Krajiny s najnižšou religiozitou.

12.03.2019

Spolu so Švédskom aj Nórsko, Island, Austrália, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko, Belgicko, Japonsko, Holandsko, Dánsko a Veľká Británia. Tieto krajiny patria medzi najmenej religiózne spoločnosti na svete. 

Životná úroveň, priemerná doba života, gramotnosť, príjem na hlavu, úroveň vzdelania, rovnosť pohlaví, počet vrážd a detská úmrtnosť majú v týchto krajinách výrazne pozitívnejšie hodnoty, než vo zvyšku sveta a hlavne v porovnaní s najreligióznejšími krajinami. 

Pokiaľ ide o problém kriminality v Západnej Európe, je z veľkej časti produktom imigrácie. Sedemdesiat percent väzňov napríklad vo francúzskych väzeniach sú moslimovia.

V protiklade päťdesiat národov, ktoré sú v rebríčku indexu ľudského rozvoja OSN najnižšie sú neotrasiteľne religiózne.

(Výcuc z knihy "List kresťanskému národu" od Sama Harrisa, ktorú si musíte prečítať!!! https://ateisti.sk/sam-harris-list-krestanskemu-narodu/ )