World Humanist Day

21.06.2021

Svetový deň humanizmu je oslavovaný v mnohých častiach sveta práve 21. Júna, čo pripadá často na deň nášho letného slnovratu (na južnej pologuli je to samozrejme zimný slnovrat). 🌞

Zaviedla ho Americká Humanistická Organizácia (AHA) na počiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Spočiatku nebol dátum úplne jednotný a stály. Až začiatkom 90-tych rokov sa AHA a IHEU (Humanists International) zjednotili práve na tomto dnešnom dátume.

➡️ Je to deň, kedy by sme mohli dať svetu vedieť, prečo sme humanistami.

Je to šanca verejne poukázať na naše spoločné hodnoty, akými sú sloboda, zodpovednosť, voľnomyšlienkárstvo, tolerancia a láskavosť.

Okrem toho je to aj šanca ukázať, že dobro vychádza z nás, že nepotrebujeme nadprirodzených kontrolórov a dokážeme žiť morálne naplnený život aj bez náboženstva či viery v Boha či božstva. Etika totiž nie je napojená na vieru v nadprirodzeno či náboženstvá.

➡️ Ak sme dobrými ľuďmi, tak to je preto, lebo nimi byť chceme a nie preto, lebo nám to niekto nakazuje.

Najlepšie to v jednej vete zhrnul Kurt Vonnegut, ktorý povedal:

👉 "Byť humanistom znamená správať sa slušne bez očakávania odmeny či trestu po smrti."

Spoliehame sa na hodnoty ako racionalita a vedecké poznávanie založené na ľudských schopnostiach a zakladáme našu ETIKU na empatii, altruizme, tolerancii, dobročinnosti a zvyšovaní blaha živých bytostí. Snažíme sa budovať lepšiu spoločnosť nie len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie.

Naše životy sa snažíme smerovať čo najlepšie za pomoci RACIONALIZÁCIE našich činov a sledovaní DOPADOV nášho konania na ostatných a okolie.

Zmysel našim životom si vieme dať aj sami. Ak sa dostaneme do ťažkostí, nespoliehame sa na pomoc od strážnych anjelov. Vieme, že sme to my a JEDINE MY, kto nám vie pomôcť a preto si pomáhame navzájom. 🤗 Musíme pristupovať k našim rozhodnutiam zodpovedne, lebo dopady našich činov môžu mať katastrofálne následky a nikto nad nami nás z nich nevyhrabe. 

📣 Šírte teda aj vy myšlienky (a skutky) humanizmu, ak sa za humanistov pokladáte - obzvlášť dnes.

Humanisti po celom svete oslavujú tento sviatok rôznymi spôsobmi.

Humanists International spolu s belgickou deMens.nu organizujú zdarma virtuálny koncert FITTINGinSIDE, na ktorý sa môžete prihlásiť a sledovať ho cez ZOOM. 

Švajčiarski Freethinkeri organizujú virtuálnu konferenciu (v en a de) k téme humanizmu. 

American Ethical Union organizuje meeting "The Magic of Humanism", ktorý má ľuďom predstaviť humanizmus. Koná sa však v nie veľmi priaznivých nočných hodinách.

Jednou z hodnôt na ktorej si humanizmus zakladá je aj altruizmus, teda nezištná, dobročinná pomoc druhým. Môžete dnes poprípade na znak oslavy tohto dňa pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Ja napríklad pravidelne prispievam ľuďom v núdzi na portáli ludialudom.sk. 💰 Dnes o to viac. Alebo darujte krv, 🩸 pomôžte starším a chorým, buďte láskaví k iným,...

Je mnoho ľudí, ktorí majú práve v tejto dobe menej než my ostatní a potrebujú podporiť a povzbudiť. Pomôcť sa dá rôznymi spôsobmi.

Alebo si aspoň pripomeňte, ako humanistické hodnoty pomáhali v histórii formovať našu spoločnosť a smerovať ju k lepším časom. Osobne odporúčam knihu od Stevena Pinkera 📘 "Buď svetlo", ktorá ukazuje, ako sme sa vďaka osvietenským hodnotám humanizmu, racionality a vedeckého poznávania dostali do sveta, ktorý je na tom štatisticky vo všetkých hodnotových smeroch omnoho lepšie, než by ste si subjektívne mohli myslieť. 📈

⚠️ Ateizmus je o jedinom - odmietaní nehodnoverných tvrdení v prospech existencie Boha či božstva. Sám o sebe neponúka žiaden filozofický smer či hodnotový rebríček. Preto sa mnohí ateisti rozhodli vybrať si (sekulárny) humanizmus ako svoju životnú filozofiu.

Humanizmus nás robí lepšími. Ak sa týchto hodnôt budeme aj naďalej držať, verím, že budeme na dobrej ceste. A zvládame to úplne sami - aj bez božskej pomoci.

#WorldHumanistDay