Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.
Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Čo je na náboženstvách zlé (väčšine z nich)? Presne to isté, čo aj na mnohých iných ideológiách: Dogmatizmus a rozdeľovanie ľudí. Rozdeľovanie na my a oni. My tí dobrí a oni tí zlí. Jední si zaslužia odmenu a druhí smrť či večné zatratenie.

30. September bol medzinárodným dňom rúhačstva (International Blasphemy Day), ktorý bol oficiálne zavedený v roku 2009 ako pripomienka na publikáciu karikatúr Mohameda v Dánskych novinách Jyllands-Posten rovnakého dňa roku 2005. Niektoré karikatúry boli prevydané aj v nórskych, nemeckých či francúzskych novinách.

Príbeh o Abrahámovi a jeho ochote obetovať vlastného syna Izáka (aj keď v moslimskom svätom písme je to však iný Abrahámov syn - Izmael) je jedným z morálne najúbohejších príbehov, ktoré si človek môže vymyslieť a aj tak patrí paradoxne Abrahám k tým najospevovanejším a najcnostnejším Božím mužom.

Často pri diskusiách o náboženstve a viere, keď už dôjdu všetky možné "argumenty" a veriaci nemá, čo by ešte použil, skúsi uviesť toto:
"Tak či tak je jedno na čom je náboženstvo postavené. Dôležité je, že koná dobro a pomáha ľuďom".
Takýto argument má dve zásadné chyby. Za prvé, si dotyčný očividne nie je vedomý (alebo skôr...

Kresťania majú tieto dni opäť plné ústa TRADIČNÝCH Biblických a hlavne PRIRODZENÝCH rodín.
K TRADIČNEJ BIBLICKEJ rodine sa dostatočne sarkasticky vyjadruje obrázok. Biblia je plná podivných vzťahov, ktoré v modernej sekulárnej spoločnosti nenájdete. Za ne však dnes už kresťania nebojujú.Nikto z kresťanov na námestí nevykrikuje ani slogany za...

Alebo si svoju morálku nevyberajte na základe uváženého zhodnotenia dopadov vášho konania a namiesto toho následujte jednú z absolútnych dokonalých právd určitého náboženstva spísaných pred mnohými storočiami. Korán a Biblia sú TOP.
A ak budete striktní, budete mať okrem iného právo vlastniť ľudí, obetovať svoje deti a znásilňovanie žien nebude až...

Pre tých, čo nevedia odpovedať malá nápoveda:
Najviac útokov kyselinou (v poslednom desaťročí sú to tisíce prípadov) je zaznamenaných v Bangladéži (90% moslimov) a v Pakistane (97% moslimov).
Obeťami sú vo valnej väčšine mladé dievčatá a ženy, ktoré sa odmietajú vydať za starých, často už ženatých chlapov, prípadne odmietajú sex. Občas sú aj dôvodmi...

Sú ateisti bez Bohom diktovaných pravidiel a limitov nemorálni? Je naozaj absolútna morálka udaná vyššou bytosťou nevyhnutná? Alebo je snáď desatoro prikázaní dokonalých?
Tých prikázaní, ktoré síce ako jedny z najdôležitejších limitov, ktorými sa majú ľudia riadiť udáva, aby sme nevyslovovali Božie meno nadarmo, či aby sme v sviatočný deň svätili,...

Spolu so Švédskom aj Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Veľká Británia. Tieto krajiny patria medzi najmenej religiózne spoločnosti na svete.
Životná úroveň, priemerná doba života, gramotnosť, príjem na hlavu, úroveň vzdelania, rovnosť pohlaví, počet vrážd a detská úmrtnosť majú v týchto...