Biblia, Korán a ďalšie sväté knihy

Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Dnes, v čase najväčšieho kresťanského sviatku - Veľkonočnej nedele, sa spolu skepticky zamyslíme nad jednou z najdôležitejších udalostí či doktrín kresťanstva - zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Je to jedna z mála zázračných udalostí, ktorú asi žiadny kresťan (na rozdiel od ostatných zázračných biblických príbehov) nepovažuje za alegóriu či metaforu....

Ak zacitujete nejaký verš z Biblie (je jedno z ktorého Zákona) a verš vyznieva pozitívne, vyronia veriaci slzu šťastia nad dokonalosťou Božieho slova. 🤗 Avšak ak odcitujete verš, ktorý nabáda k netolerancii voči istým skupinám ľudí, k zabíjaniu či krutému trestaniu, tak už je z toho "vytrhávanie z kontextu" alebo "nepochopenie podstaty či...

Predstavte si, že by ste sa narodili ako hinduisti 🕉️ a žili by ste v prostredí južnej Indie. Od narodenia by Vám hovorili o pravde védskych spisov a hlavne dokonalosti knihy Bhagavadgíta. Chodili by ste do chrámu zasväteného Višnuovi 🛕 a doma mali sošku boha Ganéša. Všetko na svete by bolo tak dobre vysvetliteľné náukou vašej vierouky.

V poslednom príspevku som písal o tom, ako sa príbehy o Ježišovi desiatky rokov ústne tradovali medzi prvými kresťanmi a aké rôznorodé názory na Ježiša vznikali v priebehu tak dlhej doby. To všetko až po dobu, kedy sa začali príbehy spisovať, teda ca. 40 až 65 rokov po udalostiach (pri biblických knihách). Mnohé príbehy boli spísané dokonca až...

Biblické príbehy o Ježišovi sú podstatným zdrojom viery kresťanov (okrem údajných zjavení a osobných zážitkov na nezistiteľnej úrovni). Preto je veľmi dôležité a podstatné vedieť, ako tieto príbehy vôbec vznikali a ako sa dostali do Biblie v podobe, ktorú poznáme dnes.

Samozrejme - rovnako ako kresťanskí teológovia a apologéti pri Biblii - používajú aj moslimskí učenci a imámovia krkolomnú mozgovú jogu k tomu, aby dokázali prekrútiť význam každého morálne neprijateľného verša Koránu či hadísov.

Niet nad dobré čítanie. Napínavé, poučné či zábavné. Je množstvo dobrých kníh, ktoré Vám môžu veľa dať.