Povery, tradície, mýty
Čomu všetkému dokážu ľudia uveriť.

Tvrdenia, ktorým treba IBA VERIŤ nie sú obmedzené iba na náboženstvá. Existujú rôzne nenáboženské povery, pseudovedy či konšpiračné teórie. Samozrejme ako na všetko iné, kde je vyžadovaná viera, neexistujú žiadne relevantné dôkazy, ktoré by tieto domnienky potvrdzovali.Prezrite si zopár sarkastických meme obrázkov, ktoré Vám tieto "viero-hodné"...

Či už plánujete tieto dni sláviť sviatky nazvané zimný slnovrat (u nás nazvaný Kračún), Chanuka, Vianoce, Kwanzaa, Saturnálie, HumanLight, sekulárny Festivus alebo proste to čo veľa z nás - SVIATKY pokoja a mieru - ako mix rodinných a v našich končinách doposiaľ aj pohanských tradícií, nenechajte si tieto sviatky nikým pokaziť a nedovoľte nikomu...