Akých bohov sme si stvorili...

27.05.2021

Boh, ktorého sme si vytvorili je zrkadlom nás samých. Preto je napríklad judeo-kresťanský Hospodin netolerantný, sexistický, homofóbny a krutý. Barbarský a dobovo obmedzený ako ľudia, ktorí ho stvorili.

Tí lepší veriaci si zase vytvorili obraz boha reprezentujúceho lásku a snažia sa ho nasledovať (ale aj to často len v istých limitoch).

Taký či onaký, boh je stále len obrazom, ktorý si namaľovali ľudia. 🖼️ Je výtvorom spĺňajúcim túžby a očakávania vo svete, ktorý nedáva automaticky všetky odpovede. Dokonale sedí do kultúrneho prostredia, v ktorom bol stvorený a mnohí bohovia sa postupne menia, ako sa mení aj doba a názory ľudí (tzv. zeitgeist alebo duch doby).

Antickí Bohovia boli pôžitkárski a radi medzi sebou súperili. Germánski bohovia boli statoční a odvážni. Židovský boh nemal nič proti vlastneniu ľudí či ich obetám. Hinduistické božstvo baví sex. Kresťanský boh má rád "tradičné rodiny". Ten bahajský je tolerantný k inakosti a raeliánsky prišiel na vesmírnej lodi.

Božstvo sa časom evolučne vyvíja. Prispôsobuje sa poznaniu a hlavne potrebám. Prežije ten boh, ktorý sa danému okoliu a podmienkam najlepšie prispôsobí. Nemusí sa však zákonite zdokonaľovať a zlepšovať. Iba sa vyvíja.

Americká reformátorka a feministka Susan Anthony to vystihla dokonale, keď povedala:

👉 "Nedôverujem tým ľuďom, ktorí tak dobre vedia, čo od nich chce Boh, pretože som si všimla, že sa to vždy zhoduje s ich vlastnými túžbami."

A ako Hitchens v dnešnom citáte správne poznamenal, Boh je taký, akého by sme očakávali od ľudí, ktorí stále nevyzreli do stavu samostatnosti a potrebujú (hoci aj imaginárny) dozor, duchovné útočisko a "istoty".

Od väčšiny ostatných homonidov (a teda aj šimpanzov) sa líšime len jedným párom chromozómov. Chromozóm 2 sa totiž v priebehu vývoja vetvy Homo spojil (namiesto dvoch krátkych máme jeden dlhý) a to je dôvod, prečo ich máme počtom menej než ostatné veľké primáty. So šimpanzami sme teda od tej doby geneticky nekompatibilní. Naša DNA je však z 98,8% rovnaká (v prípade bonobo ešte viac). A to stačí, aby sme boli (v priemere) inteligentnejší a výrazne tvorivejší. 

⚠️ Dosť tvorivý na to, aby sme si vymýšľali sofistikované božstvá. Ale nedostatočne inteligentní na to, aby sme sa ich zbavili.

🤔 Možno nám chýba ešte nejaké to percento rozdielnej DNA, aby sme sa od tých šimpanzov trochu viac odlíšili.