Náboženstvá a ženy

08.03.2021

Dávno pred vznikom organizovaných náboženstiev si naši pravekí predkovia vysoko vážili ženy 👭 ako matky a nositeľky života.

Ťažko sa však odhaduje, nakoľko bola spoločnosť už vtedy patriarchálna a ktoré faktory dali v ďalších tisícročiach mužom takmer v každej kultúre tak značne navrch. 💪 Sila, agresivita, spolupráca? Nedá sa to presne určiť, no minimálne od poľnohospodárskej revolúcie (a premeny spoločnosti z loveckej a zberačskej na viac usadenú farmársku 🌾) došlo k výraznému patriarchálnemu usporiadaniu v takmer každej kultúre. Hierarchia pohlavia - na rozdiel od rasovej či kastovej - bola takmer vždy a všade totožná. Bola naklonená mužom. 👨

Už od starovekej Číny sa bralo narodenie dievčaťa ako menej šťastná udalosť v rodine a ostalo im to až do súčasnosti. Ešte aj v nedávnej dobe počas regulovania pôrodnosti v komunistickej Číne (tzv. one-child policy 👶) bolo považované narodenie dievčatka za tragédiu.

Avšak pred pár tisíckami rokov sa náš údajný tvorca a nebeský otec - Hospodin, 🦸‍♂️ rozhodol zostúpiť z nebies a odovzdať nám pravidlá slušného správania a DOKONALÝ MORÁLNY ETALÓN.

Kontaktoval zopár vyvolených prorokov na blízkom východe s cieľom nadiktovať im 📜 stovky dôležitých príkazov a zákazov. Úžasná šanca túto nespravodlivosť v spoločnosti a podceňovanie žien zmeniť.

A čo on urobil, aby zrovnoprávnil ženy a mužov? NIČ ‼️

Rozhodol sa nadiktovať desatoro "veľmi dôležitých prikázaní" (a pritom očividne len opisoval od Egypťanov), medzi ktorými sa hneď v prvých troch bodoch nechal ospevovať a velebiť. No prikázať rovnoprávnosť a toleranciu medzi pohlaviami nestihol. Toľkoto k absolútnej dokonalosti. 😔

Aj v tých ďalších 603 prikázaniach (ktoré sa už kresťanom nepáčili a nechali ich iba židom), rovnako nezahviezdil. 👎 Ženy postavil na oveľa nižšiu úroveň, ako mužov:

👉 Ak ženy 🤰 porodili dievča, museli sa dlhšie očisťovať ako pri pôrode chlapca. Keď boli dievčatá panny, rozdával ich za odmenu ako sexuálne otrokyňe za vyhraté boje. Otrokyne ohodnocoval ako lacnejší a podradnejší tovar než otrokov. Ženy, ktoré neboli v deň svadby panny nechal kameňovať, mužov neriešil.

Biblia sa napríklad jasne vyjadruje v knihe Deuteronómium 22, že ak muž znásilní ženu, musí zaplatiť jej otcovi pár strieborných 💰 a zobrať si ju za ženu 💍. Si viete milé ženy predstaviť, že by vám dnes niekto nanútil sobáš s vašim sexuálnym násilníkom? Lebo takto to chce dokonalý Boh...?! 🤦‍♂️

Tvorcom Biblie, do ktorých vraj pri písaní svätého písma vstupoval Duch svätý 👻 (podobne ako do ministra Krajčího v humne), sa to vtedy akosi nezdalo vôbec nevhodné. A Duch svätý ich v tom presvedčení nechal.

Buď je tento "dokonale spravodlivý a milujúci" Boh naozaj sexistický a mizogýnny, ako sa o ňom vyjadril Richard Dawkins, alebo z nejakého dôvodu rovnoprávnosť pohlaví pri diktovaní svojho slova prorokom úplne opomenul. 🤔

❗ Ženy boli stáročia iba vlastníctvom mužov - najčastejšie otcov, bratov a manželov.

Nič sa nezmenilo, ani keď sa Hospodin po pár storočiach ozval opätovne ako Alláh. Veľa toho vo svojom odkaze ľudstvu nevylepšil. 👎

Znásilňovanie bolo naďalej brané iba ako poškodzovanie majetku. Obeťou nebola teda znásilnená žena, ale muž, ktorého majetok bol zneužitý. A ak znásilňoval svoju ženu vlastný muž, tak to nebol už vôbec žiaden prečin. "Znásilniť manželku" sa bralo ako oxymoron - nezmyselné spojenie slov. Niečo ako ukradnúť si vlastnú peňaženku 💵. A ak sa nechcela podriadiť mužovým chúťkam, mal podľa novej verzie svätej knihy - Koránu - muž právo svoju ženu za to patrične fyzicky potrestať 👊. Ešte aj v roku 2006 bolo vo vyše 50 krajinách nemožné stíhať manžela za znásilnenie vlastnej ženy. 😲

A aj v súčasnosti je v niektorých krajinách neskutočne náročné presadiť dohovor Rady Európy o predchádzaní domácemu násiliu na ženách a boja proti nemu, lebo sa v ňom nachádza slovo Istanbul (a tak podľa niektorých asi hrozí, že nás zmasakrujú "Turci na poníkoch" 🐎) a že naše tradičné modliace sa rodiny rozhodí vlna homosexuálnych partnerov a potopí našu krajinu v dúhových farbách 🏳️‍🌈 (o čom sa tak či tak v tom dohovore vôbec nič nepíše).

Sväté knihy 📚 sú dokonalým dôkazom toho, že ich tvorili a písali muži 🚹. A to k tomu muži v dobe, kedy mali ženy práva iba také, aké sa páčili mužom.

Ešte aj v Novom Zákone ✝️ majú ženy prikazované čušať a podriaďovať sa svojmu mužovi. Nemajú dovolené učiť či vládnuť nad mužom. Podľa sv. Pavla sa žena nemá ani ozývať v cirkevnom zhromaždení 🤐 a ak niečo chce vedieť, nech sa poslušne opýta muža doma.

❓ Skúste si položiť otázku: Prečo v katolíckej cirkvi nevidno žiadne ženy na mieste farárov, biskupov, arcibiskupov? Prečo je nemysliteľná predstava, aby bola žena pápežkou?

Aby som sa vyjadril jasnejšie.

➡️ Náboženstvá nie sú zdrojom patriarchálneho spoločenstva. Sú len silným faktorom, ktorý umožňoval tento nerovný spôsob rozdelenia spoločnosti udržiavať po dlhé roky. Lebo ak by to bolo očividne len rozhodnutie muža, podriadiť si ženy, je možné, že by sa im skôr či neskôr postavili. Ak však príde s týmto nápadom "všemocný a vševediaci tvorca sveta a náš nebeský pán", tak je to absolútno, ktoré sa nesmie porušiť a za vzdorovanie ktorému by čakal oponenta nekonečne krutý a nekonečne dlhý trest. 🔥 (Ten istý dôvod sa dá aplikovať aj na otrokárstvo).

A tak sa tieto predsudky vďaka niektorým náboženstvám (a výkladom ich nedokonalých svätých kníh), predierali spoločenstvom až do dnešnej doby.

Veď len volebné právo 🗳️ začali ženy dostávať vo väčšine krajín až v priebehu 20. storočia. V Československu v 1920, vo Francúzsku až v roku 1945, vo Švajčiarsku v 1971, v Kuvajte v 2006 a v Saudskej Arábii dokonca až v 2011. Štúdium na vysokých školách 🎓 bolo storočia takmer vylúčené.

Marie Curie - žena, ktorá ako jediná získala Nobelovú cenu v dvoch odvetviach, a to v chémii a fyzike ⚗️ - bola v roku 1891 prvou ženou v histórii parížskej Univerzity Sobronny, ktorá urobila prijímacie skúšky na fakultu fyziky a chémie. 👩‍🎓

Mnohé úžasné ženy 👩 v histórii nedostali možnosť ukázať svoj talent či múdrosť - hlavným dôvodom bola spoločnosť orientovaná na mužov s privilégiami pre mužov. Iba muži mohli študovať, iba muži mohli vlastniť pôdu, iba muži mohli zarábať peniaze a iba muži mohli robiť zásadné rozhodnutia či viesť spoločnosť.

Výnimky ako Kleopatra v Egypte, cisárovná Wu Zetian v Číne či kráľovná Alžbeta I. sú len malými uhlíkmi vo obrovskom ohnisku. Všetky ostatné vysoké pozície (v parlamente, námorníctve, justícii, cirkvi, zdravotníctve, školstve, riadení,..) boli počas vládnutia týchto žien obsadené iba mužmi.

Aj keď v dnešnej dobe už vo väčšine moderných krajín majú ženy plne rovnoprávne postavenie, zďaleka to nie je štandard vo všetkých krajinách sveta. 🌎

Sekularizované západné krajiny zmenili zmýšľanie rýchlejšie, než náboženský silne ovplyvnené krajiny. Len si pozrite štruktúru katolíckej cirkvi (či moslimských imámov) a nebudete sa ďalej čudovať. 🤷‍♀️ Žena kňažka u katolíkov nehrozí. Len zopár protestantských cirkví je ochotných pustiť ženu k oltáru a viesť farnosť. V synagógach 🕍 či mešitách 🕌 ženu na vysokých postoch tiež nenájdete. Jediné z rozšírených náboženstiev, ktoré má vo svojom základnom učení priamo zakotvenú rovnosť medzi ženami a mužmi je Bahájska viera - jedná sa totiž o pomerne nové náboženstvo z 19. storočia.

Dnes, v medzinárodný deň žien, nechcem písať o všeobecne známych ženách - od Hypatie, cez Marie Curie až po Rosalin Franklinovú.

Menej známou ženou, ktorá si zaslúži pozornosť a ktorá to pri prebojovávaní sa na popredné vedecké miesto medzi haldou mužov nemala tak ľahké, bola napríklad 💜 Margaret Hamiltonová (na obrázku). Ako uznávaná vedkyňa MIT 👩‍🔬 šéfovala softvérovému tímu v projekte Apollo. Na obrázku stojí vedľa vytlačeného navádzacieho kódu 📚, ktorý so svojim tímom pracne vytvorila pre prvý on-board mobilný počítač na svete a tým umožnila ľudstvu poslať bezpečne prvých ľudí na Mesiac. 🌗

Silne odporúčam si pozrieť aj jeden skvelý príbeh o troch geniálnych afroameričankách pracujúcich pre kozmický projekt NASA 🚀, ktorý bol sfilmovaný pod názvom 🎞️ "Hidden Figures - Skrytá čísla".

Dnes vzdávam vďaku polovici našej populácie 💐 a dúfam, že rovnané možnosti pre všetkých, umožnia vyniknúť talentu a schopnostiam každého človeka. Tradície a spoločenské normy týkajúce sa rozdielu pohlaví nesmú znevýhodňovať skupiny ľudí.

Ako humanisti by sme sa mali angažovať za rovnosť a rovnaké práva medzi všetkými ľuďmi, a to aj nezávisle od pohlavia. Osobne som roky zapojený, okrem iného, aj v projekte 👧 "Because I am a girl" organizácie Plan International, ktorá podporuje sociálnu rovnosť a hlavne rovnocenné možnosti pre dievčatá v rozvojových krajinách. Som patrónom malého dievčatka z Kene 👧🏾 a jej spoločenstva, ktoré vďaka sponzoringu dostáva lepšie možnosti pre štúdium, osobný rast a rovnoprávnosť v spoločnosti. Vzdelanie 🏫 je totiž hlavným motorom, ktorý dokáže vymaniť spoločnosť z chudoby a ženy z nerovnoprávnosti.

V krajinách, kde väčšina obyvateľstva riadi svoju morálku podľa jednej z najsexistickejších svätých kníh - Koránu ☪️ - je život stále veľmi nerovný. Aj v modernejších moslimských krajinách, ako napr. Egypt, nedostane takmer polovica dievčat šancu študovať ani na strednej škole, aby sa náhodou nestali objektami chúťok mladých chlapcov. Také dievča totiž stúpa na cene - a jej sa na názor nikto nepýta. 🧕 Preto si aj tu niektoré mladé dievčatá obliekajú burky. Výrazne horšie sú na tom krajiny ako Afganistán, Pakistán či Jemen, kde sa žena stále dá ohodnotiť množstvom tiav. 🐪

Svet stále potrebuje progres aj v tomto smere. Každý môže troškou pomôcť. Napríklad aj úctou k ženám, ktoré napĺňajú naše životy a nepovyšovaním sa nad nimi. Aj keď sa väčšine z Vás bude zdať toto ako samozrejmosť, verte, že štatisticky 📉 to vyzerá ešte stále pre ženy aj u nás nepriaznivo - patriarchát a ekonomická nerovnosť nie sú dokonale vyriešené otázky ani v niektorých moderných spoločnostiach.