Sekulárne Nebo

miesto pre skeptikov, humanistov, ateistov, agnostikov, voľnomyšlienkárov, brajtov

Oslobodzujúci život bez božstva

Vitajte v Sekulárnom nebi - virtuálnom mieste pre skeptikov, humanistov, ateistov, agnostikov, voľnomyšlienkárov, brajtov - pre všetkých, ktorí odmietajú bez premýšľania prijať nepodložené tvrdenia o existencii osobného božstva, ktoré nás údajne kontroluje či riadi a nechcú zakladať svoje životy na viere, ale na racionálnom poznaní sveta podloženom dôkazmi.

V Sekulárnom nebi (od náboženstva oddelenom mieste racionality a radosti z poznania) je uprednostňované skeptické a analytické myslenie, vedecké poznanie sveta a kritický náhľad na náboženstvá a dogmy.

Pseudoargumenty o existencii nadprirodzených entít predkladané náboženskými systémami sú nedokázateľné, ničím reálnym nepodložené a sú mnohokrát dokonca v priamom rozpore s vedeckým poznaním sveta. Ich morálne kódexy sú zastaralé, často nehumánne a v dnešnej dobe už neakceptovateľné. Ich úspech je založený na viere, tradíciách a slabej znalosti skutočného poznania sveta.  Ich chabé argumenty sa dajú rozumne a logicky vyvrátiť. Držia sa už len na medzerách v poznaní, ktoré sa však v posledných rokoch výrazne  zmenšujú až vytrácajú a spoliehajú sa na zotrvačnosť v predávaní tradícií.

Základnými kameňmi, na ktorých je budované Sekulárne nebo sú fakty a racionalita, nie viera a oddanosť. Dozviete sa tu, o čom skutočne náboženstvá sú, ako vhodne argumentovať proti ich dogmatickému učeniu a ako hľadať správne odpovede na mylné tvrdenia teistov, ale i zástancov pavied, konšpiračných teórií a povier.

Cieľom stránky je šíriť hlavne humanizmus, ateizmus, skepticizmus a pomôcť pri sekularizácii našej spoločnosti.

Ak patríte k ľuďom, ktorí sa radi pýtajú a neuspokoja sa s odpoveďami "lebo Boh" prípadne "musíš tomu proste veriť", tak ste na správnom mieste. Odpovedí, podkladov i tém na kritické zamyslenie tu nájdete množstvo. Ďalší krok je už iba na Vás. 

Za finančnú podporu projektu Sekulárne nebo by som sa chcel poďakovať občianskemu združeniu ETHOS (www.sekularisti.sk), ktoré na Slovensku aktívne zastupuje záujmy ľudí bez viery.

Ak chcete o témach na tejto stránke diskutovať, zverejniť svoj názor či získať informácie o aktualizáciách, pridajte sa do skupiny sekularne-nebo.sk na facebooku.