Ateizmus a sekularizmus

Čo je a čo nie je ateizmus a prečo práve sekularizmus?

Kňaz ateista?

03.03.2021

Zdá sa Vám takmer nemožné prebudiť zarytého veriaceho, ktorý žil celý život svojou pevnou vierou, do reálneho sveta? Pravdou je, že je to veľmi náročná úloha. Občas si myslím, že u niektorých veriacich je to asi také nemožné, ako že by Christopher Hitchens prehral v debate. Ale väčšinou je dôvodom to, že oni to ani nechcú. ✋ Nemajú záujem hľadať...

Odkedy existujú náboženstvá, existujú aj ľudia, ktorí pochybujú o existencii božstiev 🤔 alebo kritizujú náboženské učenie a dogmy.

Sčítavanie obyvateľstva sa blíži. Je na každom z nás, ako budeme zaškrtávať kolónku "Náboženské vyznanie", no je dobré sa pred týmto krokom ešte poriadne zamyslieť.

Po desiatich rokoch nás to opäť čaká. Sčítanie obyvateľov a s tým spojená otázka o náboženskom vyznaní.

Toto je jedna asi z najčastejších chýb, ktorých sa veriaci dopúšťajú pri definovaní ateistov. To, že ateisti odmietajú prijať Boha.

ATEIZMUS je odmietanie tvrdení o existencii akéhokoľvek boha či božstiev. Vzťahuje sa iba na vieru a nie na poznanie! Východzia odpoveď ateistu je teda "Neverím, že boh existuje" a nie "Verím, že boh neexistuje". To je zásadný rozdiel. Neveriť v existenciu totiž neznamená veriť v neexistenciu.

Sekulárny humanizmus je filozofický smer i životný štýl, ktorý kladie dôraz na človeka a jeho schopnosti. Je založený na rozumovom poznávaní sveta bez náboženských dogiem a mysticizmu. Je to spoliehanie sa na schopnosti samotných ľudí vytvoriť lepší svet, a to bez očakávania pomoci od nadprirodzených síl. Ukazuje, že človek dokáže žiť morálny a...

Ak si pozriete štatisticky nárastu ateizmu v rozvinutých krajinách sveta (tzv. "západných", aj keď osobne nemám ten termín rád, keďže sem nepatria len krajiny na západe), možno vás prekvapí, akým rapídnym spôsobom klesá v poslednej dobe záujem prevažne mladých ľudí o identifikovanie sa s náboženským presvedčením. Dokonca stúpa počet mladých, ktorí...

Sekularizmus nie je o ateizme či utláčaní náboženstiev, ako ho často chápu kresťania. Sekulárne presvedčenie môžu mať - a často aj majú - rovnako nábožní i nenábožní ľudia.

Teisti sa často nevedia zmieriť s myšlienkami, že smrť je definitívna, že morálka nie je jednoduché čiernobiele nasledovanie absolútnych pravidiel poslaných z nebies a že neznalosť nie je našou slabosťou, ale motorom, ktorý nás posúva vpred.