Knihy

O vede, filozofii, psychológii, racionalite i realite

Racionálne myslenie, fakty, skepticizmus,
správna argumentácia

Guy P. Harrison
Mysli! Prečo by si sa mal na všetko pýtať
****

Túto knihu som objavil náhodou v kníhkupectve a aj som ju chcel hneď vrátiť na pult, keď som videl, že vyšla v nakladateľstve, ktoré vydáva pomerne veľké množstvo brakov. Kniha ma však zaujala recenziou a odporúčaním od môjho obľúbeného astrofyzika Neila deGrasse Tysona na obálke. Tak som si ju predsa kúpil a bola to moja prvá kniha venovaná reklame na kritické myslenie.

Úvodné kapitoly knihy sú venované propagácii skepticizmu, kritického myslenia a vedeckého prístupu k analýze informácií. Harrison tu uvádza, prečo je viera škodlivá pre ľudstvo a prečo je silný skepticizmus tak potrebný pre budovanie lepšieho života.

Druhá, pre mňa zaujímavejšia časť, sa venuje fungovaniu mozgu a autor popisuje, ako pracuje tento orgán a prečo sa naň nedá stále spoľahnúť.

V tretej časti sa venuje konkrétnym populárnym podivným tvrdeniam a uvádza, akým spôsobom sa na ne treba dívať a čo treba brať do úvahy, aby ste nenaleteli argumentačne slabým tvrdeniam o existencii UFO, Antlantídy, duchov, zázrakov, reinkarnácii či o fungovaní astrológie i alternatívnej medicíny.

Vo štvrtej kapitole sa venuje správnej "starostlivosti o mozog". Píše, prečo je správne stravovanie, pohyb, spánok a trénovanie mozgu tak potrebné pre jeho optimálne fungovanie.

Podrobnejšiu recenziu odo mňa k tejto knihe nájdete v tomto blogu.

Ďalšie skvelé knihy uvádzam zatiaľ iba v skratke. Krátke recenzie prídu v dohľadnej dobe.

Rozum: Návod na použitie o tom, že veda neochudobňuje realitu o krásu. Realita je fascinujúca aj bez viery a pseudovedy.

Sila rozumu v bláznivej dobe je o tom, akými trikmi sa manipuluje s údajmi a faktami a prečo často a radi naletíme na tieto skreslené údaje.

Lovci šarlatánov je úsmevné čítanie o pseudomedicíne a jej zhubných následkoch. Rozpoznajte hoaxy a liečiteľské nezmysly ľahšie.

Prečo ľudia veria nezmyslom je otázkou tejto knihy, ktorá sa venuje rôznym konšpiračným teóriám, šarlatánom, veštcom, pseudovedcom, hoaxom, fake news a iným dezinformáciám.

Že pokrok a naše smerovanie nie je ani zďaleka také negatívne, ako sa javí zo správ, podloží Pinker množstvom faktických údajov v bestselleri Buď svetlo. 

Ako vyzerá náš svet vo svetle faktov a neskreslených údajov, popíšu Rosslingovci v knihe Moc faktov 

Dan Barker
Možno áno, možno nie / Možno je to správne, možno nesprávne
****

Dan Barker je americkým ateistickým aktivistom, ktorý bol takmer dve desaťročia evanjelickým kňazom. V roku 1984 prvýkrát verejne vystúpil s tým, že je ateista v televíznej show a stal sa propagátorom ateizmu. Odvtedy sa zúčastnil vyše 200 verejných diskusií s veriacimi a svojimi hlbokými znalosťami z teológie ich často veľmi dobre uzemní. Spolu s Annie Laurie Gaylor je co-prezidentom organizácie Freedom from Religion Foundation, ktorá šíri osvetu a okrem iného pomáha aj kňazom, ktorí opustili vieru v Boha, no nevedia, ako sa s tým vysporiadať či prezentovať v rámci rodiny či na verejnosti.

Tieto dve knihy však nie sú venované ani ateizmu a ani teológii. Sú naopak určené deťom a majú im ponúknuť zrozumiteľný návod na to, ako kriticky a skepticky hodnotiť tvrdenia, s ktorými sa stretnú.

Kniha "Možno áno, možno nie" rozpráva príbeh Andrejky, ktorá je skeptickým človekom a nenechá sa oblbnúť duchárskymi príbehmi. Chce prísť tvrdeniam kamarátov na koreň a pýta sa ich na podstatu a zdroje tvrdenia, až kým sa nedopracujú k záveru, ktorý ukazuje, že všetko je to nakoniec úplne ináč, než to na počiatku vyznelo.

V knihe "Možno je to správne, možno nesprávne" sa Andrejka učí rozoznávať správne od nesprávneho a rieši morálne zložité situácie.

Obe knihy sú jednoducho ilustrované a obsahujú len málo textu. Nemajú deti nudiť ani odstrašiť. Dajú sa prečítať za pár minút a slúžia skôr ako vstup do diskusie medzi deťmi a rodičmi na témy kritického myslenia a morálnych hodnôt.

Mozog, neurovedy, psychológia

David Eagleman
Mozog. Váš príbeh
*****

Kniha amerického neurovedca Davida Eaglemana je úžasným vstupom do sveta mozgu. Je to jednoducho a jasne písaný príbeh o našom mozgu, ktorý bude pochopiteľný aj pre laika, ktorý o štruktúre tohto orgánu nemá ani páru.

Na mnohých zaujímavých testoch a experimentoch ukáže, ako mozog funguje, čo od neho môžeme očakávať a pri čom sa naň môžeme spoľahnúť. Na druhej strane ukáže limity a chyby v myslení, ktorých sa tento orgán dopúšťa.

Kniha sa dá prečítať za pár hodín a je doplnená množstvom kvalitnej grafiky a fotografií. Práve tieto snímky boli využívané pri tvorbe šesťdielneho dokumentárneho filmu "Cesta do hlubin mozku", ktorý vznikal paralelne k tvorbe knihy. Kto teda nerád číta a radšej si pozrie dokument, môže si ho nájsť na youtube v českom jazyku.

Kniha vás na dvesto stranách prevedie šiestimi kapitolami: Kto som, Čo je realita, Kto tu veli, Ako sa rozhodujem, Potrebujem ťa a Čo z nás bude a vďaka ľahko pochopiteľnému jazyku, ktorý Eagleman používa, sa dozviete tie najzákladnejšie poznatky o tom kto sme, ako fungujeme a kam smerujeme.

Stephen Fry sa ku knihe vyjadril takto: "Nie je stránka tejto knihy, nad ktorou by čitateľ aspoň raz od údivu nezalapal po dychu." a ja s tým úplne súhlasím. Zo všetkých tu uvedených kníh by som na úvod najviac odporúčal práve túto skvelú knihu.

Ďalšie skvelé knihy uvádzam zatiaľ iba v skratke. Krátke recenzie prídu v dohľadnej dobe. 

Patricia Churchlandová v knihe Mozek a vědomí naráža na rozdiely medzi prítupom filozofov a neurovedcov k poznávaniu našich osobností. Na príkladoch zo života popisuje ako mozog funguje a čo o ňom vieme a čo ešte len tušíme.

Zábavný spôsob, ako sa na začiatok zoznámiť so zložitými témami ako mozog a psychológia, môže byť napríklad aj prečítanie Komiksového úvodu do Psychologie.

Prehľadný sprievodca psychológiou v dobre členenej encyklopédii Psychologie pro chytré hlavy.

Výber z rozsiahlej tvorby popredného filozofa a ateistického aktivistu Daniela Dennetta na tému vedomie sa skrýva v útlej knihe Záhada ľudského vedomia.

Knihy od skvelého neurovedca a propagátor ateizmu Sama Harrisa, ktoré rozhodne stoja za to, si ich prečítať. Všetky tri je možné nájsť aj v češtine alebo slovenčine. Venuje sa v nich fungovaniu mozgu, racionálnemu uvažovaniu, morálke, či slobodnej vôli.

The Moral Landscape 
o tom, či veda dokáže odpovedať na otázky morálnych hodnôt
(Morálni krajina - stiahnuť v češtine)

Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení pre tých ktorí hľadajú spiritualitu bez oblbovania. Ako pochopiť vedomie, pojem JA, vplyv drog i meditácie na našu spirituálnu stránku a ďalšie zaujímavé príbehy našich životov.

Slobodná vôľa je kniha o tom, prečo je vlastne pocit existencie slobodnej vôle iba ilúziou a prečo nie je vôbec také hrozné žiť s vedomím toho, že život je determinovaný, aj keď prakticky nepredvídateľný.

Štyri knihy, ktoré odporúčam od Sigmunda Freuda, zakladateľa psychoanalýzy. Tieto sa z časti venujú náboženstvám, kultom a viere z pohľadu psychoanalytika. 

Mojžiš a monoteizmus

O človeku, kultúre a náboženstve

Totem a tabu

Myšlienky a úvahy

Filozofia

Aká je povaha skutočnosti? Aký zmysel má môj život? Môžem si byť niekedy niečim úplne istý? Je morálka subjektívna? Prečo je skôr niečo než nič? Máme slobodnú vôľu? Čo je to krása? Existuje Boh?

Kladieme si mnoho otázok, na ktoré zatiaľ veda len sťažka (ak vôbec) dokáže nejako reagovať. Sú to otázky mimo sféru vedeckého bádania, empírie a induktívneho usudzovania. Pri týchto otázkach nedokážeme využívať vedecké metódy - zbierať údaje pozorovaním, vytvárať hypotézy, tie následne overovať a z toho vytvárať vedecké teórie.

Môžeme sa spoľahnúť jedine na rozum, logickú dedukciu a správne úsudky. A možno na mnoho z týchto otázok nebudeme vedieť ani nikdy odpovedať. 

Ale je dobré sa na ne pýtať a skúšať nad nimi premýšľať. A práve táto láska k premýšľaniu nad ťažkými záhadami nášho bytia a sveta okolo nás je nazvaná filozofia. Ak radi filozofujete a premýšľate práve nad týmito otázkami, odporúčam niekoľko skvelých kníh.

Kevin Cannon, Michael Patton
Komiksová filozofie
*****

Skvelá novinka pre tých, ktorí nemajú radi nudné a suché fakty. Zábavnou komiksovou formou vás riekou filozofie prevedie antický filozof Hérakleitos, ktorý vás stručne zoznámi s mnohými mysliteľmi a ich postojmi k rôznym témam, a to menovite v kapitolách Logika, Vnímanie, Myseľ, Slobodná vôľa, Boh a Etika. 

Aj keď je to komiks, neznamená, že je to ľahké čítanie. Avšak je to naozaj len taký rýchly a zábavný prelet hlavnými pojmami a myšlienkami. 

Je to však len jemný úvod, ktorý sa okrajovo dotkne základných tém. Ak vás však tieto témy zaujmú, budete sa musieť poobhliadnuť po literatúre, ktorá sa venuje buď úvodu do filozofie obšírnejšie (napríklad niektorej z dole spomenutých encyklopédií) alebo po knihe určitého filozofa či vybraného filozofického smeru.

Na úvod osobne odporúčam skvelý youtubovský seriál Crash course Philosophy, ktorý vás v 46 kapitolách (10 až 15 minútových tematických videách) prevedie celou históriou filozofie a jednotlivými smermi a hlavnými myšlienkami. Skvelý projekt.

Ďalšie skvelé knihy uvádzam zatiaľ iba v skratke. Krátke recenzie prídu v dohľadnej dobe.  

Vtipné prepojenie filozofie a obľúbeného animovaného filmu o podmorskej špongii v knihe Spongebob & Filozofie.

Prehľadne členenou encyklopédiou s množstvom odpovedí na základné filozofické otázky je zaručene Filozofie pro chytré hlavy.

Viac chronologicky je členená encyklopédia Filozofia - Čo by sme mali vedieť. Na každej dvojstrane sa venuje buď niektorému významnému filozofovi alebo myšlienkovému smeru.

Podrobnejšia a obsahovo vyčerpávajúcejšia je Kniha filozofie, ktorá na 350 stranách obsahuje množstvo grafiky i prehľadové tabuľky.

K starším, ale vydareným knihám patria aj Dejiny myslenia

O kozme a našom postavení v ňom

V posledných 200 - 300 rokoch je konečne aj veda schopná bez hrozieb prenasledovania inkvizíciou vytvárať závery o našom pôvode, vývoji, fungovaní či smerovaní. Na rozdiel od náboženských dogiem je vedecké poznávanie založené na skúmaní faktov a vytváraní vedeckých teórií, ktoré sa potvrdzujú, prípadne spresňujú. To, čo sme boli vďaka vede schopní zistiť o kozme a našom postavení v ňom v priebehu posledných rokov je ohromujúce a nedá sa porovnať so žiadnou starovekou či stredovekou náboženskou literatúrou. Ak vám ešte chýbajú určité poznatky z oborov evolučnej biológie, kozmológie či archeológie, odporúčam môj výber z vedecko-populárnej literatúry.


Francisco J. Ayala
Velké otázky Evoluce / Big Questions: Evolution
*****

Z množstva kníh, ktoré som o evolúcii čítal, vyberám práve túto pre jej skvelú názornosť a obsahovú plnosť. Ani nie na 190 stranách je vysvetlené snáď všetko o evolúcii, čo by mal bežný človek vedieť. Evolučné princípy a deje nie sú popisované hlboko odborne, čo by mohlo bežného čitateľa odradiť, ale sú jednoduchým jazykom a vhodnou štruktúrou zadelené do kategórií od vysvetlenia pojmov evolúcia, prírodný výber, druh, gén, DNA, strom života až po folísny záznam. Autor názorne odpovedá aj na otázky, či je inteligencia dedičná, či sa budú ľudia ďalej evolučne vyvíjať, či je možné klonovať ľudí alebo odkiaľ sa berú morálka či jazyk. Zdatne a s rozhľadom popisuje rôzne zaujímavosti až bizarnosti, s ktorými sa pri skúmaní živého sveta môžeme stretnúť.

Obzvlášť sa mi páčila aj posledná kapitola "Majú kreacionisti pravdu?" v ktorej autor polemizuje o tom, či musí byť evolúcia v rozpore s náboženstvom, prípadne s myšlienkou Boha.

Ďalšie zaujímavé knihy na tému evolúcia, darwinizmus, prírodný výber... Samozrejme okrem tých, ktoré uvádzam nižšie pri Dawkinsovi.

Ryba v nás od N. Shubina ukáže, čo všetko sme zdedili po naších predkoch. Kto nerád číta, môže si pozrieť aj rovnomenný dokument.

Len 2% našich génov je odlišných od DNA šimpanzov. A práve tieto percentá nás robia civilizovanými. Viac v knihe Třetí šimpanz.

Svetový bestseller Nahá Opice od Desmonda Morrisa ukazuje na prepojenie človeka a opice a popisuje pôvod ľudí.

Kultová kniha, ktorá zmenila naše chápanie postavenia človeka v prírode. Skrátene O pôvode druhov.

Yuval Noah Harari
Sapiens - stručná história ľudstva / Sapiens - A Brief History of Humankind
*****

Asi len ťažko nájdete lepšiu knihu, ktorá by opísala zrozumiteľne a pútavo tak celistvý príbeh o Homo Sapiens ako táto. Niet divu, že sa z nej celosvetovo predalo vyše milióna kusov. 

Pomerne mladý, ale skúsený profesor Harari Vás  prevedie celou históriou tohto druhu spred asi 200 000 rokmi a podrobne popíše, ako sme sa prebojovali rôznymi obdobiami, až skončí v hypotetickej budúcnosti a zamyslí sa nad smerovaním ľudstva.

Kniha Vás chytí od prvých kapitol, kde začína príbehom opice, ktorá mala pred šiestimi miliónmi rokov dve dcéry a z jednej sa vyvinuli predkovia šimpanzom a z druhej naši predkovia.

Vyrozpráva Vám príbeh o tom, ako spolu žili viaceré druhy ľudí súčasne. Sapiens neboj jediný druh rodu Homo. Homo Neanderthalensis, Homo Soloensis, Homo Florensiensis či Homo Erectus boli druhy žijúce súčasne s našim druhom. A to dokonca relatívne nedávno - v období medzi 2 miliónmi až 10 000 rokmi bola Zem domovom, v jednom a tom istom čase, niekoľkých ľudských druhov.

Autor prejde postupne troma najväčšími zlomovými okamihmi vývoja nášho druhu - kognitívnou, poľnohospodárskou a vedeckou revolúciou. Tie výrazne posunuli ľudí na ceste vpred.

Lawrence M. Krauss
Vesmír z ničoho / A Universe from Nothing
****

Lawrence Krauss je zámy propagátor vedy, ktorý spolu s Dawkinsom cestuje po rôznych štátoch a svojími evolučno-kozmologickými prednáškami a diskusiami rozprašujú kvapôčky vedeckého poznania na ich početné publiká.

Kniha Vesmír z ničoho je Kraussovym najznámejším knižným dielom, v ktorom sa snaží zrozumiteľne vysvetliť, ako sme sa postupne skúmaním vesmíru a pochopením fyzikálnych zákonitostí dostali až k myšlienke vzniku Vesmíru z ničoho a čo to "nič" pre vedcov vlastne znamená. Nič z makroskopického hľadiska je totiž niečo iné ako nič z pohľadu kvantovej fyziky. Nič síce znamená neexistenciu priestoru a času, no ako správna vedecká hypotéza je skúmateľná a postupne si to nič vieme lepšie a presnejšie predstaviť.

Osobne som bol pre mňa pojem Vesmír z ničoho dosť nepredstaviteľný. Teraz je už nepredstaviteľný o trošičku menej. Avšak pri čítaní som sa značne bavil a niečo nové naučil či zopakoval. Pri niektorých pojmoch či číslach som jednoducho žasol a Vesmír sa mi zdá ešte väčší, ohromnejší a ja v ňom ešte bezvýznamnejší. 

Kvantová fyzika ma však udivuje hlavne tým, ako uvádza aj Dawkins v doslove tejto knihy, že aj keď je kvantová fyzika dokonca aj pre odborníkov zložitá na pochopenie, "niektoré predpovede kvantovej fyziky boli overené s takou presnosťou, že sa dá porovnať s presnosťou odhadu vzdialenosti medzi New Yorkom a Los Angeles na hrúbku vlasu." Keďže sme bytosti z makroskopického sveta, kvantový svet je pre nás jemne povedané čudný. Môže pre nás reprezentovať trebárs aj NIČ.

Preklad knihy by možno potreboval ešte zrevidovať, no na pochopenie textu tieto preklepy a chyby nemajú žiaden vplyv.

Richard Dawkins
Magie reality / The Magic of Reality
*****

Ako vieme, čo je skutočne pravdivé? Dawkins sa v tejto bohato ilustrovanej knihe dostal k ďalšiemu levelu zjednodušenia a názornosti podania vedeckých poznatkov širokému čitateľskému publiku. Na rozdiel od ďalších jeho kníh nie je táto jednosmerne evolučne alebo pro-ateisticky zameraná, ale ponúka pohľad na vedu zo širšieho uhla pohľadu. Je prvotne venovaná mladému čitateľovi (tínedžerovi) a preto je vhodná a pochopiteľná takmer každým. Možno si myslíte, že poznáte odpovede na všetky uvedené základné otázky záhad prírody, no aj tak sa dozviete z textu veľa nových zaujímavostí, o ktorých ste ani netušili.

Čo je realita, kto bol prvý človek, prečo je toľko rôznych zvierat, z čoho sú veci, čo je Slnko a čo dúha či prečo sa dejú zlé veci sú niektoré z otázok, na ktoré tu nájdete odpoveď.

Najviac sa mi na knihe páči jej členenie. Každú kapitolu začína Dawkins pohľadom na danú problematiku očami našich predkov. Ako chápali Slnko, dúhu, či stvorenie sveta Inkovia, Židia, Indovia, antickí Gréci či členovia rôznorodých afrických kmeňov? Tieto legendy a mýty, často veľmi úsmevné, sa od židovsko-kresťanských príbehov Starého Zákona nijako zvlášť nelíšia. To, či sa nám zdajú pravdivé alebo úsmevné sa zásadne líši len tým, v akom prostredí sme vyrastali. V druhej časti kapitoly sa už Dawkins dostane k názornému výkladu toho, ako daný jav popisuje veda.

Túto knihu odporúčam vlastniť asi najviac zo všetkých tu uvedených. A hlavne v rodinách, kde sú deti, ktoré by mali vyrastať so skeptickým náhľadom na svet a na povery o ňom.

Ďalšie vysoko zaujímavé knihy od Dawkinsa, ktoré publikoval ako zdatný evolučný biológ. Jeho knihy zrozumiteľnou a navyše aj podrobnou formou vysvetľujú princíp prírodného výberu a uvádza obrovské množstvo dôkazov evolučného procesu v prírode. Tým dokladá, že evolúcia je faktom, ktorý je možné ako správnu vedeckú teóriu priamo či nepriamo pozorovať takmer na každom kroku a vytvárať predikcie, ktoré sú následne aj potvrdzované v rozličných vedných odboroch.

The Selfish Gene (Sebecký gén) je jednou z prvých kníh Dawkinsa na tému evolúcie 

Príklady a dôkazy evolúcie v informačne nabitej publikácii The Greathest Show on Earth (Najväčšia šou na Zemi).

Ďalšia Darwinistická kniha od Dawkinsa The Blind Watchmaker (Slepý hodinár) vysvetľujúca pôvod človeka bez nutnosti zásahu dizajnéra.

História evolúcie od človeka až po prvé replikovateľné molekuly skvelo popísaná v knihe The Ancestor's Tale (Príbeh predka).

David Filkin
Vesmír Stephena Hawkinga / Stephen Hawking's Universe
***

Keď som pred asi päťtnástimi rokmi natrafil v knižnici prvýkrát na túto knihu a začal ju čítať, nevedel som sa od nej odtrhnúť. Bolo to moje prvé stretnutie s Hawkingom. Táto kniha je písaná Davidom Filkinom a opisuje v nej okrem poznatkov vesmíru aj život práve Stephena Hawkinga, ktorý napriek svojej neskutočne ubíjajúcej chorobe dokázal prežiť úžasne intelektuálne aktívny život a vypublikovať množstvo skvelých kníh. Následne som narazil aj na Hawkingovu knihu Stručná história času, ktorej sa celosvetovo predali milióny kusov a bol som rovnako unesený.

Kniha Vesmír Stephena Hawkinga je však výborným úvodom práve do problematiky astrofyziky a kozmológie, pretože jednoducho a chronologicky popisuje naše poznávanie vesmíru od počiatkov ľudstva až po dnešok. Rovnako ako Hawkingove knihy sa snaží vyhýbať zložitým matematickým popisom a uvádza pojmy tak, aby boli ľahko pochopiteľné.

Ako všeobecný úvod do záhad vesmíru a časticovej fyziky túto knihu vrelo odporúčam aj napriek jej veku. 

Spolu s knihou bol v produkcii BBC uvedený aj šesťdielny rovnomenný dokumentárny film.

Knihy od Stephena Hawkinga otvárajú svet astrofyziky a časticovej fyziky obyčajným ľuďom. Podľa pravidla, že každý vzorec v knihe zníži jeho predajnosť na polovicu sa snaží Hawking vysvetliť aj tie najzložitejšie hypotézy a teórie pomocou slov a názorných obrázkov. Jeho knihy sú bestsellermi a ja odporúčam tieto moje najobľúbenejšie:

Stručná história času dostala Hawkinga v 1988 do povedomia. Ilustrovaná verzia je grafickým obohatením jeho velediela

Knihou Vesmír v orechovej škrupinke nadväzuje na predošlý úspešný bestseller Stručná história času a a rožičuje ju o najnovšie poznatky.

Kniha Ilustrovaná teória všetkého vychádza z Hawkingových prednášok na Univerzite v Cambridge.

Ako spoluautor sa v knihe Veľký plán zamýšľa nad existenciou Boha a postavením človeka vo vesmíre.

Neil deGrasse Tyson
Astrofyzika pre Zanepráznených / 
Astrophysics for People in a Hurry
*****

Nemáte čas na podrobné a zdĺhavé knihy, ktoré príliš odborne pojednávajú o témach, ktoré Vás však celkom zaujímajú? Čo tak dozvedieť sa nenútenou formou niečo o fungovaní vesmíru, astrofyzike či našom postavení v kozme od zábavného, uznávaného a populárneho vedca, akým je Neil deGrasse Tyson?

Témy ako čierne diery, kvarky, kvantová mechanika, mimozemský život, veľký tresk a mnoho ďalších sú podané jeho svojským humorom a neskutočným talentom pre názorné prerozprávanie zložitých definícií bez balastu a nudných pasáži.

Carl Sagan
Testament: Miliony milionů

Testament je posledná z voľnej série troch kníh jedného z najznámejších popularizátorov vedy Carla Sagana. Sagan bol americkým astronómom, ktorý okrem iného pracoval pre program SETI (hľadanie mimozemskej inteligencie) a taktiež vytvoril pozlátenú plaketu, ktorú niesli vesmírne sondy Pioneer 10 a 11 a tiež spolupracoval na vytvorení zlatej platne s posolstvom pre sondu Voyager.

Známy je hlavne svojím dokumentárnym cyklom Kozmos či knihou Kontakt, podľa ktorej bol natočený v roku 1997 celovečerný film s Jodie Foster v hlavnej úlohe a za ktorú dostal ocenenie Hugo. 

Trilógiu tvoria okrem Testamentu aj "Draci z ráje", za ktorú získal Sagan Pulitzerovu cenu a "Stíny zapomenutných předků".

V prvej časti knihy Testament popisuje Sagan svojim typickým elegantným spôsobom vesmír a jeho ohromné miery. V ďalšej časti sa zameriava na náš svet a poukazuje na to, ako necitlivo sa k nemu správame. K záveru vyjadruje svoje myšlienky na rôzne témy od politiky, cez náboženstvo, sociálne pomery až po postavenie vedy. Hlboké a silné myšlienky, ktoré stoja za prečítanie.

V knihe Draci z ráje pojednáva Sagan o evolučnom vývoji človeka so zameraním sa na jeho inteligenciu.

Stíny zapomenutých předků napísal so svojou ženou a zamýšľa sa v nej nad pôvodom ľudí a našim smerovaním.

Kniha Druhy vědecké zkušenosti bola publikovaná po Saganovej smrti ako zbierka jeho úvah o mimozemskom živote a pôvode človeka.

Kniha, podľa ktorej bol natočený rovnomenný film Kontakt s Jodie Foster v hlavnej úlohe.

Steven Weinberg
Ako vysvetliť svet
****

História  poznávania sveta ma vždy fascinovala. Hlavne to, ako museli prví priekopníci pracovať s často primitívnymi zariadeniami a dokázali svojou vynaliezavosťou prísť na základné zákony a princípy, ktorými sa riadi vesmír. Steven Weinberg, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, má rozhodne dostatok znalostí i talent na to, aby napísal pútavú a zrozumiteľné knihu, ktorá dejovo začína v antike, prechádza stredovekým anglickom a končí pri súčasnom nadnárodnom výskume v CERNe.

Weinberg sa zastaví pri každom dôležitom historickom míľniku a porozpráva príbeh jeho hlavných protagonistov, ich úspechov i prekážok, ktoré im v ceste k poznaniu stáli.

Ak vás zaujímajú aj hlbšie technické či matematické popisy týchto objavov, nájdete ich v závere knihy v rozsiahlej časti s poznámkami. Takže knihu si môžete užiť buď ako voľné a pohodové čítanie príbehu o zrode vedy alebo ako odborné pojednanie o základných vedeckých objavoch.

Valná väčšina vrcholových vedcov sa radí k ateistom či agnostikom. Weinberg je jeden z tých, ktorí svoj názor na nevieru v Boha neskrýva a rád ho prezentuje.