Viera v Boha vs. skutočné poznanie
Aké božstvá sme si vymysleli a aké vlastnosti sme im dali

Americký novinár Ambrose Bierce povedal: "Modliť sa je akoby ste niekoho žiadali, aby zrušil zákony vesmíru kvôli jedinému žiadateľovi, ktorý si to navyše nesporne ani nezaslúži."
Pre veriaci rôznych náboženských vieroúk je modlitba veľmi dôležitá súčasť ich života. Niektorí venujú modlitbám dlhé hodiny každý deň. Či už prostredníctvom nej ďakujú...

S týmito predkami, ktorí museli robiť rýchle rozhodnutia a zakladali svoje životy na ľahkých a nepremyslených rozhodnutiach, tvoríme jeden druh, čo znamená, že sú nám aj napriek takmer 200 000 rokom vývoja veľmi podobní a podľa najvšeobecnejšej definície slova 'druh' by sme s nimi dokázali splodiť potomkov. Mali rovnaké pocity, rovnaké vnímanie...

Obrázok berte ako vtip, ktorý však nie je až o toľko absurdnejší ako všetko to, čo o Márii tvrdí hlavne katolícka cirkev.
Celý ten nezmyselný konštrukt ohľadne unikátnosti panenky Márie je najlepšie sledovať pri šťavnatých diskusiách medzi katolíkmi a protestantmi. Protestanti sa totiž štandardne držia doslovného učenia Biblie. Katolíci sa snažia...

Život a pôsobenie Ježisa Krista sú zdokumentované iba v kresťanských zdrojoch a nič o nich nehovoria žiadne iné vtedajšie (mimokresťanské) zdroje, ktoré boli v tej dobe i oblasti pomerne bohaté. Zachovali sa napríklad rozsiahle Senecove spisy alebo množstvo dokumentov popisujúcich úplne banálne udalosti. Žeby si tam nikto nevšimol po vode...

Myslím, že sme už dosť vyspelý druh a máme konečne dostatok správnych odpovedí (aj keď prirodzene nie na všetko), aby sme konečne túto fázu vývoja homo sapiens opustili. Fázu, ktorá bola závislá na poverách a náboženstvách.
Náboženstvo potrebovali naši predkovia, ktorí netušili, prečo im večer mizne Slnko z oblohy. Pre ľudí s mizernou znalosťou o...

Kedy vstúpila duša do tela a či existovala ešte aj pred počatím, je téma, ktorá zamestnáva kresťanských teológov a apologetov už storočia. Existujú v podstate tri základné kresťanské pohľady na túto problematiku.

Existuje slobodná vôľa? Podľa väčšiny neurovedcov nie. Odporúčam k tejto téme napríklad útlu ale pútavú knihu od Sama Harrisa s názvom "Svobodná vůle".
Kresťania sú však presvedčení, že sme od Boha dostali slobodnú vôľu a práve to je dôvodom všetkého zla na našom svete. Nie Boh, lebo ten je nekonečne dobrý. (Aj keď podľa Izaiáša 45:7 je Boh...

Skvelým príkladom prispôsobovania viery sú katolíci. Ich učenie sa v určitých častiach tak výrazne líši od učenia Biblie, že to už snáď ani nemôže byť kresťanstvo. Preto veľká časť protestantov nepokladá katolíkov za kresťanov.

Za najsmutnejší koniec diskusie s veriacim (po desiatkach predložených protiargumentov) pokladám konštatovanie: "Ja VIEM, že môj Boh je dobrý a NIKTO ma NIKDY nepresvedčí o opaku či o tom, že neexistuje."
Diskutovať s takto bigotným človekom naozaj nemá zmysel. Mnohí fundamentalisti dokonca tvrdia, že ani milióny dôkazov by nestačili na to, aby...

Vždy mi prišla myšlienka strachu pred vlastným MILUJÚCIM Bohom akosi znepokojujúca. Ale niet sa čomu diviť.
Boh stvoril dobro i zlo (Izaiáš 45:7 Ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja Hospodin činím to všetko).
A našiel si pre všetkých aj náležitú božsky-hroznú odplatu (Zjavenie Jána 21:8 Ale zbabelci, neveriaci,...