Argumenty v prospech Boha spochybnené
Dá sa dokázať existencia deistického či teistického božstva?

Kozmologický argument by mal byť jedným zo zaručených logických argumentov pre dôkaz existencie Boha. Naozaj?
Kozmologický argument sa objavil už v šiestom storočí. Alexandrijský teológ Johannes Philopon ho vyslovil asi ako prvý. Neskôr ho rozpracovali aj arabskí učenci al-Kindi a al-Ghazali. V západnej kultúre sa mu venoval v 13. storočí sám Tomáš...

Debatujete často s veriacími na diskusných fórach? Tak ste sa určite nie raz stretli aj s ich argumentáciami, ktoré boli očividne zaťažené logickými chybami. Takéto chybné argumenty sú vedomky alebo nevedomky používané na to, aby Vás oponent nečestne porazil, prípadne tvrdolhlavo presvedčal o svojom stanovisku.

Snažili ste sa niekedy pochopiť kresťanskú dogmu o trojjedinosti Boha, tzv. svätej trojici? Však Vám z toho nič rozumné nevyšlo?! Ak sa dokážete veľmi premôcť, budete to vedieť vmasírovať do mozgov ako dogmatické učenie, no vysvetliť to racionálne bude už o niečo ťažšie.
Trojjedinosť či svätá trojica je tak rozumovo nevstrebateľný dogmatický...

Niet pochýb, že množstvu živočíšnych druhov sme "pomohli" k zániku práve my ľudia. Sme veľmi agresívny druh, ktorý aj vďaka predstave svojej nadradenosti mení okolie neskutočnou rýchlosťou. Najdramatickejšie vyhynutia druhov v novodobých dejinách nastávali vždy tam, kde vkročila ľudská noha. Po príchode homo-sapiens do Ameriky či Austrálie sme v...

Všetky náboženstvá založené na viere v boha či božstvo majú jeden spoločný parameter - ich božstvo je ľudskými zmyslami nepoznateľné. Bohovia sú zo zásady neviditeľní, nedetekovateľní, nedosiahnuteľní.
Je zaujímavé, ako na to vôbec prišli. Ak je Boh nepoznateľný, ako ho poznali? A ak predsa len komunikuje a interaguje s naším fyzickým svetom (čo...

Je naozaj možné dokázať, že žiaden Boh neexistuje? Áno aj nie. Záleží na tom, ako je Boh definovaný. Ak je Boh definovaný tvrdeniami, ktoré si logicky odporujú, je tento rozpor hneď dôkazom neexistencie takéhoto Boha.
Napríklad v prípade všeobecne rozšírenej verzie Boha (v Abrahámovských náboženstách), ktorý je všemocný, vševediaci a bezhranične...

Viera je postoj človeka k tvrdeniu, ktoré nie je alebo nemôže byť podložené dôkazmi. Môžete veriť, že Boh existuje a môžete rovnako veriť, že Boh neexistuje. Kým na to nie sú dôkazy, je to iba viera. Ale čo s vierou? Veriť môžeme čomukoľvek. Vyplatí sa niečomu veriť (bez dôkazov)?
Blaise Pascal v 17. storočí prehlásil, že či už...

Dilematických logických úloh, ktoré poukazujú na rozpory vo vlastnostiach priradených Bohu je množstvo. Moja obľúbená je vyobrazená na tomto obrázku.
Jedná sa o absolútnu VŠEMOCNOSŤ Boha. Popri tejto vlastnosti sú mu priradené aj ďalšie, ako napríklad vševedúcnosť či všadeprítomnosť. Tieto tri sú samozrejme navzájom v rozpore, no rozoberieme si ich...

Podľa teistov je LOGICKY NEMOŽNÉ, aby inteligencia alebo akýkoľvek iný komplexný systém vznikol sám od seba. O ateistoch potom vravia, že nedokážeme túto LOGIKU pochopiť. Veď keď sa na niečo zložité ako napríklad hodinky či počítač pozriete, musí byť jasné, že za dizajnom stojí dizajnér. LOGICKÉ NIE???
Ehm,.... Samozrejme. V prípade týchto dvoch...