Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.

Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Dávno pred vznikom organizovaných náboženstiev si naši pravekí predkovia vysoko vážili ženy 👭 ako matky a nositeľky života.

Je pravda, že kým som si neprečítal Bibliu ✝️, nevedel som, ako má človek zaobchádzať s otrokmi, aké tresty sú vhodné pre inovercov, za ktoré činy je dovolené zabiť vlastné deti a koľko sa platí otcovi dievčaťa po jej znásilnení ako výkupné, keď si ju ešte násilník chce ponechať ako nevestu (názor ženy je tu ako vždy úplne nepodstatný). 🤨...

Fundamentálnych kresťanov, ktorí berú Bibliu ako doslovné zjavenie pána tohto sveta, je na svete až príliš veľa. Možno nie v našich končinách, no napríklad v USA verí v biblickú dokonalosť vyše 35% ľudí. To znamená, že 120 miliónov Američanov vidí "Veľký tresk" časovo v období dva a pol tisíc rokov po tom, ako sa Mezopotámci naučili variť pivo. 🍺

Človek, ktorý mal za manželku 6-ročné dieťa a ktorý toto dieťa od deviatich rokov zneužíval (šítski fundamentalisti v Iráne podľa tohto úžasného vzoru znížili vekovú hranicu pre pohlavný styk na 9 rokov 😠).

Fundamentálni kresťania majú vždy plné ústa TRADIČNÝCH a hlavne PRIRODZENÝCH rodín, ku ktorým asi patrí aj obmedzovanie práva ženy rozhodovať o vlastnom tele i pripravenosti na deti. Niektorí by asi najradšej boli, keby podľa Pavlovho Listu Korinťanom ženy na verejnosti radšej ani nemukli a ak by sa chceli niečo dozvedieť, tak by sa poslušne a...

Niektorí ľudia argumentujú, že náboženstvá by boli užitočná vec - dokonca až nevyhnutná pre ľudstvo - aj keby v nich bolo všetko účelovo vymyslené.

Údajne, aj keby pri náboženstvách šlo iba o túžobné priania a nič viac (a my dobre vieme, že to tak je), tak je predsa len dobré, že tieto náboženstvá existujú, lebo ľuďom dávajú morálne...

Sú ateisti bez Bohom diktovaných pravidiel a limitov nemorálni? Všeobecné štatistiky a zastúpenie veriacich a ateistov vo väzniciach jasne ukazujú, že takáto korelácia neexistuje (skôr naopak).

Čo je na náboženstvách zlé (väčšine z nich)? Presne to isté, čo aj na mnohých iných ideológiách: Dogmatizmus a rozdeľovanie ľudí. Rozdeľovanie na my a oni. My tí dobrí a oni tí zlí. Jední si zaslužia odmenu a druhí smrť či večné zatratenie.

30. September bol medzinárodným dňom rúhačstva (International Blasphemy Day), ktorý bol oficiálne zavedený v roku 2009 ako pripomienka na publikáciu karikatúr Mohameda v Dánskych novinách Jyllands-Posten rovnakého dňa roku 2005. Niektoré karikatúry boli prevydané aj v nórskych, nemeckých či francúzskych novinách.