Morálka bez Boha.
Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete, aby oni jednali s Vami.

Nie len ľudia, ale aj ďalšie primáty dokážu prejavovať city, ktoré teisti často pripisujú iba ľuďom.
Ak by sme vraj nedostali od Boha pravidlá a normy, ako sa správať, úplne by sme zdivočeli a správali sa nemorálne. Hmmm, možno by sa tak správali kresťania, ktorí sa snažia správať morálne len z toho dôvodu, že ich údajne niekto sústavne...

Kto bol Mohamed?
Človek, ktorý mal za manželku 6-ročné dieťa a ktorý toto dieťa od deviatich rokov zneužíval (šítski fundamentalisti v Iráne podľa tohto úžasného vzoru znížili vekovú hranicu pre pohlavný styk na 9 rokov). Mal okrem nej mnoho iných manželiek (dokonca viac, ako mal dovolené bežný moslim - čiže štyri) a jednou z nich bola aj...