Sväté knihy

a ešte svätejšie

Biblia

Kresťanstvo 

Prečo je táto kniha najpredávanejšou knihou na svete a čomu vďačí za úspešný predaj stoviek miliónov kusov? 

Veď sú knihy staršie (napr. Epos o Gilgamešovi, či Illias a Odysea), svätejšie (napr. Sri Guru Granth Sahib), morálnejšie (napr. Kitáb-i-Aqdas), pravdivejšie a presnejšie v tvrdeniach o fungovaní sveta (takmer akákoľvek vedecká kniha) či pútavejšie (napr. Harry Potter). 

Odpoveďou je: správny marketing. Ak budete orientovať svoje učenie na masu vhodne vyselektovaných ľudí a sľúbite im to, čo im nikto sľúbiť nemôže, pohrozíte im zatratením, ak sa k Vám nepridajú a psychologicky zhodnotíte ich ťažkosti, ktoré potom placebo efektom pomocou knihy vyliečite, ste na správnej ceste k úspešnému predaju. A nezabudnite sľúbiť aj večný život v blahu. 

Kniha samotná bola napísaná asi štyridsiatimi rôznymi autormi v priebehu 1500 rokov pôvodne v troch jazykoch. Texty štyroch novozákonných evanjelií vznikli asi 70 rokov po Ježišovej smrti a boli vybrané z vyše 30 evanjelií o Ježišovi z obdobia prvých (gnostických) kresťanov. Iba tieto štyri sa navzájom ako tak zhodovali (boli všetky inšpirované alebo priamo opisované z najstaršieho Markovho evanjelia) a neobsahovali nestráviteľné príbehy ako ostatné gnostické evanjeliá, ktoré sú dnes pokladané za apokryfné. 

V učení jednoznačne unikátna nie je. Väčšina príbehov Starého zákona je prebraná hlavne od Balylónčanov s miernymi monoteistickými úpravami. Príbehy Nového zákona o zázrakoch či zrodení z panny nie sú takisto zriedkavé. Nachádzajú sa v záznamoch rôznych kultúr. V čom je však Biblia unikátna, je asi jej vplyv na ľudí. Nepoznám inú svätú knihu, ktorá by priamo či nepriamo spôsobila vo svete toľko utrpenia, netolerantnosti a nenávisti v priebehu mnoho storočí, ako práve Biblia.

Zaujímavé je tiež to, že každý si vykladá Bibliu po svojom. Preto existujú celosvetovo desaťtisíce kresťanských denominácii, ktoré sa navzájom dohadujú, koľko sviatostí svätiť, či je Boh trojjediný, v ktorom veku krstiť, či bola Mária pannou, či má byť pápež hlavou cirkvi, či existuje očistec, či je duša nesmrteľná, kedy nastane koniec sveta a mnoho iného.

Knihu plne odporúčam k prečítaniu. Hlavne jedincom schopným skeptického racionálneho uvažovania. Veľa ľudí sa stalo ateistami práve po prečítaní Biblie, a to hlavne Starého zákona. Tí, čo ju nikdy neprečítajú, nevedia, čo sa v nej naozaj skrýva. Ak nechcete čítať celú Bibliu, no chcete sa dozvedieť čo sa v nej naozaj skrýva, pozrite si aspoň výber necenzurovaných veršov, ktoré Vám zdvihnú náladu (občas aj žalúdok).

Korán

Islam

Doslovné Božie (Alahove) slová nájdete v Koráne. Aspoň to tak tvrdia zástanci Islamu a preto pokladajú Korán za viac, než len knihu. Zahodiť či zničiť Korán je rúhanie. Jej obsah diktoval archanjel Džibril čiže Gabriel priamo Mohamedovi v priebehu dvadsiatich troch rokov. 

Moslimovia tvrdia, že na rozdiel od Biblie je ich slovo Božie naozaj doslovné, lebo bolo spísané v oveľa kratšom období po smrti Mohameda (ale predsa 20 rokov nie je ani tak málo) a nebolo toľko pretvárané a dopisované v priebehu histórie ako samotná Biblia. Vznik Koránu sa datuje do roku cca 650 a na začiatku sa učili tzv. Háfizi knihu doslova naspamäť (takmer 78 tisíc slov). 

Kniha to však nie je úplne dokonalá, pravdivá a mierumilovná. Rovnako ako pri Biblii sa apologeti snažia prekrúcať a okrášľovať nenávistné verše týkajúce sa napr. Homofóbie, či moslimského Jihadu. Hovoria vtedy o symbolike či alegórii. Avšak iné verše berú doslova a za neriadenie sa ich doslovnou interpretáciou žiadajú kruté tresty. Pri týchto dvoch knihách majú ich veriaci vždy dvojitý meter.

Čo sa týka postavenia žien, homosexuálov či otroctva si tieto dve knihy nemajú čo vyčítať. Vychádzajú totiž z toho istého židovského základu. V oblasti etiky má Korán občas navrch. Napríklad zakazuje loviť zvieratá pre iný účel ako kvôli strave a zakazuje aj ich týranie. Je to predsa len dielo vytvorené niekoľko storočí neskôr ako Biblický Starý zákon.

Tanach

Judaizmus

Tanach je židovská Biblia a v podstate je zhodná so Starým zákonom kresťanskej Biblie. Je rozdelená do troch častí: Zákon (Tóra), Proroci (Nebiím) a Spisy (Ketubím). Najdôležitejšia je Tóra, ktorej znenie doslovne predal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj približne v roku 1513 p.n.l. 

Liturgická Tóra sa prepisuje ručne kvalifikovaným pisárom na pergamenové zvitky. To mu trvá asi dva roky a potom sa Tóra uloží do truhlice v synagóge a vyberá sa iba počas bohoslužby. Na jej čítanie sa používa strieborné ukazovadlo s maličkou rukou s vystrčeným prstom na jej konci, aby sa jej jpovrch neušpinil. Keď sa zvitok ošúcha, pochová sa na cintoríne. Tlačená forma Tóry sa volá Chumaš a nepoužíva sa pri liturgiách, lebo nie je posvätná a je určená len na domáce použitie pri čítaní či výučbe.

Kitáb-i-Aqdas

Bahá'i

Najsvätejšia kniha jedného z najmladších náboženstiev, ktoré vzniklo len pred ca 170 rokmi. Už dnes je však územne druhým najrozšírenejším hneď po kresťanstve. 

Zakladateľ bahajskej viery Bahá'u'lláh je považovaný za posledného proroka v rade prorokov ako Abrahám, Mojžiš, Budha, Krišna, Kristus či Mohamed. Ich proroctvá však doposiaľ neboli podané presne. 

V tejto knihe sú uvedené zásady a zákony tejto viery. Sama o sebe je viera hybridom viacerých náboženstiev, z ktorých si prebrala hlavne len to dobré. Jej úspechom sú práve moderné morálne pravidlá, kde je postavenie ženy rovnocenné mužovi, rovnosť rás, svetový mier či vzdelanie sú vysokou prioritou. Hlavným cieľom je rovnosť ľudí, a preto získava rýchlo úspech vo všetkých krajinách sveta.

Aj keď o sebe vyznávači Baha'i tvrdia, že ich zákony sú nemenné, zmenili časom napríklad pravidlo o mnohoženskosti. Vravia tiež o rovnosti pohlaví, no vo vedúcich postaveniach je vidieť výhradne iba mužov.

Kniha Mormonova

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Štrnásťročný John Smith (zakladateľ cirkvi) mal zjavenie, ktoré mu zvestovalo, že pôvodná cirkev Kristova už neexistuje a on bol Bohom určený na znovuzriadenie tejto cirkvi. Dostal od anjela zlaté dosky napísané tzv. reformovanou Egyptčinou. Na preklad použil Smith zázračné okuliare, ktoré cez priezračné kamene ukazovali Smithovi pod egyptským textom hneď anglický preklad. 

Podľa knihy Mormonovej sú americkí Indiáni potomkami izraelských kmeňov. Kristus sa ako vzkriesený zjavil v Amerike a učil svoje evanjeliá. Kniha je prispôsobená americkému veriacemu (aj Adam a Eva žili v raji v Missouri), no náboženstvo sa rozrastá postupne zo Salt Lake City do celej Ameriky i celého sveta. 

Mormoni sú známi hlavne ich podporou mnohoženstva, ktoré je síce oficiálne zakázané, no v rámci komunít sa stále praktizuje. Sám Smith mal údajne 30 manželiek, niektoré dokonca v teenagerskom veku. Okrem toho sa o nich vie, že si zakladajú na rodinnom živote (s nižším postavením ženy), nosia cirkvou predpísanú spodnú bielizeň s čarovnými ochraňujúcimi účinkami, nepijú alkohol ani čaj, pokrstiť môžu aj v zastúpení svojho už mŕtveho príbuzného a svoje presvedčenie hlásajú mladí mormoni v dvojiciach od dverí k dverám podobne ako Svedkovia Jehovovi.

Shariyat-ki-Sugmad

Eckankar

Eckankar je náboženstvo cirkvi sídliacej v Minnesote, no členov má vo vyše 150 krajinách, vrátane Čiech. Eckankar sa nazýva aj Náboženstvom svetla a zvuku Boha. 

V roku 1965 ho založil Paul Twitchel údajne na základe prastarých múdrosti, ktoré až on vyjavil modernej spoločnosti. Ako však vysvitlo, jeho učiteľmi boli neslávne známi guruovia i samotný L.R.Hubbard, zakladateľ scientologickej cirkvi. V Eckankar ide o prelínanie východnej spirituality, new age spirituality a dokonca i UFOlógie. Jej nasledovníci veria v karmu i reinkarnáciu a tiež, že duše dokážu zažívať spirituálne zážitky a skúmať iné dimenzie počas spánku. Praktizujú aj mantra meditáciu. Ich mantrou je skratka HU - staroveké meno Boha. Spievaním mantry Hu by ste mali pocítiť mier, pohodu a spojenie s Bohom. 

Eckankar náboženstvo o sebe netvrdí, že ponúka jedinú cestu k Bohu, avšak ponúka tú najpriamejšiu. Zakladateľ Paul Twitchel dokonca uznával Ježiša ako posla Boha. V otázke potratov a párov rovnakého pohlavia je Eckankar liberálne náboženstvo a necháva rozhodnutie na svojich veriacich.

Dianetika

Scientológia 

Vstupná kniha do učenia Scientologického hnutia. Autorom je L.R.Hubbard, ktorý sa raz doslova vyjadril, že "ak chceš zarobiť nejaké peniaze, napíš knihu. Ak chceš zarobiť veľa peňazí, založ si náboženstvo." Kniha napísaná v roku 1950 má podnázov "Moderná veda o duševnom zdraví" a zaoberá sa v nej metafyzickými vzťahmi medzi mysľou a telom. 

Vďaka tejto knihe a popísanej dianetickej procedúre sa zbavíte svojich neželaných engramov a dostanete sa do najvyššieho stavu - Clear. Pár ľudí, ktorí tento stav dosiahli (vyše 10 000), mohli postupovať do ďalších etáp (tiež platených - v tisícoch dolárov za level), až dovŕšia stupeň OT VIII (operujúceho thetana), v ktorom sa okrem iného dozvedia skutočnú podstatu vesmíru a ovládnu čas a priestor. A tu už začína ozajstná zábava. Príbeh je o tom, ako pred 75 miliónmi rokov krutovládca Xenu na mimozemskej planéte (veľmi podobnej USA v päťdesiatych rokoch) priviedol na svet thetanov.

Keď po istom časte začal klesať obrat z predaja knihy Dianetika, napísal Hubbard knihu Scientológia, v ktorej sa do témy zahrabal ešte "vedeckejšie". Okrem toho napísal Hubbard za svoj život neskutočne veľké množstvo kníh, prevažne science-fiction. Dokonca sa dostal do Guinessovej knihy rekordov ako najproduktívnejší autor a najviac prekladaný autor.

Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru

Vesmírni ľudia

Táto kniha je hlavným zdrojom poznania od tzv. Vesmírnych ľudí (tiež nazvaných Anjeli svetla). Sú to bytosti žijúce v Nebi komunikujúce telepaticky srdečnou čakrou. Pre všetkých tých, ktorý trpia náklonnosťou ku gýčovému plnofarebnému stvárneniu nádhery Ježiša Krista a ešte krajšieho Aštara Šerana, plne odporúčam si prezrieť webstránky tejto sekty, kde sú všetky dokumenty k stiahnutiu. 

Táto sekta na čele s Ivanom Bendom začala prijímať signály od plejáďanov v roku 1995 (prvé spojenie naviazala pracovníčka kravína M. Drsková a neskôr v 1997 podľa jej vzoru aj sám I. Benda). Od tej doby napísal Benda minimálne 10 kníh a natočil niekoľko videonahrávok. Najdôležitejšou knihou je "Nové zjavenie Ježiša Krista" s 30 kapitolami, ktorá vysvetľuje, že doterajšie interpretácie výkladu Ježiša boli úplne mylné a preto je nutné podať skutočnú pravdu, ktorú chcel Ježiš hlásať. Súdny deň je v tomto velediele premenovaný na evakuačný deň, kedy príde flotila vesmírnych lodí na čele s Aštarom Šeranom a odvedie vyvolených do vyššej dimenzie. Ostatní budú prevezení do menej vyspelých civilizácií.

Strážna veža

Svedkovia Jehovovi

Strážna veža nie je svätým písmom, no je tým správnym výkladom a pochopením svätého písma, čiže Biblie, ktorú podľa svedkov Jehovových vedia správne interpretovať iba oni. Tento časopis spolu s časopisom Prebuďte sa si vedia záujemcovia stiahnuť vo vyše 500 rôznych jazykoch a okrem iného sa v nich dozviete, že Ježiš nebol ukrižovaný na kríži ale na kole alebo že iba 144 000 vyvolených (pomazaných) zástancov tohto kresťanského hnutia bude spasených a po príchode Krista budú vládnuť spolu s ním na Zemi.

Ich správny preklad Biblie je dostupný pod názvom "Preklad nového sveta Svätých písiem". Boh je v nej uvedený ako Jehova (JHWH - správnejšie sa číta Jahve než Jehova) a niektoré verše sú účelne upravené podľa učenia svedkov Jehovových. Odmietajú napríklad koncept svätej trojice a Satana berú ako padlého anjela, ktorý spôsobuje všetko zlo a utrpenie na Zemi.

Zakladateľ Ch. T. Russell predpovedal skorý Ježišov príchod s doprevádzaným veľkým kozmickým súbojom medzi silami neba a satanom. Globálne klimatické zmeny a politické udalosti mali byť dôkazom blížiacej sa apokalypsy. Donedávna vedeli veľmi presne, kedy má nastať koniec sveta. Najprv ho presnými výpočtami predpovedali na rok 1914 (sám Russel to predpokladal), potom 1918, 1925 a 1975. Po týchto nezdaroch upravili svoje učenie a už sa viac nesnažia stanoviť presný rok príchodu Krista.

Boží princíp

Cirkev zjednotenia

Podľa tejto svätej knihy Cirkvi zjednotenia (tzv. Múnovej cirkvi) je Božím plánom vytvárať trojicu Boha, muža a ženy tvoriacej dokonalú rodinu. Pokazila to však Eva, ktorá mala pohlavný styk s padlým anjelom Luciferom a následne aj s Adamom. Ježiš podľa tejto knihy prišiel na svet obnoviť pôvodnó jednotu tým, že si sám vytvorí rodinu, no kvôli ukrižovaniu to nestihol. Zakladateľ cirkvi Kórejčan Mun Son Mjong tvrdí, že je mesiáš a pravý otec a jeho žena je pravá matka. 

Usporadúvajú hromadné sobáše pri ktorých ich cirkev spája mladomanželov, ktorí sa ešte nikdy predtým nevideli. Potomkovia týchto manželských párov už vraj nie sú zaťažené prvotným hriechom od Adama a Evy.

Bhagavad-Gítá

Hinduizmus 

Základný a asi najslávnejší hinduistický spis, ktorý je syntézou hlavných ideí hinduizmu. Vznikla okolo roku 250 pred Kristom a je časťou rozsiahleho eposu Mahábhárata, ktorý opisuje dlhodobý spor medzi predstaviteľmi dvoch vetiev kráľovského rodu. Hlavnou božskou postavou v tomto epose je Krišna (jedna z reinkarnácií najvyššieho Boha), ktorý vyžaduje od bojovníka Ardžuna vnútornú obetu, aby pochopil celý vesmír, skrývajúci sa v Bohu. Tento spis je len časťou hinduistickej duchovnej literatúry, ktorá vychádza hlavne zo štyritisíc rokov starých posvätných Véd. 

Bhagavad-Gítu berie ako najdôležitejšie dielo so skutočnými Krišnovými slovami aj novodobé hnutie Haré Krišna (oficiálne Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu ISKCON). Toto novodobé "hinduistické" hnutie vzniklo na západe hlavne preto, lebo podľa pôvodného učenia Hinduizmu sa nikto iný ako Ind nemôže stať hinduistom, keďže do nového tela sa môžete iba reinkarnovať. Náboženstvo to však bolo lákavé a nové pre kresťanstvom znudený západný svet, a preto sa množstvo guruov rozhodlo zvestovať novomodifikované učenie mimo Indie. Úspech bol zaručený a týmto guruom priniesol slávu a hlavne veľmi veľa peňazí.

Zástancovia Haré Krišna omieľajú dookola svoju 16 slovnú mantru (Haré Krišna Haré Krišna, Krišna Krišna Haré Haré, Haré Ráma Haré Ráma, Ráma Ráma Haré Haré) v ktorej sa ako vidieť spomínajú dva avatáry Boha Višnu, a to 7. vtelenie Ráma a 8. vtelenie Krišna. Toto hnutie neuznáva ďalších polobohov či prevtelenia, ktoré uznáva Hinduizmus. Zameraný sú len na Krišnu, pre nich najvyššieho a jediného Boha.

Ďalším veľmi známym eposom posvätných Véd je Rámajána, v ktorom sa Boh Višnu zjaví ako šľachetný princ Ráma a statočne ochráni svoju ženu Situ pred diabolským kráľom Rávanom za pomoci kráľa opíc Hanumána.

Dhammapadam

Budhizmus

Budhistické kánonické texty sú obsiahnuté v rozsiahlom diele nazvanom Tripitaka (Trojkôš). Existuje niekoľko verzií tohto kanónu a najznámejší je Pálijský kánon. Tripitaka obsahuje tri koše (súbory textov). 

Jedným z najznámejších a najstarších textov druhého koša, teda "koša náuky" je aj Dhammapadam, čiže Cesta k pravde. Jej obsahom sú verše o dharme. Aj keď je to pomerne krátky text je pre budhistov významný. Obsahuje totiž štyri vznešené pravdy a mnohé učenia praktickej mravnosti a sebadisciplíny.

Štyri vznešené pravdy sú pravda o utrpení (každú smrteľnú existenciu sprevádza utrpenie), o pôvode utrpenia (utrpenie spôsobuje žiadostivosť alebo túžba), o odstránení túžby (odstrániť túžbu znamená skončiť utrpenie) a o ceste, ktorá vedie k odstráneniu túžby (možno ju odstrániť vykročením na Vznešenú osemdielnu cestu, ktorou sa vydal aj Budha). Táto cesta má tri časti: mravnosť, meditácie a múdrosť.

Sri Guru Granth Sahib

Sikhizmus

V tejto posvätnej knihe nevidia Sikhovia iba sväté písmo, no pokladajú ju za prevtelenie posledného Guru Granth Sáhiba. Preto sa jej nie len že klaňajú, neobracajú sa k nej chrbtom, v jej prítomnosti sa vyzúvajú, prikrývajú si hlavu, no navyše ju na večer ukladajú do postele a ráno odkrývajú. Guru Granth Sahib sa nachádza na čestných miestach v Sikhských chrámoch (Gurdwara), z ktorých najznámejší je nádherný The Harmandir Sahib v štáte Punjab v Indii z veľkej časti pokrytý zlatom.

Guru Góbin Singh (zakladateľ chálsy) ustanovil, že každý sikh musí svoju príslušnosť prezentovať piatimi symbolmi. Prvým sú nestrihané vlasy a fúzy, druhým je hrebeň Kanghá upnutý vo vlasoch, tretím je meč Kirpán, štvrtým oblečenie Kačchá a piatym náramok Kará. Tie musí nosiť stále so sebou.

Sikhovia sa na rozdiel od ostatných náboženstiev v Indii nevenujú askéze, nemajú modly a vyhýbajú sa kastovníckym obmedzeniam.

Agam Sutra

Džinizmus

V severnej časti Indie majú zastúpenie aj Džinisti. Ide o veľmi staré náboženstvo, ktoré v dnešnej dobe praktizuje circa 3 až 5 miliónov Indov.

Ich posvätné texty nazvané Agam Sutra sú príbehy a učenia zvestované 24 džinmi, z ktorých posledný a najznámejší sa volal Mahavíra a žil v období okolo 500 pred n.l. (Budhov súčasník). Záznamy jeho náuky z obdobia kedy žil neexistujú. Zachované záznamy sú až z obdobia 1000 rokov po jeho smrti. Množstvo z učenia sa buď stratilo, alebo sa pri ústnom sprostredkovaní predávalo s obmenami.

Agam Sutra obsahuje množstvo textov s náboženskými príbehmi, filozofickými doktrínami, teóriami, astrológiou i astronómiou, matematikou i geografiou. Popisujú, akým spôsobom by mali džinisti žiť. Ich život by mal byť založený na askéze a odriekaní. Takto dnes žijú hlavne džinistickí mnísi. Nevlastnia žiaden majetok a sekta digambarov (vzduchom odetí) nevlastnia ani žiadne oblečenie. Jedlo dostávajú od veriacich laikov. Sekta švétámbarov (bielo odetí) nosí biele rúcha. 

Džinistickí mnísi ale aj ortogoxní veriaci nosia rúška cez ústa, aby nevdýchli malý hmyz a na nohách nosia špeciálnu obuv, aby zamedzili zašliapnutiu mravcov či červíkov. Veria totiž, že k oslobodeniu z kolobehu životov nesmú ublížiť žiadnemu živému tvoru. Všetky bytosti totiž v sebe skrývajú dušu. Preto sú to striktní vegetariáni s extrémne mierumilovným spôsobom života. Džinistický extrémista je asi ten najmierumilovnejší tvor na svete.

Džnismus je z definície ateistické nábožensvto, kde sa neuznávajú žiadne božstvá či tvorcovia vesmíru. Vesmír je podľa nich večný. Veria však v nesmrteľné duše reinkarnujúce do ďalších životov. Tie sú dokonalé, no spojením s telom sú obmedzené. V cykle reinkarnácii na ceste k spáse nahor sa postupne reinkarnujú zvieratá ako ľudia, ženy ako muži a laici ako mnísi.

Lun-Jü

Konfucianizmus

Konfuciovo učenie sa opieralo o štyri hlavné témy: ohľaduplnosť, rodina, ľudskosť a dodržiavanie obradov. Aj keď sa Konfucianizmus nie vždy pokladá za náboženstvo, jeho obrady zahrňujú aj uctievanie duchov predkov či cisára považovaného za Syna Nebies. Existuje množstvo chrámov so sochami Konfucia k jeho uctievaniu.

V Číne sa istú dobu vyžadovali znalosti Konfuciovych výrokov pri skladaní štátnych skúšok a jeho učenie bolo zahrnuté v základnom vzdelávacom systéme. Medzi základné Konfuciánske knihy patria okrem Rozhovorov a výrokov (Lun Jü) napríklad aj známa Kniha premien (I ťing), ktorá okrem Konfuciovych výrokov a múdrosti ďalších komentátorov obsahuje aj postupy na veštenie a jasnovidectvo.

Konfúcius veril, že pokiaľ človek prežije svoj život správne, dosiahne po svojej smrti pokoj a harmóniu v nebi, ktorému sa v Číne hovorí Ťien.

Tao te T'ing

Taoizmus

Zakladateľom a prvým učiteľom taoizmu bol mudrc a básnik Lao C', ktorý žil v šiestom storočí pred našim letopočtom. Aspoň to tak tvrdia povesti. Nie je však isté, či vôbec žil a či knihu nenapísali iní mudrci.

Tao je doslova "cesta". Je to spôsob života a sila, ktorá stvorila svet a je všadeprítomná. Taoisti uctievajú množstvo bohov, ktorí sú zodpovední za určité oblasti života, no sú tiež len stvorení a sú súčasťou taa.

Tao učí, že sily jing a jang musia byť udržované v rovnováhe a teda dobré i zlé životné situácie musia byť prijímané rovnako. Veciam treba nechávať voľný priebeh. Kto nasleduje cestu tao, bude žiť dlho a spokojne a po smrti ho čaká večný život. Pri nerovnováhe medzi silami môže človek ochorieť. Súčasťou učenia tao je aj na západe známa akupunktúra, pri ktorej sa pomocou ihličiek vpichovaných do tela uvoľňujú energetické kanáliky, tzv. meridiány, ktoré sa v mieste vpichu križujú.

Taoizmus bol po ovládnutí Čínou komunistami zakázaný. Dnes pri väčšej náboženskej slobode v Číne sa niektorí ľudia k taoizmu znova vracajú.

Kodžiki

Šintoizmus

Kodžiki (originál Kojiki) je najstaršou zachovalou kronikou o histórii Japonska. Bola spísaná v roku 712, no obsahovo je staršia. Dejovo sa venuje histórii Japonska od vzniku sveta a Japonska stvorením bohmi až po vládu cisárovny Suiko.

Kodžiki patrí spolu s ďalšími knihami (napr. Nihonšoki) k základným knihám, z ktorých vychádza Šintoizmus. Z náboženského hľadiska sa venuje napríklad opisu posmrtného života, kedy nesmrteľná duša prebýva vo forme ducha Kami v niektorom z mimosvetov. Najznámejší je Mimosvet Nebies. To znamená, že šintoisti uctievajú hlavne svojich predkov. Duchov kami si šintoisti veľmi vážia. V typických chrámoch s červenými bránami venuje šintoista jej kami dar v podobe mince a zazvoní na zvon, aby upozornil na svoju prítomnosť.

Šintoizmus bol až do druhej svetovej vojny národným náboženstvom Japonska a vyučovalo sa povinne na školách. Dnes je to už skôr osobná záležitosť. Veľa Japoncov oslavuje napríklad obrady narodenia v šintoistickom chráme, no pohreby odbavujú väčšinou budhistickí mnísi. Šintoizmus totiž nevenuje veľkú pozornosť smrti. Taktiež v šintoizme nenájdete dogmatické učenie či ustálenú vierouku alebo vyznanie viery.

Z pôvodného šintoizmu sa v Japonsku vytvorilo aj množstvo siekt - pravý šintoizmus, očistné sekty, sekty liečiteľov vierou, konfuciánske sekty atď.

Avesta

Zoroastrizmus

Zoroastrizmus (nazývaný aj Pársizmus) pravdepodobne výrazne ovplyvnil pri vzniku Judaizmus. Je to dualistické náboženstvo s vierou v dobrého a zlého boha. Dvoch rovnako mocných, večných a protichodných síl. Dobrým je Ahura Mazda a zlým je Angura Mainju. Zakladateľom tohto náboženstva bol Zoroaster (Zarathuštra), ktorému bola údajne celá Avesta zjavená. Dnes sa mu už však pripisuje autorstvo iba istej časti tohto diela.

Peržania boli v období nástupu Islámu prenasledovaný a ich náboženstvo bolo vytlačené na okraj. Niekoľkí z nich sa preto presunuli do tolerantnejšej Indie, kde mohli v tomto náboženstve pokračovať.

Zoroaster veril, že v boji medzi dobrom a zlom nakoniec zvíťazí dobro. Podľa pársistov stvoril Ahura Mazda svet na to, aby mu pomohol poraziť Angra Mainju. Úlohou človeka je teda ustavične bojovať so zlom. Hľadajú teda celý život dobro a podľa toho sa aj správajú. Veria, že za ich dobré skutky budú po smrti odmenení a za zlé potrestaní. V učení zoroastrizmu je možné nájsť aj popis posledného súdu podobne ako v kresťanstve, kedy dôjde k vzkrieseniu mŕtvych. Dokonca v tomto učení nájdeme aj časť, ktorá popisuje príchod spasiteľa, ktorý sa narodí z panny oplodnenej semenom Zoroastra.

Avesta ako najdôležitejšie dielo Zoroastrizmu je ťažko čitateľné a preto je často vydávané s komentármi k prekladu, tzv. Zend Avesta.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển

Kaodaizmus 

Toto je hlavná náboženská kniha vietnamskej Kaodaistickej cirkvi. Cirkev vznikla v roku 1926 a hlása, že nastala tretia éra božskej komunikácie, v ktorej bol tentokrát oslovený štátny úradník Ngo Minh Chieu prostredníctvom ducha Kao Dai.

Jedným z poslov tohto najvyššieho ducha pre západný svet bol údajne aj francúzsky spisovateľ Victor Hugo. V skupine bohov nižších ako Kao Dai je napríklad aj Ježiš či Budha. Kaodaisti veria aj na reinkarnáciu a dobrými skutkami sa pokúšajú ukončiť kolobeh prevteľovania. Kaodaizmus samotný kombinuje poznatky budhizmu, konfucianizmu a taoizmu. Organizácia je hierarchická, podľa rímskokatolíckeho vzoru. Symbolom najvyššej bytosti je Nebeské oko.

Evanjelium Lietajúceho Špagetového Monštra

Pastafariáni

Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo "Arghhh". Takto začína evanjelium parodického náboženstva, ktoré vzniklo ako protest proti pretlačeniu výučby inteligentného dizajnu (ako všetci vieme založeného na kresťanskom kreacionizme) do škôl ako druhú alternatívu k evolučnej teórii. Autor evanjelia Bobby Henderson proti tomu protestoval a žiadal, aby sa žiakom uvádzala aj jeho teória založená na tejto knihe.

Kniha i samotné parodické nábožensvo nazvané Pastafariánstvo si celosvetovo postupne získava veľkú obľubu. Ľudia sa na protest nechávajú fotiť na svoje doklady s cedníkom na cestoviny na hlavách. Celá kniha je pojatá zábavne. Asi ako dnes populárny Svedkovia Liehovovi na Slovensku. Podľa Pastafariánov vznikol napríklad vesmír tak, že Lietajúce Špagetové Monštrum po ťažkej noci, kedy sa riadne opilo, stvorilo hrozne veľa zlých vecí, okrem iného aj Zem. Do hláv všetkých ľudí potom vsadilo falošné teórie o vzniku sveta, aby skúšalo pravosť viery svojich následovníkov - pastafariánov. V Holansku a na Novom Zélande je Církev LŠM uznaná za oficiálne náboženstvo.

Svätá Piby

Rastafariáni

V roku 1930 pochopili Jamajčania korunováciu etiópskeho cisára ako udalosť prorockého významu. Nový cisár, vtelenie Boha, mal priviesť černochov späť do Afriky. Etiópčania sú považovaní Rastafariánmi za Bohom vyvolený národ. Pretvorili a skombinovali aj učenie Biblie podľa svojich potrieb a vznikla z toho okrem iného aj myšlienka, že utláčaný černošský ľud je reinkarnáciou utláčaných biblických Izraelčanov.

Životný štýl rastafariánov je poznateľný jeho voľným prejavom, dlhými vlasmi zapletenými do dredov, medicínou založenou hlavne na fajčení marihuany a vegetariánskou stravou. Kniha Svätá Piby je rozdelená do štyroch častí a jej originál je veľmi vzácny.

Edda

Ásatrú

Medzi nové náboženské hnutia radiace sa do skupiny novopohanských patrí aj Ásatrú (doslova viera v Bohov) či Odinizmus, aj keď vpodstate o nič nové tu nejde. Ásatrú sa totiž hlási k starovekým Európskym náboženstvám, ktoré boli dominantné v severských krajinách ešte pred nástupom Kresťanstva. To vytlačilo (viac či menej násilne) tieto náboženstvá na pokraj.

Toto staronové náboženstvo bolo v roku 1973 oficiálne uznané Islandskou vládou a rozšírilo sa aj do ďalších severských krajín. Prívrženci tohto náboženstva veria v asov (bohov), vanov (archaickejších bohov) a obrov. Taktiež veria v trollov, škriatkov a elfov. Pôvodní Škandinávci obetovali bohom zvieratá, kdežto moderní vyznávači Ásatrú obetujú už iba medovinu.

Novopohania si zakladajú prevažne na cnostiach ako odvaha, česť, sila, radosť či priateľstvo. K najvýznamnejším prameňom germánskej mytológie, a teda aj Ásatrú náboženstva, sa určite radia diela Edda. Existuje poetická a prozaická Edda. Čítanie tejto mytologickej knihy vyžaduje naozaj poznanie dobových termínov, preto napríklad existujú aj knihy "Asatru Edda" alebo "The Odinist Edda" so stráviteľnejším a vysvetľujúcejším podaním týchto ospevných básní a príbehov. Kniha postupne popisuje príbehy o vzniku sveta - obrov, bohov, zeme, hviezd, ľudí a trpaslíkov. Áno, v tomto poradí.

Kniha tieňov

Wicca

Medzi v súčasnosti najrozšírenejšie novopohanské náboženstvá patrí určite Wicca, ktorá zdôrazňuje potrebu úcty k prírode. Ľudia žijúci v harmónii s prírodou sa môžu stať adeptmi čarodejníckeho umenia. Magické schopnosti majú podľa Wicca učenia používať čarodejnice a čarodejnici iba na liečenie a sebazdokonaľovanie.

Niektorí novopohania v existenciu svojich božstiev naozaj veria, iní ich berú ako symboliku reprezentujúcu prírodné sily a ľudské črty. Božstvo je podľa Wicca pre človeka poznateľné a pochopiteľné len do určitej hĺbky a predstavuje určitú polarizovanú silu. Polaritu mužského a ženského princípu. Hlavným božstvom sú Boh a Bohyňa, ktorí sú rovnocenní a nemajú konkrétne mená. Boha však možno nazývať aj napríklad ako Zeus, Horus, Perún a bohyňu ako Ištar, Artemis či iné známe mená.

Satanská biblia

Satanská cirkev

Ak Vám nesedí interpretácia morálnych hodnôt podľa kresťanskej Biblie a namiesto k biblickému desatoru sa prikláňate k satanskému devätoru a riadite sa radšej limitmi vychádzajúcimi zo siedmich smrteľných hriechov, mohla by byť Satanská biblia niečo pre Vás. Je to príručka k uvedomeniu si vlastných možností a pochopeniu, že ste sám Bohom svojho sveta.

Satan, čiže oponent alebo odporca Boha je v gréckych textoch uvádzaný ako Diabolos. Jeho úlohou podľa kresťanského učenia je konať zlo. Jeho démonizácia nastávala až postupne, kedy ľudia potrebovali hodiť vinu za všetko zlé čo sa deje vo svete na niekoho iného ako na Boha. To sa stalo až niekedy okolo roku 200 pred Kristom.

K základnej myšlienke neosatanistického hnutia patrí tento výrok: "Rob čo chceš nech je celým tvojím zákonom". Podľa satanskej biblie je človek prirodzene zlý a násilnícky a mal by sa mal zlu oddať a radovať sa z neho.

Medzi satanovo devätoro patria napríklad aj výroky, že satan uznáva:
- pôžitkárstvo namiesto odriekania
- nepoškvrnenú múdrosť namiesto pokryteckého sebaklamu
- človeka iba ako ďalšie zviera alebo
- láskavosť k tým, ktorí si to zaslúžia namiesto plytvania láskou na nevďačníkov.

Použitá literatúra a zdroje

 • PETROVIČ Zdenko: Katechizmus pre dospelých; Eko-Konzult, 2004
 • Lexikon svetových náboženstiev; Aktuell, 2006
 • PARTRIGE Christopher: Viery a vyznania; Slovart, 2006
 • SELF David: Encyklopedie světových náboženství
 • V co věříš - Náboženství a víra v dnešním světe; Slovart CZ, 2013
 • Re MANNING Russel: 30 sekúnd náboženstiev; Fortuna Libri, 2012
 • FARRINGTON Karen: Auf Spuren Suche - Religionen der Welt; Gondrom, 2005
 • TERHART Franjo, SCHULZE Janina: Weltreligionen - Ursprung, Geschichte, Ausübung, Glaube, Weltbild; 2010
 • SCHÖN Jaromir: Náboženství - Občasnký a spoločenskovědný základ; Computer Media, 2012
 • DOUGLAS David: Atlas - Ztracené kulty a tajemná náboženství; Metafora, 2010
 • Wikipedia.com, Wikipedia.sk a Wikipedia.cz
 • Samotné sväté knihy (Biblia, Korán, The Gospel of the Flying Spaghetti Monster, Tao Te Ťing, Bhagavad-Gíta, Strážna veža, Dianetika, Kniha Mormonova, Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru)