Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.

Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Z hľadiska neschopnosti preukázať pravdivosť svojich tvrdení by sme mohli všetky náboženstva hodnotiť veľmi podobne. Skoro všetky využívajú tie isté nástroje - medzery v poznaní, osobnú skúsenosť, apel na sväté písma, tradície. Sú si teda v tomto veľmi podobné.

Keď som o týchto ústavoch pred rokmi čítal prvýkrát, myslel som si, že som sa časovo dostal niekam do 15. či 16. storočia, kedy cirkvou šírená Božia láska vrcholila inkvizičnými súdmi a upaľovaním údajných čarodejníc. 🔥 Až potom som si z hrôzou uvedomil, že tieto životné príbehy úbohých žien boli skutočnosťou ešte pred pár rokmi, 😲 na konci 20....

30. September je medzinárodným dňom rúhačstva (International Blasphemy Day), ktorý bol oficiálne zavedený v roku 2009 ako pripomienka na publikáciu karikatúr Mohameda v Dánskych novinách Jyllands-Posten rovnakého dňa roku 2005. Niektoré karikatúry boli prevydané aj v nórskych, nemeckých či francúzskych novinách.

🗡️👦 Príbeh o Abrahámovi a jeho ochote obetovať vlastného syna Izáka (aj keď v moslimskom svätom písme je to iný Abrahámov syn - Izmael), je jedným z morálne najmizernejších príbehov, ktoré si človek môže vymyslieť a AJ TAK patrí paradoxne Abrahám k tým najospevovanejším a najcnostnejším Božím mužom. 🤦‍♂️

Dávno pred vznikom organizovaných náboženstiev si naši pravekí predkovia vysoko vážili ženy 👭 ako matky a nositeľky života.

Je pravda, že kým som si neprečítal Bibliu ✝️, nevedel som, ako má človek zaobchádzať s otrokmi, aké tresty sú vhodné pre inovercov, za ktoré činy je dovolené zabiť vlastné deti a koľko sa platí otcovi dievčaťa po jej znásilnení ako výkupné, keď si ju ešte násilník chce ponechať ako nevestu (názor ženy je tu ako vždy úplne nepodstatný). 🤨...

Fundamentálnych kresťanov, ktorí berú Bibliu ako doslovné zjavenie pána tohto sveta, je na svete až príliš veľa. Možno nie v našich končinách, no napríklad v USA verí v biblickú dokonalosť vyše 35% ľudí. To znamená, že 120 miliónov Američanov vidí "Veľký tresk" časovo v období dva a pol tisíc rokov po tom, ako sa Mezopotámci naučili variť pivo. 🍺

Človek, ktorý mal za manželku 6-ročné dieťa a ktorý toto dieťa od deviatich rokov zneužíval (šítski fundamentalisti v Iráne podľa tohto úžasného vzoru znížili vekovú hranicu pre pohlavný styk na 9 rokov 😠).

Fundamentálni kresťania majú vždy plné ústa TRADIČNÝCH a hlavne PRIRODZENÝCH rodín, ku ktorým asi patrí aj obmedzovanie práva ženy rozhodovať o vlastnom tele i pripravenosti na deti. Niektorí by asi najradšej boli, keby podľa Pavlovho Listu Korinťanom ženy na verejnosti radšej ani nemukli a ak by sa chceli niečo dozvedieť, tak by sa poslušne a...