Všetci si morálku vyberáme - veriaci i ateisti.

11.01.2021

Je pravda, že kým som si neprečítal Bibliu ✝️, nevedel som, ako má človek zaobchádzať s otrokmi, aké tresty sú vhodné pre inovercov, za ktoré činy je dovolené zabiť vlastné deti a koľko sa platí otcovi dievčaťa po jej znásilnení ako výkupné, keď si ju ešte násilník chce ponechať ako nevestu (názor ženy je tu ako vždy úplne nepodstatný). 🤨

Biblia to "našťastie" uvádza pomerne jasne.

Ja však s týmito absolútnymi božskými pravdami nesúhlasím! 🖕

Rovnako ako nesúhlasím s ďalšími biblickými neprávosťami a nemorálnosťami, ktoré dnešní kresťania EŠTE NESTIHLI pretvoriť na takzvanú "dobovú obyčaj" Izraelitov a stále to pokladajú za morálne prípustné - ako napríklad obmedzovanie práv ženám i sexuálne ináč orientovaným ľuďom a riadenie životov všetkým naokolo, vrátané tých, čo neveria na ich doktríny a dogmy.

A nepotrebujem svätú knihu 📖, aby som pochopil čo z toho je morálne neprípustné a zastaralé v modernej spoločnosti. Na rozdiel od kresťanov si nemyslím, že by nám nejaký Boh mal dávať pravidlá k tomu, aby sme sa vedeli slušne správať. ❗ Navyše ani sami kresťania nesúhlasia s pravidlami, ktoré sú dve až tri tisícročia staré.

Na základe čoho dospeli k tomu, že 613 Hospodinových "morálne dokonalých" príkazov a zákazov určených Izraelitom už netreba brať vážne a nemajú sa pokladať za nemennú pravdu??? 🤔 Veď i DESATORO sú iba prikázania určené Izraelitom spísané v Starom zákone!!! 🤔 Ako vedia čo je správne, keď zákaz homosexuálneho vzťahu je v tej istej kapitole, ako zákaz tetovať sa??? 🤔

Oni sa odvolávajú na to, že Ježiš ich údajne vyhlásil za RELATÍVNE a dobovo podmienené. Čo znamená jediné - že Ježiš NESÚHLASÍ SÁM SO SEBOU ❗ a teda mení svoje prvotné dokonalo božské názory (keďže pripomínam, že podľa dogmy o sv. trojici Ježiš = Otec, teda Hospodin zo Starého zákona = Duch svätý).

📙 Biblia v.2 s úpravou pre 21. storočie sa do distribúcie taktiež zatiaľ nedostala, lebo všetci tí bigoti presadzujú, že absolútna pravda sa predsa nereviduje, iba ignoruje a alegorizuje.

🛎️ Ľuďmi vytvorené morálne pravidlá fungujúce v modernej spoločnosti UŽ DÁVNO predbehli "dokonalé pravidlá" nadpozemských bytostí barbarských národov doby železnej. Len si to nie všetci uvedomujú. A tí, čo si to neuvedomili, dokážu vypustiť z úst, že ateisti nemajú morálne zásady a pravidlá. ALE MÁME! Len tie naše prešli už pred značnou dobou do ďalšieho levelu!!! ⏭️

Pygmejovia, Amazónske kmene, pôvodní obyvatelia Číny, antickí Egypťania, Babylónčania a mnohé iné kultúry - tí všetci si vytvárali určité morálne pravidlá. Nikto z nich nepočul o Biblii a predsa si vedeli nájsť pravidlá, ktoré hovorili o vzájomnou zaobchádzaní s inými ľuďmi, o vzťahu k prírode, hodnotách života o morálnych cieľoch. Nie, neboli to dokonalé pravidlá a z nášho pohľadu boli niektoré i barbarské a kruté. Avšak porovnateľne barbarské a brutálne sú aj tie, ktoré sú v Biblii na nespočetných stranách. Aj Biblia je len pravekým sumárom hodnôt, ktoré si spísali púštni ľudia pred dlhou dobou.

🧬 Schopnosť morálne hodnotiť naše skutky je nástroj, ktorý nám bol daný biologickým evolučným vývojom. Pravidlá, ktoré si na základe tohto morálneho kompasu tvoríme, však vychádzajú z kultúrnej evolúcie. Nie od Boha a ani inej morálne nadradenej bytosti. Je to náš výtvor, ktorý sa snažíme cibriť a zdokonaľovať.

Takže v praxi v podstate vidíme dve základné možnosti ako si nastavujeme náš morálny kompas:

👉 buď si svoje morálne pravidlá vyberieme na základe uváženého zhodnotenia vplyvov nášho konania na okolie a snažíme sa žiť tak, aby sme sa mali všetci (v ideálnom prípade) v spoločnosti čo najlepšie a postupne optimalizujeme svoje normy na základe nových poznatkov, zistených dopadov a ukazovateľov celkového blaha, pokroku a tolerancie

👉 alebo si (niektorí z nás) populisticky vyberáme (tzv. cherry-picking) z knihy spísanej pred mnohými storočiami (de facto opäť len na základe hore popísanej modernej morálky) a robíme závery o tom, čo ešte je a čo už nie je akceptovateľné, a teda čo vyhlásime za ešte platnú neomylnú a večnú pravdu a čo už za metaforu.

V oboch prípadoch je to však len kultúrne založený výber vhodných pravidiel a nie absolútna morálna pravda od neomylnej bytosti. A preto kresťan vraviaci: 🗣️ "Toto je morálne, lebo tak vraví Biblia" tým myslí vlastne jediné: 🗣️ "Toto je morálne, lebo tak vraví MOJA INTERPRETÁCIA BIBLIE."

Náboženstvo získava morálny kompas zo svetských zdrojov a nie naopak. Len kresťanovi trvá to prispôsobovanie kvôli skostnateným názorom a zakoreneným predsudkom často o dosť dlhšie, než spoločnosti bez takejto MORÁLNEJ BRZDY.

‼️ Rozdiel medzi "nemorálnymi ateistami" a "morálnymi veriacimi" je len v tom, že ateisti si NEVYBERAJÚ vhodnú morálku s odvolávaním na svätú knihu, ale s odvolávaním na realitu.