Rovnosť pre všetkých - aj pre LGBT

12.03.2019

Kresťania majú tieto dni opäť plné ústa TRADIČNÝCH Biblických a hlavne PRIRODZENÝCH rodín.

K TRADIČNEJ BIBLICKEJ rodine sa dostatočne sarkasticky vyjadruje obrázok. Biblia je plná podivných vzťahov, ktoré v modernej sekulárnej spoločnosti nenájdete. Za ne však dnes už kresťania nebojujú.
Nikto z kresťanov na námestí nevykrikuje ani slogany za možnosť vykúpenia znásilnenej panny násilníkom podľa piatej Mojžišovej knihy:

"Keby muž stretol devu, pannu, ktorá nebola zasnúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pristihli by ich, muž, ktorý s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných a bude mu ženou, lebo ju zneuctil. Nesmie ju nikdy prepustiť. "

Neprikazuje snáď všemohúci, NEOMYLNÝ a nemenný Boh jasne, že znásilnená žena má byť po vykúpení doživotným majetkom muža? Prečo neprotestujú za protibiblické sekulárne zákony, ktoré dnes za niečo také posielajú ľudí do väzby alebo na psychiatriu?

K PRIRODZENEJ rodine som sa už párkrát vyjadroval. V skratke: V prírode nájdete zhruba 1500 živočíšnych druhov, ktoré žijú v homosexuálnom vzťahu. Ak je teda homosexualita ľudský hriech, tak prečo Boh stvoril bytosti bez duší (teda zvieratá) tiež homosexuálne? Či snáď aj zvieratá hrešia a majú svoje zvieracie peklo? 

Homosexualita je všetko, len nie NEPRIRODZENÁ (unnatural). Neprirodzený je jedine tak celibát. Ten v prírode nenájdete naozaj nikde, iba medzi katolíckymi kňazmi. Naša predstava prirodzeného a neprirodzeného vlastne ani nepochádza z biológie, ale z kresťanskej teológie. Sme súčasťou prírody a skutočne neprirodzené správanie, ktoré by šlo proti zákonom prírody, ani nemôže existovať. Často totiž platí, že "biológia" umožňuje a kultúra zakazuje.

Ako humanista nerozdeľujem PRÁVA ĽUDÍ podľa rasy, pohlavia ani sexuálnej orientácie. Konečne sa nám po dlhých storočiach boja proti pôvodným kresťanským hodnotám podarilo vybojovať rovnaké postavenie pre ženy i odlišné rasy vybudovaním sekulárnej modernej spoločnosti separovanej od akýchkoľvek náboženských pravidiel.

Ešte len pred pol druhom storočia bolo v USA nemysliteľné, aby čierny občan napríklad študoval na univerzite (čierneho študenta Clennona Kinga poslal súd za jeho rozhodnutie poslať prihlášku na vysokú školu do ústavu pre duševne chorých). Sex medzi rasami bol najväčším tabu a jeho porušenie - dokonca čo i len podozrenie z porušenia - malo za následok okamžité lynčovanie. Ku Klux Klan za takýto ohavný zločin vraždil. Skutočne PRED POL STOROČÍM bolo pre väčšinu amerických južanov málo čo odpudivejšie, než predstava sexu medzi bielou ženou a čiernym mužom. Asi ako dnes u katolíkov predstava sexu medzi dvoma chlapmi (dve ženy im podľa štatistík návštevnosti porno stránok záhadne až tak nevadia.)

Rovnako ako boli práva černochov potláčané, lebo podľa teologického výkladu pochádzali Afričania z Noemovho syna Cháma, ktorého otec preklial a odsúdil jeho potomkov na otroctvo, tak ženy boli podľa nespočetného množstva Biblických veršov menejcenné, podriadené mužovi a hriešne. Ako som uviedol hore, Biblická kniha Deutoronómium nepokladá znásilnenie ženy, ktorá nikomu nepatrí, za zločin. Hebrejci to brali ako rozumné riešenie. Dokonca ak manžel znásilnil svoju vlastnú ženu, nepovažovalo sa to veľmi dlho za zločin. Ešte v roku 2006 bolo 53 krajín, kde za to muž nemohol byť stíhaný. Byť manželom znamenalo mať plnú moc nad sexualitou svojej manželky a vravieť, že ste "znásilnili manželku" bolo ako tvrdiť, že ste ukradli vlastnú peňaženku.

Našťastie takéto zmýšľanie je dnes pre väčšinu z nás cudzie a až zarážajúce. Vďaka sekularizácii. Ja len dúfam, že rovnako cudzie a zarážajúce bude odsudzovať LGBT za ich sexuálnu orientáciu, ktorá je dokázateľne vrodenou záležitosťou a ktorá sa nedá liečiť (ako sa nás o opaku niektorí snažia presvedčiť).

Čím skôr si to zabednení ľudia uvedomia, tým skôr sa dostaneme do štádia tolerantnej spoločnosti. Možno aj Alan Turing sa mohol dočkať svojej pocty za "záchranu sveta", ak by ho chemicky nevykastrovali za jeho sexuálnu orientáciu až z toho spáchal samovraždu.

Zaujímavé je, že homosexualita bola v minulosti množstvom spoločností nie len tolerovaná, no považovaná za sociálne vhodnú. Najlepším príkladom toho je antické Grécko. Až nástupom monoteistických náboženstiev cirkev ľuďom infikovala trvácny mentálny vírus rozširujúci pocit, že ide o neprirodzené hriešne správanie hodné opovrhovania. A nanešťastie dnes aj niektorí ateisti žijúci v týchto spoločnostiach podľahli vplyvu okolia a snažia sa riadiť životy iných poukazovaním na domnelú neprirodzenosť vzťahu a nevidia za tým city dvoch ľudí (áno lásku), ktorí sú geneticky vybavení tak, že so svojimi hormónmi nič robiť nedokážu.

Hlavne, že sa tu každý oháňa heslom "Ži a nechaj žiť."
Povolenie registrovaných manželstiev pre neheterosexuálne orientovaných ľudí preto nie je privilégiom. Je to o ROVNOSTI ĽUDÍ. Privilégiom by bolo, keby teplí nemuseli platiť dane, ako ich neplatí napríklad cirkev (ako správne poznamenal Ricky Gervais.)

Našťastie tak, ako sme si časom uvedomili, že ZÁKAZY milostných (a údajne neprirodzených) vzťahov medzi rôznymi rasami, či medzi rozdielnymi kastami (stále veľmi pomaly doznievajúci problém v Indii) sú v moderných spoločnostiach neakceptovateľné, prichádza spoločnosť našťastie pomaly na to, že VŠETCI SME ĽUDIA a uberať právo jedným na úkor presvedčenia druhých je neprijateľné. Hlavne ak to nijako neobmedzuje nás ostatných.