Sčítanie obyvateľov 2021

29.12.2020

Po desiatich rokoch nás to opäť čaká. Sčítanie obyvateľov a s tým spojená otázka o náboženskom vyznaní.

Sčítanie sa uskutoční elektronicky v časovom rozmedzí od 15. Februára do konca Marca a bude sa časovo vzťahovať na silvestrovskú polnoc. 🍾 🥂 Preto si prosím dajte pozor na omamné látky, ktoré by mohli spôsobiť nedobrovoľnú dočasnú konverziu k náboženskej viere. 😉

A teraz vážne. Prečo je tento údaj tak dôležitý? Údaje o vierovyznaní sú relevantným podkladom napríklad pri poskytovaní priamych dotácií štátu na platy duchovných, či pri financovaní cirkevných škôl. 💰 Jednoducho povedané: Čím menej veriacich, tým menej peňazí pre cirkvi, ktoré by sa dali použiť omnoho rozumnejšie. Priaznivé výsledky by mohli navyše poskytnúť dobrý vstup do diskusie o odluke cirkví od štátu, ktorá je ústavne zaručená, no v praxi extrémne ignorovaná.

Mnohí Slováci patria do skupiny náboženských apateistov (mám-v-paži-stov), ktorých nezaujíma veľmi táto téma a zaškrtnú odpoveď len podľa toho v akej komunite žijú, čo chce ich partner či rodič alebo podľa toho, ako ich dali pred desaťročiami pokrstiť rodičia. Títo ľudia TIEŽ OVPLYVŇUJÚ výsledok, na základe ktorého sa určujú dotácie a postavenie či význam cirkví na Slovensku ❗ Dokonca i ja som k takým pri poslednom sčítaní patril 🤭

Preto je tento deň a dostatočná uvedomelosť a pripravenosť obyvateľstva veľmi dôležitá. A tak budem rád, ak budete v tomto smere informovať, oboznamovať, agitovať.

➡️ Skúste ukazovať tým ľuďom, ktorí patria k tzv. kultúrnym kresťanom, a to z pocitu strachu z neviery či predsudkov o "nehumánnom ateizme" (často v ich mysliach chybne spájaného s komunizmom), aby pochopili, že ich náboženský skepticizmus nie je niečo, za čo sa musia hanbiť či cítiť obmedzení.

➡️ Alebo vysvetliť tým, ktorí síce veria vo vyššiu moc, no nechcú mať nič spoločné s organizovaným náboženstvom, že zaškrtnutie napríklad "rímskokatolícke vyznanie" im neposilní ich vieru, ale posilní iba už veľmi silné postavenie a moc tejto organizácie, ⛪ ktorá sa bude ešte viac pliesť do života NÁS VŠETKÝCH.

Aj organizácia ETHOS sa rozhodla podniknúť kroky pre osvetu a vytvorila stránku https://bezvyznania.sk/ ktorá môže poslúžiť ako dobrý informačný zdroj pre zdieľanie. Dočítate sa tam o ďalších pár dobrých dôvodoch, prečo zvoliť za odpoveď práve "bez vyznania".

Sčítavanie sa koná raz za desaťročie a neukazuje teda medzi-stav a súčasné trendy. Pozrime sa teda ako to vyzerá na Slovensku z tých pár prieskumov, ktoré boli v poslednej dobe vykonané a pokúsme sa trochu pošpekulovať a predvídať, ako by to mohlo dopadnúť v 2021. 📈 📉

Napíšte v komentároch váš tip na to, koľko ľudí zaškrtne budúci rok kolónku "bez vyznania".

Ja dúfam, že sa v tomto sčítavaní zmenší radikálne aj skupina ľudí vedúca s štatistickému výsledku "nezistené". Takých bolo v roku 2001 vyše pol milióna.

📊 Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 bolo na Slovensku údajne 13,4 % Slovákov bez náboženského vyznania. Ďalších 10 % buď nevedelo alebo nechcelo odpovedať.

📊 Neskoršie výskumy (napr. pre SAV od Focusu z 2014) však ukázali, že ireligióznych ľudí môže byť na Slovensku viac - výsledok tohto prieskumu ukazoval na 22 %.

📊 NIKDY do kostola navyše podľa tohto zdroja nechodí vyše štvrtina obyvateľstva. Aktívnych členov cirkvi je menej než 10 %.

📊 Podľa prieskumov z roku 2017 (od Polisu) si tretina KATOLÍKOV myslí, že kňazi a biskupi nereprezentujú ich názory. Podľa nich by cirkvi nemali zasahovať do politického diania či žiť zo štátnych dotácií.

📊 V prieskume z 2014 dokonca 80 % Slovákov odpovedalo, že si NEŽELÁ, aby sa kňazi i cirkev miešali do politiky. Žiadne pastierske listy pred voľbami, žiadne odporúčania, ktorého politika majú katolíci voliť, aby nepodporovali "kultúru smrti" a aby bol všemohúci s nimi spokojný.

📊 Celkovo väčšina Slovákov nesúhlasí napríklad ani s hlavným bodom katolíckej propagandistickej agendy - so sprísňovaním interrupčného zákona a ochrany plodu už v najpočiatočnejšom štádiu tehotenstva. Až 55 % Slovákov podľa prieskumu IVO z tohto roka si myslí, že súčasný interrupčný zákon je primeraný a netreba ho meniť a k tomuto ešte 20 % si myslí, že UŽ TERAZ JE DOSŤ PRÍSNY. Iba šestina Slovákov by ho chcela sprísniť ‼️

Takže tí, čo presadzujú znovuzavedenie stredoveku do našej legislatívy, nemajú podporu v rámci obyvateľstva a dokonca ani z vlastných radov.

📊 Proti financovaniu cirkví zo štátnych peňazí bolo podľa prieskumu z 2014 nie len vyše 80 % ateistov, ale aj 42 % evanjelikov a 35 % katolíkov. To znamená, že za iný typ financovania bola takmer polovica Slovákov. Dokonca v prieskume z tohto roku (Focus) sa vyjadrilo 77 % ľudí, že ak by došlo k odluke, cirkvám by z vlastného ďalej neprispievali. IBA 5,4 % sa vyjadrilo, že by určite prispievalo ‼️ Toho sa RKC samozrejme obáva.

📊 A trend je tiež pomerne jasný. Podľa EVS prieskumov je tu badateľný zásadný rozdiel medzi mladšou (do 34 rokov) a staršou (nad 65 rokov) generáciou Slovákov. K cirkvi sa hlásilo v roku 2008 o 20 percentuálnych bodov menej ľudí z mladšej generácie. Rovnako menej než polovica z mladšej generácie pravidelne navštevovala bohoslužby a iba 22 % mladých si myslí, že výchova v náboženskej viere je dôležitá, zatiaľ čo v staršej generácii to bolo vyše takmer 46 %

☝️ Toto sú faktické závery z niektorých štatistických prieskumov, ktoré ukazujú jasne, že tvrdo konzervatívne názory na riadenie spoločnosti, ktoré by vyhovovali bigotným predstaviteľom cirkvi i niektorým našim politikom, nie sú názormi nie len že väčšiny obyvateľstva, ale často ani väčšiny veriacich. ❗

A pritom v pastierskych listoch pred sčítavaním cirkevní pohlavári priamo nabádajú, aby sa nie len tí, čo naozaj súhlasia s názormi a funkciou cirkví, ale AJ CELKOVO VŠETCI POKRSTENÍ (a to aj tí, ktorí sa už od názorov cirkvi či dokonca od viery odklonili) pridali zaškrtnutím do skupiny ovečiek. 🐑🐑🐑

Im nezáleží, či pochybujete o viere, či nesúhlasíte s krokmi a názormi biskupov a kňazov. Oni chcú čo najviac hlasov, aby dostali čo naviac finančnej podpory 🤑, ktorá i napriek kríze pre cirkev nepretržite stúpa. Kríza - nekríza. Oni sa obmedzovať nemusia.

Máloktorá Európska krajina je tak prepojená finančne i politicky na cirkvi, ako tá Slovenská. Zviazali nás Vatikánske zmluvy a aby to mohlo byť ešte horšie, cirkev si poslednými voľbami vybojovala také úžasné postavenie a nadpráva, že vzdelanosť a ekonomická stabilita - dva najdôležitejšie piliere prosperity - sú pre niektorých našich politikov menej dôležité, než tradície a rituály podporujúce poverčivosť a spiatočníckosť obyvateľstva.

A toto sú dôvody, prečo treba zodpovednejšie pristupovať nie len k voľbám 🗳️, ale aj k označovaniu svojich názorov pri štatistických prieskumoch ☑️. Veľmi dôležitým a relevantným ukazovateľom je teda aj celonárodné sčítavanie obyvateľstva.

Takéto sčítanie má aj svoje slabé stránky - napríklad tlak rodiny (keďže sa vykonáva často v kruhu blízkych) a strach zo zaškrtnutia iného názoru. Alebo skutočnosť, že za mladých ľudí do 15 rokov vypisujú formuláre rodičia, ktorí zadajú vlastné presvedčenie aj ich deťom. Ale lepší spôsob zatiaľ nemáme.

Trend v Európe i u nás je jasný. Cirkevná propaganda však číha takmer z každého média a prezentuje náboženské inštitúcie ako morálne nadradené a pre spoločnosť nevyhnutné. 🤦‍♂️ Takéto DEZINFORMÁCIE zväzujú mnohým ľuďom ruky a tí sa v otázke bezviery nesprávajú podľa toho, ako to skutočne cítia.

Preto je informovanosť o význame a dopadoch voľby "bez vyznania" pri blížiacom sa sčítaní obyvateľstva veľmi dôležitá