Zasahuje Boh alebo nezasahuje? Už sa rozhodnite!

26.02.2019

Kresťania, ale i moslimovia tvrdia, že Boh počúva ich modlitby a sporadicky (z čistej lásky k ním) im pomôže nájsť nejaké tie kľúče, pomôže pri skúške či uzdraví babičku z rakoviny, ktorá tak či tak chodila na chemoterapiu či rádioterapiu. Velebme pána.

Veria totiž, že modlitbou prinútia vševediaceho Boha zmeniť jeho dokonalý plán s ľudstvom a vďaka ich prosbám, naruší fyzikálne zákony vesmíru a pomôže im zázrakom pri riešení ich túžob a prianí.

Tí, čo hľadali alternatívne riešenie kvôli problému so zákonom akcie-rekcie (ktorý tak radi - a totálne mylne - používajú pri kozmologickom argumente), prišli s tvrdením, že teória chaosu či kvantová neurčitosť sú nástroje Boha, ktorými interaguje s naším svetom a plní priania modlitieb.

Prečo sa však Boh rozhodol plniť len niektoré, a často tie malichernejšie priania vysvetliť nevedia. To je tá jeho kvantová nevyspytateľnosť a mysterióznosť. Proste dá prednosť sexi paničke pri hľadaní kľúčov, než by zachránil hladom umierajúce dieťa.

Väčšina veriacich na ospravedlnenie zla nakoniec príde s "teóriou" existencie slobodnej vôle, ktorá je príčinou zla vo svete. Asi aj výbuchov sopiek na mesiacoch Jupitera a kolízii galaxií - kto ho vie. Rozdiel medzi tým, čo sa deje mimo Zeme a na Zemi nie je, no prírodné úkazy na Zemi majú podľa nich určite na svedomí hriechy vychádzajúce zo slobodnej vôle a nie prírodné zákony, lebo Boh by predsa nedovolil zabiť milióny ľudí každoročne pri prírodných katastrofách či vírových ochoreniach, ktoré nie sú dôsledkom vedomého cieleného aktu človeka. To všetko tá nepodarená slobodná vôľa a hriechy z nej vyplývajúce a nie boží plán.

Ešteže to pán Boh tak dobre s týmto svetom naplánoval a tú slobodnú vôľu nám dal. Ináč by sme to nemali na koho zvaliť. Iba ak na chudáka Satana, ktorého VŠEMOCNÝ Boh nedokáže zastaviť v konaní nespravodlivých zlých skutkov. Asi je aj Satanova slobodná vôľa dôležitejšia, než spravodlivosť na svete.

Takže ak Boh nezasahuje v prípade Satana či pri ľudských rozhodnutiach páchať zlo, tak prečo sa veriaci vôbec modlia a prosia o pomoc či naplnenie prianí?

Ak zasahovať do života ľudí so slobodnou vôľou nechce aj keď vidí tú nespravodlivosť, prečo ho niekto vôbec volá DOBROTIVÝ? A ak nemôže, tak prečo ho volajú VŠEMOCNÝ?