Podcasty
o ateizme, humanizme, sekularizme, skepticizme a vede

Časť z mojich blogov som previedol do zvukovej formy. Ak boli tématicky príbuzné, spojil som ich do jednej audio nahrávky, aby podcasty trvali spravidla 10 až 15 minút. Podcasty budú vychádzať od Októbra 2020 spočiatku nepravidelne. 

Je možné si ich prehrať z tejto stránky (výhodou sú priložené kompletné prepisy) alebo je ich možné nájsť na takmer všetkých rozšírených podcastových platformách a vyhľadávačoch ako Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, RadioPublic, Pocket Casts atď.

Prajem príjemné počúvanie.


01 - Hrdý ateista

Prečo sa ľudia neveriaci v bohov a božstvá zdráhajú označovať za ateistov?
Je tento termín naozaj hodný urážok alebo by sme sa mali otvorene a hrdo nazývať ateistami?
A čo vlastne znamená tento pojem a čo obsahuje?

Kompletný text podcastu 01

02 - Sme naozaj výnimoční?

Pred pár sto rokmi sa nám zdal vesmír oveľa menší a naše miesto v jeho strede tak významné a dôležité. Je stále rozumné sa domnievať, že druh Homo Sapiens nachádzajúci sa v zlomku času existencie vesmíru na zanedbateľnej modrej bodke v jednej z miliárd hviezdnych systémov na okraji jednej z biliónov galaxií je to, čo je podstatou a cieľom existencie tohto enormného kozmu.
Nie je čas zbaviť sa tohto antropocentrického a egoistického pohľadu na našu podstatu? 

Kompletný text podcastu 02

03 - Rodíme sa bez náboženskej viery

Rodíme sa ako agnostici. Nevieme nič o tomto svete a musíme sa toho veľa naučiť.
Nanešťastie už od ranného veku sa k nám z okolia dostávajú okrem faktických údajov o svete aj rôzne druhy náboženských predstáv podľa toho, v akej lokalite a kultúre sa nachádzame. Tieto na viere založené "pravdy" majú často od faktov a modernej sekulárnej morálky veľmi ďaleko.
Avšak mi im aj tak veríme. Prečo? Lebo sme tieto odpovede dostali skôr, ako sme sa naučili vôbec pýtať.
Detská indoktrinácia ideológiami je najsilnejší nástroj k formovaniu spoločnosti a je aj dôvodom k pretrvávaniu náboženských tradícií, povier a mytológie i v súčasnom modernom svete.

Kompletný text podcastu 03


04 - Rodíme sa bez náboženskej viery

Je presné vyladenie fyzikálnych konštánt dôkazom toho, že inteligentný stvoriteľ vytvoril náš vesmír?
Neexistujú naozaj žiadne iné alternatívne vysvetlenia? Iba stvoriteľ alebo nepredstaviteľná náhoda?
A sme to my, kto je zámerom a cieľom takto vyladeného vesmíru alebo je náš antropocentrizmus zastaralý a mali by sme konečne začať vnímať naše postavenie vo vesmíre menej egocentricky? 

Kompletný text podcastu 04