Biblia a ďalšie sväté knihy
Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Keďže Biblia je nepoužiteľná ako zdroj faktických poznatkov o reálnom svete - či už sú to údaje o kozme, vývine života, fungovaní sveta alebo presné historické údaje - je len ťažko uveriteľné, že by mohla byť zdrojom presných údajov o svete, ktorý je nadprirodzený.
Keď si autori Biblie mysleli, že je možná celosvetová potopa, ľudia žijúci deväťsto...

Zmŕtvychvstanie Ježiša pokladajú kresťania na rozdiel od iných paranormálnych mýtov, bájok a oslavných piesní za pravdivý príbeh založený na historických záznamoch a racionálnom zhodnotení údajných faktov. Dokonca ako jeden z mála biblických príbehov, tento akosi zatiaľ nie je pokladaný za alegóriu či metaforu.
Je to však najdôležitejší príbeh...

Nie je problémom len to, že kresťania vo valnej väčšine nečítajú pre nich Bohom zdelenú pravdu, ale aj keby ju čítali, nedokázali by si tú zmes protirečení a nezmyslov často ani správne vyložiť. Nato im slúžia teológovia a apologéti, ktorí sa nad stráviteľným výkladom už dlhé storočia úmorne potia. Podarilo sa im to? Ale ani zďaleka nie!
Každý číta...

Ak zacitujete nejaký verš z Biblie (je jedno z ktorého Zákona) a verš vyznieva pozitívne, vyronia veriaci slzu nad dokonalosťou Božieho slova. Avšak ak odcitujete verš, ktorý nabáda k netolerancii voči istým skupinám ľudí, k zabíjaniu či krutému trestaniu, tak už je z toho "vytrhávanie z kontextu" alebo "nepochopenie podstaty či neaktuálnosti...

Ani kresťania nie sú jednotní v tom, čo z Biblie brať doslovne a čo ako alegóriu. Preto existujú tisíce kresťanských denominácií.
Katolíci berú oveľa väčšiu časť metaforicky, než protestanti. Protestanti sa často snažia držať ešte aj knihy Genezis doslovne, napriek megatonám vedeckých faktov, ktoré sú v priamom rozpore s ich výkladom vzniku sveta.
...

Kresťanstvo ako ho dnes poznáme, je zhodou okolností práve také, aké je. Ak by na začiatku kresťanskej éry v prvých storočiach biskup Irenej z Lyonu neurčil 4 evanjelia ako hlavné a jediné správne, cisár Konštantín nevidel v kresťanstve možnosť pre zjednotenie svojej ríše a biskup Atanáš nevybral iba 27 kníh z vyše 80 existujúcich evanjelií, listov...

Predstavte si, že by ste sa narodili ako hinduisti a žili by ste v prostredí južnej Indie. Od narodenia by Vám hovorili o pravde védskych spisov a hlavne dokonalosti knihy Bhagavadgíta. Asi len ťažko by Vás niekto presvedčil, že pravda sa skrýva v Biblii či Koráne. Hlavne ak neexistuje žiaden priamy dôkaz pre to či ono tvrdenie a navyše je...

Kresťania sú roztrúsení po celom svete. V priebehu času sa lokálne pozmeňovalo aj učenie kresťanov a vznikali rôzne denominácie, ktoré sa medzi sebou viac či menej líšia.
Niektoré len v maličkostiach, ako napríklad ktoré sviatosti svätiť, ako prebieha obrad, ktorí svätí sú svätejší, či je trojjedinosť dôležitá, čo sa deje s dušou pred narodením, či...

Biblia nie len že je historicky nepresná, vedecky úplne nepoužiteľná, morálne zastaralá a obsahuje až príliš veľa rozprávkových vsuviek, navyše si navzájom odporuje.
A to nie len Starý zákon s Novým zákonom, ale aj jednotlivé Novozákonné evanjeliá a listy medzi sebou. Zopár kontradikcií som vybral do obrázka a konkrétne verše k ním si viete pozrieť...

Toto nie sú jediné dve knihy, ktoré ukazujú, ako sa jednotlivé časti postupne opisovali jedna od druhej (v angličtine je doslovná zhoda ešte o niečo väčšia, než v našom ekumenickom preklade).
Aj evanjeliá podľa Marka a Matúša sú si až príliš podobné. Niektoré state dokonca takmer identické (ako príklad trebárs v príbehu o lepre - Matúš 8:2, Mark...