Biblia a ďalšie sväté knihy
Čo pán farár nepovie a prečo sú všetky sväté knihy rovnako irelevantné.

Niet nad dobré čítanie. Napínavé, poučné či zábavné. Je množstvo dobrých kníh, ktoré Vám môžu veľa dať.

Keďže Biblia je nepoužiteľná ako zdroj faktických poznatkov o reálnom svete - či už sú to údaje o kozme, vývine života, fungovaní sveta alebo presné historické údaje - je len ťažko uveriteľné, že by mohla byť zdrojom presných údajov o svete, ktorý je nadprirodzený.
Keď si autori Biblie mysleli, že je možná celosvetová potopa, ľudia žijúci deväťsto...

Zmŕtvychvstanie Ježiša pokladajú kresťania na rozdiel od iných paranormálnych mýtov, bájok a oslavných piesní za pravdivý príbeh založený na historických záznamoch a racionálnom zhodnotení údajných faktov. Dokonca ako jeden z mála biblických príbehov, tento akosi zatiaľ nie je pokladaný za alegóriu či metaforu.
Je to však najdôležitejší príbeh...

Ak zacitujete nejaký verš z Biblie (je jedno z ktorého Zákona) a verš vyznieva pozitívne, vyronia veriaci slzu nad dokonalosťou Božieho slova. Avšak ak odcitujete verš, ktorý nabáda k netolerancii voči istým skupinám ľudí, k zabíjaniu či krutému trestaniu, tak už je z toho "vytrhávanie z kontextu" alebo "nepochopenie podstaty či neaktuálnosti...

Ani kresťania nie sú jednotní v tom, čo z Biblie brať doslovne a čo ako alegóriu. Preto existujú tisíce kresťanských denominácií.
Katolíci berú oveľa väčšiu časť metaforicky, než protestanti. Protestanti sa často snažia držať ešte aj knihy Genezis doslovne, napriek megatonám vedeckých faktov, ktoré sú v priamom rozpore s ich výkladom vzniku sveta.
...

Kresťanstvo ako ho dnes poznáme, je zhodou okolností práve také, aké je. Ak by na začiatku kresťanskej éry v prvých storočiach biskup Irenej z Lyonu neurčil 4 evanjelia ako hlavné a jediné správne, cisár Konštantín nevidel v kresťanstve možnosť pre zjednotenie svojej ríše a biskup Atanáš nevybral iba 27 kníh z vyše 80 existujúcich evanjelií, listov...