Komplexita života vraj dokazuje existenciu Boha.

29.07.2019

Toto môže povedať len niekto, kto sa nad tým nezamyslel dlhšie, než pár sekúnd. Niekto, kto sa uspokojil s jednou vetou a nesnažil sa nájsť logické diery v tomto tvrdení.

Veriaci, ktorí toto tvrdia, často prepájajú dve iba zdanlivo súvisiace udalosti. Pozrú sa na zložitý komplexný mechanizmus, akým sú hodinky alebo počítač a správne usúdia, že za ich vytvorením stojí inteligentná a ešte komplexnejšia bytosť - človek. A tak sa následne pozrú na človeka a hneď sa im vynorí myšlienka, že ak je človek tiež komplexný, tak musí aj za jeho existenciou stáť ešte komplexnejší, dokonalejší a hlavne inteligentný stvoriteľ, a tam si dosadia Boha.

Táto argumentačná chyba za nazýva aj klamná analógia (false analogy) - vlastnosti jedného objektu presúvajú na iný len kvôli tomu, že majú spoločnú nejakú inú vlastnosť.

Nedávno mi jeden veriaci dokonca napísal, že "keďže my sme inteligentní, tak aj nás musela stvoriť inteligentná bytosť." To ako keby som tvrdil, že ak je Slnko horúce, tak aj Boh ako tvorca vesmíru a hviezd musí byť horúci.

NIE! Inteligencia nevyžaduje inteligentného tvorcu. Vyžaduje iba postupný proces evolučného prispôsobovania sa okoliu nazývaný biologická evolúcia. Už sme predsa na to dávno prišli.

V tomto ich argumente o komplexnosti sa však teisti dopúšťajú dvoch zásadných chýb v myslení:

1. LOGICKÁ CHYBA:

Ak ich argumentom je NUTNOSŤ komplexného a inteligentného tvorcu na vytvorenie niečoho tak zložitého, ako je napríklad človek, tak zákonite vyžaduje aj Boh, ako komplexná a inteligentná bytosť, tiež nejakého tvorcu, ktorý je ešte komplexnejší, zložitejší a inteligentnejší. Samozrejme aj tento stvoriteľ musí mať ako komplexná bytosť svojho stvoriteľa. A tak sa v nekonečnej regresii dostávame do neriešiteľnej situácie.

Takže ich argument NUTNOSTI ešte zložitejšej bytosti vlastne vyvrátil sám seba.

Buď komplexita nie je vždy nutná (a teda napríklad aj vesmír či človek môže existovať bez inteligentného a komplexného stvoriteľa) alebo JE nutná a potom aj Boh potrebuje tvorcu.

Tento nelogický argument v angličntine nazvaný aj "special pleading" môžme teda ignorovať. Special pleading je forma dvojitého metra, kedy sa úplne všetko vzťahuje pod isté neporušiteľné pravidlá, len to, čo sa obhajuje sa zámerne vyčlení zo skupiny. A presne to v tomto prípade veriaci robia. Všetko musí Musí MUSÍ mať tvorcu, len náš Boh nie.

Teisti navyše ťažko chápu, ako môže byť niekto ateistom. Avšak tolerujú Boha, ktorý je ateista. Ich Boh si totiž údajne myslí, že je nestvorený a nepotrebuje nadradenú inteligenciu, ktorá by ho ako komplexnú bytosť musela stvoriť. Skrz-naskrz skeptický ateista ten Boh - jeho jediná dobrá vlastnosť, ak by naozaj existoval.

Skvelé video k tejto téme vytvoril už dávnejšie známy ateistický youtuber darkmatter2525 a ja som ho pre Vás otitulkoval a hodil aj na mojevideo.sk. Otázkou tu je, či je Boh ateistom, ak si myslí, že ho nikto nemusel stvoriť a kto je jeho stvoriteľom. Oplatí sa pozrieť a zamyslieť nad týmto paradoxom:

https://www.mojevideo.sk/video/2f474/stvoritel_boha.html

2. NEZNALOSŤ:

Vznik komplexity vlastne veriaci (hlavne tí, čo sa zastávajú kreacionizmu či inteligentného dizajnu) nijako NEVYSVETLILI. Strčili za ňu ešte komplexnejšieho tvorcu, ako keby to malo niečo vysvetliť. Do svojej neznalosti si dosadili "Boha medzier".

Na rozdiel od veriacich, VEDA vysvetľuje vznik komplexného z jednoduchého veľmi elegantne. Na úrovni fyziky, chémie i biológie.

Vieme popísať, ako vznikajú vesmírne objekty, vieme ako vznikajú ťažie prvky v hviezdach i supernovách, ako sa tvoria chemické väzby a molekuly, ako funguje anorganická i organická chémia. Vieme, ako vznikajú zložité neživé štruktúry a vieme, vďaka pochopeniu evolučnej biológie, ako vznikajú komplexné živé organizmy z jednoduchých.

A toto všetko sme sa naučili za pár posledných stoviek rokov (nebyť brzdenia vedy a vývoja cirkvou, vedeli by sme rozhodne viac).

Vieme teda, ako príroda "dizajnuje" (úplne bez inteligencie) stále komplexnejšie živé organizmy pomocou slepého evolučného procesu nazvaného prirodzený výber. Komplexita už dávno nie je žiadnou záhadou, avšak aj viac než pol druha storočia po uvedení Darwinovej knihy "O pôvode druhov" sa veľká časť veriacich stále odvoláva na komplexitu živých tvorov ako na dôkaz nutnosti existenciu Boha.

Často sa v tomto prípade stretávame s ďalších nelogickým argumentom teistov nazvaným Boeing 747, ktorý znie asi takto: "Náhodný vznik komplexných organizmov (akým je človek) je asi tak pravdepodobný, ako keby sa vrakoviskom prehnal hurikán a zložil Boeing 747." Je to asi najobľúbenejší argument kreacionistov - skupinky veriacich, ktorí ani trochu nerozumejú prírodnému výberu. Pokladajú ju za teóriu náhody, aj keď je to presný opak náhody. Je to postupný, kumulatívny a spätnou väzbou riadený proces výberu a prispôsobovania sa.

Získať komplexitu z ničoho sa práve naopak snaží presadiť hypotéza Božej existencie.