Medzinárodný deň rúhačstva

30.09.2021

30. September je medzinárodným dňom rúhačstva (International Blasphemy Day), ktorý bol oficiálne zavedený v roku 2009 ako pripomienka na publikáciu karikatúr Mohameda v Dánskych novinách Jyllands-Posten rovnakého dňa roku 2005. Niektoré karikatúry boli prevydané aj v nórskych, nemeckých či francúzskych novinách.

Tragickomické na tom je, že tieto karikatúry mali za následok smrť vyše 130 ľudí. ⚰️ Áno, obrázky boli dôvodom. Správa o kresbe moslimského proroka sa totiž rozšírila medzi imánmi v moslimských krajinách a pred dánskymi a nórskymi ambasádami v sýrskom Damašku či libanonskom Bejrúte vypukli násilné protesty a boli vypálené konzuláty. 🔥 Mnohé moslimské krajiny vyhlásili bojkot voči tovaru z týchto území a vyžadovali od OSN medzinárodné sankcie voči týmto krajinám.

Rúhanie je pojem, ktorý je definovaný ako urážka či znevažovanie Boha či iných svätých a nábožensky "nedotknuteľných". Nemusí to byť iba slovná urážka a porušenie Božieho prikázania (v katolíckom znení) "Nevezmeš meno Božie nadarmo." U moslimov stačí, že nakreslíte ich proroka na papier (a nemusí byť ani toaletný 🧻) a už máte po chlebe - alebo skôr po hlave.

⚠️ Proti-rúhačský zákon je vlastne právna ochrana pre všemocné nadprirodzené bytosti, aby sa náhodou nejaký homo-sapiens nedotkol ich citov.

Ak si urobíte vtipné meme z kapitána Danka či našej prezidentky - ktorí sú reálne žijúcimi bytosťami a ktorých sa to môže dotknúť - tak je všetko OK.

Avšak ak začnete kritizovať či si robiť srandu z imaginárnych bytostí, ktoré sú navyše údajne VŠEMOCNÉ, začína to byť tabuizovaná téma a ľudia Vám vynadajú do rúhačov. 👿

Je zaujímavé sledovať facebookové skupiny zdieľajúce vtipy. Do doby, kedy sa publikujú vtipy o politikoch, policajtoch, rómoch či iných skupinách reálnych ľudí, všetci sú cha-cha-cha hi-hi-hi. 😂

Avšak raz sa spomenie Ježiško, tak sa instantne odlajkuje desiatka silne ukrivdených veriacich, ktorí často nezabudnú veľmi pohoršene hodiť rozlúčkovú vyhrážku o tom, ako "to my všetci neznabohovia schytáme po smrti od ich bezhranične milujúceho stvoriteľa". 🤦‍♂️

Ak by bolo rúhanie trestané osobne pri poslednom Božom súde, na ktorý si veriaci môžu počkať (a nás ostatných nemusí vzrušovať), tak by to bolo úplne OK. 👌 Oni si vytvorili pravidlá a majú právo si ich nasledovať a nevyriecť jediné "doboha" či nakresliť jediného panáčika s popisom "Mohamed" za celý život .

Problémom je, že rúhačstvo nie je ani zďaleka chápané ako hriech, ktorý bude hodnotiť dotknutý (imaginárny) nebeský dozorca. V mnohých krajinách sa netýka len cirkevného práva, ale prebojovalo si doslova cestu až do štátneho práva. A tresty sú vykonávané už TERAZ a sú v istých krajinách nevýslovne kruté ‼️

😨 Ešte v tomto roku je na svete okolo 32 krajín, v ktorých stále platia proti-rúhačské zákony. Najviac sú samozrejme zastúpené moslimské krajiny blízkeho východu a severnej Afriky, kde sa sekularizácia za posledné roky takmer nikam nepohla. V mnohých krajinách je postihom uväznenie nespratníka. V niektorých z týchto krajín je však bohorúhačstvo (často aj odpadlíctvo) trestané smrťou (napr. v Saudskej Arábii, Afganistane, Pakistane a Turkménsku). Za myšlienku, slovo či kresbu - priamo smrť. ☠️

A ak sa zákon neaplikuje pred súdom, často sa v menej vyspelých a vysoko religióznych krajinách uplatní toto "právo" priamo na ulici. Otvorene vystupujúci ateisti napríklad v takom Bangladéži len tak ľahko životom neprejdú.

Z aktuálnych prípadov spomeniem Soheila Arabiho, ateistického bloggera z Iránu, ktorý bol v roku 2013 odsúdený za bohorúhačstvo na trest smrti. Tento trest bol časom zmiernený kvôli silnej vlne protestov od organizácii bojujúcich za ľudské práva. Jeho trest síce zmiernili a nečaká ho zatiaľ smrť, no je dlhodobo uväznený a nútený podstupovať povinné štúdium Koránu. Taktiež je týraný strážcami až natoľko, že musel byť aj hospitalizovaný. A to všetko preto, lebo sa vyjadroval fujfuj k storočia mŕtvemu pedofílnemu prorokovi.

Nie vždy sa rúhačovi podarí (ako tu vďaka masívnym protestom) zachrániť. Napríklad v Saudskej Arábii bol v roku 1992 verejne popravený Sadik Abdul Karim Malalláh po tom, čo ho usvedčili z odpadlíctva a rúhania. 😔

Rúhačstvo však nie je iba doménou moslimských krajín, aj keď tam je trestané viac, než neprimerane. Ešte v roku 1922 bol v Británii odsúdený J.W.Gott za rúhačstvo k deviatim mesiacom nútených prác. A to len preto, že prirovnal Ježiša ku klaunovi. 🤡

Krajiny s prevažujúcim kresťanstvom sa len veľmi pomaly a neochotne zbavujú týchto štátnych zákonov. Bežne využívané však už takmer nie sú. V právnom systéme však ale naďalej figurujú a ich odstraňovanie je nepopulárne. Stále sú obsiahnuté v tom či onom znení aj v mnohých krajinách EU či USA.

V Írsku bola len pred pár rokmi podaná žaloba na Stephena Frya za jeho úžasnú odpoveď vo verejnej televízii RTÉ na otázku "Čo by ste povedali Bohu, keby ste sa s ním stretli pri nebeskej bráne?" Naozaj skvelá odpoveď 👍, na ktorú len fundamentálny veriaci môže reagovať udaním. Ale štát mu to dovoľuje. 

🎞️ Kto ešte nevidel toto krátke video, povinne pozrieť:

https://www.mojevideo.sk/video/227e8/moderator_zostal_bez_slov.html

Žalobu voči Stepenovi nakoniec stiahli, lebo len jediný človek bol natoľko vážne pohoršený, že podal oficiálnu sťažnosť. Dostatok zhrozených veriacich sa im pozbierať nepodarilo.

A ešte sa pozrime na záver na to, čo nám vraví katolícky katechizmus o rúhaní:

👉 "Rúhanie je priamo proti druhému prikázaniu. Spočíva v tom, že sa proti Bohu vyslovujú - vnútorne alebo navonok - slová nenávisti, výčitky a provokácie, že sa o Bohu hovorí zle, že chýba k nemu úcta v reči a že sa zneužíva jeho meno... Zákaz rúhania sa vzťahuje i na slová proti Kristovej Cirkvi, proti svätým alebo proti posvätným veciam.... Druhé prikázanie zakazuje akékoľvek nevhodné použitie Božieho mena. Rúhanie spočíva v používaní Božieho mena, mena Ježiša Krista, Panny Márie a svätých urážlivým spôsobom."

Tak si dávajte pozor na jazyk. Mária by sa mohla uraziť. 🤨