Ako človek boha stvoril.

30.07.2019

"Človek stvoril Boha na svoj obraz: netolerantného, sexistického, homofóbneho a krutého."

Takto by sa dal chápať judeo-kresťanský Hospodin Starého zákona, ktorého si privlastnili a časom pozmenili kresťania - ignorovaním veľkej časti Biblie (takmer všetkého v Starom Zákone až na desatoro).

Vo všeobecnosti sa však bohovia vždy správajú tak, ako ľudia, ktorí ich vytvorili. Dokonale sedia do ich kultúrneho prostredia a aktuálneho svetonázoru. A ak sa časom morálne hodnoty upravia, musí sa začať upravovať aj absolútne dokonalý a NEMENNÝ boh - vraj ho treba začať len inač chápať a jeho slovo čítať pomedzi riadky a s metaforickým nádychom.

Antickí Bohovia boli napríklad pôžitkárski a radi medzi sebou súperili. Germánski bohovia boli statoční a odvážni. Židovský boh nemal nič proti vlastneniu ľudí či ich obetovaniu. Hinduistické božstvo baví sex. Kresťanský boh má rád "tradičné rodiny". Ten bahajský je tolerantný k inakosti a raeliánsky prišiel na vesmírnej lodi.

Božstvo sa evolučne vyvíja. Prežije ten boh, ktorý sa danému okoliu a podmienkam najlepšie prispôsobí.

A ak napríklad raz v budúcnosti prestaneme chovať (často v hrozných podmienkach) zvieratá na obživu a začneme používať replikátory či iné technológie (laboratórne mäso či rastlinné náhrady), určite bude zrazu nejaký boh ten pravý darca tejto myšlienky a bude všetkými desiatimi neviditeľnými prstami za tolerantné nažívanie so všetkými živočíšnymi druhmi.

Priority božstiev sa menia podľa našich etických princípov.

Ja to beriem tak, že je to prijateľnejšia zmena, ak sa božstvá menia postupne podľa sekulárnej morálky (vzorom sú katolíci, či nové synkretické náboženstvá), ako keby sa mala meniť svetská morálka podľa zastaralých náboženstiev (ako je to ešte stále silne patrné v niektorých moslimských nesekularizovaných krajinách).