Sú všetky náboženstvá rovnaké?

01.01.2022

Z hľadiska neschopnosti preukázať pravdivosť svojich tvrdení by sme mohli všetky náboženstva hodnotiť veľmi podobne. Skoro všetky využívajú tie isté nástroje - medzery v poznaní, osobnú skúsenosť, apel na sväté písma, tradície. Sú si teda v tomto veľmi podobné.

⚠️ Z morálneho hľadiska a vplyvu na spoločnosť je medzi nimi však značný rozdiel. Abrahámovské monoteistické náboženstvá sú už aj pri zbežnom pohľade do minulosti rozhodne tým najhorším, čo mohlo ľudstvo postihnúť. No dobre - vytrhávanie srdcí za živa by sa asi dalo zrovnať s upaľovaním údajných čarodejníc.

Dali by sa nájsť tony príkladov, kedy čítanie Tóry, Biblie či Koránu doviedlo ľudí k brutálnostiam a nehumánostiam voči iným ľuďom či živým bytostiam vo všeobecnosti.

Avšak existujú aj náboženstvá, ktoré UŽ STÁROČIA pred vznikom kresťanstva či islamu prekonali tieto "náboženstvá mieru" a boli v morálnom závode o svetelné roky pred nimi.

Napríklad aj Samom Harrisom v dnešnom meme spomínaný džinizmus dokázal už pred dva a pol tisícročiami morálne prekonať biblické desatoro a v mnohých bodoch dokonca i morálne štandardy moderných spoločností ‼️

Džinistický pacifizmus a úcta ku všetkým živým tvorom dávajú jasnú odpoveď na to, čo sa dá od nasledovateľov tejto vierouky čakať:

➡️ Čím extrémistickejší fanatik sa stane z džinistu, tým menej sa musíme strachovať o naše životy.

Citát je zo skvelej útlej Harrisovej knihy 📘 "List kresťanskému národu", ktorú preloženú do slovenčiny viete nájsť aj tu: List krestanskemu narodu na uloz.to

Rozhodne sa oplatí si nájsť čas na jej prečítanie. 🧐

Čo sa týka porovnania morálky kresťanstva a džinizmu, Sam napísal v knihe aj toto:

👉 "Džinisti vyznávajú doktrínu úplného nenásilia. Hoci džinisti veria mnohým nepravdepodobným veciam o svete, neveria tomu druhu vecí, ktoré zažali ohne Inkvizície...

Problémom ale je, že učenia Biblie sú tak pomotané a vzájomne si odporujúce, že po dlhých päť storočí umožnili kresťanom radostne za živa upaľovať heretikov. Dokonca to umožňovalo aj najuctievanejším patriarchom cirkvi ako Sv. Augustín a Sv. Tomáš Akvinský dôjsť k záveru, že heretici by mali byť mučení (Augustín) alebo rovno zabíjaní (Akvinský). Martin Luther aj Ján Kalvín obhajovali vraždenie heretikov, odpadlíkov, Židov a bosoriek vo veľkom.

Samozrejme že Vy máte voľnosť interpretovať Bibliu odlišne - ale nie je to úžasné, že práve Vám sa podarilo rozpoznať pravdivé učenie kresťanstva, kým najvplyvnejší myslitelia v histórii Vašej viery zlyhali? 🤔

Samozrejme mnohí kresťania veria, že neškodná osoba ako Martin Luther King ml. je najlepším príkladom ich náboženstva. Ale aj toto predstavuje vážny problém, lebo doktrína džinizmu je objektívne lepším návodom ako sa stať Martinom Lutherom Kingom ako je doktrína kresťanstva. Hoci sa King nepochybne považoval za verného kresťana, svoju oddanosť nenásiliu získal primárne od Mahatma Gándhího. V roku 1959 dokonca cestoval do Indie aby sa princípom nenásilného sociálneho protestu učil priamo u Gándhího žiakov. Kde našiel Gándhí, hinduista, svoju doktrínu nenásilia? Dostal ju od džinistov." 👈

Naozaj si prečítajte celú Samovu knihu. Je skvelá a venuje sa aj mnohým iným problémom kresťanstva. 👍

A aj keď sa judaizmus, kresťanstvo a islam samo-hodnotia ako náboženstvá lásky a mieru, verte, že majú ďaleko nie len od džinizmu, ale v mnohých morálnych bodoch ich výrazne prekonávajú aj bahájska viera, taoizmus či mnohé budhistické smery.

***

Na to, aby sme boli k sebe dobrí, však nepotrebujeme pravidlá ani jedného z týchto náboženstiev. Etika a morálka totiž nemusia byť diktované doktrínami náboženstiev. Stačí pochopiť, ako naše konanie vplýva na druhých a aký dopad majú naše činy.