Organizované náboženstvo
Je organizované náboženstvo dobrom pre ľudstvo?

Sekty pracujú na jednoduchom straight-forward princípe. Povedia Vám priamo, že sa musíte odseparovať od inovercov a spolunažívať v komunite "vyvolených". Ostatní by Vaše blaho mohli negatívne ovplyvňovať. Pri presvedčovaní jednotlivcov na vlastnú pravdu používajú sekty silné motivačné nástroje. Odchytia si jednotlivca, najčastejšie v krízovej...

To tvrdí oficiálne cirkev. Zo štatistík však vychádza, že dnešní veriaci sa od učenia ich cirkvi často výrazne vzdiaľujú. Priepasť medzi nimi je niekedy až ohromujúca. Cirkev napríklad dodnes slepo bojuje proti antikoncepcii, no v mnohých krajinách (napr. Francúzsku, Španielsku či Brazílii) až 90% katolíkov v tom nevidí žiaden problém. V prípade...

Jan Pavol II bol jedným z mála pápežov, ktorý dokázal prejaviť aspoň akú takú morálnu odvahu a i napriek mnohým konzervatívnym a neoblomným postojom (napríklad voči potratom a antikoncepcii), podporoval napríklad vedecké poznávanie sveta a hlavne dokázal otvorene priznať chyby, ktoré v minulosti napáchala cirkev a oficiálne sa ospravedlnil. Za...

Áno, dnes budem naozaj výrazne útočnejší, ako obyčajne. Nerád pôsobím negativisticky, ale už ma naozaj vytáča počúvať stále tie isté hrozné príbehy dookola. Už ma unavuje počúvať výhovorky a sľuby, ktoré nikam nevedú. Nechcem počúvať, ako sa máme modliť, pôstiť a čakať, že sa tým snáď zázračne vymažú tie svinstvá, čo robili "morálne vzory"...

Ako uviedol Richard Dawkins, 19. storočie bolo posledné storočie, kedy vzdelaný človek mohol ešte verejne priznať, že verí v zázraky, aby sa pritom verejne nestrápnil.
Od tohto obdobia máme toľko informácií o svete a jeho fungovaní, že pretrvávanie náboženských nezmyslov je možné už iba indoktrináciou detských mozgov. Dnes takmer nikto bežne...