Biblia, Korán a ďalšie sväté knihy

Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Predstavte si, že by ste sa narodili ako hinduisti 🕉️ a žili by ste v prostredí južnej Indie. Od narodenia by Vám hovorili o pravde védskych spisov a hlavne dokonalosti knihy Bhagavadgíta. Chodili by ste do chrámu zasväteného Višnuovi 🛕 a doma mali sošku boha Ganéša. Všetko na svete by bolo tak dobre vysvetliteľné náukou vašej vierouky.

V poslednom príspevku som písal o tom, ako sa príbehy o Ježišovi desiatky rokov ústne tradovali medzi prvými kresťanmi a aké rôznorodé názory na Ježiša vznikali v priebehu tak dlhej doby. To všetko až po dobu, kedy sa začali príbehy spisovať, teda ca. 40 až 65 rokov po udalostiach (pri biblických knihách). Mnohé príbehy boli spísané dokonca až...

Biblické príbehy o Ježišovi sú podstatným zdrojom viery kresťanov (okrem údajných zjavení a osobných zážitkov na nezistiteľnej úrovni). Preto je veľmi dôležité a podstatné vedieť, ako tieto príbehy vôbec vznikali a ako sa dostali do Biblie v podobe, ktorú poznáme dnes.

Samozrejme - rovnako ako kresťanskí teológovia a apologéti pri Biblii - používajú aj moslimskí učenci a imámovia krkolomnú mozgovú jogu k tomu, aby dokázali prekrútiť význam každého morálne neprijateľného verša Koránu či hadísov.

Niet nad dobré čítanie. Napínavé, poučné či zábavné. Je množstvo dobrých kníh, ktoré Vám môžu veľa dať.

Keďže Biblia je nepoužiteľná ako zdroj faktických poznatkov o reálnom svete - či už sú to údaje o kozme, vývine života, fungovaní sveta alebo presné historické údaje - je len ťažko uveriteľné, že by mohla byť zdrojom presných údajov o svete, ktorý je nadprirodzený.

Zmŕtvychvstanie Ježiša pokladajú kresťania na rozdiel od iných paranormálnych mýtov, bájok a oslavných piesní za pravdivý príbeh založený na historických záznamoch a racionálnom zhodnotení údajných faktov. Dokonca ako jeden z mála biblických príbehov, tento akosi zatiaľ nie je pokladaný za alegóriu či metaforu.
Je to však najdôležitejší príbeh...