Tentokrát "bez vyznania"

05.01.2021

Sčítavanie obyvateľstva sa blíži. Je na každom z nás, ako budeme zaškrtávať kolónku "Náboženské vyznanie", no je dobré sa pred týmto krokom ešte poriadne zamyslieť.

Ja (ako kedysi pokrstený katolík) zaškrtávam "bez vyznania" a toto je mojich 21 dôvodov prečo:

👉 1. lebo rovnako ako cca. 77 % Slovákov nie som ochotný priamo finančne podporovať cirkev z vlastných peňazí. Preto, nezávisle od toho, či osobne verím alebo neverím v Boha, viem, že zaškrtnutie políčka "bez vyznania" neovplyvní moju vieru či bezvieru, ale môže zásadne ovplyvniť to, aké množstvo mojich zdanených peňazí sa dostane do rúk organizácie, s ktorej krokmi nie len že nesúhlasím, ale ⚠️ ktorá v zásadných morálnych a etických bodoch koná PROTI MÔJMU PRESVEDČENIU. Čiže aj človek veriaci v "niečo tam hore" a tvrdiaci: "V Boha verím, ale nepotrebujem k tomu cirkev" by mal zvážiť zaškrtnutie kolónky "bez vyznania", ak sa nestotožňuje s názormi cirkvi do ktorej ho uviedla rodina v dobe, keď bol ešte neschopný vlastného názoru.

👉 2. lebo z tvrdenia RCK, že aj POKRSTENÝ ATEISTA musí zaškrtnúť jemu pridelenú cirkev (oznámené v pastierskych listoch) je vidieť, že im vôbec nejde o vieru, podporu ich presvedčení či aktívnej účasti na cirkevných činnostiach, ale ⚠️ len o obyčajné počítanie ovečiek, za ktoré získajú PENIAZE. (Netýka sa štyroch náboženských spoločností - bahájci, mormóni, jehovisti a Kresťanské zbory - z celkových 18 registrovaných, ktoré si od štátu nenárokujú ŽIADNU finančnú výpomoc a sú financované výhradne z príspevkov vlastných stúpencov - tu je vidieť, že aj tak sa dá, ak sa naozaj chce).

👉 3. lebo nesúhlasím, že v ťažkej dobe, kedy sa všetci MUSÍME USKROMŇOVAŤ a pociťujeme dopad ekonomického prepadu nie je cirkev vôbec finančne ukrátená, ale ⚠️ naopak príspevok zo štátneho rozpočtu každým obdobím NARASTÁ. Som za to, aby sa každoročne investované desiatky miliónov do financovania duchovenstva (v súčasnosti 52 miliónov € s garanciou nárastu, z čoho väčšina ide len na mzdy početného kléra a chod cirkevných ústredí. Dotácie na kultúrne pamiatky, cirkevné školy či sociálnu a zdravotnú pomoc získavajú z ďalších zdrojov) venoval na dôležitejšie oblasti, než na mzdy OBROVSKÉMU POČTU DUCHOVNÝCH (spolu vyše 6000) rozširujúcim medzi ľuďmi mytológiu a povery. Tieto značné finančné zdroje by sa dali použiť na obnovenie ekonomickej stability, vzdelanie, sociálnu pomoc a zdravotníctvo.

Táto pridelená suma sa odvíja nie len od počtu duchovných, no zákonom, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2020, aj OD POČTU VERIACICH. Tento údaj bude práve upravený na základe sčítania obyvateľstva.

👉 4. lebo nesúhlasím s tým, aby cirkev okrem 52 miliónov € a ďalších dotácií zo štátu, ⚠️ úplne NETRANSPARENTNE hospodárila aj s obrovským množstvom ďalších príspevkov, ktoré navyše NEPODLIEHAJÚ ZDANENIU a ZVEREJNENIU (cirkevné zbierky, dary i poplatky za omše, svadby, krsty a pohreby). Nesúhlasím s tým, že aj keď je táto inštitúcia platená z daní všetkých ľudí, nemá za povinnosť vykazovať súborné štatistické údaje a nikto nemá prehľad o jej celkových príjmoch a majetku.

👉 5. lebo nesúhlasím s tým, ⚠️ aby sa premiér krajiny počas krízového stavu RADIL S BISKUPMI o tom, ČI MÔŽE zatvárať kostoly. A pritom bez mihnutia oka a poradenia sa o alternatívnych riešeniach zatvorí reštaurácie, obchody, kultúrne podujatia či športoviská, ktoré JEDINÉ môžu týmito reštrikciami finančne trpieť a môže ich to zruinovať. Nechodenie do kostola finančný stav dotovanej cirkvi totiž neovplyvní. Zabrániť môže JEDINE potencionálnemu šíreniu nákazy. Cirkev má však také postavenie, že aj najvyšší predstavitelia štátu majú voči nim neprimeraný rešpekt.

👉 6. lebo nepodporujem snahu cirkvi ⚠️ šíriť stredovekú dogmatickú demagógiu na školách zavedením povinne-voliteľných náboženských predmetov na úkor etickej výchovy, ktorá by sa mala dostať každému dieťaťu a nie len tomu, ktoré si nevyberie náboženskú propagandu. Som proti tomu, aby bolo deťom touto spiatočníckou organizáciou vtĺkané do hláv netolerantné učenie o "kultúre smrti". Som za ÚSTAVOU GARANTOVANÉ odlúčenie cirkvi od riadenia štátu a teda i vplyvu na vzdelávanie, tvorbu zákonov a masmédiá.

👉 7. lebo nemienim podporovať organizáciu, v ktorej ⚠️ mnohí kňazi otvorene podporovali fašizmus nie len v minulosti (omše na poctu Führera, otvorená podpora Mussoliniho, Tisov predaj slovenských židov a rómov do koncentračných táborov atď.) ale i dnes podporujú strany s neonacistickými názormi, akou je napr. ĽSNS.

👉 8. lebo ako sekularista chcem dať jasne najavo, že náboženské dogmy a povery nepatria do legislatívy a že ⚠️ AKÉKOĽVEK náboženstvo musí byť striktne oddelené od riadenia štátu. Štát tu má byť pre všetkých občanov a náboženstvá pre svojich veriacich. Neželám si, aby kňazi a biskupi nie len že odporúčali či neodporúčali voliť isté strany, ale čo je horšie, aby sa vyhrážali veriacim, že ak zvolia istých liberálov za politikov a štátnikov, tak sa dopúšťajú vážneho HRIECHU!!!

👉 9. lebo nechcem, aby sa ďalej rozširovala inštitúcia, ktorá ⚠️ núti kňazov žiť v CELIBÁTE, čo vedie k neprirodzenej deformácii ich sexuality a tá ma za následok tisícky prípadov PEDOFÍLNEHO sexuálneho zneužívania detí po celom svete.

👉 10. lebo som proti organizácii, ktorá interne dokázateľne vedela o nespočítateľných pedofílnych praktikách jej kňazov i menej zverejňovanom sexuálnom zneužívaní mníšok a pritom ⚠️ riešila tieto prípady VŽDY iba ututlávaním a až po prevalení na verejnosť (nie skôr) obyčajným presunom kňazov do iných oblastí, kde bežne pokračovali v tomto konaní. Nikdy tieto trestné prípady nenahlásila samovoľne, iba sa modlila a v málo prípadoch ospravedlnila, ak takéto podnety prišili zvonku.

👉 11. lebo nesúhlasím ⚠️ so šírením dezinformácií o hriešnosti antikoncepcie, ktoré vedie v Afrických krajinách k šíreniu pohlavných chorôb a to hlavne AIDS, na ktoré zomiera ročne obrovské množstvo ľudí. Pritom kondómy slúžia ako účinné profylaktické opatrenie práve voči šíreniu vírusu HIV. Navyše tieto dezinformácie vedú aj k tisíckam neželaných počatí (prevažne u mladistvých) z dôvodu nechráneného sexu.

👉 12. lebo nemienim platiť organizácii, ktorá ⚠️ dlhé stáročia považovala ženy ZA MENEJCENNÉ a nehodné postavenia muža, čo sa tiahlo od prvých biblických textov až po dnešnú dobu, kedy stále cirkev nemieni dať ženám (rovnaké) právo kázať ako kňažky a už vôbec nie postupovať v prehnane veľkej cirkevnej hierarchii až na pápežské miesto.

👉 13. lebo nesúhlasím s tvrdením cirkvi, že ⚠️ dve nemysliace, necítiace bunky v ženskom lone majú viac práva na život, než zdravotne ohrozená matka alebo že záujmy blastocysty sú nad záujmami dieťaťa s poranením miechy. A to len na základe nevedeckého náboženského tvrdenia, že akási duša vstupuje do týchto buniek hneď po oplodnení (ignorujúc problém delenia buniek pri dvojčatách či následnej syntéze pri chimére). Preto na rozdiel od cirkvi podporujem progresívny výskum na kmeňových bunkách, ktorý umožní ZACHRÁNIŤ MILIÓNY ŽIVOTOV a plne podporujem ženy, ktoré sa v počiatočnom štádiu rozhodnú ukončiť tehotenstvo. A to hlavne a bezvýhradne po znásilnení, v ťažkej životnej (hoci aj sociálno-ekonomickej) situácii či pri ohrození zdravia matky či dieťaťa (napr. narodení s genetickou poruchou).

👉 14. lebo sústavne ⚠️ znevažuje homosexuálov a nazýva ich MENTÁLNE CHORÝMI, či považuje ich orientáciu za HRIEŠNU a hodnú zatratenia. Nehodlám podporovať spiatočnícku a HOMOFÓBNU organizáciu.

👉 15. lebo nesúhlasím s tvrdením cirkvi, že ⚠️ človek nie je pánom svojho života a preto nesmie v prípade neskutočného utrpenia pri prežívaní posledných dní svojho ťažkého života postihnutého nevyliečiteľnou chorobou ukončiť svoje utrpenie. Nesúhlasím s postojom tejto organizácie proti EUTANÁZII, ktorá v prípade nevykonania na trpiacom domácom maznáčikovi je považovaná za NEHUMÁNNY KROK, no v prípade človeka je trpiacim ZAKAZOVANÁ.

👉 16. lebo nechcem dať už ani cent organizácii, ktorá ⚠️ získala v stredoveku nehorázne bohatstvo (ktoré katolícki turisti tak radi obdivujú pri návšteve Vatikánu) práve oberaním tých najchudobnejších a najbiednejších ľudí tým, že od nich vymáhala peniaze na ODPUSTKY za záchranu ich duší či duší ich blížnych.

👉 17. lebo nechcem podporovať organizáciu o ktorej viem, že (aj napriek priznaniu si týchto chýb a oficiálnemu ospravedlneniu sa) ⚠️ ak bola v minulosti pri bezhraničnej moci, tak ju využívala na KRIŽIACKE VÝPRAVY a NÁBOŽENSKÉ VOJNY voči moslimom, ortodoxným kresťanom či protestantom, INKVIZIČNÉ SÚDY voči opozícii a kritikom cirkvi či Vatikánu (vrátane zabitia G. Bruna či J. Husa), SPOMAĽOVANIE POKROKU a prenasledovanie mysliteľov i pálenie ich diel, PERZEKÚCIE a UPAĽOVANIE údajných čarodejníc na hranici.

👉 18. lebo nechcem podporovať organizáciu, ktorá v koloniálnej dobe ⚠️ násilne a často veľmi kruto ŠÍRILA SVOJE EVANJELIUM nie len v Číne, Indonézii, Afrike či Južnej Amerike, ale aj mnohých iných oblastiach celého sveta a zničila množstvo kultúr (napr. aj celú Mayskú kultúru a nespočetné záznamy o nej) a s misionárskou činnosťou naďalej POKRAČUJE DODNES pri infiltrovaní sa do odľahlých domorodých kultúr.

👉 19. lebo nechcem podporovať organizáciu, ktorá ⚠️ straší malé deti vymysleným posmrtným PEKLOM bez štipky dôkazu. Straší ich výmyslom VEČNÉHO OHŇA A ZATRATENIA, keď čo i len pomyslia na hriešne myšlienky, či budú masturbovať. Preto nechcem mať nič spoločné s organizáciou, ktorá má na svedomí nočné mory a traumy miliónov detí vyrastajúcich vo fundamentálnej viere.

👉 20. lebo nechcem, aby finančnú podporu dostávala inštitúcia, ktorá ⚠️ využíva osobné spovede či zastrašovanie očistcom (a donedávna aj limbom) na riadenie prestrašených ľudí a finančnú podporu (kedysi odpustky, dnes omše za zosnulých - aby duša nebožtíka postúpila v očistci bližšie k nebesiam).

👉 21. lebo aj napriek dobročinnej práci, ktorú vykonáva (využívaním darov od ľudí a nie predajom vlastných majetkov), ⚠️ existujú sekulárne organizácie, ktoré sú v pomoci a investovaní výrazne transparentnejšie a efektívnejšie a preto som radšej za finančnú podporu týchto organizácií.