premení sa na zákon, či stane sa konečne faktom. Vravia tiež, že gravitácia nemôže byť teória, veď je to už zákon, prípadne že evolúcia nie je fakt, ale len teória. Toto ukazuje na nepochopenie týchto pojmov.

Tak si ich v dnešnej časti ozrejmime a povieme si aj niečo o tom, prečo je dobré sa spoľahnúť na vedu, aj keď už z princípu (kvôli indukčným metódam získavania poznatkov) nemôže byť nikdy stopercentná.

Kompletný text podcastu 20 


21 - Nový ateizmus

Čo je nové na novom ateizme?

Kto sú to noví ateisti a je vôbec nový ateizmus ešte stále aktuálny? V tomto podcaste si niečo povieme o nástupe a útlme nového ateizmu. Čo svetu priniesol, ako zapôsobil a čo nám ateistom zanechal.

Kompletný text podcastu 21  


22 - Neexistencia boha

Vieme dokázať neexistenciu boha?

V dnešnom podcaste zistíte, že odpoveď môže byť áno i nie.

Tiež popremýšľam nad tým, či môžeme na základe neexistencie dôkazov tvrdiť s istotou, že žiaden boh či božstvo neexistuje.

A čo vôbec dokážeme tvrdiť s istotou?

Kompletný text podcastu 22   


23 - Najznámejšie Biblické príbehy, ktoré by ste radšej nepoznali

Najpredávanejšia kniha kníh. A asi aj najmenej čítaná.

Sú v nej príbehy, ktoré každý okrajovo pozná, no nikdy ich nepreskúmal celé a s kritickým pohľadom.

No tak dnes si na to nájdeme čas a pozrieme sa spolu na dva známe príbehy, ktoré vám však nebudu vôbec pripadať ako z knihy, ktorá sa vyhlasuje za morálny základ západnej kultúry.