Proti ideológiám a nie proti ľuďom.

19.02.2020

Čo je na náboženstvách zlé (väčšine z nich)? Presne to isté, čo aj na mnohých iných ideológiách: Dogmatizmus a rozdeľovanie ľudí. Rozdeľovanie na my a oni. My tí dobrí a oni tí zlí. Jední si zaslužia odmenu a druhí smrť či večné zatratenie.

Snažte sa ľudí spájať a nie rozdeľovať. Neodsudzujte ich za to, akými sa narodili alebo akí sú, ak to nie sú schopní zmeniť. Snažte sa vyhýbať hodnoteniu ľudí podľa stereotypov. V každej skupine sú lepší i horší ľudia.

Namiesto ľudí, hodnoťte ideológie, ktoré nasledujú. Ukazujte naokolo, čo je na nich zlé a prečo vplývajú zhubne na blaho spoločnosti. Používajte rozumné argumenty a snažte sa ľudí motivovať a presvedčiť. Nie nútiť, odsudzovať alebo zatracovať, za to, že tejto propagande naleteli.

Odsudzujte náboženstvá, ktoré nás rozdeľujú, nevoľte strany, ktoré podporujú nenávisť k iným ľuďom a stráňte sa ideológií, ktoré vám tvrdia, že ste nadradení a tí ostatní majú menšiu hodnotu.

Mám pocit, že na to v dnešnej spoločnosti začína stále viac ľudí zabúdať. Veď to nie ja tak dávno, keď spoločenská podpora takejto dehumanizácie stála životy niekoľko miliónov z nás.