Sekulárne Nebo

miesto pre skeptikov, humanistov, ateistov, agnostikov, voľnomyšlienkárov, brajtov

Oslobodzujúci život bez božstva

Vitajte v Sekulárnom nebi - virtuálnom mieste pre skeptikov, humanistov, ateistov, agnostikov, voľnomyšlienkárov, brajtov - pre všetkých, ktorí odmietajú bez premýšľania prijať nepodložené tvrdenia o existencii osobného božstva, ktoré nás údajne kontroluje či riadi a nechcú zakladať svoje životy na viere, ale na racionálnom poznaní sveta podloženom dôkazmi.

V sekulárnom nebi (od náboženstva oddelenom mieste racionality a radosti z poznania) je uprednostňované skeptické a analytické myslenie, vedecké poznanie sveta a kritický náhľad na náboženstvá a dogmy.

Pseudopravdy predkladané náboženskými systémami sú nedokázateľné, nepodložiteľné a často v priamom rozpore s vedeckým poznaním sveta. Ich morálne kódexy sú zastaralé, často nehumánne a v dnešnej dobe už neakceptovateľné. Ich úspech je založený na viere, tradíciách a slabej znalosti skutočného poznania sveta.  Ich chabé argumenty sa dajú rozumne a logicky vyvrátiť. Držia sa už len na medzerách v poznaní, ktoré sa však v posledných rokoch výrazne  zmenšujú až vytrácajú a spoliehajú sa na zotrvačnosť v predávaní tradícií.

Základnými kameňmi, na ktorých je budované sekulárne nebo sú fakty a racionalita, nie viera a oddanosť. Dozviete sa tu aj o čom skutočne náboženstvá sú, ako vhodne argumentovať proti ich dogmatickému učeniu a ako hľadať správne odpovede na mylné tvrdenia teistov, ale i zástancov pavied, konšpiračných teórií a povier.

Cieľom stránky je šíriť hlavne humanizmus, ateizmus, skepticizmus a pomôcť pri sekularizácii našej spoločnosti.

Ak patríte k ľuďom, ktorí sa radi pýtajú a neuspokoja sa s odpoveďami "lebo Boh" prípadne "musíš tomu proste veriť", tak ste na správnom mieste. Odpovedí, podkladov i tém na kritické zamyslenie tu nájdete množstvo. Ďalší krok je už iba na Vás. 

Ak chcete o témach na tejto stránke diskutovať, zverejniť svoj názor či získať informácie o aktualizáciách, pridajte sa do skupiny sekularne-nebo.sk na facebooku.