Veľmi hlúpa argumentácia č. 2 - Žiak Einstein zrušil ateistického profesora

28.08.2020

Dnes sa pozrieme na ďalší účelovo vymyslený príbeh, ktorý už roky koluje medzi kresťanmi a zbiera lajky a zdieľania na sociálnych sieťach rýchlejšie ako v stredoveku čierna smrť svoje obete. Opäť je to iba povrchne pôsobiaci príbeh, ktorý však bez hlbšieho zamyslenia má potenciál na niekoho pôsobiť ako veľmi silný argument pre tvrdenie, že Boh existuje a je dobrý. To však iba v prípade, že by vaše životy riadili viac prvé dojmy a pocity, než racionalita a uvažovanie nad podstatou.Príbeh je založený na ponížení ateistického profesora mladým kresťanským žiakom. Žiak v príbehu vyvráti profesorovu argumentáciu o zlom Bohu "vedecky" pôsobiacou CHYBNOU ANALÓGIOU.  

Chlapec má v prvej časti svojej argumentácie naozaj pravdu, no ním použitá analógia a vyvodený záver sú ako obvykle logicky deravé a navyše je príbeh účelovo manipulovaný, aby hral na emócie. A to hlavne bohapustým klamstvom, ktoré je založené na pridaní význačného mena známeho vedca do vymysleného príbehu, len aby tento príbeh ešte viac pohladkal egá teistov.

Existuje teda viacero verzií tohto príbehu a tu vám prikladám odkaz na video počin, v ktorom za študenta bez ostychu obsadili chlapca židovských rodičov známeho pod menom ALBERT EINSTEIN!

https://youtu.be/44zwlWBrfuE

Tento fabulovaný príbeh, ktorý nemá v skutočnosti s Albertom žiadnu spojitosť, pomáha ku klamlivému zdaniu, že aj tento špičkový mysliteľ počiatku 20. storočia patril do skupinky poverčivých ľudí veriacich v osobné božstvo. Najsmutnejšie na tom je, že autor mal silné nutkanie do svojho príbehu strčiť nejakú významnú osobnosť ako kresťanského šampióna, no rozhodol sa pre agnostika, ktorý nikdy kresťanom ani nebol. Tento príbeh sa navyše nevyskytuje v žiadnom z Eisteinových životopisov.

Citujem len tri z Einsteinových jasných vyjadrení: "Predstava osobného Boha mi je cudzia a pripadá mi dokonca naivná", "Človek by na tom bol dosť biedne, keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti." a v roku 1954 navyše dodal "Samozrejme, bola to lož, čo ste čítali o mojom náboženskom presvedčení, bola to systematicky opakovaná lož. Neverím v osobnosť Boha, nikdy som to nezapieral a vždy jasne vyjadroval." 

Nuž, ako keby sa vyjadroval aj práve o tomto vymyslenom príbehu s profesorom.

Verzia s Einsteinom začala kolovať na internete v roku 2004. Najprv sa úspešne šíril ako email a neskôr hlavne zdieľaním na sociálnych sieťach. Avšak už päť rokov predtým bol tento príbeh známy bez akejkoľvek zmienky o Einsteinovi - toho tam účelovo dotvoril nejaký teista ignorujúc ôsme Božie prikázanie (zákaz prekrúcať pravdu). 

Pre tých, ktorí nie sú na wifi a chcú vedieť o čom to je, ponúkam túto jemne skrátenú re-interpretáciu: 

Profesor vysvetľuje deťom v triede, že ak "Boh vytvoril všetko, tak vytvoril aj zlo. A zlo zjavne existuje. Boh je teda zlý." Profesor je so svojim vyvrátením existencie kresťanského Boha spokojný, až kým sa neprihlási ten snaživý žiak (hádajte kto). Ten sa postaví a pýta sa profesora: "Môžem sa niečo opýtať pán profesor? Existuje chlad?"

Profesor samozrejme odpovie, že áno. Na to tento mladík odpovie: "V skutočnosti chlad neexistuje. Podľa zákonov fyziky je to, čo považujeme za chlad iba nedostatok tepla."Vzápätí sa ihneď pýta: "A existuje tma pán profesor?" čo profesor opäť pokladá za jasné. Existuje. Mladík mu protirečí: "Nie pane, tma je len nedostatok svetla. Vieme skúmať iba svetlo a nie tmu."

Chlapcov záver teda znie: "Zlo neexistuje rovnako, ako neexistujú chlad a tma. Boh teda zlo nevytvoril. Zlo je len výsledkom toho čo sa stane, keď človek nepocíti dotyk Boha."

Potom nasledujú vo videu už len fanfáry, slza v oku teistu, meno Alberta Einsteina cez pol obrazovky a najväčšia stupidita v záverečných titulkoch: "Náboženstvo je tiež veda! Vráťme náboženstvo do škôl!" (WTF?) 

Taaaakže. Ak vám neprišlo z toho záveru nevoľno, skúsme si rozanalyzovať argumentáciu toho žiaka.

***** 

1. CHYBNÁ ANALÓGIA - HRUŠKY A JABLKÁ

Ak teda na chvíľku pripustíme, že tma (absencia fotónov) a chlad (absencia termálneho pohybu) neexistujú ako základné fyzikálne javy, tak musíme doplniť, že určite existujú ako ľudské vnemy či zážitky, teda tzv. qualie.

Dobro a zlo sú však rovnako len ľudské vnemy!!! A preto ak je argumentované, že neexistuje chlad a tma, lebo nie sú to fyzikálne a empiricky merateľné javy (ale len qualie), tak celé toto tvrdenie narazilo na stenu vlastnej argumentácie. 

Ani jedno zo spomínaného - dobro a zlo - nie sú merateľnými fyzikálnymi javmi a ani jedno teda nereprezentuje nedostatok fyzikálnej podstaty či javu. Dobro nie je možné merať ako počet fotónov pri svetle a ani ako kmitanie atómov či ich neusporiadaný pohyb pri teple. Teda podľa argumentácie tohto malého mudrlanta neexistuje nie len zlo, ale vlastne ani dobro.

Ak sú teda obidva parametre iba qualie, mohli by sme bez problémov tento argument obrátiť a tvrdiť, že dobro neexistuje a existuje len zlo. A práve nedostatok zla spôsobuje dobro. V prenesenom zmysle po zavedení konštanty Boh = zlo, by sme teda dostali, že dobro je spôsobené nedostatkom Boha v srdciach ľudí.

Použil som rovnakú metódu argumentácie, len som si jednu qualiu vymenil za inú. Myslíte, že by s takouto argumentáciou bol nejaký teista spokojný? Rozhodne nie. Tak prečo ju používajú v opačnom (rovnako nezmyselnom) garde? Lebo vychádzajú z náboženstvom indoktrinovanej predstavy, že Boh je dobrý - lebo motýle a šteniatka. 

2. DOBRO = BOH?

Nezmyselná je teda aj substitúcia určitej verzie lokálne obľúbeného Boha za dobro. Akým spôsobom prepojili práve dobro s kresťanských Bohom a nie napríklad s vílami či vikingským božstvom? Čo ak zlé skutky vychádzajú z absencie viery vo víly? Čo ak teda víly = dobro a nie Boh = dobro? Skorumpovaní a pedofilní kňazi neveriaci na víly to predsa tak pekne dokazujú...

Naozaj je možné za nedostatok zla dosadiť čokoľvek - ak neargumentujete dôkazmi ale len prianiami a túžbami. 

3. ANI SUBSTITÚCIA NEPOMÔŽE

Ako chlapčisko dobre poznamenal, svetlo a teplo dokážeme merať. Ale dobro merať nedokážeme (rovnako ako zlo). Pomôže teda substitúcia nekvantifikovateľného dobra napríklad Bohom? NIE! Lebo ani dosadeného Boha za dobro nedokážeme potvrdiť či detekovať. Žiaden boh nebol pozorovaný či kvantifikovaný tak ako svetlo či teplo. Teda ani táto záhadná substitúcia (aj keby mala opodstatnenie, čo nemá), by nám veľmi nepomohla. 

Chyba analógie (aj po substitúcii) tkvie teda v tom, že teplo a svetlo vieme dokázať i presne popísať, Boha nie. 

4. ZLO VS BOH?

Existencia zla navyše vôbec nevylučuje Boha (strawman v prípade postavy profesora - teda zámerná dezinterpretácia toho, čo ateizmus naozaj tvrdí). Pre hodnotenie dobra totiž musíme mať minimálne koncept zla, ináč by sme zlo nevedeli hodnotiť. Existencia zla neznamená automaticky ZLÝ BOH. Rovnako ako existencia bielej farby automaticky neznamená BIELY BOH.

Existencia neopodstatneného zla vo svete však vylučuje kresťanského "spravodlivého a všemocného" Boha, ktorý si stvoril ľudstvo ako svoje obľúbené hračky a svet napasoval pre nich. Ako môže existovať dobrý a spravodlivý Boh, údajne schopný konať zázraky a zasahovať do našich životov a pritom dopúšťajúci toľko nespravodlivého utrpenia?! 

Nejaví záujem zabrániť znásilňovaniu detí farármi a nezabránil ani napĺňaniu plynových komôr nevinnými a jemu oddanými obeťami... 

To je na celom koncepte údajne dobrého a spravodlivého kresťanského Boha to, čo nesedí. Nie to, že zlo existuje, ale to, že zlo nie je spravodlivé vo svete, ktorý je výtvorom "dobrej, milujúcej a spravodlivej" všemocnej bytosti. 

5. EXISTUJE TEDA ZLO?

Keď už chcú kresťania spochybniť existenciu zla v Bohom vytvorenom svete a teda ukázať, že Boh nemá so zlom nič spoločné, tak nech sa radšej na nedeľnej omši zamýšľajú nad textom vlastnej svätej knihy, ktorá jasne uvádza:

"Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho. Ja, ktorý formujem svetlo a tvorím TMU, pôsobím pokoj a tvorím ZLO, ja Hospodin činím to všetko!." (Izaiáš 45:7).

Boh vytvoril tento svet a vytvoril v ňom pravidlá. Dôsledkom toho existuje aj nespravodlivé utrpenie. Ako vševediaci vedel, že jeho pravidlá fungovania sveta zabijú ročne 9 miliónov dedí pred dovŕšením 5. rokov, že evolúcia vytvorí červíky, ktoré vyjedia deťom oči zvnútra, že celibátom ovplyvnení farári budú svoje sexuálne chúťky ukájať na miništrantoch, že deti s rakovinou kosti budú dlho a v bolestiach umierať... 

ZLO JE AŽ PRÍLIŠ REÁLNE V TOMTO SVETE. Tieto deti a ich rodičia mali často srdcia preplnené Bohom a oddanou láskou k nemu - nepomohlo im to. Nepomôžu im ani modlitby, ktoré počuť na chodbách detských onkológií. Na tomto svete je až príliš veľa priamych dôkazov, že zlo je reálne, nespravodlivé a že naplnenie si sŕdc starovekou mytológiou vôbec nepomáha.

ZÁVER

Ak by teda takto chybne argumentoval Einstein, bol by to veľmi slabý vedec a skeptik. Avšak vymyslenému dieťaťu v kresťanskom motivačnom videu to môžeme odpustiť. Ono sa ešte snáď doučí, ako správne argumentovať a ako sa vyvarovať chybnej analógii, nelogickej a nepodloženej substitúcii a možno časom aj pochopí, že všemocný spravodlivý Boh koliduje s myšlienkou nespravodlivého zla vo svete, ktoré denne zabíja kvantá oddaných veriacich s "Bohom v srdci".