Organizované náboženstvo
Je organizované náboženstvo dobrom pre ľudstvo?

To tvrdí oficiálne cirkev. Zo štatistík však vychádza, že dnešní veriaci sa od učenia ich cirkvi často výrazne vzdiaľujú. Priepasť medzi nimi je niekedy až ohromujúca. Cirkev napríklad dodnes slepo bojuje proti antikoncepcii, no v mnohých krajinách (napr. Francúzsku, Španielsku či Brazílii) až 90% katolíkov v tom nevidí žiaden problém. V prípade...

Jan Pavol II bol jedným z mála pápežov, ktorý dokázal prejaviť aspoň akú takú morálnu odvahu a i napriek mnohým konzervatívnym a neoblomným postojom (napríklad voči potratom a antikoncepcii), podporoval napríklad vedecké poznávanie sveta a hlavne dokázal otvorene priznať chyby, ktoré v minulosti napáchala cirkev a oficiálne sa ospravedlnil. Za...

Áno, dnes budem naozaj výrazne útočnejší, ako obyčajne. Nerád pôsobím negativisticky, ale už ma naozaj vytáča počúvať stále tie isté hrozné príbehy dookola. Už ma unavuje počúvať výhovorky a sľuby, ktoré nikam nevedú. Nechcem počúvať, ako sa máme modliť, pôstiť a čakať, že sa tým snáď zázračne vymažú tie svinstvá, čo robili "morálne vzory"...

Ako uviedol Richard Dawkins, 19. storočie bolo posledné storočie, kedy vzdelaný človek mohol ešte verejne priznať, že verí v zázraky, aby sa pritom verejne nestrápnil.
Od tohto obdobia máme toľko informácií o svete a jeho fungovaní, že pretrvávanie náboženských nezmyslov je možné už iba indoktrináciou detských mozgov. Dnes takmer nikto bežne...

Zhrešili ste? Vykonali ste niečo nemorálne? Ak ste katolík, nemáte sa čoho báť. Cirkev má pre Vás riešenie.
Smrteľné hriechy sa dajú od istej doby vyznávať ústne, a to konkrétnej osobe, ktorá je Bohom na to poverená. Tak "ťažké hriechy" ako napríklad nemravnosť, opilstvo či vyhýbanie sa pravidelným nedeľným omšiam sa dajú očistiť iba oľutovaním, a...

Piateho júla oslavujeme príchod nejakých cudzincov z južných krajín v deviatom storočí. Tí nám priniesli svoju verziu náboženstva a údajne aj kultúru. S odvolávkou na túto udalosť Slováci začínajú volať kresťanstvo "naším tradičným náboženstvom" a týchto dvoch pánov ako "vierozvestcov, ktorí nám priniesli aj našu kultúru".
Fakt sme nemali žiadnu...

Určite ste nie raz počuli, ako boli kresťania hrozne prenasledovaní prvé roky Rímanmi, až kým Konštantín neurčil kresťanstvo (z politických dôvodov) za národné zjednocujúce náboženstvo. Ako veľmi boli utláčaní a čo všetko si v priebehu histórie od "nepriateľov kresťanstva" museli vytrpieť. Nevravím, že nemajú pravdu, ale skúsme sa na to ich...

V knihe Genesis 2 sa píše: "Hospodin, Boh, prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu POZNANIA DOBRA A ZLA, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš." V knihe Genesis 3 príbeh pokračuje: "No had žene povedal: Nie, určite nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho...

Vzorom kresťanstva by mal byť samozrejme jej najvyšší predstaviteľ. V prípade rímskych katolíkov je to hlava katolíckej cirkvi - pápež.
Ak sa vám zdá, že poslední pápeži svojim bojom proti homosexualite, postaveniu žien v cirkevnej hierarchii, antikoncepcii, potratom či zahmlievaniu financovania a sexuálnych či pedofílnych incidentov v svojich...