Umiernení kresťania

29.12.2020

Fundamentálnych kresťanov, ktorí berú Bibliu ako doslovné zjavenie pána tohto sveta, je na svete až príliš veľa. Možno nie v našich končinách, no napríklad v USA verí v biblickú dokonalosť vyše 35% ľudí. To znamená, že 120 miliónov Američanov vidí "Veľký tresk" časovo v období dva a pol tisíc rokov po tom, ako sa Mezopotámci naučili variť pivo. 🍺

To isté platí aj o moslimoch.

Vy si však poviete, že čo vás po takýchto kreacionistických podivínoch. Veď "naši katolíci" pokročili oproti stredoveku už o kúsok vpred a naučili sa ignorovať doslovné nezmysly v Biblii a nazvali ich vznešene: alegóriou či metaforami.

Na Slovensku takíto vyberaví kresťania prevažujú. Môj osobný pocit je, že u nás prevažujú dokonca takzvaní "ponorkoví kresťania". To sú tí, čo sa vynoria iba na Vianoce či Veľkú noc a zvyšok roka síce tvrdia o sebe, že sú kresťania, no ani netušia koľko kníh obsahuje Biblia (keďže ju v živote nečítali) a svoje morálne zásady stotožňujú s kresťanskou morálkou iba do úrovne, ktorá zodpovedá ich vlastnému morálnemu svetonázoru.

Takíto tzv. umiernení (angl. moderate) kresťania sú okolnosťami vyplývajúcimi zo života v modernej spoločnosti nútení ignorovať veľkú časť Božieho slova - o ktorého temných zákutiach sa najčastejšie dozvedajú akurát tak z diskusií s ateistami - a snažia si pretvoriť ich pôvodné náboženstvo na vlastnú, a teda samozrejme morálne modernejšiu a oveľa tolerantnejšiu, verziu. A k tomu sa nezabudnú pochváliť, že to oni sú tí praví kresťania, ktorí správne pochopili význam písma.

Kresťanská náboženská umiernenosť je naozaj len čistým produktom sekulárneho myslenia a biblickej nevzdelanosti.

Náboženská viera vo všeobecnosti je vždy len určitým stupňom nádeje a ignorantstva a záleží len od človeka, do akého stupňa dokáže svoju vieru racionalizovať.

Dawkins nazval umiernených veriacich jednoducho ako "tí, čo neberú svoje náboženstvo vážne".

Sam Harris sa vyjadruje k umierneným veriacim mnohokrát. Najviac vo svojej knihe Koniec viery. Hovorí napríklad:

👉 "Čítal som sväté knihy. Boh v nich nie je umiernený. Nikde v nich nenájdete miesto, kde by sa Boh vyjadril: 'Viete, keď sa raz dostanete do nového sveta a vytvoríte si občiansku spoločnosť a tri vládne zložky (poznámka: legislatívnu, súdnu a výkonnú), tak potom proste zabudnite na všetko to barbarstvo, ktoré som Vám odporúčal v prvých knihách'."

Ak je boh dokonalý, tak sa jeho morálka nemení. A ak raz odporúčal ukameňovať deti za neposlušnosť či pracujúcich za to, že pracovali v sobotu, tak asi sa v jeho dokonalosti nemohol mýliť a toto pravidlo by malo platiť vždy. Ináč nie je absolútne a teda ani Boh nemôže byť dokonalý.

I v umiernenosti bývajú rôzne odtiene šedej. Takmer žiadny kresťan dnes nepresadzuje kameňovanie inovercov či bezvercov, umiernení kresťania tolerujú aj predmanželský sex a tí najliberálnejší povoľujú homosexuálom aj sobáše v božom chráme. 🏳️‍🌈⛪

Každý si vyberie, čo sa mu hodí a zvyšok ignoruje. Stupeň odkláňania sa od doslovného čítania svätého písma sa rôzni. Ako vraví prezident Amerických ateistov David Silverman:

👉 "Ľudia menia cirkev z určitých dôvodov. Menia ju, lebo nesúhlasia s názormi cirkvi, v ktorej sú. Pôjdu do inej cirkvi, lebo tá vyhovuje ich morálnym limitom lepšie. Táto nová cirkev im vraví, že ich morálka je správna, lebo to tak vraví Boh. A tak začnú prehlasovať: Aha, Boh mi dáva moju morálku."

Umiernení kresťania sa teda hrajú sami na nadbohov a pretvárajú učenie ich vševediaceho Boha podľa morálnych pravidiel sekulárnej spoločnosti, v ktorej rozumní ľudia na základe večne sa vyvíjajúcej morálky premyslene a uvážene rozhodli, že neprimerané tresty v našej modernej spoločnosti už nemajú miesto.

Poznávanie sveta a jeho fungovania, spoločnosti a vzájomných vzťahov mení pohľad kresťanov na ich vlastné náboženstvo.

Toto malo vplyv na to, že niektoré časti Biblie nie sú ďalej čítané doslova. Vonkajšie vplyvy a vývoj spoločnosti určujú, že sa kameňovanie ženy za to, že nebola v deň svadby pannou ďalej už neaplikuje. Pochopenie fungovania sveta a ľudskej mysle určuje, že dnes už len máloktorí kresťania vyhľadávajú pri mentálnych problémoch exorcistu vyháňajúceho démonov za pomoci Ježiša a radšej navštívia psychiatra.

Toto pochopenie a progres neprišli z lepšieho pochopenia Biblie, ale ako výsledok sekularizácie, demokracie, rozširovania ľudských práv a vedeckého pokroku.

Navyše v Biblii ani nestojí, že sa po určitej dobe majú REINTERPRETOVAŤ Božie slová. Práve naopak.

Boh dal v biblickej knihe Deuteronómium 13:1 cez Mojžiša jasne vedieť:

📜 "Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič k tomu nepridávajte ani z toho neuberajte."

A aj Ježiš v evanjeliu podľa Matúša 5:17 jasne vraví:

📜 "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť."

To len umiernení kresťania sa domnievajú, že si môžu reinterpretovať sväté písmo práve tak, ako sa im to hodí a stále ostanú kresťanmi a ich Boh ostane nemenný, absolútny a teda vždy dokonalý.

Ak sa povie, že na svete je takmer 2,5 miliardy kresťanov (a teda vyše 5 miliárd nekresťanov), tak to neznamená, že majú na svet i svoju vieru rovnaký názor. Odtiene šedej sú tak rozptýlené po celej škále kresťanstva, že väčšina z nich sa ani sami medzi sebou nenazývajú kresťanmi (alebo skôr "pravými" kresťanmi).

Určite som radšej vo svete, kde prevláda počet umiernených teistov, než tých fundamentálnych. To je jasné. A nechcem paušalizovať a strkať všetkých do jedného vreca. Som rád, že sa umiernení dokážu prispôsobovať svetskej morálke a vedeckému poznaniu 21. storočia.

Umiernení veriaci však nepresadzujú plné využitie nášho potenciálu, racionality a kreativity. Skôr sa snažia iba zriediť nefungujúcu morálku doby železnej.

Na záver myšlienka od Sama Harrisa, ktorý v reakcii na teroristické útoky zo Septembra 2001 vo svojej knihe "Koniec viery" tvrdí, že

👉 "Umiernení veriaci sú, z veľkej časti, zodpovední za náboženské konflikty vo svete, pretože ich viera podporuje koncept, v ktorom doslovná interpretácia písiem a z nej vychádzajúce náboženské násilie nemôžu byť nikdy adekvátne kritizované."

Preto vidím v umiernenosti stále veľké negatívum. Umiernení totiž svojim prístupom a zastrešovaním jednotnej ideológie (aj keď s tak rozdielnymi stupňami výkladu) dláždia cestu fundamentalistom.

Jasne a v praxi je to vidieť aj v našej politike.