Faktické nezmysly

Skeptické čítanie Biblie

Vedecké nezmysly a historické nepresnosti

Stručný prehľad absurdít, na ktoré môžete pri čítaní svätého písma naraziť. Práve tie dokazujú, že toto dielo bolo písané ľuďmi v staroveku a stredoveku s ich úrovňou poznania sveta a nie tvorcom sveta, ktorý je neomylný a vševediaci.
Stotožňujem sa s tým, čo príhodne napísal Sam Harris v závere svojej knihy List kresťanskému národu:

"Prečo Biblia nehovorí nič o elektrine, alebo o DNA, alebo o skutočnom veku a veľkosti vesmíru? A čo trebárs o liečbe rakoviny? Keď raz plne pochopíme biológiu rakoviny, toto porozumenie bude ľahké zosumarizovať na niekoľkých stranách textu. Prečo tieto strany alebo niečo aspoň vzdialene im podobné, nenachádzame v Biblii? V tejto samej chvíli dobrí, zbožní ľudia strašlivo umierajú na rakovinu, a mnoho z nich sú deti. Biblia je veľmi hrubá kniha. Boh mal dosť miesta na to, aby nás do drobného detailu informoval ako máme držať otrokov a obetovať širokú škálu zvierat. Pre niekoho, kto stojí mimo kresťanskej viery je úplne fascinujúce, aká obyčajná môže byť nejaká kniha a predsa byť považovaná za produkt vševedúcnosti."

Keďže podrobných rozborov Biblických príbehov z vedeckého hľadiska je na internete veľa a zabrali by niekoľko desiatok až stoviek strán, zameriam sa iba na zbežný prehľad vybraných veršov v mojich obľúbených knihách Biblie. Sú to hlavne knihy Pentateuchu a Zjavenie Jána.


Genezis

1. Zem nevznikla 22. Októbra 4004 pred naším letopočtom ako to tvrdil podľa výpočtov z Bilbie arcibiskup Ussher, ani pred 6000 - 10000 rokmi ako to tvrdia kreacionisti mladej Zeme a ani pred 46000 rokmi ako to tvrdia svedkovia Jehovovi. Dokonca vznik zeme nesedí ani podľa toho, čo tvrdia kreacionisti starej Zeme a dosť ťažko by ste našli správny dátum spomedzi 200 rôznych predkladaných od katolíckych kresťanov v rozmedzí ca. 3500 do 7000 pred naším letopočtom.

Zem je totiž podľa vedeckých poznatkov stará približne 4,54 miliardy rokov, čo je dokázané viacerými na sebe nezávislými vedeckými metódami a pozorovaniami (rádiometricke datovanie, geologické pozorovania, tektonika, meranie intenzity žiarenia Slnka,...).

2. Boh stvoril najprv Zem a potom hviezdy, vtáky a veľryby pred hmyzom a plazmy a kvitnúce rastliny pred zvieratami. Veda udáva poradie vzniku presne naopak.

3. Svetlo bolo stvorené v prvý deň ešte predtým, ako boli stvorené zdroje svetla ako hviezdy a teda a j Slnko, ktoré boli stvorené až na štvrtý deň. A ako vlastne boli definované deň a noc, keď nebolo Slnko, ktoré ich určuje?

4. Rastliny boli vytvorené na tretí deň predtým ako bolo stvorené Slnko, ktoré vytvára žiarenie potrebné k fotosyntéze. "Kreacionisti starej Zeme" zamyslite sa!

5. Boh stvoril dve svetlá. Väčšie, ktoré vládne dennej oblohe (Slnko) a menšie, ktoré vládne nočnej oblohe (Mesiac). Mesiac však nie je zdrojom svetla. Svetlo len odráža. A prečo potom vládca nočnej oblohy trávi polovicu času premávanim po dennej oblohe? A prečo stvoril Boh aj zatmenia?

6. Boh povedal: "Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. " Veľa rastlín však je jedovatých. To ich stvoril, aby otrávil ľudí?

7. Stvorenie trvalo iba 6 dní, no Vesmír je dokázateľne starý 13,7 miliardy rokov. Či snáď pri ohromnosti vesmíru stvoril Boh svetlo zo vzdialených hviezd (ktoré ku nám letí milióny až miliardy rokov) už na ceste k Zemi? Niektoré hviezdy stvoril pred koncom ich života, aby sme ich mohli teraz pozorovať pri ich zániku a iné v ich strednom veku, ktorý trvá miliardy rokov?

8. Ľudia sa vyvinuli podľa evolučnej teórie postupným vývojom zo spoločného predka, ktorého zdieľame z ďalšími formami života a nie priamo z prachu a Božieho dychu.

9. V sumerskej literatúre vzniknutej tisíc rokov pred Starým zákonom sa spomínajú anjeli a stvorenie ľudí z hliny podľa vzoru bohov.

10. Prvé príbehy o raji pochádzajú z mezopotámskej kultúry. Uprostred záhrady plnej ľudí a zvierat žijúcich v harmónii bolo šesť stromov, z ktorých sa nesmelo jesť a ktoré zasadila matka bohov Ninchursag. Keď boh Enki napriek zákazu ochutnal, Ninchursag to zistila a bolo zle.

11. Boh požiadal Adama, aby pomenoval všetky druhy živočíchov. Dnes poznáme milióny druhov. Určite by mu to trvalo nepredstaviteľne dlho.

12. Eva bola stvorená z rebra Adama. Až do 16. storočia sa verilo, že muž ma o jedno rebro menej. Keď sa dokázalo, že to nie je pravda, zdvihlo to vlnu hádok a diskusií.

13. Hovoriaci had??? Ľudskou rečou??? A odvtedy sa majú hady živiť za trest iba prachom???

14. Prví ľudia žijúci na Zemi sa dožívali enormného veku (napr. Adam 930 rokov, Šét 912 rokov, Enóš 905 rokov, Kenán 910 rokov, Mahalalel 895, Jered 962 rokov, Matuzalem 969 rokov, Lemech 777 rokov atď.). Vo veku 365 rokov bol Enoch vzatý Bohom na nebesia.

15. Eva porodila dvoch synov. Kaina a Ábela. Keď Kain zabil svojho brata, Boh ho vyhnal z pôdy, ktorú obrábal. Kain teda odišiel, našiel si ženu, založil mesto a porodil potomkov. Odkiaľ ale bola táto jeho žena, keďže prví ľudia boli jeho rodičia Adam a Eva a tí mali dvoch synov?

16. V tom období boli na Zemi obri.

17. Príbeh o Noemovi je inšpirovaný napríklad indickým príbehom o Manuovi, sumerským príbehom o záchrane kráľa Ziusudru alebo akkadským príbehom o Atrachasísovi prípadne príbehom o Utanapištimovi, ktorého pred potopou spolu s celou rodinou a zvieratami každého druhu zachránil boh Ea (Enki). Najvyšší boh Enlil sa totiž rozhodol zničiť ľudstvo, lebo ho hlasitým krikom rušili pri oddychu

18. Na ventiláciu celej Noemovej archy mal Noe vyrezať jediné štvorcové okno s rozmerom 50 x 50 cm (jeden lakeť).

19. Noe vzal pár z každého žijúceho druhu na Zemi na archu (z tzv. čistých zvierat sedem párov), aby ich zachránil pred potopou. Všetky tieto zvieratá nastúpili na archu v ten samý deň.

20. Hladina vody počas potopy pokryla všetky vrcholky hôr pod šírim nebom. Prekryla ich o pätnásť lakťov, teda aj Mont Everest. Dážď trval 40 dní a voda ovládala potom zem ešte 150 dni. Odkiaľ sa nabralo toľko vody a kam sa podela po "rozfúkaní vetrom" nikto nevie.

21. Čo produkovalo kyslík celý rok plavby, keď boli všetky rastliny schopné fotosyntézy potopené pod hladinou, ktorá pokryla kompletne celý povrch zeme?

22. Čo sa stalo sladkovodným rybám Biblia tiež nevysvetľuje. Tie nalodené neboli.

23. Noe vypúšťal po potope holubicu, aby zistila, či je v okolí suchá zem. Prvýkrát neúspešne, no na druhýkrát priniesla čerstvý olivový list. Ako však mohol olivovník prežiť potopu? Ak by prežilo zrnko, nevyrástol by z neho za 7 dní olivovník. Čo sa stalo s ostatnými rastlinami, ktoré spočinuli pod hladinou vody celosvetovej potopy?

24. Kde nabral Noe jedlo pre 8 ľudí, 50 000 druhov zvierat a milióny druhov hmyzu v pároch na plavbu dlhú jeden rok? Len také slony skonzumujú za rok v priemere 55 ton stravy a vypijú vyše 300 litrov vody denne. A to je len jeden jediný druh. Lev zje za rok takmer 2 tony mäsa. Upratovať tony výkalov by asi tiež nikto nechcel.

25. Čo jedli tieto živočíchy potom, keď sa vylodili? Nie len bylinožravé, ale aj mäsožravé.

26. Ako sa dostali tučniaky z Antarktídy na územie Stredného východu či leňochody z južnej Ameriky?

27. Ako je možné, že máme záznamy a dôkazy výskytu rôznych civilizácií žijúcich v období veľkej potopy na rôznych územiach sveta, ktoré nespomínajú, žeby ich to zasiahlo alebo žeby o tom čokoľvek vedeli.

28. Ako je možné, že čiste podľa Biblických poznatkov (prudko popierajúcich vedecké poznatky) existovala 150 rokov po potope, ktorú prežila jediná rodina, celá civilizácia, ktorá dokázala postaviť Babylonskú vežu?

29. Boh povedal "Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem." Potopy sú však aj dnes veľmi bežnou pohromou a zabíjajú ľudí i zvieratá po celom svete.

30. Ďalej vraví "Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou." Dúhy sú prírodným úkazom, ktorý tu bol aj pred údajným Noem a utvára ho odraz a rozptyl svetla (s rôznym indexom lomu pre rôzne vlnové dĺžky svetla) v čiastočkách vody v ovzduší.

31. Podľa príbehu o Babylónskej veži boli rôzne jazyky vytvorené Bohom v jeden okamih. Podľa poznatkov lingvistiky vieme, že sa jazyky vyvíjajú postupne a majú podľa príbuzenstva mnoho spoločných prvkov, čo zodpovedá aj geografickému rozloženiu a migrácii obyvateľstva.

32. Aj po potope žili ďalšie generácie Noemových potomkov nepredstaviteľne dlho (Šém 600 rokov, Eber 464 rokov, Peleg 239 rokov atď.)

33. Jákob (a keďže je to v napísané v Božom slove tak aj Boh) prezentoval svoje vedomosti z biológie tým, že k tomu, aby získal pruhované a vzorované ovce a kozy, vkladal do napájadiel odkôrnené prúty rôznych drevín, aby ich zvieratá pri pití videli a potom rodili vzorovaných potomkov.


Exodus

1. Narodenie Mojžiša je až podozrivo podobné príbehu o narodení akkadského kráľa Sargona.

2. V priebehu pár stoviek rokov sa rozmnožili Izraeliti zo 70 ľudí na niekoľko miliónov.

3. Podľa veršov 4:11 je Boh vedome zodpovedný za to, keď sa ľudia rodia hluchými či nemými.

4. Boh zoslal na Egypťanov krupobitie, počas ktorého šľahal oheň.

5. Podľa 13:17 viedol Boh Izraelitov cez krajinu Filištíncov. Avšak tento príbeh historicky nesedí, keďže Filištínci obsadili Kanaánu až v 12. storočí pred naším letopočtom, teda niekoľko storočí neskôr. Toto je jedným z mnohých dôkazov, že Biblia bola veľakrát upravovaná, hlavne v siedmom storočí.

6. Cesta z Egypta do Kanaánu trvala Izraelitom 40 rokov. Takáto cesta by ani v tej dobe nemala trvať viac, než pár týždňov.

7. Verše 20:11 vravia doslova "Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho." čo znamená, že Boh stvoril svet v šiestich 24 hodinových dňoch a nie ako sa to dodatočne snažia vysvetliť kreacionisti starej zeme, že to máme brať alegoricky a myslelo sa tým 6 dlhých, presne neurčených období.

8. Počet izraelských mužov schopných bojovať pri opustení Egypta bolo podľa 12:37 asi 600 000. Spolu s deťmi, ženami a starými ľuďmi ich muselo byť zhruba 2 000 000. A to všetko v období, kedy podľa historických záznamov mal Egypt celkovo 2 000 000 obyvateľov. Žiadne zo zachovalých egyptských prameňov nezaznamenali takýto húfny odchod pracovnej sily a pritom pohraničiami zaznamenali prechod malej skupiny edómskych beduínov, ktorí hnali dobytok na lepšiu pašu.

9. Vďaka archeologickým výskumom a zdokonaleným metódam datovania sa zistilo, že Jozua nemohol hradby zbúrať ani Božou pomocou, lebo tam vtedy žiadne neboli. Vyvrátené nie je len dobytie Jericha ale aj mesta Aj a mnohých ďalších miest. Podľa vykopávok boli zničené dávno pred možným útokom Izraelcov, alebo po ňom. Józua by na to dokonca potreboval oveľa viac ako jeden život. Navyše kraj bol vtedy taký chudobný, že mestá nemali žiadne hradby a teda popisované opevnené mestá nie sú reálne. Najviac reálnych informácií sa o týchto mestách dozvieme z diplomatických záznamov a dokumentov Egypta, ktorých sa zachovalo veľké množstvo. Tieto mestá boli Egyptskými vazalmi a ak by na Kanaán Józua zaútočil, zaútočil by aj na najväčšiu veľmoc vtedajšieho sveta. Vykopávky poukázali na prítomnosť egyptského vojska, ktoré bolo na území Kanaánu aj po údajnom oslobodení Izraelcami.

10. Mestá v Exode sú síce reálne, ale v popisovanej dobe boli neobývané. Navyše sa nenašli dôkazy o ich dobývaní. Naopak našli sa dôkazy na vylúčenie násilného dobytia. Židia sa tam usadili postupne a nenásilne. Prví Izraelci boli sami pôvodne Kanaánci.