Lepšia morálka bez Boha.
Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Príbeh o Abrahámovi a jeho ochote obetovať vlastného syna Izáka (aj keď v moslimskom svätom písme je to však iný Abrahámov syn - Izmael) je jedným z morálne najúbohejších príbehov, ktoré si človek môže vymyslieť a aj tak patrí paradoxne Abrahám k tým najospevovanejším a najcnostnejším Božím mužom.

Často pri diskusiách o náboženstve a viere, keď už dôjdu všetky možné "argumenty" a veriaci nemá, čo by ešte použil, skúsi uviesť toto:
"Tak či tak je jedno na čom je náboženstvo postavené. Dôležité je, že koná dobro a pomáha ľuďom".
Takýto argument má dve zásadné chyby. Za prvé, si dotyčný očividne nie je vedomý (alebo skôr...

Kresťania majú tieto dni opäť plné ústa TRADIČNÝCH Biblických a hlavne PRIRODZENÝCH rodín.
K TRADIČNEJ BIBLICKEJ rodine sa dostatočne sarkasticky vyjadruje obrázok. Biblia je plná podivných vzťahov, ktoré v modernej sekulárnej spoločnosti nenájdete. Za ne však dnes už kresťania nebojujú.Nikto z kresťanov na námestí nevykrikuje ani slogany za...

Alebo si svoju morálku nevyberajte na základe uváženého zhodnotenia dopadov vášho konania a namiesto toho následujte jednú z absolútnych dokonalých právd určitého náboženstva spísaných pred mnohými storočiami. Korán a Biblia sú TOP.
A ak budete striktní, budete mať okrem iného právo vlastniť ľudí, obetovať svoje deti a znásilňovanie žien nebude až...

Pre tých, čo nevedia odpovedať malá nápoveda:
Najviac útokov kyselinou (v poslednom desaťročí sú to tisíce prípadov) je zaznamenaných v Bangladéži (90% moslimov) a v Pakistane (97% moslimov).
Obeťami sú vo valnej väčšine mladé dievčatá a ženy, ktoré sa odmietajú vydať za starých, často už ženatých chlapov, prípadne odmietajú sex. Občas sú aj dôvodmi...

Sú ateisti bez Bohom diktovaných pravidiel a limitov nemorálni? Je naozaj absolútna morálka udaná vyššou bytosťou nevyhnutná? Alebo je snáď desatoro prikázaní dokonalých?
Tých prikázaní, ktoré síce ako jedny z najdôležitejších limitov, ktorými sa majú ľudia riadiť udáva, aby sme nevyslovovali Božie meno nadarmo, či aby sme v sviatočný deň svätili,...

Spolu so Švédskom aj Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Veľká Británia. Tieto krajiny patria medzi najmenej religiózne spoločnosti na svete.
Životná úroveň, priemerná doba života, gramotnosť, príjem na hlavu, úroveň vzdelania, rovnosť pohlaví, počet vrážd a detská úmrtnosť majú v týchto...

Ak Boh stvoril tento svet, stvoril aj homosexualitu. Kresťania na tomto mieste začnú argumentovať, že:
"Boh teplošov nestvoril, to Adam a Eva zhrešili a spôsobili (okrem iných hrozných vecí v tomto zvrátenom svete), že sa niektorí ľudia oteplili."
Ale prečo bol tento nezvyčajný dopad hriechu dvoch ľudí prenesený aj na zvieratá im už akosi jasné nie...

Buď je Boh naozaj mizogýnny a sexistický ako to o ňom povedal Richard Dawkins, alebo rovnoprávnosť pohlaví pri diktovaní svojho slova prorokom akosi opomenul.
Sväté knihy sú dokonalým dôkazom toho, že ich tvorili a písali muži. A to k tomu muži v dobe, kedy mali ženy práva iba také, aké sa páčili mužom.
A to nehovorím o dobe...