Argumenty v prospech Boha spochybnené
Dá sa dokázať existencia deistického či teistického božstva?

Ak sa dokázal Boh priamo rozprávať s poverčivými nevzdelanými ľuďmi pred tisíckami rokov a vedel im priamo a osobne odkázať svojich 613 zákonov (príkazy a zákazy, ktoré obsahuje Tóra a teda aj Starý Zákon), tak by sa určite vedel ozvať aj dnes, keď ho vieme rozumnejšie rozlíšiť od halucinácie či klamstva.

Je to vždy lepšie ako ich argumenty, na ktoré už veda dávno odpoveď má, no oni aj tak trvajú na svojom zázračnom vysvetlení, lebo to vedecké koliduje s ich predstavou Božskej intervencie.

Tento obrázok som tu hodil presne pred dvoma rokmi ako úplne prvý meme obrázok na facebookovej stránke (bola to istú dobu profilovka stránky).

Nechcem súdiť, či sú tieto pôvodne zakázané, stratené a neskôr znova objavené evanjeliá o Ježišovi Kristovi hodnovernejšie či lepšie, než štyri cirkvou uznávané. Chcem len poukázať na ich existenciu, na ich učenie a na okolnosti ich neprijatia do Novozákonného kánonu. Na počiatkoch kresťanstva boli biblické evanjeliá len malou časťou vtedy...

Zázraky, ktoré sa prihodia jednotlivcom sa dajú pomerne ľahko vysvetliť. Ľudia totiž vidia množstvo vzorov a modelov aj takmer v náhodnom šume. V tom je náš mozog brilantný. Pomáhalo nám to prežívať v priebehu evolučného vývoja a je to dôležitá vlastnosť mozgu.