Máte radi rozprávkové bytosti?

29.07.2019

Tak čo. Už viete, ktorého tvora si vymysleli ľudia z neskorého praveku a ktorého až rozrastajúca sa cirkev?

Čítanie Biblie je ako ponorenie sa do sveta fantázie s množstvom nadprirodzených bytostí a strašidelných netvorov. Avšak ide o značne nudné čítanie. Rozhodne odporúčam radšej siahnuť po Tolkienovi, Prattchetovi či Rowlingovej. No sú ľudia, ktorí nájdu potešenie aj v tejto podivnej zbierke kníh. A navyše záhadným spôsobom týmto príbehom aj veria. 

Takí potom pri narážkach na obrov, drakov, behemótov či jednorožcov často tvrdia, že to len my neveriaci všetko prekrúcame a ono sa jedná o úplne normálne tvory ako napr. lepšie živené osoby (obri), dinosaury (draky), byvoly (behmóti) či nosorožce (jednorožce). Na druhej strane však pri iných nereálnych bytostiach ako satan či anjeli, o ktorých im od detstva nahovárali, že sú skutoční, už nepotrebujú žiadne náhrady. Anjel nemusí byť len nepochopený vtáčik či démon iba nepochopený krtko či had. Proste toto už sú reálne tvory.

Biblia obsahuje stovky veršov narážajúcich okrem vymysleného božstva aj na ďalšie vymyslené tvory. Tu je len zopár príkladov, aby ste sa vo svete biblickej fantastiky nestratili:

Leviatan - vodná príšera vo forme hada

"V ten deň Hospodin krutým mečom, veľkým a mocným, potrestá Leviatana, unikajúceho hada, Leviatana, skrúteného hada, a zabije draka z mora." (Iz 27,1)

Drak - okrídlená príšera (podľa folklórneho pohľadu na ňu aj chŕliaca oheň)

"Vtom sa objavili dva obrovské draky pripravené na súboj a všade sa rozliehal ich hrozivý rev." (Estgr 1,1)

Chreubín alebo Cherub - druh anjela, bytosti s ľudskými a zvieracími charakteristikami

"Lebo cherubíni rozprestierali krídla nad stanovišťom archy, takže cherubíni zakrývali zhora archu a jej žrde." (1Krl 8,7)

Obor - nadrozmerná bytosť

"V tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov." (Gn 6,4)

Jednorožec - štvornohý tvor s jediným rohom

"Jeho krása nech je ako prvorodeného býka a jeho rohy ako rohy jednorožca " (Dt 33,17)

Satan - padlý anjel, ktorý sa stal protivníkom Boha a nabáda k hriechom.

"I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov." (1Krn 21,1)

Démon - zlá nadprirodzená bytosť slúžiaca diablovi, satanovi

"Podvečer však, po západe slnka, prinášali k Nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi" (Mk 1,32)

Čarodejnica - žena venujúca sa mágii a zaklínadlám

"Čarodejnicu nenecháš nažive." (Ex 22,17)

Behemót - biblická obluda, nepremožiteľná stvora zeme (podobne ako Leviatan je nepremožiteľná stvora mora)

"Predstav si Behemóta, ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok." (Job 40,15)

Anjel - nebeská bytosť, ktorá je často prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi

"Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára." (Ex 3,2)

Sedemhlavá príšera - prízrak novozákonného autora, ktorý si vraví Ján a ktorého schyza tvorí poslednú knihu Biblie

"Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená." (Zj 13,1)


Pápež - posledná bytosť zo zoznamu. Slovo, ktoré v žiadnej prekladov Biblie nenájdete (ani v katolíckej, ekumenickej, pravoslávnej, botekovej, roháčovej či evanjelickej verzii). Katolíci ho berú ako najvyššieho predstaviteľa cirkvi a domysleli si, že je nástupcom apoštola Petra. Istú dobu platila o ňom dogma o pápežskej neomylnosti. Protestanti ho dlhé roky brali za antikrista a zástupcu satana a v dnešnej dobe ho už väčšina ako tak toleruje ako normálneho omylného človeka. V Biblii sa však nikto ako štafetový najvyšší zástupca Boha či jeho avatara Ježiša nespomína.

Toľko teda dnes k príšerám.