MultiMédia
s (proti)nábožeskou tématikou

Filmy o náboženstve, jeho analýze i kritike

Filmy o ateizme a reálnom svete

Obrázky pre tých, čo vedia čítať I.

Obrázky pre tých, čo vedia čítať II.

Krátke videá a odkazy na youtube kanály