Filmy

o ateizme a reálnom svete

Dokumentárne filmy a seriály o reálnom svete

Ako náš svet funguje? Ako ho reálne spoznávame? Ako spoznať, čo je pravda a čo iba ilúzia? Možno pomôžu práve tieto dokumentárne filmy a seriály, ktoré nabádajú ku skeptickému pohľadu a pomáhajú k pochopeniu vedeckých dôkazov. Či už ide o evolúciu, kozmológiu, transcendenciu či mytológiu, náš pohľad by mal byť vždy najprv skeptický a požadovať fakty a dôkazy.

Kozmos
Cosmos
1980 USA
****

Trinásťdielny dokument uvádzaný slávnym Carlom Saganom. Tento dokumentárny seriál je nie len o Vesmíre z pohľadu astrofyziky, jeho vzniku, vývoja a možného zániku, no rozpráva zaujímavé príbehy z histórie vedy a výskumu vesmíru, o astronómii ale i astrológii, o možnom živote vo vesmíre ale aj o ufo. 

cz dab

Kozmos - časopriestorová odysea
Cosmos: A Space Time Odyssey
2014 USA
*****

Nový trinásťdielny dokumentárny seriál sprevádzaný astrofyzikom Neil deGrase Tysonom. Efekty, ktoré by mohli závidieť aj moderné sci-fi filmy. Úchvatný pohľad na svet od mikrokozmu po makrokozmos, od minulosti do budúcnosti. Výborne prevsprávané príbehy známych vedcov a objaviteľov, priekopníkov v oblasti poznávania kozmu. Seriál získal množstvo ocenení a je tým najodporúčanejším z pomedzi všetkého, čo na tejto stránke prezentujem.

cz dab

Stephen Hawking: Veľkolepý plán
Stephen Hawking: The Grand Design
2012 USA
****

V trojdielnom dokumentárnom seriáli, ktorým Vás prevedie svetoznámy teoretický fyzik Stephen Hawking sa dozviete o jeho pohľade na otázky ako Zmysel života (E01), Kľúč do Kozmu (E02) a či Stvoril Vesmír Boh (E03).

cz dab

Cestovanie červou dierou s Morganom Freemanom
Through the Wormhole with M.F.
2010 USA
*****

Seriál sa začal natáčať v roku 2010 a pre jeho úspech pokračoval až do roku 2016 siedmou sériou. Výborne podané témy uvádzané známym hercom M. Freemanom. Bohu, náboženstvu či posmrtnému životu sú v tomto dokumente venované viaceré epizódy, ako napr. 01x01 Existuje stvoriteľ? 02x01 Existuje život po smrti? 03x02 Existuje nadradená rasa? 03x10 Vymysleli sme Boha? či 04x10 Stvoril Boh evolúciu?

cz dab

Nepriatelia rozumu
Enemies of Reason
2007 Velká Británia
*****

Dvojdielny seriál od evolučného biológa Richarda Dawkinsa, v ktorom predstavuje, čo môžu napáchať všetci pseudovedci a pseudoliečitelia, ak sa neoprávnene vyhlasujú za ozajstných vedcov či lekárov. Astrológovia, prútikári, jasnovidci, liečitelia alternatívnej medicíny či propagátori homeopatík nemajú len neprimerané tržby z "neškodnej činnosti", no svojou činnosťou môžu ohrozovať zdravie a životy dôverčivých ľudí.

sk tit

Genialita Charlesa Darwina
Genius of Charles Darwin
2008 Veľká Británia
*****

Richard Dawkins predstavuje v trojdielnom dokumente Charlesa Darwina a jeho prínos pre vedu a pochopenie vývoja živých organizmov prirodzeným výberom. Ukazuje reálne fakty a dôkazy evolúcie a snaží sa skupine mládežníkov z náboženských škôl ukázať vedecký prístup k poznávaniu pravdy o našom svete.

en tit

Charles Darwin a strom života
Charles Darwin and the three of life
2009 Veľká Británia
*****

Vynikajúci dokument jednoducho a veľmi názorne vysvetľujúci, ako funguje evolúcia, ako sme postupne túto vedeckú teóriu overovali a odpovedali aj na posledné otvorené otázky. Od Darwina a jeho pôvodnej práce o prirodzenom výbere, cez fosílne záznamy prechodných tvorov, rádiometrické merania dokazujúce vek Zeme a fosílií, pokračuje cez vysvetlenie komplexnosti oka a jeho fungujúcich medzistupňov či ku vysvetleniu výskytu tvorov na Zemi vedeckou teóriou platňovej tektoniky až po dedičnosť a genetiku. Proste dostatok základných informácií, aby ste pochopili o čom evolúcia je a ako ju dnes chápeme.

cz dab

Ryba v nás
Your inner Fish
2014 USA
*****

Skvelý trojdielny dokument od Dr Neila Shubina, ktorý ako veľmi skúsený paleontológ sprevádza sériou plnou dôkazov a vysvetlení. Vedeli ste napríklad, prečo ľudské embryo stále obsahuje žĺtkový vak, prečo vyzerá na začiatku vývoja podobne ako embryo ryby či jaštera, ako vyzerá evolučný medzičlánok medzi človekom a jašterom, kde sa nachádzajú najlepšie skameneliny z devónskeho obdobia? Ak Vás to zaujalo, určite si pozrite tento moderný dokumentárny seriál a dozviete sa viac o tom, čo nám v tele ostalo po našich predkoch keď boli ešte rybami či plazmi.

cz dab

Od ľudoopa k človeku
Ape to Man
2005 USA
****

Jeden z mnohých dokumentárnych filmov na tému evolúcie človeka. Tento dokument z produkcie The History Channel sa zameriava na príbeh postupného nachádzania jednotlivých fosílií a hrané príbehy upresňujú myšlienky a pocity vtedajších vedcov. Príbehy sú dopĺňané vysvetleniami súčasných najvýznamnejších vedcov.

en tit

Derren Brown - Mesiáš

Derren Brown - Messiah
2005 Velká Británia
****

Dokáže Derren Brown, slávny britský iluzionista a mág, presvedčiť ľudí na nepresvedčiteľné svojimi trikmi? Uveria mu ateisti, že existuje Boh, dokáže presvedčiť skeptikov, že môžu komunikovať s mimozemšťanmi či mŕtvymi? Vybral sa do USA, aby urobil zaujímavý test na ľuďoch a prezentuje nám ich neuveriteľnú dôverčivosť.

cz dab

Dokumentárne filmy o náboženskej polemike

Čo je to Boh? Ako ho definovať? Sú sväté knihy rôznych náboženstiev v tejto otázke konzistentné? A je vôbec viera v Boha potrebná a správna? Nie je snáď pravda, že náboženstvá vykonali v histórii viac zla než dobra a jedine rozdeľujú ľudí a štvú ich proti sebe?

Proboha!
Religuous
2008 USA
****

Bill Mahler je americký komik a komentátor, ktorý sa netají svojim ateistickým názorom na svet. Rozhodol sa s filmovým štábom navštíviť niekoľko známych náboženských destinácií v USA a porozprávať sa s tamojšími ľuďmi na tému náboženstvo. Samozrejme ako je to pre Billa typické, neskrýval si servítku pred ústa a pýtal sa vždy priamo a uštipačne.

cz dab

Koniec Bohu? Sprievodca Horizon...
The End of God? A Horizon Guide...
2010 Veľká Británia
****

Historik vedy Thomas Dixon sa rozhodol prezrieť archívy BBC a z obdobia päťdesiatich rokov vysielania relácie Horizon vytvoril súhrn konfliktov medzi vedou a náboženstvom. Prechádza obdobiami od Galilea a jeho problémom s cirkvou až po moderné ostré debaty medzi kreacionistami a evolucionistami v USA. V dokumente sa snaží nájsť odpoveď na otázku, či v dnešnej dobe (150 rokov po Huxleyho obhajobe evolúcie v Oxforde) je stále v našom svete ešte miesto pre Boha.

en tit

Koreň všetkého zla?
Root of all Evil?
2008 Veľká Británia
*****

Dawkins pristupuje k tomuto dokumentu nie ako evolučný biológ, ale ako najznámejší propagátor vedy a bojovník proti náboženstvu. Vidí v ňom totiž zlo a pokúsi sa ukázať, prečo sú hlavne dnešné monoteistické náboženstvá neprospešné pre spoločnosť. Okrem netolerantnosti, vzájomným vojnám a zaostalej morálke poukazuje aj na dogmatické učenie, ktoré je v rozporom s vedeckým poznaním sveta. Poukazuje na to, aký dokáže byť náboženský fanatizmus obmedzený a zároveň útočný.

cz tit

Biblia proti Darwinovi
Genesis versus Darwin
2005 Nemecko
***

Dva protichodné názory na vznik Vesmíru, života na Zemi a ľudí. S prvým prichádzajú kreacionisti riadiaci sa svätým textom a na druhej strane stoja vedci pozorujúci svet empiricky a hľadajúci dôkazy k vytvoreniu vedeckých teórií. Jednou z nich je aj teória evolúcie Charlesa Darwina. Náhľady na evolučnú teóriu a na inteligentný dizajn odprezentujú nie len kreacionisti, ale aj vatikánsky kňaz obhajujúci teologickú evolúciu či vedci zastávajúci vývoj organizmov prírodným výberom. Zaujímavosťou je v dokumente napríklad návšteva moderného kreacionistického múzea v USA, ktoré zobrazuje deti hrajúce sa na piesočku s dinosaurami pred necelými 6000 rokmi.

cz dab

Ohrozenie náboženskými školami?
Faith School Menace?
2010 Veľká Británia
*****

Ďalší skvelý dokument od R. Dawkinsa. Tentokrát sa zameral na rozrastajúci sa počet náboženských škôl v Británii. V súčasnosti je to každá tretia škola. Prístup na náboženské vyučovanie v kresťanskej či židovskej škole nezískal, no podaril sa mu veľmi vydarený rozhovor v moslimskej škole. To, ako chápu svet a vedecké poznatky budúce doktorky a právničky v tejto škole je dych-berúce. Indoktrinácia týchto detí vierou spôsobuje hrozné škody na ich mysliach. Zaujímavé sú aj rozhovory s ďalšími kompetentnými osobnosťami, ktoré majú prehľad v danej problematike.

en tit

Vojna proti vede
A War on Science
2006 Veľká Británia
*****

Ďalší skvelý dokument zo série Horizon Britskej BBC. Tento sleduje prípad, ktorý sa odohral v roku 2005 v USA. Tamojšie školy v Dover Area School District sa snažili presadiť Inteligentný dizajn (ID) ako alternatívu k Evolučnej teórii na vyučovaní Biológie. Počas trojmesačného súdneho procesu bolo vypočutých množstvo vedcov a aj zástancov ID. Záver bol jednoznačný: ID je len prezlečený kreacionizmus a s vedou nemá nič spoločné. Náboženské mystifikácie našťastie ani v USA nepatria do verejných škôl.

en

Boh, ktorý tu nebol
The God, who wasn't there
2005 USA
***

Aký je rozdiel medzi Biblickým a historickým Ježišom? Neboli mu náhodou prisúdené mnohé vlastnosti, zázraky či udalostí? Aký je rozdiel medzi ním a inými spasiteľmi, vykupiteľmi či mesiášmi z histórie, ktorí boli takisto zrodení z panien, konali podobné zázraky a boli o nich napísané obdobné knihy? Je Biblia kniha faktov alebo len literárne dielo prispôsobované a dotvárané v priebehu vekov?

cz tit

Veda verzus Boh
Science vs. God
2013 Veľká Británia
****

Britský trojdielny dokument, ktorý pozval do argumentačného "súboja" veľkú časť najznámejších zastáncov teizmu i ateizmu. Tí prezentujú svoje názory na tri základné témy, o ktorých sa vedú už dlhé roky spory. V prvej časti je to vznik a podstata vesmíru, v druhej evolúcia a v poslednej sa k téme dostanú ľudská myseľ a vedomie. 

cz dab

Pod lampou: Existuje Boh?
Pod lampou: Existuje Boh?
2005 Slovensko
***

Relácia, ktorú moderoval Štefan Hríb bežala na rôznych staniciach pod viacerými názvami (aj "Večer pod lampou" či "Lampa"). Diskutovalo sa v rámci nej na rôzne aktuálne témy. Párkrát prišiel na rad aj Boh či náboženstvo. Okrem tém ako napríklad "Kam sa stratil Boh" či "Bože kde si" s hosťami z radu veriacich, stojí za spomenutie určite téma "Existuje Boh?" v ktorej účinkovali dvaja veriaci a dvaja neveriaci hostia. Zastúpenie ateistov bolo vhodne zvolené len v osobe filozofa a bývalého veriaceho Pavla Cesnaka. Argumenty Pavla Ševeru ako ateistu nestáli takmer za nič, nedokázal reprezentovať túto skupinu ani zďaleka. Škoda, ináč by to bola výborna debata.

sk

Ateizmus a humanizmus

Pro-ateistické filmy, ktoré vysvetľujú a propagujú ideu ateizmu, humanizmu a odmietania myšlienky Boha. Poukazujú hlavne na to, že svet je minimálne rovnako krásny ak nie krajší, ak ho vnímame taký ako je a nie za pomoci dopĺňania medzier bohmi. V otázke morálky sa ateisti zhodujú v tom, že svetská morálka dávno predčila morálne regule akéhokoľvek náboženstva a bez Boha dokáže byť človek ešte morálnejší ako so zastaralými pravidlami z dôb, kedy boli tresty ukameňovaním za cudzoložstvo, telesné tresty za prácu cez sabat, otrokárstvo, či zabitie za odstúpenie od viery morálne prijateľné praktiky.

Lepší život
A better life
2015 USA
****

Život máme len jeden, ako to tvrdia ateisti. Preto sa ho snažia prežiť plnohodnotne a čo najlepšie, bez spoliehania sa na odmenu alebo trest v ďalšom živote. Chris Johnson natočil film podľa svojej úspešnej rovnomennej knihy, v ktorej "vyspovedal" stovku známych ateistov. Vo filme cestoval naprieč kontinentami, aby niektoré z týchto osobností dostal aj pred kamery a získal od nich ich názor na kvalitu života, lásku, nádej či zázraky.

en

Neveriaci
The Unbelievers
2013 USA
****

Teoretikcý fyzik Lawrence Krauss a evolučný biológ Richard Dawkins cestujú po svete a prednášajú o vede, skeptickom myslení a ateizme. Tento dokumentárny film zachytáva krátke udalosti z diskusií, ale aj cestovania a rozhovorov týchto dvoch významných vedcov súčasnosti. Vo filme sa okrem nich objavia aj ďalšie známe osobnosti propagujúce ateizmus a kritické myslenie.

cz tit

Opustenie Boha
Letting go of God
2008 USA
*****

Julia Sweeney je americká herečka a spisovateľka. V tomto veľmi príjemnom dvojhodinovom autobiografickom monológu sa divák dozvie o množstve úsmevných situácii z jej života, ktorý začal výchovou v katolíckej rodine a pokračoval stretnutím dvojice mormónskych chlapcov. Je aj o hľadaní Boha, experimentovaní s meditáciami, Budhizmom a nasledovaním Guruov. Nakoniec prejde až po hľadanie odpovedí pomocou vedy a skeptického uvažovania. Prechod k ateizmu očami Julie je humorný, poučný a relaxačný.

Titulky som pre Vás preložil do Slovenčiny a nájdete ich aj na www.titulky.com alebo si pozrite celú show na mojevideo.sk.

sk tit

Ateistické pásky
The Atheism Tapes
2004 Veľká Británia
****

Jonathan Miller pozval na interview piatich ateistov a jedného teológa, menovite Colina McGinna, Stevena Weinberga, Arthura Millera, Richarda Dawkinsa, Daniela Dennetta a Denysa Turnera. Keďže sa veľká časť týchto interview nezmestila do pripravovaného dokumentu Stručná história neviery, rozhodla sa BBC uvoľniť tieto zaujímavé rozhovory ako samostatný dokument. Názory ohľadne viery v nadprirodzené bytosti, Boha medzier, škôd napáchaných náboženstvom či otázky ako niečo vzniklo z ničoho, sú len niektoré z tém, ktoré sa v týchto dialógoch preberali.

en tit

Štyria jazdci
The Four Horsemen
2008 USA
*****

Brilantná dvojhodinová diskusia medzi štyrmi propagátormi tzv. nového ateizmu Richardom Dawkinsom, Samom Harrisom, Danielom Dennettom a Christopherom Hitchensom. Ich pohľady na vieru v Boha v modernej sekulárnej spoločnosti a ateizmus rozoberajú v príjemnej atmosfére za okrúhlym stolom.

cz tit

Stručná história neviery
A brief History of Disbelief
2004 Veľká Británia
*****

Trojdielny dokument od Jonathana Millera na tému neviery. Zameral sa na históriu ateizmu v západných krajinách. Okrem rozhovorov so súčasnými americkými a britskými významnými ateistami sa v dokumente vyskytujú aj množstvá citátov známych ateistov, agnostikov a deistov.

en

Sekulárni veriaci
Secular Believers
2006 Veľká Británia
****

K veriacim ľuďom nepatria len náboženskí založení ľudia. Agnostici, ateisti, voľnomyšlienkári, brajti, humanisti a mnohí iní rovnako môžu veriť v rôzne veci. Napríklad v schopnosti ľudí urobiť svet krajší. Pozrite si tento dokument BBC o nenábožensky založených veriacich ľuďoch. Dokument bol prioritne určený študentom v Británii.

en

Hľadanie: Vyrábanie viery
The Search: Manufacturing Belief
2019 USA
****

Prominentní sekulárni mysitelia ako Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett či Bart Ehrman hovoria o vedomí, spiritualite, bázni a vedeckom poznávaní. 

Na pozadí prebieha zinscenovaný príbeh ukazujúci tzv. Catolic Retreat Weekend, v ktorom sa skupinka študentov zatvorí na dva dni do uzavretej budovy s nemožnosťou vnímať plynutie času a sú vedení psychologickou hrou k prehĺbeniu kresťanskej viery.

en

The Hitch
2014 USA
****

Pocta anglicko-americkému novinárovi, publicistovi a najznámejšiemu propagátorovi ateizmu Christopherovi Hitchensovi, natočená tri roky po jeho smrti. Ohromný chodiaci intelekt s cigaretou a whisky (Johny Walker - Black Label) vždy v ruke. Dokumentárny film s množstvom stopáže z archívov.
en tit

Beautiful Minds: Richard Dawkins
2012 USA
****

Časť zo šesťdielneho Britského dokumentu, ktorá je venovaná svetoznámemu evolučnému biológovi a propagátorovi vedy i ateizmu Richardovi Dawkinsovi.

en tit

Sex, smrť a zmysel života
Sex, Death and Meaning of Life
2012 Veľká Británia
****

Dawkins sa v tomto trojdielnom dokumente nezamýšľa nad tým, či Boh existuje, ale rozpitváva otázku, na akých morálnych hodnotách sa zakladá život neveriacich, ak nad nimi nevisí Božia prozreteľnosť. Ponúka vedecký pohľad na "spirituálne" otázky akými sú život po smrti, hriechy či zmysel života. Morálka vychádzajúca z náboženstva je podmienená trestom či odmenou. Morálne zásady si neveriaci budujú na základe zlatého pravidla "Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe". Tieto zásady vedú k tolerantnešiemu a vyspelejšiemu svetu. 

cz tit

Sci-fi filmy a seriály, ktoré nabádajú k zamysleniu

Množstvo fanúšikov sci-fi filmov a seriálov často uvádza, že práve tieto príbehy zmenili ich pohľad na súčasnú spoločnosť, jej smerovanie, otvorili ich myseľ, rozšírili všeobecný rozhľad a ponúkli alternatívne pohľady na súčasný svet i svet v budúcnosti. Čistá či čiastočná fantastika ukážu často obmedzenosť nášho sveta v oveľa zretelnejšich a výraznejších kontúrach. Prirovnanie fantastického sveta k nášmu pomáha vidieť ten náš svet z iných uhlov.

Planéta opíc
Planet of the Apes
1968 USA
*****

Klasická planéta opíc z 1968 bola sfilmovaná podľa úžasnej knihy od francúzskeho spisovateľa menon Pierre Boulle. Okrem napínavého príbehu v ktorom vesmírna loď so štvorma astronoutmi stroskotá na cudzej planéte obývanej vyspelými inteligentnými opicami, sa príbeh zameriava aj na opis fundamentalistického náboženstva, rasizmu a tradícií, ktoré vládnu v tejto opičej spoločnosti. Dosť to pripomína našu minulosť.

cz dab

Star Trek
Star Trek
1966 - 2016 USA
*****

Celý Star Trek je založený na pôvodných Gene Roddemberryho agnostických a humanistických myšlienkach. Aj keď sa v seriáli objavujú množstvá mimozemských náboženstiev, seriál sa nepokúša ich prioritne vyvrátiť či napádať. Aj keď je spoločnosť Federácie založená na racionálnych a vedeckých základoch a je čisto sekulárna, nepopiera sa tu ani určitý stupeň spirituality. Neskoršie série (napr. DS9) sa venujú témam náboženstiev a viery v nadprirodzeno viac, než pôvodné (ako napr. TOS či TNG).

cz dab

Pozemšťan
The Man from Earth
2007 USA
****

Profesor histórie sa z ničoho nič zbalí a hodlá opustiť miesto kde žil bez rozlúčky. Jeho kolegovia ho však len tak nepustia a prídu na nepozvanú rozlúčku k nemu domov. Celá dejová línia filmu je extrémne minimalistická. Vpodstate sa celý dej odohráva na jednom mieste a obsahom je konverzácia medzi profesorom a jeho kolegami. Tí z neho chcú dostať dôvod náhlej zmeny v živote. Pod menším nátlakom sa profesor prizná, že tieto rázne zmeny robí pravidelne každých desať rokov. Už takmer 14 tisíc rokov, teda odkedy je na svete. Samozrejme to, že je to kromaňonský človek mú najprv nikto neverí, no časom sa jeho pútavé príbehy a vysvetlenia zdajú byť viac a viac uveriteľné. Je možné, aby existoval človek, ktorý nepodlieha starnutiu? A čo také zaujímavé zažil? Stretol sa s niekým alebo snáď bol sám niekým historicky známym? Zistenie môže byť pre niekoho šokujúce.

cz dab

Kontakt
Contact
1997 USA
****

Astrofyzička, ktorá sa v projekte SETI venuje skúmaniu rádiosignálov z Vesmíru objaví záhadný signál a podieľa sa na jeho dekódovaní. Obsahom je plán pre postavenie Vesmírnej brány, ktorá nás má spojiť s inou civilizáciou. Ako kontaktná osoba je vybraná práve Ellie, ktorá je však ako ateistka, ktorá nereprezentuje väčšinu ľudstva (veriacu v nejakú božskú bytosť) na poslednú chvíľu stiahnutá zo zoznamu. Ďalším príkladom fundamentálneho náboženského fanatizmu je sabotáž, ktorú vykoná jeden z protestujúcich fanatikov, ktorý verí, že človek stavbou brány prekračuje bohom určené miesto vo Vesmíre. Film je navyše vytvorený podľa predlohy jedného z najznámejších popularizátorov vedy a veľkého humanistu Carla Sagana.

cz dab

Paul
Paul
2011 USA, Veľká Británia
***

Dvaja Britskí nerdi sa vybrali na Comic Con a potom na cestu naprieč USA miestami, kde boli pozorované UFO. Aj keď sú zarytými ufo-fanúšikmi, stretnutie s Paulom z galaxie Androméda ich zaskočí. Je to však správňak, ktorý dokáže presvedčiť aj indoktrinovanú kresťanskú kreacionistku o evolúcii či veku vesmíru.

cz dab

2001: Vesmírna odysea
2001: A Space Odyssey
1968 USA, Veľká Británia
****

Nie len že sa pri tvorbe tohto filmu stretli dvaja známi ateisti, a to Arthur C. Clarke (predloha) a Stanley Kubrick (réžia), ale už aj samotný film začína pohľadom na predkov človeka spred miliónov rokov, čím rozpráva príbeh o evolúcii zo spoločného predka s opicami.

cz dab

Loganov útek
Logan's Run
1976 USA
****

V 23. storočí je spoločnosť ľudí uzavretá v mestách oddelených od vonkajšieho sveta a všetko riadi počítač. Táto umelá inteligencia sa stará aj o reprodukciu ľudí. Okrem toho určila, že ľudia smú žiť iba do veku 30 rokov, kedy sú poslaný do tzv. Karuselu na rituálny proces, pri ktorom sú vyparení a údajne obnovení do nového cyklu života. Logan, člen kontrolnej jednotky, sa pri vyšetrovaní prípadu s utečencami dostane až do vonkajšieho sveta a zistí, že rituál je v podstate holokaust. Začne za zamýšľať nad tým, či jeho viera v správnosť systému je opodstatnená. Nakoniec sa rozhodne, že povedať nahlas pravdu je dôležitejšie, ako zachovať ich navonok dokonalú utopistickú spoločnosť.

cz dab

Po živote
After Life
2019 - 2021 Veľká Británia
****

Netflix ponúka trpko-komediálny seriál, v ktorom si známy ateistický aktivista Ricky Gervais nie len že zahral hlavnú úlohu, no ku ktorému aj napísal scenár a zrežíroval ho. Seriál o mužovi menom Tony, ktorému kvôli rakovine priskoro umrela manželka, je o hľadaní zmyslu života, vyrovnávaní sa s realitou i depresiou. Budete vám smutno i veselo zároveň. Je o vzťahoch, (bez)nádeji i humanizme. Je plný zaujímavých výrokov ako "Radšej by som bol NIKDE s ňou ako KDEKOĽVEK bez nej", prípadne "Byť zdravým znamená iba pomalšie zomierať", či "Dobrí ľudia robia veci pre iných. O tom to je. Koniec."
Nie je to samozrejme len o týchto hrejivých výrokoch. Tešte sa popri tom aj na poriadnu nádielku sarkazmu a občas i dávku zvrhlostí (obzvlášť v druhej sérii). Seriál obsahuje aj pár veľmi dobrých teisticko-ateistických výmien názorov, ako napríklad tieto dva, ktoré stoja za to:
https://youtu.be/PQwgiYVJlsI (o iných bohoch a bezviere)
https://youtu.be/0sNjiSPdwnE (o zmysle života a morálke)

cz tit

Kontroverzné videá

Pravý skeptik sa nikdy neuspokojí s jednostranným náhľadom a snaží sa pochopiť aj pohľad oponenta. Množstvá filmov a videí na internete ponúkajú pestré spektrum názorov na rôzne náboženské témy. Rovnako aj na ateizmus. V tejto kategórii ponúknem videá, ktoré sú proti-ateistické, pro-religiózne alebo aj pro-ateistické, avšak s chybnými či prekrútenými informáciami.

Zeitgeist: Film
Zeitgeist: The Movie
2007 USA
**

Nevedel som sa rozhodnúť, do ktorej kategórie zaradiť tento film. Kvôli značnému protináboženskému motívu je adeptom pre viaceré skupiny, no vďaka dokázateľnému prekrúcaniu a dotváraniu informácií je jeho miesto medzi kontroverznými filmami najvhodnejšie, aj keď na čsfd či imdb dostal dostatočne vysoké hodnotenia. Hlavným kladom tohto konšpiračného filmu je jeho schopnosť pootvoriť ľuďom ich "oči skepticizmu" a ukázať, že aj na zabehnuté pravdy sa dá pozerať kriticky. Ale aj na tento film samozrejme! 
V prvej časti filmu sa dozviete, aký bol príbeh Ježiša Krista a aké zjavné spojitosti má tento príbeh s inými podobnými mytologickými príbehmi našich dejín. Dej je postavený na zopár pravdivých faktoch, avšak je doplnený konšpiračnými výmyslami. Kompletnú analýzu tejto časti nájdete napríklad tu
K dvom ďalším dielom dokumentu sa vyjadrovať ani nemá cenu. 
cz tit

Kauza Stvoriteľ
The Case of the Creator
2006 USA
***

Lee Strobel je novinárom, ktorý o sebe prehlasuje, že vďaka hlbokému vedeckému skúmaniu dôkazov sa z neho, pôvodne ateistu, stal veriaci človek. Publikoval okrem iných aj bestsellery Kauza Stvoriteľ, Kauza Kristus, Kauza Viera a Kauza Ježiš. Tieto boli sfilmované a ja vyberám práve Kauzu Stvoriteľ, v ktorej argumentuje za Inteligentný Dizajn známymi domnienkami ako napr. Ako mohol vesmír vzniknúť s takou presnosťou bez zásahu inteligencie alebo Prečo nedokážeme stvoriť prvotný proteín simulovaním prostredia pôvodnej Zeme prípadne Ako je možné vysvetliť neredukovateľnú zložitosť biologických organizmov. 
Na všetky jeho tvrdenia však existujú rozumné odpovede bez nutnosti vnášať do deja stvoriteľa. Stačí len študovať. Dokument je tvorený síce jednostranne, no kvalitne. Oplatí sa pozrieť, zamyslieť a potom hľadať tie správne odpovede. Začať sa dá napríklad aj tu

sk tit

Ateistický blud
The Atheist Delusion
2016 USA
**

Americký evanjelista a kreacionista novej Zeme Ray Comfort natočil nový film, o ktorom tvrdí, že vďaka použitým argumentom dokáže zmeniť ateistov na veriacich.
Ako sa dalo predpokladať, nepoužil nič nové, iba modifikoval prastarú kreacionistickú a milionkrát vyvrátenú logickú chybu nazvanú argument o hodinárovi. Len ako vzor nepoužil hodinky ale knihu, ktorá má reprezentovať komplexnosť DNA.
Comfort teda stále nepochopil, že živý organizmus sa dokáže samovolne vyvíjať takzvaným evolučným procesom až do komplexných foriem. Kdežto kniha ako produkt človeka toho schopná nie je.
Samozrejme, že je tento argument úplne scestný a Richard Dawkins o tejto téme napísal ohromnú knihu "Slepý hodinár", ktorá na nespočetnom množstve príkladov ukazuje, ako enormne chýba Comfortovi vzdelanie v oblasti biológie.
Comfortove argumentácia je asi takáto: "Neviete dokázať, že inteligentný dizajnér neexistuje? Tak potom Adam a Eva s hovoriacim hadom v raji!"
Škoda je vyjadrovať sa k výberu dotazujúcich, ktorí akosi nemali dostatok znalostí, aby dokázali rýchlo argumentovať, alebo boli ich trefné odpovede radšej cenzurované pri finálnom strihu.
Dobré recenzie nájdete napr tu od The Humanisttu od Friendly Atheist alebo tu na Weekend Collectives.

en tit

Jedinečná planéta
The Privileged Planet
2004 USA
***

Aká je šanca na inteligentný život mimo našu planétu? Sme jedineční? Sme vytvorení stvoriteľom? Koľko faktorov musí spĺňať planéta, aby sa na nej mohol vytvoriť či udržať život?
Tvorcovia tohto dokumentu sa snažia vytvoriť ilúziu presvedčenia, že život (ako ho poznáme my, teda na uhlíkovej báze) a hlavne ten inteligentný, je možné vytvoriť iba za striktne presných podmienok, ktoré museli byť vytvorené stvoriteľom za istým účelom. Pravdepodobnosť zopakovania takýchto podmienok je totiž "nulová".
Argument je to skvelý a asi jediný diskutovateľný s kreacionistami (ostatné sú totiž úplne detinské), avšak účel enormného vesmíru v obrovskom časovom rozpätí pre vyvolený druh či dokonca národ (napr. Izraelitov) v zanedbateľnom zlomku jeho existencie je diskutabilný. 

sk dab

Vylúčené: Inteligencia nie je povolená
Expelled: No Intelligence Allowed
2008 USA

Dokument, ktorý moderuje Ben Stein má ukázať, že Inteligentný dizajn je zámerne diskreditovaný evolucionistami a darwinizmus má za následok holokaust či eugeniku nacistického Nemecka. Tento film bol v množstvách recenzií označený za propagandistický so všeobecne nepriaznivými hodnoteniami (medzi 10 až 30%). Je však vhodnou ukážkou argumentácie Kreacionistov proti Evolucionistom. Stein však priamo diskutuje vo filme aj s oponentami ID, a to s Richardow Dawkinsom, Michaelom Shermerom či PZ Myersom.
Pravdivé a podrobné odpovede na prekrútené tvrdenia v tomto dokumente nájdete napríklad na stránke Expelled Exposed.

cz tit

Tu nájdete ďalšie odporúčané filmy v kategóriách:

- Aj taký je život v kresťanských komunitách
- Čierne stránky katolíckej cirkvi
- Teisticko-ateistické diskusie
- Z moslimského prostredia
- Historické
- Komédie a paródie
- Sekty
- Svetové náboženstvá všeobecne i exotické náboženstvá
- O čom je (i nie je) Kresťanstvo
- Východné náboženstvá