Lepšia morálka s Bohom i bez Boha.
Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Fundamentálni kresťania majú vždy plné ústa TRADIČNÝCH a hlavne PRIRODZENÝCH rodín, ku ktorým asi patrí aj obmedzovanie práva ženy rozhodovať o vlastnom tele i pripravenosti na deti. Niektorí by asi najradšej boli, keby podľa Pavlovho Listu Korinťanom ženy na verejnosti radšej ani nemukli a ak by sa chceli niečo dozvedieť, tak by sa poslušne a...

Niektorí ľudia argumentujú, že náboženstvá by boli užitočná vec - dokonca až nevyhnutná pre ľudstvo - aj keby v nich bolo všetko účelovo vymyslené.

Údajne, aj keby pri náboženstvách šlo iba o túžobné priania a nič viac (a my dobre vieme, že to tak je), tak je predsa len dobré, že tieto náboženstvá existujú, lebo ľuďom dávajú morálne...

Sú ateisti bez Bohom diktovaných pravidiel a limitov nemorálni? Všeobecné štatistiky a zastúpenie veriacich a ateistov vo väzniciach jasne ukazujú, že takáto korelácia neexistuje (skôr naopak).

Čo je na náboženstvách zlé (väčšine z nich)? Presne to isté, čo aj na mnohých iných ideológiách: Dogmatizmus a rozdeľovanie ľudí. Rozdeľovanie na my a oni. My tí dobrí a oni tí zlí. Jední si zaslužia odmenu a druhí smrť či večné zatratenie.

30. September bol medzinárodným dňom rúhačstva (International Blasphemy Day), ktorý bol oficiálne zavedený v roku 2009 ako pripomienka na publikáciu karikatúr Mohameda v Dánskych novinách Jyllands-Posten rovnakého dňa roku 2005. Niektoré karikatúry boli prevydané aj v nórskych, nemeckých či francúzskych novinách.

Príbeh o Abrahámovi a jeho ochote obetovať vlastného syna Izáka (aj keď v moslimskom svätom písme je to však iný Abrahámov syn - Izmael) je jedným z morálne najúbohejších príbehov, ktoré si človek môže vymyslieť a aj tak patrí paradoxne Abrahám k tým najospevovanejším a najcnostnejším Božím mužom.

Často pri diskusiách o náboženstve a viere, keď už dôjdu všetky možné "argumenty" a veriaci nemá, čo by ešte použil, skúsi uviesť toto:
"Tak či tak je jedno na čom je náboženstvo postavené. Dôležité je, že koná dobro a pomáha ľuďom".
Takýto argument má dve zásadné chyby. Za prvé, si dotyčný očividne nie je vedomý (alebo skôr...

Alebo si svoju morálku nevyberajte na základe uváženého zhodnotenia dopadov vášho konania a namiesto toho následujte jednú z absolútnych dokonalých právd určitého náboženstva spísaných pred mnohými storočiami. Korán a Biblia sú TOP.
A ak budete striktní, budete mať okrem iného právo vlastniť ľudí, obetovať svoje deti a znásilňovanie žien nebude až...