Viera v Boha vs. skutočné poznanie
Aké božstvá sme si vymysleli a aké vlastnosti sme im dali

Viera v absolútnu (avšak vedecky netestovateľnú) pravdu je špeciálny typ viery, ktorú prezentujú teisti rôznych náboženstiev. Je však VIERA ako VIERA?

Nič proti citom a emóciám. Sú veľmi dôležité a evolučne dokonca predchádzali rozumovému správaniu. Potrebujeme ich a robia naše životy pestrejšími a vlastne aj možnými (vytváraním schopnosti sebaregulácie).

Occamova (Ockhamova) britva - v logike nazývaná aj princíp úspornosti - je jednoduchá metóda používaná pri rozhodovaní sa medzi alternatívnymi hypotézami, ktorá bola pomenovaná po anglickom filozofovi a františkánskom teológovi Williamovi Ockhamovi (bol mimochodom exkomunikovaný, lebo tvrdil, že pápež nie je oprávnený vykonávať svetskú moc)....

Aká je povaha skutočnosti? Aký zmysel má môj život? Môžem si byť niekedy niečim úplne istý? Je morálka subjektívna? Prečo je skôr niečo než nič? Máme slobodnú vôľu? Čo je to krása? Existuje Boh?

Veľké množstvo ľudí na celom svete sa viac či menej pravidelne modlí a svoje božstvo o niečo žiada. Prajú si pritom často bežné veci, ktoré sa štatisticky tak či tak s určitou pravdepodobnosťou dokážu uskutočniť. A ak sa im potom želanie splní, "vedia", že ich práve božstvo v jeho nekonečnej všemocnosti a dobrote konečne vyslyšalo.

Júúúj. Keby bol náš mozog aspoň z časti tak výkonný a neomylný, ako si to o ňom myslíme. Vlastne ... ako si to o sebe myslí on sám. On totiž tvorí našu osobnosť a pokladá sa za racionálny, takmer neomylný, presne si pamätajúci organizmus a len veľmi nerád si pripúšťa chyby a omyly. Sám seba bude presviedčať, že to najdokonalejšie,...

Väčšina ľudí tohto sveta verí v tú či onú verziu posmrtnej odmeny a trestu a formujú svoje životy na základe tejto viery. Len v USA verí na posmrtný život vyše 90% ľudí. Spoliehajú sa na ňu a znevažujú tým hodnotu života, ktorý máme teraz - jediného života o ktorom vieme, že je reálny. Ak by to bolo len o plytvaní...