Komplexita života vraj dokazuje existenciu Boha.

29.05.2021

Takto môže argumentovať len niekto, kto sa nad tým nezamyslel dlhšie, než pár sekúnd.

Veriaci, ktorí toto tvrdia, často prepájajú dve iba zdanlivo súvisiace udalosti. Pozrú sa na zložitý komplexný mechanizmus, akým sú hodinky ⌚ alebo počítač 💻 a správne usúdia, že za ich vytvorením stojí inteligentná a komplexná bytosť - človek. A tak sa následne pozrú na človeka a hneď sa im vynorí myšlienka, že ak je človek tiež komplexný, tak musí aj za jeho existenciou stáť ešte komplexnejší, dokonalejší a hlavne inteligentný stvoriteľ - a tam si dosadia Boha. 

Táto argumentačná chyba za nazýva aj klamná analógia (false analogy), pri ktorej sa parametre jedného objektu priznajú inému len kvôli tomu, že majú spoločnú nejakú inú vlastnosť.

Často sa v tomto prípade stretávam s analógiou nazvanou Boeing 747, ktorá znie asi takto:

👉 "Náhodný vznik komplexných organizmov (akým je človek) je asi tak pravdepodobný, ako keby sa vrakoviskom prehnal hurikán a zložil Boeing 747." 🤦‍♂‍

Je to asi najobľúbenejší argument kreacionistov - skupinky veriacich, ktorí ani trochu nerozumejú prírodnému výberu. Pokladajú evolúciu za teóriu náhody. Ako vraví Dawkins: "Ak pokladáte evolúciu za náhodný proces, tak buď nerozumiete čo je evolúcia alebo čo je náhoda."

‼️ Evolučný proces je presný opak náhodného deja. Je to postupný, kumulatívny a spätnou väzbou riadený proces výberu a prispôsobovania sa.

Teisti sa v tomto ich argumente o komplexnosti dopúšťajú dvoch zásadných chýb v myslení:


➡️ 1. LOGICKY CHYBNÁ ARGUMENTÁCIA S NEKONEČNOU REGRESIOU:

Ak ich argumentom je NUTNOSŤ komplexného a inteligentného tvorcu na vytvorenie niečoho tak zložitého, ako je napríklad človek, tak zákonite vyžaduje aj Boh, ako komplexná a inteligentná bytosť, tiež nejakého tvorcu, ktorý je ešte komplexnejší, zložitejší a inteligentnejší. 🧐 Samozrejme aj tento stvoriteľ musí mať ako komplexná bytosť svojho stvoriteľa. A tak sa v nekonečnej regresii dostávame do neriešiteľnej situácie, kedy boh má svojho boha, ktorý má svojho boha...

Takže ich argument NUTNOSTI ešte zložitejšej bytosti vlastne vyvrátil sám seba. 🤨

Máme teda dve možnosti: Buď komplexita nie je vždy nutná (a teda napríklad aj vesmír či človek môže existovať bez inteligentného a komplexného stvoriteľa) alebo JE nutná a potom aj Boh potrebuje tvorcu.

Ignorovanie týchto možnosti sa v angličtine nazýva aj "special pleading". Je to forma dvojitého metra, kedy sa úplne všetko vzťahuje pod isté neporušiteľné pravidlá, len to, čo sa obhajuje, sa zámerne vyčlení zo skupiny. A presne to v tomto prípade veriaci robia. Všetko musí Musí MUSÍ mať tvorcu, len náš Boh nie. 🤨

Teisti navyše nechápu, ako môže niekto neuznávať ich pseudo-argument o komplexite a byť ateistom. Avšak tolerujú Boha, ktorý je ateista. Ich Boh si totiž údajne myslí, že je nestvorený a nepotrebuje nadradenú inteligenciu, ktorá by ho ako komplexnú bytosť musela stvoriť. Skrz-naskrz skeptický ateista ten Boh 🤭 - jeho jediná dobrá vlastnosť, ak by naozaj existoval.

Skvelé video k tejto téme vytvoril už dávnejšie známy ateistický youtuber darkmatter2525 a ja som ho pre Vás otitulkoval a hodil aj na mojevideo.sk:

🎞️ https://www.mojevideo.sk/video/2f474/stvoritel_boha.html


➡️ 2. NEZNALOSŤ A IGNORANTSTVO:

Vznik komplexity vlastne veriaci (hlavne tí, čo sa zastávajú kreacionizmu či inteligentného dizajnu) nijako NEVYSVETLILI. Strčili za ňu ešte komplexnejšieho tvorcu, ako keby to malo nejako pomôcť. Do svojej neznalosti si dosadili "Boha medzier".

Na rozdiel od veriacich, VEDA vysvetľuje vznik komplexného z jednoduchého veľmi elegantne. 👍 Na úrovni fyziky, chémie i biológie.

Vieme popísať, ako vznikajú vesmírne objekty, 🌌 vieme ako vznikajú ťažie prvky v hviezdach i supernovách, ako sa tvoria chemické väzby a molekuly, ako funguje anorganická i organická chémia. Vieme, ako vznikajú zložité neživé štruktúry a vieme, vďaka pochopeniu evolučnej biológie, ako vznikajú komplexné živé organizmy z jednoduchých 🦠.

A toto všetko sme sa naučili za pár posledných stoviek rokov (nebyť brzdenia vedy a vývoja cirkvou, vedeli by sme určite ešte viac). Inteligencia nevyžaduje inteligentného tvorcu. Príroda dizajnuje bez inteligencie. Vyžaduje si to iba proces postupného prispôsobovania sa okoliu nazývaný biologická evolúcia. Tá pracuje s dlhodobou kumuláciou v danom prostredí úspešnejších mutácií, čo dáva zdanie dizajnu. Už sme predsa na to dávno prišli.

Komplexita už nie je žiadnou záhadou, avšak aj viac než pol druha storočia po uvedení Darwinovej knihy 📘 "O pôvode druhov" sa veľká časť veriacich stále odvoláva na komplexitu živých tvorov ako na dôkaz nutnosti existenciu Boha.

Wow effect pri takomto argumentovaní je asi taký, ako keby ste neandertálcovi hovorili o internete. Pre človeka v stave jeho obmedzeného poznania by proste nič také zložité a KOMPLEXNÉ ako internet a počítače 🖥️ nemohlo bez nadprirodzených síl vzniknúť. Iba ak... rozumiete tomu, o čom rozprávate. Počítače dokážu robiť enormne rýchle a presné matematické výpočty, ku ktorým sa my nedokážeme ani len priblížiť. To však neznamená, že ich nemôžeme vytvoriť len preto, lebo sme nedosiahli rovnakých schopností.

Zjednodušene: Tvorca (tvoriaci princíp) nemusí mať všetky vlastnosti výtvoru.

Nedávno mi jeden veriaci dokonca napísal, že "keďže my sme inteligentní, tak aj nás musela stvoriť inteligentná bytosť." 😮 To ako keby som tvrdil, že ak je Slnko horúce, tak aj Boh ako tvorca vesmíru a hviezd musí byť horúci. 🤨

V dokumente 🎥 "Ateistický blud" sa snaží známy fyzik Lawrence Krauss americkému kreacionistovi Rayovi Comfortovi (aka Banana man) vysvetliť princíp neriadeného a bezúčelového vzniku aj na príklade snehovej vločky, ktorú formujú iba prírodné zákony. Comfort analógiu zjavne nepochopil a tvrdil, že pri snehovej vločke ide IBA o chemickú reakciu, zatiaľ čo pri DNA až o informáciu. Pritom oboje sú chemické procesy vytvárajúce rovnaké zdanie dizajnovania, len na rôznej úrovni komplexnosti a v úplne odlišnom časovom rozpätí.

❗ Všetko je to vlastne úplne naopak. Získať komplexitu z NIČOHO sa snaží presadiť hypotéza Božej existencie a nie evolučný proces. Z ničohonič je tu nestvorená superkomplexná božská bytosť, ktorá stvorila všetko komplexné.

Ako už len toto sa môže niekomu zdať ako vysvetlenie???