Ako nás Boh "na svoj obraz" stvoril.

29.07.2019

Tento obrázok som tu hodil presne pred dvoma rokmi ako úplne prvý meme obrázok na facebookovej stránke (bola to istú dobu profilovka stránky).

Stále je to skvelý obrázok, ktorý môžeme vnímať v dvoch rovinách. Po prvé, sa môžme pýtať, prečo nie sme neviditeľní my, ak sme podobní Bohu (podľa súčasne chápanej predstavy o ňom) a po druhé, prečo je vlastne neviditeľný Boh? Prečo sa nezjaví ako v Biblických časoch rovno pred nami (videli ho Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš, Job, Dávid i mnoho ďalších a dokonca celý Izraelský ľud z tváre do tváre)? Zjedol chudák niečo, čo ho natrvalo zneviditeľnilo alebo to tak robí zámerne, že sa už viac nezjavuje (proste chce mať trochu ateistov, aby vyvážil pomery v nebi a pekle)? Možno nemá rád kamery a foťáky (možno nevyzerá dobre z profilu)...

To, že sme sa mali podobať Bohu je pomerne jednoducho vysvetliteľný fenomén. Príbehy knihy Genezis sú z veľkej časti prebrané a mierne pozmenené mytologické príbehy polyteistických náboženstiev, prevažne Babylónčanov, Sumerov, Egypťanov či Mezopotámcov. V tej dobe boli bohovia často ľudskej alebo ľudsko-zvieracej podoby s nadľudskými schopnosťami, no jednoznačne to neboli len nejaké nepochopiteľné či nepredstaviteľné bytosti. Z časti taký je aj Jahve (Boh v Starom zákone) a občas sa zjaví aj na kus reči a vtedy si na seba vezme podobu nejakého obľúbeného avatara.

Preto aj pri čítaní knihy Genezis narazíte na tento verš (Gen 1:26-27) "Boh povedal: Utvorme človeka NA SVOJ OBRAZ, NA SVOJU PODOBU. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka NA SVOJ OBRAZ; NA BOŽÍ OBRAZ HO STVORIL. Stvoril ich ako muža a ženu."

Prvá zarážajúca vec je, že Boh sa tu považuje za jedného z mnoha bohov (...utvorme človeka....), čo sa samozrejme opakuje aj v ďalších Biblických veršoch (napr. Gen 3:22 "Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: Pozná dobro i zlo. " alebo v Deu 10:17 "Veď Hospodin, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, mocný a hrozný,..." alebo v Žal 97:7 "...Skloňte sa pred ním všetci bohovia!" či Ex 12:12 "pobijem všetko prvorodené v Egyptskej krajine - tak ľudí, ako aj zvieratá - a vykonám súd nad všetkými egyptskými bohmi ja, Jahve. " atď. atď. atď.) Druhá zarážajúca vec je, že na svoj obraz stvoril dve pohlavia (muža a ženu). Je snáď hermafrodit alebo má partnerku?

Ale nechcem odbehovať od hlavnej témy. Mňa zaujíma skôr jeho prianie, aby bol človek stvorený na jeho obraz - asi tým myslel žiarlivý, netolerantný, povýšenecký, nespravodlivý a pomstychtivý...

Alebo nešlo o jeho vlastnosti, ale skôr o jeho vizuál, teda nejaká obľúbená fyzická forma, ktorú na seba (ako ducha svätého) preberá pri zjaveniach?

Máme po ňom oči so slepou škvrnou, mužské bradavky, kostrč, slepé črevo a erotogénne zóny? Fakt netuším, lebo pred stvorením sveta aj tak nepotreboval žiadne fyzické telo, keďže neexistoval priestor v ktorom by ho využil. Asi to s tým God-like vizálom nebude tak, ako si to ľudia doby železnej predstavovali, keď to písali. Dnešní kresťania to samozrejme chápu už úplne ináč.

Postupom času - hlavne po tom, ako sme začali používať vedecké metódy a zdokonalili pozorovanie sveta - sa Boh zmenil na ÚPLNE nedekovateľného a nedosiahnuteľného. Bez erotogénnych zón, zjavne. Proste stále posúva svoje hranice nepoznania podľa aktuálneho stavu nášho vedeckého poznania reality.

Momentálne sa nachádza údajne niekde mimo priestor a čas. Dokonca štandardným výrokom typického kresťana sa stalo tvrdenie, že

"Boha my ľudia našimi obmedzenými mozgami nedokážeme pochopiť či poznať!!! Ale je presne takýto ... a chce od nás presne toto ..."

Hmmmm.

Dnes sa stvorenie človeka "na obraz boží" chápe väčšinou (záleží od kresťanskej denominácie) ako stvorenie človeka so slobodnou vôľou, ktorá je schopná sa rozhodnúť, či bude alebo nebude uctievať svojho pána. Aby sa Vám ľahšie a SLOBODNEJŠIE rozhodovalo či ho budete uctievať, patrí k tomu náležitá a zaslúžená odmena či trest. Áno, týmto mafiánskym praktikám sa podľa kresťanov hovorí SLOBODA.

Aj keď nebudem rozoberať hlavný problém - a to, že slobodná vôľa je v deterministickom svete len ilúziou a teda nemôže existovať - musíme uznať, že tvrdenie "Boh má slobodnú vôľu a aj človek má slobodnú vôľu a preto slobodná vôľa je obraz boží" je len vyberanie jediného ostávajúceho tvrdenia na podporu toho svojho. Proste nič iné a použiteľné im z predpotopnej predstavy Biblických príbehov (ktoré prehlásili za alegóriu) v dnešnej dobe už neostalo.

Navyše toto tvrdenie o slobodnej vôli je aj z iných pohľadov nelogické, lebo ak je Boh vševediaci (a na tom sa zhodnú takmer všetci veriaci), nemôže mať sám slobodnú vôľu (ináč by vedel čo urobí a teda to zmeniť nemôže, lebo aj to by už vedel). K tomu všetkému nevedia veriaci taktiež spárovať výmysel neba bez zla so slobodnou vôľou (buď Vás zbaví Boh slobodnej vôle, takže v nebi nie ste vy ale niekto úplne iný namiesto Vás alebo je tam zlo a utrpenie normálne, čo koliduje s predstavou neba). Slobodná vôľa je niečo, do čoho sa veriaci zamotávajú stále hlbšie a nevedia odpovedať na základné otázky s tým spojené ináč než nelogicky.

Proste neviditeľný všemocný Boh, ktorého údajne hlavným cieľom je, ABY SME HO POZNALI (čo je podmienka k záchrane pred jeho krutým nekonečným trestom) a pritom nie je schopný sa nám priamo a jednoznačne zjaviť, nedáva žiaden zmysel. Používa záhadné metódy kontaktovania, ktoré fungujú iba pri tých ľuďoch, ktorí majú slabé kritické myslenie. Tým sa občas nejakým nedefinovateľným spôsobom prejaví - ale opäť sa hrá na záhadného a nerozoznateľného od vidiny, halucinácie či vytúženej predstavy.

A možno práve to je jeho hlavou podmienkou prijatia do skupiny nebeských priateľov - nulový skepticizmus a maximum viery. Ale to má človek potom veľkú smolu, ak sa narodí v krajine, kde sa nekriticky prijímajú iné náboženské predstavy a ideológie.

Proste dokonalý plán, čo stojí za...

Zjavovať sa už viac nechce a teda nám ostáva buď veriť starej podivnej knihe alebo mať subjektívne pocity, ktoré sa nedajú overiť.

Alebo je to všetko oveľa prozaickejšie: Boh nestvoril človeka k svojmu obrazu ako sa píše v jednej z mnohých svätých kníh. To skôr človek stvoril Boha k obrazu svojmu.