Argumenty v prospech Boha spochybnené
Dá sa dokázať existencia deistického či teistického božstva?

Je to vždy lepšie ako ich argumenty, na ktoré už veda dávno odpoveď má, no oni aj tak trvajú na svojom zázračnom vysvetlení, lebo to vedecké koliduje s ich predstavou Božskej intervencie.

Tento obrázok som tu hodil presne pred dvoma rokmi ako úplne prvý meme obrázok na facebookovej stránke (bola to istú dobu profilovka stránky).

Nie, naozaj nechcem súdiť, či sú tieto pôvodne zakázané, stratené a neskôr znova objavené evanjeliá o Ježišovi Kristovi lepšie či hodnovernejšie, než štyri cirkvou uznávané. Chcem len poukázať na ich existenciu, na ich učenie a na okolnosti ich neprijatia do Novozákonného kánonu. Na počiatkoch kresťanstva boli biblické evanjeliá len malou časťou...

Zázraky, ktoré sa prihodia jednotlivcom sa dajú pomerne ľahko vysvetliť. Ľudia totiž vidia množstvo vzorov a modelov aj takmer v náhodnom šume. V tom je náš mozog brilantný. Pomáhalo nám to prežívať v priebehu evolučného vývoja a je to dôležitá vlastnosť mozgu.

Ak definujeme dušu čisto naturalisticky ako procesy v našom tele, hlavne mozgu, ktoré vytvárajú našu osobnosť, naše vedomie a to čím sme, nemám proti tomuto termínu nič. Ak je však duša chápaná ako nadprirodzená entita schopná vedomia a vnímania naturálneho okolia MIMO NAŠE TELO a dokáže prežiť našu smrť, v tom prípade som riadne skeptický.