Zlou argumentáciou si viete zdôvodniť čokoľvek - i morálku.

27.11.2019

Ak sa nenaučíte správne argumentovať, tak vám sadne čokoľvek k čomukoľvek. Vďaka zlej argumentácii sedí často veriacim mnoho tvrdení do ich svetonázoru. Ale chybná argumentácia nie je dôkazom ničoho - iba ak chyby v logickom myslení.

Existencia morálky nesúvisí nijako s existenciou Boha. Morálne chovanie je biologickou vlastnosťou nášho druhu a vyžaduje určitý stupeň inteligencie. Naša schopnosť rozoznávať dobré od zlého je teda výsledkom biologickej evolúcie.

Avšak to, či určité konanie pokladáme za správne či nesprávne, dobré či zlé, nie je výsledkom evolúcie biologickej, ale skôr kultúrnej. Rýchle zmeny v morálnych kódexoch sú badateľné v priebehu výrazne kratšieho obdobia, než v akom funguje biologická evolúcia.

Kultúrna evolúcia sa spravidla snaží byť čo najviac v súlade s evolúciou biologickou (príkladom je starostlivosť o deti), avšak nemusí tak byť bezvýhradne a za každých okolností. Morálne systémy, ktoré v súčasnej dobe v rámci ľudstva existujú sú tie, ktoré boli v priebehu kultúrnej evolúcie úspešnejšie, než ostatné.

Ešte pred pár storočiami sme otrokárstvo a vlastnenie ľudí (často iných, podľa nás nižších rás) pokladali za normálne, ženám sme nedovoľovali voliť, homosexuálov sme zatvárali, vojny sme viedli kruto bez ohľadu na počet zabitých civilistov, deti sme nútili pracovať, fajčenie medzi nefajčiarmi bolo bežné atď. Morálne pravidlá a kódexy sa menia na základe vnímania nášho konania a jeho dopadu na spoločnosť. I náboženské pravidlá sa postupne prispôsobujú svetským pravidlám. Len si to nechcú priznať.

Neriešim teraz otázku, či vo všeobecnosti existujú alebo neexistujú absolútne morálne pravdy, ktoré sú objektívne a nezávislé na tom, čo považujú ľudia za dobré a správne. Avšak je viac než jasné, že ak by aj existovali, nijako nenaznačujú, že ich musel vytvoriť nejaký Boh. A už ani náhodou nie Abrahámovsky - jeho doslovnými pravidlami sa totiž dnes neriadia už ani samotní veriaci.

Ale tie špagety sú stále záhadou. Možno je to predsa len tak, že to Lietajúce Špagetové Monštrum...