Podcast 01

Hrdý ateista

Štatistické agentúry skúmajúce demografické rozloženie religiozity stoja v neľahkej pozícii.

Odpoveď na otázku, koľko je vo svete ateistov nie je vôbec taká samozrejmá, ako by si človek predstavoval. Okrem kultúrnych a jazykových rozdielov v chápaní tohto pojmu (ale aj pojmu boh či božstvo) je častou prekážkou aj pochopenie rozsahu slova ateista. Ľudia bežne chápu pod pojmom ateista oveľa viac, než naozaj znamená. Najčastejšie si myslia, že ateizmus je presvedčenie o tom, že žiaden Boh neexistuje alebo že neexistujú vôbec žiadne nadprirodzené bytosti alebo zázraky. Občas pod ateizmom chápu odmietanie celkového duchovna a nadprirodzených javov.

Nie, že by ateisti v praxi neboli nič z doteraz uvedeného - to samozrejme často sú - no tieto ich presvedčenia a svetonázory sa viažu na úplne iné pojmy. Ateizmus má totiž iba jediný význam, a tým je "Človek s absenciou viery v božstvo či boha." Nič viac, nič menej. Ateista vo všeobecnosti netvrdí, že Boh neexistuje, len odmieta tvrdenia, že Boh existuje. A to je diametrálny rozdiel. Odmietať tvrdenie neznamená hneď tvrdiť opak.

Preto existujú rôzni ateisti. Spirituálne založení ľudia, čiže veriaci v duše či iné nadprirodzené entity, môžu byť rovnako ateistami, ak neveria v existenciu božstiev. Väčšina budhistov, džinisti či šintoisti patria medzi religióznych ľudí, aj keď neveria v božstvá, ako ich chápu iné náboženstvá. Preto sa tieto vierovyznania často nazývajú aj neteistické.

Táto pestrá terminológia zamotáva ľuďom často hlavy. Ak sa teda pri prieskume položí otázka "Veríte v Boha či božstvo?" dostanete spravidla vyššie percento záporných odpovedí, než kladných pri otázke "Pokladáte sa za ateistu?" Ateizmus je totiž všeobecne pokladaný za negatívnejšie slove, než neviera v Boha. Ako povedala Julia Sweeney vo svojej stand-up show Letting go of God: "Myslím, že moji rodičia boli mierne znepokojení, keď som im povedala, že už viac neverím v Boha, avšak to, že som ATEISTKA, to už bolo priveľa."

A preto je výsledkom sumáru celosvetových výskumov približne 500-750 miliónov ľudí bez viery v božstvo, avšak iba 200-250 miliónov ľudí, ktorí by seba označili za ateistov. Ani nie polovica. A pritom je to to isté.

Ako príklad, 54% Čechov, 48% Francúzov a 41% Nórov prehlasuje, že neverí v Boha, avšak iba 20% Čechov, 19% Francúzov a 10% Nórov sa identifikovalo ako ateisti.

Presnosť údajov o počte ateistov skresľuje aj skutočnosť, že v krajinách ako napríklad Čína, sú výsledky počtu ateistov pravdepodobne skreslené smerom nahor, zatiaľ čo v niektorých arabských krajinách, kde je ateizmus prísne trestaný sa k nemu neveriaci nemôžu verejne prihlásiť a oficiálne čísla teda opäť nevystihujú realitu. Preto je určenie skutočného počtu ateistov obzvlášť ťažké.

A tak ľudia bez viery tento náboženskou spoločnosťou démonizovaný a zatracovaný termín, často nahrádzajú radšej pojmami ako agnostik, humanista, sekularista, brajt, racionalista, voľnomyšlienkár a podobne. Tieto pojmy spravidla zahŕňajú aj ateizmus, len ten sa nevyslovuje.

Napríklad humanista je ateista s etickou životnou filozofiou. Ak sa Vás však pýtajú či veríte v božstvo, nie je správnou odpoveďou "ale ja som humanista" či "som agnostik", ale "NIE, neverím. Som teda ateista". Čo ste ešte navyše je už úplne iná otázka.

Väčšina ateistov je agnostických, teda nesnažiacich sa tvrdiť absolútnu pravdu. Ateizmus a agnosticizmus sú dva samostatné pojmy, definujúce úplne inú oblasť. Ateizmus je o VIERE a agnosticizmus o POZNANÍ. Vôbec sa nevylučujú.

Ja som agnostický ateista, ako valná väčšina ateistov. Avšak nepoviem o sebe len to, že som agnostik. To by znamenalo iba, že nevlastním absolútne poznanie či už o existencii alebo neexistencii boha. Gnostikom by som bol zase iba vtedy, ak by som predpokladal, že pravdu o neexistencii Boha poznám a som si istý v mojom presvedčení. Jedno je však dôležité pochopiť. Ak by som tvrdil, že viem, že Boh určite neexistuje, bremeno dôkazu by bolo na mojej strane a musel by som racionálne preukázať, prečo som si týmto presvedčením istý. A nepoznám žiadneho ateistu, ktorý by vedel dokázať neexistenciu Boha vo všeobecnosti, teda ani jeho deistickú či panteistickú verziu.

Ak teda poviete niekomu, že ste agnostik či humanista, málokto pochopí, čo tým myslíte. Ešte horšie je to s pojmami brajt, naturalista či voľnomyšlienkár. Ak sa však nehanbíte za to, že neveríte v Boha, povedzte priamo ľuďom, že ste ateista. Čo ste okrem toho a akú filozofiu zastávate, môžete doložiť neskôr.

Možno ste ako aj ja sekularista (popisuje moje politické presvedčenie), humanista (môj etický pohľad) skeptik (pohľad na tvrdenia) či agnostik (epistemologický pohľad). V každom prípade ste však ATEISTI. Preto mám dnes pre Vás neveriacich jeden dôležitý odkaz. Je jednoduchý, prostý a znie:

BUĎTE HRDÍ NA TO, ŽE STE ATEISTI!

Buďte hrdí na to, že ste rozumní a že patríte k významnej menšine ľudí, ktorí sa rozhodli nepokračovať slepo v tradícii a začali radšej premýšľať nad tým, čo im okolie vtĺkalo do hláv ako lokálne rozšírenú a údajne zaručenú pravdu. Buďte hrdí na to, že ste sa k otázke existencie božstva postavili skepticky a nenecháte sa viesť ako ovce v stáde smerom, ktorým bez rozmýšľania tiahne väčšina. Buďte hrdí na to, že aj napriek kresťanskej propagande bombardujúcej naše životy zo všetkých strán ste sa nedali ľahko ovplyvniť či zastrašiť.

Nie ateisti sú tí, čo sa majú skrývať alebo za niečo hanbiť. Nie ateisti veria v smiešnu starovekú mytológiu. Nie ateisti veria v tvrdenia bez akýchkoľvek dôkazov. Nie ateisti sú tí, čo diskriminujú skupiny ľudí, ktorí nesedia do ich stredovekých doktrín.

Jediní, kto by sa mal cítiť zahanbení sú tí, čo akýmkoľvek tvrdeniam veria bez jediného racionálneho dôvodu a vyzdvihujú slepú vieru ako nejakú cnosť. Zahanbení majú byť za to, že dokážu s úsmevom na tvári priať masám ľudí zatratenie, lebo sa to píše v akejsi knihe. Zahanbení za to, že odsudzujú inakosť a šíria netoleranciu a zároveň sa tvária ako nasledovaniahodné morálne vzory.

Skrývať sa preto, že ste ateisti ja ako skrývať sa preto, že ste príliš rozumní. Ešte pred pár storočiami sa ateisti museli naozaj skrývať pred väčšinou, keď chceli vystúpiť s novým názorom, ktorý by bol v rozpore s dogmami rozšírených náboženstiev. Ešte aj dnes sú mnohí ateisti v moslimských krajinách za svoju otvorenú bezvieru trestaní väznením či dokonca smrťou. Ešte pred pár rokmi bolo vo veľkej časti Európy bežné, že za svoje skeptické názory či vedecký prístup k poznávaniu sveta, boli ľudia prenasledovaní či upaľovaní.

Dnes sa už skrývať nemusíme. Vystúpiť z temna do svetla logiky a racionality a postaviť sa tým, čo spomaľujú náš pokrok a poznanie, je možno to najlepšie, čo môžeme pre spoločnosť a jej zdarnú budúcnosť urobiť.

Vďaka sociálnym médiám sme schopní po prvykrát v histórii súperiť s organizáciami, ktoré majú nehorázne finančné zdroje na svoju propagandu. Dokážeme šíriť názory a argumentovať proti nezmyslom a bludom, ktoré sa doposiaľ šírili bez kritiky a primeranej opozície.

Dúfam, že Vás môžem trochu inšpirovať k tomu, aby pre Vás bolo jednoduchšie diskutovať s tými, čo sa nad svetom zabudli zamyslieť. Dúfam, že nájdete v sekulárnom-nebi dostatok informácií, aby ste mohli prezentovať ateizmus v tom správnom svetle.

Je jedno, aká je Vaša životná filozofia a či sa nálepkujete aj inými termínmi, ktoré Vás radia napríklad k sekulárnym humanistom, náboženským skeptikom, agnostickým ireligionistom, intelektuálnym brajtom, racionálnym voľnomyšlienkárom či antiteistickým naturalistom. Ak raz odpoviete na otázku o existencii božstva: "NIE, neverím, lebo nevidím dôkaz", tak ste ATEISTI. Hovorte o sebe otvorene, že ste aj ateisti, aby sa tento v súčasnosti nepopulárny termín stal termínom, ktorý si zaslúži patričný rešpekt.

Zdieľajte napríklad články a podcasty zo sekulárneho-neba. Ukazujte iným, že ateizmus je postavený na racionalite a že ateisti sú morálni a skvelí ľudia nie zo strachu či kvôli očakávanej odmene. Sme dobrí ľudia, lebo sme na to prišli sami, že je lepšie byť dobrými. Nikto nám to nemusí každú nedeľu opakovať. Vieme zhodnotiť dopady nášho konania a vidíme, že ak sme lepší my, tak robíme aj svet okolo nás lepším.

Som teda dobrý aj bez Boha. Som ateista a som na to hrdý.