Tradičná rodina podľa Biblie

15.07.2020

Fundamentálni kresťania majú vždy plné ústa TRADIČNÝCH a hlavne PRIRODZENÝCH rodín, ku ktorým asi patrí aj obmedzovanie práva ženy rozhodovať o vlastnom tele i pripravenosti na deti. Niektorí by asi najradšej boli, keby podľa Pavlovho Listu Korinťanom ženy na verejnosti radšej ani nemukli a ak by sa chceli niečo dozvedieť, tak by sa poslušne a pokorne pýtali iba svojho muža doma (1Kor 14:34-35). To by bolo také tradičné.

K TRADIČNEJ BIBLICKEJ rodine sa dostatočne sarkasticky vyjadruje obrázok. Biblia je plná podivných vzťahov, ktoré v modernej sekulárnej spoločnosti nenájdete. Za tieto však dnes už kresťania nebojujú. Nikto z kresťanov na námestí nevykrikuje napríklad slogany za možnosť vykúpenia znásilnenej panny násilníkom podľa piatej Mojžišovej knihy:

"Keby muž stretol devu, pannu, ktorá nebola zasnúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pristihli by ich, muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť. "

Neprikazuje snáď všemohúci, NEOMYLNÝ a nemenný Boh jasne, že znásilnená žena má byť po vykúpení doživotným majetkom muža? Prečo teda kresťanskí zástancovia starozákonného desatora neprotestujú aj proti sekulárnym zákonom, ktoré dnes za správanie v súlade so starozákonnými prikázaniami posielajú ľudí do väzby alebo na psychiatriu?

Ani nikto z nich nebojuje za to, že ak si žena nevie nájsť partnera na splodenie potomstva, tak by mala mať právo opiť a znásilniť svojho otca, aby sa jej potomstva dostalo - podľa vzoru biblického hrdinu Lóta a jeho dcér.

To všetko bolo spoločensky bežné, beztrestné a často dokonca až akceptovateľné chovanie v dobe, kedy bola spísaná Biblia.

Svet sa však mení milí kresťania! Už si nenechávame dievčatá panny ako sexuálne otrokyne po vyhranom boji (Num 31), ani nekameňujeme ženy za cudzoložstvo (Deu 22) a tiež netrestáme otrokyne, keď súložia s iným mužnom než ich majiteľom (Lev 19).

Ak teda nebojujú kresťania za tieto absolútne božské morálne pravdy (alebo nie je Božia morálka všeobecne platná a dokonalá?), tak prečo práve za sprísnené interrupcie či proti LGBT s odvolávaním sa na to, že to tak Boh chce a on je predsa etalónom a darcom morálky, bez ktorého by sme nevedeli ako sa k iným ľuďom správať?! 

Kde je tá tradičná rodina v Biblii, na ktorú sa stále odvolávajú?

Ak im to vyhŕknete do očí, začnú sa vykrúcať, že nezáleží čo je v Biblii (aj tak okrem desatora toho zo Starého Zákona veľa nepoznajú), predsa LGBT vzťahy sú jasne neprirodzené a teda "proti prírode".

Neuvedomujú si však, že v prírode je zhruba 1500 živočíšnych druhov, ktoré žijú aj v homosexuálnom vzťahu. Ak je teda homosexualita ľudský hriech, tak prečo Boh stvoril bytosti bez duší, zvieratá, tiež homosexuálne? Či snáď aj zvieratá hrešia a majú svoje zvieracie peklo? Alebo to robia kvôli tomu, aby sa predvádzali ako exhibicionisti, lebo im chýba pozornosť? Sú teda aj zvieratá len zakomplexované tvory túžiace po predvádzaní sa? Aj takto hlúpo totiž niektorí argumentujú, keď vravia o homosexualite ako o životnej voľbe.

Homosexualita je všetko, len nie neprirodzená (unnatural)! Naša predstava prirodzeného a neprirodzeného vlastne ani nepochádza z biológie, ale z kresťanskej teológie. Sme súčasťou prírody a skutočne neprirodzené správanie, ktoré by šlo proti zákonom prírody, ani nemôže existovať. Často totiž platí, že "biológia" umožňuje a kultúra zakazuje.

Neprirodzený môžeme nazvať jedine tak celibát, čiže sexuálnu zdržanlivosť (ktorá aj tak nefunguje a pácha oveľa viac zla než zdravý sexuálny vzťah). Ten v prírode nenájdete naozaj nikde - iba ak medzi katolíckymi kňazmi.

Zaujímavé je, že homosexualita bola v minulosti množstvom spoločností nie len tolerovaná, no považovaná za sociálne vhodnú. Najlepším príkladom toho je antické Grécko. Až nástupom monoteistických náboženstiev cirkev ľuďom infikovala trvácny mentálny vírus rozširujúci pocit, že ide o neprirodzené hriešne správanie hodné opovrhovania s jednosmerným lístkom do pekla.

Nanešťastie dnes aj niektorí ateisti žijúci v týchto spiatočníckych spoločnostiach podľahli vplyvu okolia a snažia sa riadiť životy iných poukazovaním na domnelú neprirodzenosť vzťahu a nevidia za tým city dvoch ľudí, ale len nesúlad s ich predsudkami.

Tak ako iné rasy nedokážu so svojim genetickým prídelom nič urobiť a preto nie je prijateľné odsudzovať ich za to kde sa narodili a uberať im všeobecné ľudské práva, ani homosexuálni ľudia nedokážu so svojimi hormónmi, génami, receptormi, enzýmami a hypothalamom nič robiť a preto nemá zmysel ich zatracovať a posielať do večných pekiel. Rovnako je neprijateľné im na základe tejto orientácie zakazovať práva, ktoré bežne majú inač orientovaní ľudia.

Tzv. dúhové rodiny sú omnoho "prirodzenejšie", než niektoré starozákonné, lebo sú humánne a založené na láske a nie na majetníctve, nadradenosti a rodovej poslušnosti.

Desiatky štúdií (dnes už vyše 74) dokázalo, že deti vychovávané homosexuálnymi pármi nemajú žiadne traumatizujúce zážitky alebo že by sa im darilo horšie než iným deťom. Jediné negatívum, ktorému musia deti čeliť je pribrzdený a netolerantný postoj časti okolia s homofóbnymi predsudkami. V moderných spoločnostiach je však našťastie táto diskriminácia na ústupe a napríklad vo Fínsku sa do čela vlády dostala iba 34 ročná premiérka Sanna Marinová, ktorá bola vychovávaná v dúhovej rodine. 

Ja len dúfam, že čoskoro bude rovnako cudzie a zarážajúce odsudzovať LGBT za ich sexuálnu orientáciu, ktorá je dokázateľne vrodenou záležitosťou a ktorá sa nedá liečiť (ako sa nás o opaku niektorí snažia presvedčiť). Čím skôr si to zabednení ľudia uvedomia, tým skôr sa dostaneme do štádia tolerantnej spoločnosti.

Ako humanista nepodporujem rozdeľovanie ľudských práv podľa rasy, pohlavia ani sexuálnej orientácie. Konečne sa nám po dlhých storočiach boja proti "tradičným" hodnotám podarilo vybojovať rovnaké postavenie pre ženy i odlišné rasy vybudovaním sekulárnej modernej spoločnosti separovanej od väčšiny nezmyselných náboženských pravidiel.

Povolenie registrovaných manželstiev pre neheterosexuálne orientovaných ľudí preto nie je privilégiom. Je to o ROVNOSTI ĽUDÍ. "Privilégiom by bolo, keby teplí nemuseli platiť dane, ako ich neplatí napríklad cirkev" ako správne poznamenal Ricky Gervais.

Našťastie tak, ako sme si už uvedomili, že ZÁKAZY milostných vzťahov medzi rôznymi rasami, či medzi rozdielnymi kastami (stále veľmi pomaly doznievajúci problém v Indii) sú v moderných spoločnostiach neakceptovateľné, prichádza spoločnosť našťastie pomaly na to, že VŠETCI SME ĽUDIA a uberať právo jedným na úkor presvedčenia druhých je neprijateľné. Hlavne ak to nijako neobmedzuje nás ostatných.