Iba vymyslený boh potrebuje veriacich, aby rozprávali za neho.

29.04.2020

Ak sa dokázal Boh priamo rozprávať s poverčivými nevzdelanými ľuďmi pred tisíckami rokov a vedel im priamo a osobne odkázať svojich 613 zákonov (príkazy a zákazy, ktoré obsahuje Tóra a teda aj Starý Zákon), tak by sa určite vedel ozvať aj dnes, keď ho vieme rozumnejšie rozlíšiť od halucinácie či klamstva.

Napríklad by sa opäť zjavil v horiacom kríku niekomu, kto má smartfón pri sebe a povedal by niečo neuveriteľne božské.

On sa však rozhodol mlčať. Skvelý spôsob, ako sa dopracovať k cieľu - teda dať o sebe, svojej nekonečnej láske a posolstve stvorenia a večnej odmeny vedieť.

Presne to by som urobil aj ja, keby som neexistoval.

Proste dokonalý plán dokonalého stvoriteľa, však. Dať nám odkaz prostredníctvom zjavení hŕstke vybraných ľudí podpriemerne vzdelaného národa, z ktorých valná väčšina nevedela písať, aby si potom toto posolstvo desaťročia ústne predávali a upravovali až kým to niekto pod cudzím pseudonymom spíše. Potom to ešte niekto iný upravoval a ďalší vybral len to čo sa mu páči a hodí.

Dá sa veriť takémuto spísanému príbehu? Tak prečo potom neveriť aj hrdinským príbehom o Krišnovi, Odinovi či Velesovi. Vravieť, že príbeh o Ježišovi je dôkazom existencie Boha je asi ako tvrdiť, že príbeh o Spockovi je dôkazom mimozemského života.

Takže tu máme nejakú knihu, ktorú nám údajne dal stvoriteľ sveta a to by aj k priamemu kontaktu stačilo. Po tomto heroickom vystúpení sa tento všehopán rozhodol skryť a viac sa neukazovať.

Najlepšie na tom je, že výsledok tejto absurdity je nerozoznateľný od výmyslu.
Takže jediné, čo môže Boh urobiť - a to on vie určite veľmi dobre (ak existuje) - je ukázať sa a zmyť všetky pochybnosti.

Nemusel by ľudí trestať za to, že neuverili jednému zo stoviek nedôveryhodných starovekých mytologických príbehov. Keď ich už tak veľmi chce týrať, tak by ich strestal "ukrutným trestom milujúceho stvoriteľa" (aký krásny oxymoron) za to, že nechcú nasledovať jeho pravidlá a podriadiť sa mu.
A nie za skeptický pohľad na dlho tradované príbehy, a to ešte aj v dnešnom prostredí plnom antivaxerov, plochozemcov a iných šarlatánov, kde si človek kritické myslenie musí stále trénovať, aby neprepadol darwinovským filtrom.

Ako povedal ateistický aktivista a bývalý kňaz Dan Barker:
"Ak by Boh existoval, načo by nám boli knihy, na jeho vysvetlenie? Alebo kňazi. Fakt, že to nedokáže urobiť sám za seba, je dobrým dôkazom, že vlastne vôbec neexistuje."