Knihy

O náboženstvách, viere, mytológii i o ich kritike a ateizme

Ateizmus, kritika náboženstiev a humanizmus

Na Slovenskom knižnom trhu nenájdete zďaleka toľko kníh, ktoré by sa venovali téme ateizmu, sekularizmu či humanizmu, ako napríklad v nemecky či anglicky hovoriacich krajinách. Paradoxne však nájdete neskutočné množstvo náboženskej, ezoterickej a mystickej literatúry. Rôznych výkladov Biblie by ste museli počítať nie len na všetkých svojich prstoch, ale potrebovali by ste ich značne viac. Občas však zasvieti svetielko racionality aj medzi tmárskymi duchovnými dielami. Niektoré z nich si dovolím uviesť v tejto kategórii. Pôjde zväčša o diela priamo kritizujúce niektoré z náboženstiev, prípadne náboženstvo ako celok.


Christopher Hitchens
Bůh není veliký / The God is not Great
*****

Podtitul tejto oči otvárajúcej knihy je: O tom, ako náboženstvo všetko ničí. A presne to je aj podstatou jej obsahu. Skvelý a charizmatický Christoper Hitchens, okrem iného žurnalista, autor, literárny a sociálny kritik, bol jedným z najznámejších novodobých ateistických (až antiteistických) ikon. Svojím intelektom a nesmiernym rozhľadom dokázal očariť v každej diskusii. Jeho najznámejším literárnym dielom je práve tento bestseller, ktorý nebol doposiaľ preložený do slovenského jazyka a česká verzia sa zháňa dosť obtiažne. Za námahu v hľadaní však získate tento knižný skvost.

Hitchens precestoval ako publicista veľkú časť sveta a jeho dielo teda nesleduje problémy len kresťanskej spoločnosti, v ktorej sa pohybujeme my "na západe", ale naráža veľmi často na konflikty v moslimských, hinduistických i budhistických spoločenstvách. Jeho sumárnym pohľadom je stanovisko, že organizované náboženstvo vytvára vo svete tak nesmierne množstvo rozbrojov, nenávisti, netolerancie a bigotnej ignorancie, že kladné aspekty sú v tomto prípade úplne irelevantné.

Ak chcete vedieť, ako, kde a kedy negatívne vplýval či dodnes vplýva viera v nadprirodzeno či božstvo na spoločnosť, tak túto knihu možno len odporúčať.

Ďalšie knihy Christophera Hitchensa, ktoré jednoznačne stoja za odporúčanie. Tie najlepšie však nie sú preložené do slovenčiny či češtiny.

The Portable Atheist je Hitchensovym výberom krátkych próz od iných autorov na tému ateizmus, ktoré obohatil o svoje komentáre.

V kritickom diele Misionárska poloha rozoberá Hitchens život a činy Matky Terezy a čo stojí za vytvorením kultu tejto osobnosti.

Listy mladému skeptikovi je krátkou knihou o neortodoxnom myslení venovaná mladým mysliteľom.

Spomienky na Christopherov život Hitch-22 je jednou z jeho najpredávanejších kníh

Richard Dawkins
Boží Blud / God Delusion
*****

Najväčší bestseller ateistického sveta. Kniha, ktorá urobila v roku 2006 obrovský rozruch v anglicky hovoriacich krajinách a dodnes sa jej predalo viac než 3 milióny výtlačkov. V 2009 sa dočkala prekladu do českého jazyka a Slováci si konečne môžu kúpiť túto knihu aj v slovenskom jazyku od augusta 2016. Kniha bola preložená do takmer 40 jazykov a dočkala sa aj neoficiálneho arabského prekladu.

Britský evolučný biológ Richard Dawkins (najznámejší popularizátor vedy a zástanca ateizmu dnešnej doby) v nej uvádza svoje presvedčenie, že osobný boh takmer určite neexistuje a snaží sa argumentovať z rôznych uhlov pohľadu. Nesnaží sa vyvrátiť iba argumenty kreacionistov, ako to sčasti robil v knihách Slepý hodinár či Sebecký gén, ale v tejto knihe uvádza priame argumenty voči všetkým aspektom náboženstva a jeho zlého vplyvu na spoločnosť.

Kniha vyšla v tom istom roku, ako Dawkinsov dokumentárny film Koreň všetkého zla, ktorý bol neskôr premenovaný na Boží blud. Kniha sa dostáva v tejto téme do väčších detailov.

Čítanie tejto knihy urobí ateistov viac hrdých na svoje presvedčenie a dodá im odvahu i argumentačný základ pre diskusie o viere a ateizme.

Richard Dawkins
Rozchod s Bohom / Outgrowing God
*****

"Outgrowing God" je Dawkinsková nová kniha (vydaná v Novembri 2019) venovaná tým, pre ktorých by Boží blud mohol byť ťažším čítaním. Je to teda niečo ako hybrid - tématicky bližší knihe "Boží blud" avšak písaný ľahkosťou "Mágie reality". Ako Dawkins uviedol na margo knihy, "je písaná tak, aby bola zrozumiteľná aj pre mladšieho čitateľa." - teda pre mládež. Avšak to nebráni, aby si ju prečítali aj dospelí.

Doposiaľ som odporúčal ľuďom prechádzajúcim z viery k ateizmu na začiatok rozhodne knihu "Why there is no God (Prečo Boh neexistuje)" od Armina Navabiho, ktorá odpovedá zrozumiteľne na 20 najčastejších otázok o existencii Boha.

Dnes však rozhodne popri tejto knihe bude odporúčať aj Dawkinsovú novú knihu. Je písaná presne tak, ako by som ju písal ja, keby som sa niekedy mal dostať k písaniu knihy :) Keďže sa tejto téme venujem už niekoľko rokov pomerne intenzívne, nedozvedel som sa veľa nových poznatkov, no aj tak ma kniha potešila svojou ľahkosťou a zrozumiteľnosťou, akou bola písaná. Typický Dawkinsov štýl. Čisté, jasné a logické závery bez zbytočného balastu.

Preklad do českého jazyka je už zakúpený a na slovenskom sa rovnako pracuje. Odporúčam buď trpezlivosť alebo (ako v mojom prípade), prečítať si anglickú alebo nemeckú verziu.

https://www.sekularne-nebo.sk/l/outgrowig-god-od-richarda-dawkinsa/

Jozef Krško
Chcel by byť Boh kresťanom?
*****

Táto kniha bola mojim prvým uceleným informačným prameňom, ktorý ma postupne "vyargumentoval" z mojej kresťanskej viery a započal moju cestu racionálneho pohľadu na náboženské tvrdenia.
Kniha od slovenského autora J. Krška je formátu A4 a ponúka na 284 stranách (v bežnom knižnom formáte by to bolo takmer 600 strán) veľmi pútavé a informačne bohaté čítanie. 

V prvej časti nazvanej Teoretické východiská vysvetľuje autor faktické nezrovnalosti a vedecky vyvrátené tvrdenia Starého i Nového zákona, protirečenia jednotlivých evanjelií a uvádza príklady takmer identických mýtov, ktorých napísanie predchádzalo vytvoreniu Biblie, a tiež porovnáva príbehy s príbehmi zo slovanských ľudových rozprávok.

Druhá časť podrobne analyzuje morálny vzor kresťanstva a jeho temné časy nie len v minulosti (inkvizícia, križiacke výpravy, pápežské nechutnosti atď.), ale ako Slovák súčasnej doby sa zameriava aj na aktuálne problémy ako ženský fenomén v cirkvi, sexuálne zneužívanie detí, strach z homosexuality či sloboda svedomia.

V poslednej kapitole sa zamýšľa nad vplyvom kresťanstva pri budovaní západnej civilizácie. Dozviete sa, ako to bolo s brzdením vedeckého pokroku, temným stredovekom, prenasledovaním voľnomyšlienkárov či pokrokových vedcov, alebo ako sa postupne prebojovalo kresťanstvo do pohanského života starých Slovanov.

Michael Kerrigan
Temné dějiny Bible
***

Bohato ilustrovaná kniha od Kerrigana rozpráva príbehy Biblie, ktoré Vám na omši rozprávať nechcú. Pozerá sa na početné príbehy Starého i Nového zákona z pohľadu skeptického čitateľa a uvádza ako odborník na históriu reálnejší náhľad na udalosti z doby, kedy bola Biblia písaná. Berie si na pomoc dobové mýty a príbehy starej Perzie či Ríma. Zameriava sa na temnejšie stránky tejto svätej knihy, ktoré priamo popisujú genocídu, incest, vraždy, vojny, krutosti a odplaty, nadpozemské príšery a "rozprávkové" bytosti. Známe maľby, drevorytiny či dobové dokumenty graficky vhodne dopĺňajú príbehy a vysvetlenia.

Michael Hebeis
Čierna kniha katolíckej cirkvi
****

Ak ste doposiaľ žili len v uzatvorenej miestnosti bez voľného prístupu k vonkajšiemu svetu a informáciám o dianí za jej múrmi, možno Vás obsah tejto knihy prekvapí. No všeobecne rozhľadenému jedincovi budú aféry katolíckej cirkvi viac či menej známe. Kniha ponúka ich zosumarizovanie v tomto 200 stranovom súpise. Začína križiackymi výpravami a inkvizíciou, prechádza nenávisťou voči židom, otrokárstvom a podmaňovaním si nových krajín, finančnými podvodmi, pápežskými aférami, zneužívaním detí predstaviteľmi cirkvi a zatajovaním týchto skutočností, exorcizmom a nezabudne aj na otázku menejcenného postavenia žien či homosexuálov a boji cirkvi proti modernej spoločnosti, interrupciám a vede. 

Nič zásadné a nové kniha síce neprinesie, no to neznižuje dôležitosť jej umiestnenia v regáloch kníhkupectiev. Dúfam, že bude dostatočne vytŕčať medzi propagačnou náboženskou literatúrou. Viac takých kníh by nebolo na škodu.

Sam Harris
List kresťanskému národu / Letter to a Christian Nation
*****

Áno, vidíte správne. Táto kniha nie je oficiálne dostupná v slovenskom či českom jazyku, avšak neoficiálny preklad tejto útlej, no na myšlienky bohatej knižočky môžete násjť napr. na stránkach https://ateisti.sk/sam-harris-list-krestanskemu-narodu/. Sam Harris ako jeden zo štyroch hlavných propagátorov tzv. nového ateizmu prezentuje svoj postoj vo forme listu venovaného kresťanom hlavne v USA, ktorí sú svetovo známi pre svoje kreacionistické presvedčenie, kde údajne viac než polovica Američanov stále verí, že Zem má len niečo málo cez 6000 rokov, že Eva bola stvorená z Adamovho rebra a že svetlo zo vzdialených galaxií bolo stvorené už na ceste k Zemi. Sam Harris považuje tento stav za kritický a volá po urgentnom riešení tejto smutnej situácie. List uvádza jednoduchú a vecnú argumentáciu, v akej je Sam vždy bravúrny.

Sam Harris
Koniec viery / The End of Faith
*****

Sam Harris je známy americký propagátor ateizmu a racionálneho zmýšľania. Ako filozof a neurovedec pristupuje k náboženstvu z hľadiska vplyvu na neurálny systém človeka (téma jeho PhD štúdia). V tejto knihe však reaguje priamo na atak na dvojičky počas 11. septembra 2001 a vyvodzuje závery o potrebe striktnej sekularizácie kvôli negatívnemu vplyvu náboženstva na spoločnosť. Z celej knihy uvediem len krátky a výstižný citát:

"Niekde na našej planéte muž práve uniesol malé dievčatko. Čoskoro ju znásilni, bude ju týrať a potom ju zabije. Ak sa aj tento hrozný zločin nedeje v tomto okamihu, stane sa o niekoľko hodín, maximálne dní. Hovoria o tom štatistické zákony týkajúce sa života 6 miliárd ľudí a umožňujú nám hovoriť o tom s istotou. Tá istá štatistika dokazuje, že práve v tom istom okamihu rodičia dievčaťa veria v to, že všemohúci a milujúci boh sa o nich stará. Majú nejaké dôvody v to veriť? Je dobré, že v to veria? Nie!"

Kniha však nanešťastie zatiaľ nevyšla v slovenskom či českom preklade. Pre anglicky (alebo aj trebárs nemecky) zdatných čitateľov ju však vrelo odporúčam.

Sam Harris a Maajid Nawaz
Islam a budúcnosť tolerancie
****

Táto kniha, ktorá je spoločným dielom Sama Harrisa a Maajida Nawaza, sa venuje lepšiemu pochopeniu Islamu a háklivým témam, ktoré sú s nim spojené. Ku knihe, ktorá vyšla v roku 2015 natočili títo autori aj výborný rovnomenný dokumentárny film.


Ani v knihe a ani vo filme sa však nejedná o jednostrannú propagandu istého názoru, ale práve naopak - o otvorenú inteligentnú diskusiu na tému, či je islam naozaj náboženstvom mieru, aká je jeho budúcnosť a či je možné ho reformovať. Na jednej strane sedí ateistický aktivista, neurovedec a filozof Sam Harris a na druhej moslim, bývalý radikálny islamista a teraz sekulárny moslim Maajid Nawaz. Je úžasné a až takmer neuveriteľné, že sa konečne našla zmysluplná debata medzi ateistom a veriacim moslimom na tak podnetnej intelektuálnej úrovni. Nečakajte nadávky a vzájomné osočovanie s cieľom ukázať tomu druhému, že "proste nič nechápe". Ide o naozaj tolerantnú výmenu názorov, medzi ktorými je mnoho odporujúcich si.


Viac k obsahu a mojim pocitom z knihy a dokumentu som písal v tomto blogu:

https://www.sekularne-nebo.sk/l/buducnost-islamu/

Armin Navabi

Prečo žiadny Boh neexistuje / Why there is no God

*****
- Veda nevie vysvetliť komplexitu života, preto Boh musel všetko takto navrhnúť
- Existencia Boha je dokázaná svätým písmom
- Niektoré nevysvetliteľné udalosti sú zázrakmi potvrdzujúcimi existenciu Boha
- Morálka pochádza od Boha a bez Boha nemôžeme byť dobrí ľudia
- Viera by nebola tak rozšírená, keby nebolo Boha
- Boh odpovedá na modlitby, preto musí byť reálny
- Cítim k Bohu osobný vzťah, preto viem, že je skutočný
- Boh nie je definovaný. Nemôže byť pochopený či popísaný. Jednoducho v neho musíte veriť.

Výborná kniha, ktorá obsahuje dostatok informácií pre uvedenie človeka do problematiky. Autorom je bývalý iránsky moslim, ktorý okrem iného založil neziskovú komunitu Atheis Republic, ktorá celosvetovo združuje vyše milióna fanúšikov.

Ak teda hľadáte priame a zrozumiteľné odpovede a protiargumenty na bežné tvrdenia veriacich v prospech Boha, v tejto knihe ich určite nájdete. Z popísaných 20 argumentov vyberám zopár názorných:

Všetky tieto tvrdenia sú rozumne vyargumentované v knihe, ktorá sa stala bestsellerom na americkom amazone. Stále si drží prvé miesto v kategórii kritická filozofia.

Lubor Pok
Ako človek stvoril Bohov
****

Vydarenou knihou o vývine náboženstiev podanou beletricky je knižné dielo českého autora Lubora Poka s názvom "Jak člověk stvořil Bohy" z roku 1979. Hlavný rozprávač v knihe vo forme diskusie so svojimi dvoma zvedavými deťmi sprevádza čitateľov vznikom a históriou povier, kúziel, mystiky, náboženstiev a siekt. Vysvetľuje im zrozumiteľne, prečo začali ľudia veriť na nadprirodzeno a ako sa tieto predstavy pretransformovali až do dnešných nábožnestiev. 

Štvorica kníh, ktoré odporúčam prečítať od veľkého filozofa Friedricha Nietzscheho zamerané hlavne na kritiku náboženstva. Najznámejšou v tomto smere je asi jeho dielo Tak hovoril Zarathrustra. V neskoršom diele V knihe Antikrist už kresťanstvo nie je pre Nietszcheho cieľom racionálnej argumentácie či vyvracania, ale stáva sa predmetom psychologickej analýzy. Nevidí v ňom už rovnocenného partnera pri výmene názorov, ani protivníka, ale ťažko chorého pacienta. 

Antikrist

Tak vravel Zarathustra

Súmrak modiel

Myšlienky

Lexikóny a slovníky pre ateistov, ktoré občas použijem, aj keď v dnešnej dobe žiadna kniha neprekoná informácie napríklad z wikipedie. Avšak aj tu som našiel zopár skvelých myšlienok a definícií:

Kompaktný Kapesní slovník ateisty je abecedným prehľadom dôležitých termínov pre diskutéra

Abeceda ateisty - všetko to, čo by mal ateista s prehľadom vedieť

Lexikón ezoteriky pre dokonalý prehľad v oblasti ezokravín

Kníh v slovenčine alebo češtine, ktoré by sa venovali kritike náboženstva, otázkam ateizmu či humanizmu, v kamenných a aj internetových kníhkupectvách veľa nenájdete. Naproti tomu pro-náboženskej literatúry sa všade kopia hromady. Zopár relevantných kníh však ešte v antikvariátoch či tematicky zameraných kníhkupectvách nájsť dokážete. Vyberám niekoľko z nich pre inšpiráciu.
Knihy uvedené na začiatku vlastním, druhú polovicu som len vygooglil pre prehľad.
Nie všetky z uvedených kníh možno považovať za kvalitné čítanie. Výber je na Vás. Sú však medzi nimi aj veľmi hodnotné a prínosné diela.

O nezmyselnosti kresťanstkých príbehov a rituálov z pohľadu autora v knihe Polemika o viere

Náboženstvo podávané formou citátov viac či menej známych osobností a ich analýza v knihách Obžaloba nábožestva I a II

O boji medzi vedou a náboženstvom a jeho prispôsobovanie sa v priebehu histórie v knihe Veda a viera 

O vzniku kresťanstva a jeho rozšírení v knihe Šalamúnová pečať 

Katechizmus pre dospelých je vydarená kniha s dobre spracovaným prehľadom na rôzne témy 

O fundamentalizme a náboženskom fanatizme v knihe Ve jménu Boha

15 úryvkov z diel svetovo známych mysliteľov o viere a ateizme v knihe Antológia moderného ateizmu

Diskusia medzi katolíkom a ateistom o spojení náboženstva s autoritatívnou mocou v knihe Bůh se vrací

Zo zákulisia života v najmenšom štáte sveta porozpráva autor knihy Tajnosti Vatikánu

Zamyslenie sa nad pedofiliou, efebofiliou, celibátom a homosexualitov v katolickej cirkvi v knihe Zamlčené rány 

Útek z pekla Opus Dei je príbehom ženy, ktorá sa pokúšala dostať z okov organizácie Opus Dei

Kritická analýza troch najväčších monoteistických náboženstiev v knihe Bůh jako psychický virus

O dogmách, ktorými sa riadi církev v knihe Prekrútená pravda

Kniha Lovci duší pojednáva o kultoch, sektách a fundamentalizme

Církev založila svoju náuku na klamstvách a podvode, ktoré sú zjavné z analýzy textov v Biblii. O tom a viac v knihe Zvažuji žalovat římskokatolickou církev

O spojení fašistických diktatúr s katolíckou cirkvou pojednáva autor v knihe S Bohem a fašisty

O pedofílii, celibáte a utajovaní v katolíckej cirkvi v knihe Pedofili v sutanách

O orgiách, smilstve a zločinnosti Vatikánskych pápežov v knihe Sex a lásky pápežov

O vraždení a násilnostiach v mene Boha v knihe Náboženstvo z opačného brehu

O tom, či má nedogmatické nábožestvo ešte šancu uspieť u ateistov v knihe Náboženství pro ateisty

O hrôzach druhej knihy Mojžišovej, ako ju kresťania nechcú čítať v knihe Exodus

Cirkevné zaostalé názory proti vede a medicíne v knihe Medicína & Náboženstvo

O vzťahu Vatikánu k fašizmu v knihe Úloha katolické církve v epoše fašismu

História a vývin ateizmu od dôb osvietenstva až po súčastnosť  v knihe Vzestup a pád moderního ateismu

Encyklopédie a lexikóny o náboženstvách

Ak chcete naozaj pochopiť kresťanstvo zo širšej nezaujatej stránky, štúdium encyklopédií, ktoré ponúknu sumárne informácie o svetových náboženstvách, ich vývine, rozšírení a vzájomnom prepojení, dokáže zodpovedať veľa skrytých otázok. Často je možné nájsť množstvo spoločných bodov, ktoré náboženstvá spájajú a pohľad na iné, pre nás exotické vierovyznania, nám ponúkne predstavu o tom, ako sa iní pozeraju na náboženstvo typické pre našu lokalitu.


Lexikón svetových náboženstiev

Podrobne písaná encyklopédia s informáciami v podobe otázok a odpovení. Dôraz kladie na detailné popísanie hlavných pojmov piatich najväčších náboženstviev, a teda kresťanstva, islámu, židovstva, hinduizmu a budhizmu. Pojmy sú vysvetlené vecne, objektívne a je jednoznačne cítiť, že autori neinklinujú k žiadnemu z uvedených náboženstviev. Žiadne historické fakty nie sú zámerne vynechávané či potlačované do úzadia. 

Kniha je naozaj obšírna a odpovede nájdete na takmer 1700 otázok. V záverečnej kapitole medzi pojmamy sa veľmi stručne dozvieme aj o veľkom množstve ďalších náboženstiev a siekt.

Kto teda hľadá podrobného sprievodcu piatimi hlavnými náboženstvami novodobého sveta, táto kniha môže byť vhodným čítaním. Kto však by chcel vedieť niečo viac o menej rozšírených, či dávnovekých náboženstvách, odporúčal by som skôr niektorú z ďalších encyklopédií. Niekomu môže vadiť aj členenie knihy. Chronologické členenie by bolo pre neznalého čitateľa vhodnejšie. Napríklad na rýchlejšie pochopenie súvislosti medzi abrahámovými náboženstvami.

Viery a vyznania

Táto encyklopédia ponúka na rozdiel od vyššie spomenutej výrazne väčší záber v mori rôznorodých náboženstiev. Okrem hlavných náboženstiev, venuje dosť veľký prestor aj ďalším, ako napríklad bahai'izmu, zoroastrizmu, džinizmu, starovekým či domorodým náboženstvám. Na záver sa venuje aj sekularizácii či globalizácii.

Na príprave tejto knihy sa podieľalo takmer 80 prispievateľov z celého sveta a túto kooperáciu zastrešoval profesor Christopher Partridge. 

Je úžasné vidieť, koľko rôznych náboženstiev existuje celosvetovo a to sa kniha venuje len zlomku z nich. Niektoré sa od seba odlišujú viac, iné menej. Ale dokonca aj medzi stovkami kresťanských denominácií dochádza k množstvám konfliktov kvôli rôznemu pohľadu na detaily ich vierouky.

Otázkou teda ostáva, či náboženstvo ľudstvo spája alebo skôr rozďeľuje? Ako raz uviedol Hans Küng: Medzi národmi nebude mier, kým nebude mier medzi náboženstvami. A mier medzi náboženstvami nebude dovtedy, kým medzi nimi nebude diskusia.

Existuje množstvo encyklopédií a lexikónov, ktoré sú bohatými zdrojmi informácií o rôznych náboženstvách. Každé náboženstvo má svoje zaujímavosti a presadzuje svoje bezvýhradné pravdy. V každej z nasledujúcich encyklopédií si viete nájsť niečo zaujímavé, čo sa v iných nenachádza a mne osobne dala každá z nich nové poznatky.

Bohato ilustrovaná Encyklopedie světových náboženství ponúka všeobecné poznatky

Učebnica Občanský a spoločenskovědný základ - Nábožeství je citelne písaná kresťanským autorom

Zmysel života podľa rôznych filozofií od ateizmu až po zoroastrizmus v k nihe V co věříš?

V knihe 30 sekúnd náboženstiev je každému náboženstvu venovaný rovnaký rozsah a venuje sa aj menej známym vieram

Douglas E. Covan a David G. Bromley: Sekty a nová náboženství

Hans Küng: Po stopách světových náboženství

Sean O'Callaghan: Malé kompendium světových náboženství

Kniha náboženství

Christopher Partridge: Encyklopedie nových náboženství

Co, Jak, Proč?
Náboženství světa

V kostce - Světová náboženství

Michael Keene: Světová náboženství

Mytológia

To, čo bolo kedysi aktívnym náboženstvom, dnes nazývame mytológiou a to, čo dnes považujeme za sväté pravdy bude mytológiou ďalších generácií. V čo verili zabudnuté kultúry a akým spôsobom ucievali svojích bohov sa môžete dozvedieť aj z nasledujúcich encyklopédií.


Eduard Petiška
Staré grécke báje a povesti

S menami gréckych bohov a hrdinov sa stretávame dodnes, aj keď tieto povesti a príbehy vznikli pred tisíckami rokov. Mená ako Herakles, Prometeus, Afrodita, Androméda, Eros, Európa či Zeus pozná snáď každý a odvolávame sa na nich v prísloviach, literárnych dielach či bežnej reči. Svet mnohobožského antického Grécka je v tejto knihe priblížený prioritne mladším čitateľom, ktorí by sa o živote našich predkov a ich vierach a poverách rád dozvedel niečo viac.

Atlas starověkých mýtů

Atlas starovekých mýtov ponúka prehľad základných mýtov a povier, ktoré pochádzajú prevažne z starovekého gréckeho, rímskeho či egyptského prostredia. Kniha však ponúka aj pohľad na nám o niečo menej známe kultúry. Popisuje napríklad perzské, keltské, vikingské alebo indické mýty a legendy.

Jednotlivým mýtom či mýtickým postavám je v 220 stranovej knihe venovaná bohate ilustrovaná dvojstrana. Osobne mi k hlavným kapitolám chýbal všeobecný úvod do daného mýtyckého systému. Kniha ide vždy priamo k určitému príbehu bez priblíženia prostredia, obdobia a psychologické sociálneho postavenia ľudí, ktorí vytvárali a šírili tieto príbehy. 

V príbehoch samotných sa dozviete veľa zaujímavých údajov o bytostiach ako Kyklopovia, Argonauti, Titáni, Múzy, zistíte, aký príbeh sa skrýva za Erósom, Charónom, Mithrou, Poseidónom, Orfeom, bohom Re či kto je to Višnu, Ganéša, Šiva alebo čo rozpráva epopej Rámájana. Na konci ešte preskúmate hrdinské príbehy Thora, Odina a dozviete sa, odkiaľ sa vzal Jednorožec.

David Douglas
Atlas: Ztracené kulty a tajemná náboženství

Množstvo náboženstiev a siekt vznikalo v priebehu histórie ľudstva. Mnoho z nich aj skôr či neskôr zaniklo. Buď smrťou ich vodcu, tvrdým odporom iných zabehnutých náboženstiev, prípadne boli jej samotné výtvory a pravidlá "nestráviteľné".

Ak sa chcete dozvedieť viac o pojmoch ako New Age, Wicca, Novopohanstvo, Gnostizmus, Zoroastrizmus, Súfizmus, Šintoizmus, Aztécke obetné obrady, Keltský polyteizmus, Tantrické náboženstvá, Kulty plodnosti, Kulty Panny Marie a iné kulty ženských božstiev, táto kniha bude pre vás dobrým sprievodcom.

Medzi moje ďalšie veľmi obľúbené knihy o mytológii, spiritualite a rôznych nábožnstvách patria aj nasledovné:

Kniha Nejstraší civilizace prevažne o Mezopotámii a starovekom Prednom východe

Kniha Veľké civilizácie je zameraná na vyše 20 najväčších civilizácií našej histórie

Encyklopedie mytologie je prehľadom severskej, antickej a keltskej mytológie

Mýty a báje starých Slovanu pre spoznávanie slovanskej mytológie

Sprievodca ohniskami viery a spirituality v knihe Posvátná místa

Deťom je venovaná kniha Mýty za 30 sekúnd

National geographic vydal knihu Sacred places of a Lifetime s 500 najposvätnejšími spirituálnymi miestami po celom svete 

Ak vás baví cestovanie ako mňa, inšpiráciu nájdete aj v Atlase posvátných míst

Beletria, ktorá veriacich veľmi neteší


Medzi jednoznačne najpopulárnejšie a veľmi vydarené svetové bestsellery, ktoré by si mal prečítať každý, kto sa neštíti kritiky náboženstiev a zároveň sa chce dozvedieť veľa faktov z histórie, umenia či vedy, patria knihy od Dana Browna. Všetky jeho knihy sú veľmi pútavé, ľahko čitateľné a plné skvelých inteligentných dialógov a napínavých zápletiek.
Ako ateistu ma rozhodne najviac zaujali tieto štyri jeho knihy, ktoré rozhodne odporúčam prečítať, alebo ako som to v prípade dvoch urobil ja, prepočúvať (ako audio knihu).

Zatiaľ jeho poslednou knihou knihou je Pôvod, v ktorej svetoznámy ateista pred zavraždením chcel odhaliť najväčšie tajomstvá našej existencie

Najznamejšou a prvou sfilmovoanou knihou je Da Vinciho kód a zameriava sa v nej na sektu Opus Dei a stratené evanjeliá.

Anjeli a démoni bola jeho prvou knihou ladenou nábožensky a venuje sa v nej iluminátom.

Stratený symbol je zatiať nesfilmovanou knihou predstauje v nej slobomurárov.

Mark Twain
Listy zo Zeme
Tajomný cudzinec
**** / ****

Ak máte radi kritiku kresťanstva so sarkastickým nádychom, odporúčam jeho knihu "Listy zo Zeme". Dá sa bežne kúpiť aj v kníhkupectvách. Kniha je plná skvelých ironických a tak silno pravdivých poznámok, ako napr:

"Väčšina ľudí nedokáže presedieť v kostole ani jednu hodinu na nedeľnej omši. Ako potom chcú vydržať celú večnosť na mieste podobnom tomuto?"

Kniha je písaná formou listov od archanjela Satana, ktorý prišiel zo vzdialených nebies pozorovať planétu Zem a posiela o nej listy svojim druhom - archanjelom Gabrielovi a Michaelovi. Zem je pre neho naozaj zaujímavým miestom, lebo na tejto smiešne zanedbateľnej planéte sa ľudia domnievajú, že Stvoriteľ vytvoril vesmír len kvôli ním a hlavne preto, aby ho mohli uctievať. Vytvárajú si komické predstavy o Bohu a nasledujú absurdné rituály a náboženské obrady. Twain postupne uvádza a komentuje jednotlivé absurdity v Biblii ako sú príbeh o raji, celosvetovej potope či o pekle. V slovenčine vyšla táto kniha spojená s ďalšími časťami, a teda Satanové listy tvoria len prvú (podľa mňa tú zaujímavejšiu časť).

Jeho ďalšia skvelá kniha "Tajomný cudzinec" (The mysterious stranger), s hlavným hrdinom dobrým anjelom menom Satan (synovcom padlého anjela Satana) ako pozorovateľom ľudskej spoločnosti, je výsmechom ľudskej hlúposti, zadubenosti, vedomej zákernosti, poverčivosti a klamstvám. Dej nijak zvlášť epickej knihy (dej nie je rozsiahly, skôr ide o filozoficky a sociálne poňaté dielo) sa odohráva v Rakúskej dedinke Oslovo (Eseldorf), v ktorej deti nijako netrápia školou a vzdelaním, ale radšej ich učia byť dobrými kresťanmi - čiže učia ich nemyslieť, neskúmať, nemať vlastný názor. Musia len počúvať a začleniť sa do stáda. Ich hlavnou úlohou je ctiť si pána farára a uctievať panenku Máriu a ďalších svätých.

Skvelá kniha so skvelým pohľadom na ľudstvo, ktorá nastavuje zrkadlo dokonca aj dnešnej spoločnosti, i keď bola napísaná pred vyše sto rokmi a dej je zasadený do 16. storočia. Dá sa nájsť v niektorých kníhkupectvách alebo v antikvariátoch v sk alebo cz preklade, alebo si vypočujte audioknihu, ktorá je narozprávaná v českom jazyku (https://www.youtube.com/watch?v=qiCeWkFu1Sg)

Twain bol proti publikovaniu niektorých jeho vysoko kritických postojov na organizované náboženstvo počas jeho života. Doba to stále nebola taká zhovievavá a on bol predsa len veľmi populárny a uznávaný autor. Obidve hore uvedené knihy boli teda vydané až posmrtne a "Listy zo Zeme" povolila publikovať jeho dcéra dokonca až o značnú dobu neskôr.

Sväté knihy a ich analýza


Sväté knihy jednotlivých náboženstiev sú tým najlepším - aj keď občas dosť nudným - zdrojom poznania učenia týchto vieroúk. Podrobnejší popis najznámejších svätých kníh nájdete na podstránke 

Avšak veľmi dobré sú aj analýzy a vysvetľujúce popisy týchto svätých kníh či náboženstiev s nimi spojených. Tu uvádzam zopár skvelých kníh venujúcich sa Biblii, ktoré vlastním. Od Barta Ehrmana navyše odporúčam aj knihu Da Vinciho Kód - Pravda a fikcia.

Bible ve faktech je prehľadne roztriedená do kategórií podľa tém a plná popisných obrázkov

Neznámá evangelia - Novozákonní apokryfy

Rukopisy mŕtveho mora je knihou o apokryfných evanjeliách, ktoré to nedotiahli až do Biblie

Najlepšou odbornou analýzou kresťanských novozákonných textov a vzniku kresťanstva sú knihy od celosvetovo uznávaného historika a môjho najobľúbenejšieho autora Barta Ehrmana, ktorý prešiel premenou z fundamentálneho kresťana veriaceho v Božsky inšpirovanú Bibliu až k agnostickému ateizmu. Tri knihy (avšak tie tématicky asi najslabšie a najmenej "oči-otvárajúce") mu vyšli v slovenčine a češtine. Zvyšné svetovo známe New York Times bestsellery sa k prekladu nedostali, no silne ich odporúčam pre tých, čo zvládajú angličtinu.

Peter, Pavol a Mária Magdaléna
je kniha o pravde a mýtoch, ktoré o týchto následovníkoch Ježiša kolovali

Stratené evanjelium Judáša Iškoriotského je jedno z najzaujímavejších apokryfných evanjelií prvých gnostických kresťanov

Šifra Mistra Leonarda rozoberá z odporného pohľadu pravdivé i prekrútené tvrdenia Brownovej knihy Da Vinciho kód

Misquoting Jesus je bestseller o tom, ako sa postupne menili rukopisy o Ježišovom živote

God's Problem pojednáva o tom, ako Biblia zlyháva pri obhajobe dobrotivého Boha a hľadá odpoveď na otázku, prečo existuje utrpenie

How Jesus became God vám prezradí, ako sa zo židovského kazateľa postupne stal Boží syn

Jesus Interrupted odpovedá na otázku, prečo si Biblia na toľkých miestach protirečí a prečo o tom bežný kresťan netuší

Forged odhaľuje falošných autorov Biblických novozákonných kníh, z ktorých väčšina naozaj nie je tá, za ktorých sa vydáva

The Triumph of Christianity je príbehom malej židovskej sekty, z ktorej sa stalo celosvetovo najrozšírenejšie náboženstvo

Odkiaľ sa nabrala idea neba a pekla a ako boli chápané v Starom i Novom zákone, zistíte v knihe Heaven and Hell

O Ježišovi s v prvých desaťročiach šírili zvesti iba ústne medzi poverčivými ľuďmi. Nakoľko sa vieme spoľahnúť na presnosť ľudovej tradície zistíte v Jesus Before the Gospels

Awkward moments, (not found in your average) Children's Bible je séria troch skvelých kníh v angličtine, v ktorej autor vypichol tie najkontroverznejšie verše z Biblie. 

Awkward Moments vol 1

Awkward Moments vol 2

Awkward Moments vol 3