Ženy z pohľadu svätých kníh.

Buď je Boh naozaj mizogýnny a sexistický ako to o ňom povedal Richard Dawkins, alebo rovnoprávnosť pohlaví pri diktovaní svojho slova prorokom akosi opomenul.

Sväté knihy sú dokonalým dôkazom toho, že ich tvorili a písali muži. A to k tomu muži v dobe, kedy mali ženy práva iba také, aké sa páčili mužom.

A to nehovorím o dobe spred 2000 rokov ale aj o minulom storočí. Volebné právo začali ženy dostávať vo väčšine krajín až v priebehu 20. storočia. V Saudskej Arábii dostali ženy možnosť zúčastniť sa volieb až v roku 2011. Štúdium na vysokých školách bolo storočia takmer vylúčené. Marie Curie - žena, ktorá ako jediná získala Nobelovú cenu v dvoch odvetviach, a to v chémii a fyzike - bola v roku 1891 prvou ženou v histórii parížskej Univerzity Sobronny, ktorá urobila prijímacie skúšky na fakultu fyziky a chémie.

Mnohé úžasné ženy v histórii nedostali možnosť ukázať svoj talent či múdrosť - hlavným dôvodom bola spoločnosť orientovaná na mužov s privilégiami pre mužov. Iba muži mohli študovať, iba muži mohli vlastniť pôdu, iba muži mohli zarábať peniaze a iba muži mohli robiť zásadné rozhodnutia či viesť spoločnosť.

Aj keď v dnešnej dobe už vo väčšine moderných krajín majú ženy plne rovnoprávne postavenie, zďaleka to nie je štandard vo všetkých krajinách sveta. A aj pretrvávajúce minoritné problémy vo vyspelých krajinách je nutné riešiť. 

Sekularizované západné krajiny zmenili zmýšľanie rýchlejšie, než náboženský silne ovplyvnené krajiny. Len si pozrite štruktúru katolíckej cirkvi (či moslimských imámov) a nebudete sa ďalej čudovať. Žena kňažka? U katolíkov určite nie. Len zopár protestantských cirkví je ochotných pustiť ženu k oltáru a viesť farnosť. Na ženu v biskupskom, arcibiskupskom či dokonca pápežskom postavení ani nepomyslite. Jediné z rozšírených náboženstiev, ktoré má vo svojom základnom učení priamo zakotvenú rovnosť medzi ženami a mužmi je Bahájska viera - jedná sa totiž o pomerne nové náboženstvo z 19. storočia.

Nechcem dnes spomínať úžasné ženy od Hypatie, cez Marie Curie až po Rosalin Franklinovú, ktoré väčšina pozná. Ženy to mali výrazne ťažšie v prebojovaní sa na popredné vedecké miesta a zároveň schopné získať si uznanie od mužského okolia. Jednou takou je napríklad Margaret Hamiltonová (na obrázku), ktorá ako uznávaná vedkyňa MIT šéfovala softvérovému tímu v projekte Apollo. Na obrázku stojí vedľa vytlačeného navádzacieho kódu, ktorý so svojim tímom pracne vytvorila pre prvý on-board mobilný počítač na svete a tým umožnila ľudstvu poslať bezpečne prvých ľudí na Mesiac.

Skvelý príbeh o troch geniálnych afroameričankách pracujúcich pre kozmický projekt NASA bol sfilmovaný pod názvom "Hidden Figures - Skrytá čísla". Silne odporúčam pozrieť.

Ženy sú schopné "zázrakov", len im treba dať rovnocenné možnosti na celom svete.

Dnes vzdávam vďaku polovici našej populácie a dúfam, že rovnané možnosti pre všetkých, umožnia vyniknúť talentu a schopnostiam každého človeka bez rozdielu medzi pohlaviami. Tradície a spoločenské normy týkajúce sa rozdielu pohlaví nesmú znevýhodňovať skupiny ľudí. 

Osobne som roky zapojený okrem iného v projekte "Because I am a girl" organizácie Plan International, ktorá podporuje sociálnu rovnosť a hlavne rovnocenné možnosti pre dievčatá v rozvojových krajinách. Som patrónom malého dievčatka z Kene a jej spoločenstva, ktoré vďaka sponzoringu dostáva lepšie možnosti pre štúdium, osobný rast a rovnoprávnosť v spoločnosti. Vzdelanie je totiž hlavným motorom, ktorý dokáže vymaniť spoločnosť z chudoby a ženy z nerovnoprávnosti.

Každý môže troškou pomôcť. Napríklad aj úctou k ženám, ktoré napĺňajú naše životy a nepovyšovaním sa nad nimi. Aj keď sa väčšine z Vás bude zdať toto ako samozrejmosť, verte, že štatisticky to vyzerá ešte stále pre ženy aj u nás nepriaznivo - patriarchát a ekonomická nerovnosť nie sú dokonale vyriešené otázky ani v niektorých moderných spoločnostiach.