Odmietajú ateisti boha?

07.12.2020

Toto je jedna asi z najčastejších chýb, ktorých sa veriaci dopúšťajú pri definovaní ateistov. To, že ateisti odmietajú prijať Boha.

Niektorí zachádzajú až do absurdných krajností:

Ateisti vraj tajne vedia, že Boh existuje, avšak to odmietajú priznať, len aby mohli žiť hriešne. 🤦‍♂️ Ale toto tu rozoberať nebudem. To sa dokázalo rozobrať aj samo.

Osobne žiadneho boha neodmietam. Som plne ZA poznanie Boha, AK nejaký existuje. Hlavným cieľom môjho poznávania sveta je pochopiť, čo je pravdivé a oddeliť to od vymyslených bludov a povier. Preto trávim značnú časť svojho voľného času štúdiom rôznych náboženských vieroúk, filozofických smerov a analýzou argumentov, ktoré ich zástancovia predkladajú. Diskutujem s veriacimi rôznych náboženstiev a pýtam sa ich na základné pohnútky, argumenty a dôkazy pre ich tvrdenia a presvedčenia.

Samozrejme som skeptický voči všetkému, čo vybočuje môjmu doterajšiemu poznaniu sveta očami vedca, realistu a naturalistu. A viera v božstvá je len jednou z podskupín voči ktorej som skeptický.

Rovnako kriticky ako na tvrdenia o božstvách sa pozerám aj na tvrdenia o Yettim, Lochnesskej príšere či drakoch 🐉. Tiež mi môže prísť unesená obeť sexuálneho experimentu z vesmírnej lode pripomínajúcej lietajúci tanier 🛸 z béčkového sci-fi filmu 70. rokov tvrdiť, že musím veriť jej tvrdeniam, lebo ona to osobne a úplne neoddiskutovateľne zažila a je o tom presvedčená. Toto jej tvrdenie má rovnakú váhu ako napríklad tvrdenie moslima, ktorý mi povie, že má pravidelný ranný osobný kontakt s Allahom. 🤙 A obaja sa môžu aj rozkrájať pri tom, ako silne sú presvedčení o pravdivosti ich subjektívneho názoru.

🧠 Vieme, že mozog má až priveľa nedostatkov (čo mu paradoxne pomáha pri efektívnej práci) a preto sa nemožno spoliehať na osobné zážitky, ktoré sa tak často dajú vysvetliť halucináciami, skreslenými spomienkami, iluzórnym zmyslovým vnímaním, chybným spracovaním údajov v podvedomí, či ukotvením / konfirmačným skreslením. Proste je výrazne viac pravdepodobné, že ľudia zažili skrat, ilúziu, halucináciu či chybnú spomienku (vybranú napríklad z nevedomej spánkového zážitku), než to, že ich uniesli mimozemšťania cestujúci tisíce svetelných rokov, aby si pozreli z blízka naše genitálie. 🩲

❗ To však neznamená, že nie som otvorený zmene môjho pohľadu. V histórii ľudstva bolo enormne veľa ľudí presvedčených o určitých tvrdeniach, ktoré sa nakoniec ukázali ako klamlivé.

Spomeňme len placatú Zem v strede malého vesmíru, stvorenie sveta pred pár tisíc rokmi, púšťanie žilou 🩸 vyvolávanie duchov 👻 všetkých tých zaniknutých bohov 🔱 riadiacich počasie, bosoráctvo i mnohé zázraky, ktoré sa ukázali ako podvod.

V opačnom garde to však platí tiež. Aj takmer nepredstaviteľné veci sa nakoniec stali skutočnosťou. Ak by ste niekomu pred pár storočiami povedali, že naše telá sú plné triliónov neviditeľne malých samostatne žijúcich organizmov, 🦠 ktorých máme viac než vlastných buniek (hmotnostne je to však len pár percent), tak by Vás proste brali za blázna. 🤪

Stáva sa to vždy a všade, že mylné názory sú presadzované a reálnym veciam sa neverí - a aj sa to stávať naďalej bude. A práve preto je dôležité vedieť tieto tvrdenia doložiť dôkazmi a preukázať ich pravdivosť.

Woowoo výmyslov a zázračných produktov je na tomto svete veľa a my sa nechceme nechať chytiť do pasce takými, ktorí od nás chcú vytiahnuť peniaze za zaručene pomáhajúci kosmodisk, ktorý sa dá nosiť aj na vetrovke a konečne pomôže vašej chrbtici aj vzťahom v rodine, však. Skeptický pohľad nám pomáha nenaletieť šarlatánom, podvodníkom i (hoci aj úprimným) pomätencom.

Je zarážajúce, že podľa Gallupovho výskumu až tri štvrtiny Američanov verí v aspoň jeden zo všeobecne známych nadprirodzených alebo paranormálych javov. 🤔 Silný zdravý skeptizmus je v našej spoločnosti veľkým nedostatkovým tovarom.

Práve preto je kritický pohľad na nové tvrdenia veľmi dôležitý. Neznamená, že ničomu novému nemáme veriť. Neznamená ani uzavretú myseľ. Len svoju dôveru musíme dostatočne zdôvodniť a vkladať iba do konzistentných tvrdení s vysokou pravdepodobnosťou pravdivosti. 🔎🥼🔬 Napríklad do tých, ktoré prešli metódami vedeckého pozorovania, testovania a overovania.

❗ Takže ak niekto preukáže, že jeho verzia či akákoľvek iná verzia boha či božstva je pravdivá, otvorene (rád či nerád) to prijmem ako skutočnosť.

‼️ Neznamená to, že ho budem hneď aj uctievať a zbožňovať. Ak bude taký, ako ho popisujú Abrahámovské náboženstvá, veľkú šancu na uctievanie z mojej strany nemá.

Neprijímam len dobré skutočnosti a tie, čo sa mi páčia. Prijímam aj všetku nespravodlivosť a zlo, ktoré sa v tomto naturálnom svete vyskytujú. Snažím sa ich minimalizovať a nie ich odmietať ako nepravdu. Rovnako prijmem boha, nech už je akýkoľvek. 🧐 Len musí byť skutočný - to je jediná podmienka.

Veriť všetkým verziám Boha či všetkým supernaturálnym tvrdeniam človek nemôže. Sú často totiž v protiklade. Vybrať si len jednu vieru, ktorá by mne vyhovovala, je logicky neobhájiteľný krok, ktorého sa dopúšťa tak veľká časť veriacich.

Nevidím teda nič zlé na tom, ostať skeptický a čakať, kým sa objaví nejaký dôkaz a potvrdí správnosť určitého tvrdenia. Jediné, čo môžem riskovať (čím sa mi často vyhrážajú) je večné zatratenie, no keďže aj voči nemu som skeptický, osobne ma to vôbec nevzrušuje. 😎

Existujú teda bohovia? Pravdepodobne nie. Avšak s istotou Vám to nepoviem. Som si však plne istý, že valná väčšina tvrdení, pseudoargumentov a pseudodôkazov, ktoré na ich podporu veriaci užívajú je viac než pochybná. Odmietam tvrdenia o Bohu rovnako, ako odmietam tvrdenia o vílach, Atlantíde, duchoch, astrológii, telekinéze či homeopatii. Ak mi však niekto predloží horoskop, ktorý bude na veľkú skupinu ľudí v priebehu dlhšieho obdobia presne a pravdivo sedieť, začnem čítať pravidelne aj túto rubriku.

Dovtedy ostanem a-teista, a-astrolog, a-vílista, a-homeopatik...

👉 Takže znova v skratke zrekapitulujem: Nepodložené a logicky chybné tvrdenia v prospech existencie Boha naozaj odmietam. Avšak neodmietam samotnú existenciu Boha.

A aj pri intenzívnej snahe pochopiť množstvo rozličných náboženstiev, nevidel a nepočul som doposiaľ jedinú filozoficky podnetnú myšlienku, ktorá by ma donútila prehodnotiť môj postoj agnostického ateistu.

Viem, že existujú aj tzv. gnostický ateisti, ktorí tvrdia, že VEDIA s istotou, že žiaden Boh neexistuje. Tí sú však podľa môjho názoru a pozorovania v menšine. Je však jasné, že ak presadzujú istú znalosť a istotu, musia rovnako ako teisti prísť s presvedčivým a nevyvrátiteľným dôkazom, že sa nemýlia (a tak sa možno stanem aj gnostickým ateistom). Ináč je ich tvrdenie rovnako nepoužiteľné, ako tvrdenia teistov a správny skeptik by sa takémuto druhu uvažovania mal radšej vyhnúť.