Evolučne sme sa vyvinuli ako morálne tvory - Bibliu nepotrebujeme.

12.03.2019

Nie len ľudia, ale aj ďalšie primáty dokážu prejavovať city, ktoré teisti často pripisujú iba ľuďom.

Ak by sme vraj nedostali od Boha pravidlá a normy, ako sa správať, úplne by sme zdivočeli a správali sa nemorálne. Hmmm, možno by sa tak správali kresťania, ktorí sa snažia správať morálne len z toho dôvodu, že ich údajne niekto sústavne pozoruje. Tí, čo neveria v neviditeľného strážcu sa správajú morálne, lebo chcú žiť dobrý život v spoločnosti dobrých ľudí. 

Teistami prezentovaný názor, že evolúcia vedie k sebeckosti a nevraživosti je ďalšie chybné pochopenie evolučného princípu. Ak by sme sa navzájom vraždili so sebeckým mottom "silnejší vyhráva", dávno by sme ako druh vyhynuli. (Možno to bol dôvod vyhynutia neandertálcov či denisovanov. Kto ho vie.)

Evolúcia funguje tak, že selektuje optimálne hodnoty pre lepšie prežitie druhu. Takže život v spoločenstve, kde si jej členovia navzájom pomáhajú, či už v prípade choroby, v ťažkých situáciách, v práci, v úkonoch potrebných k životu,... je výrazne prospešnejší pre zachovanie druhu ako sebecký egocentrizmus. 

Pomoc inému (aj tá nezištná) je pozorovaná u opíc i ďalších primátov. Nie je viazaná iba na človeka!