Pohľad skeptika na zmŕtvychvstanie

04.04.2021

Dnes, v čase najväčšieho kresťanského sviatku - Veľkonočnej nedele, sa spolu skepticky zamyslíme nad jednou z najdôležitejších udalostí či doktrín kresťanstva - zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Je to jedna z mála zázračných udalostí, ktorú asi žiadny kresťan (na rozdiel od ostatných zázračných biblických príbehov) nepovažuje za alegóriu či metaforu. Je na nej totiž postavené kresťanstvo. ✝️

Už som počul kresťanov vlažne sa stavať k doktríne o svätej trojici, zrodení z panny či zázračnom uzdravovaní. No takmer všetci kresťania považujú zmŕtvychvstanie 🧟 za presnú a historickú udalosť podloženú dôkazmi. Dôkazmi ‼️ Tak sa na tie dôkazy (teda presnejšie 7 častých tvrdení) dnes spolu pozrime a možno sa z toho nakoniec vykľujú iba túžby a priania.

🎧 Komu sa text zdá pridlhý na čítanie, môže si ho vypočuť ako podcast napr. pod týmto odkazom:

https://open.spotify.com/episode/09dgOjrW22aQnaaYlgLBCT?

Pokorenie smrti po trojdňovom odpočinku je najdôležitejší príbeh kresťanstva s veľkým posolstvom, určujúci podstatu tohto náboženstva. A ako píše Pavol z Tarzu v Prvom Liste Korinťanom:

👉 "Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera - ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi."

Bez Kristovho vykúpenia hriechov by bol hlavný pilier kresťanstva zborený. Je teda tento pilier pevný? A nie je len imaginárny?

🙋 Mimochodom, zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa Ježiš zjavil pred dvetisíc rokmi a nie dnes? Tak ľahko by sme dnes našli a zaznamenali dôkazy. Ale nieeeee, on sa zjavil poverčivému, negramotnému, barbarskému národu, aby sme už nikdy nevedeli rozlíšiť iné povesti a hrdinské príbehy od toho o jeho živote.

Zozbieral pár rybárov 🎣 a iných nevzdelancov a dal im za úlohu šíriť evanjelium do celého sveta. Dokonca každému živému tvorovi mali tento príbeh vyrozprávať. 🐑

Takže Bohu zjavne išlo o to, aby sa celý svet dozvedel tú "radostnú novinu", že ak mu neuveríme, tak zhoríme vo večnom pekle 🔥 a ďalšie nepodstatnosti k tomu. O tom je predsa aj misionárska činnosť.

Ak existencia jediného dobrotivého Boha a ukrižovanie jeho syna k odpusteniu našich hriechov mala byť tak dôležitá správa a mala sa šíriť všade naokolo, vybrali by ste si staroveký národ, ktorý má tak málo možností na rozumné šírenie posolstva, alebo by ste v prípade ozajstného záujmu vybrali inú, rozumnejšiu možnosť než kniha 📖 spísaná desiatky rokov po ústnom predávaní stoviek príbehov, z ktorých sa do zbierky vybralo len pár a aj to iba tie najmenej divné?

Ak by sa zjavil Ježiš napríklad dnes, jeho zázraky by boli na stovkách smarfónov, jeho smrť by potvrdili lekári a nanebovstúpenie by vysielala live medzinárodná televízia 🎥 (s reprízami aj pre iné časové pásma).

Už od jeho narodenia by nebolo pochýb, že je mesiášom. Astronómovia by skúmali podivnú, z-ničoho-nič zhmotnenú kométu ☄️ preletujúcu kvôli tejto udalosti oblohou "nad Betlehémom", gynekológovia by potvrdili panenstvo Márie 🤰 a genetici by zírali na dokonalú DNA 🧬 božského dieťaťa.

Takmer nikto na svete by neostal na pochybách a všetci by sme mali dôvod povedať, že ostatné bludné náboženstvá ako hinduizmus, budhizmus, síkhizmus, bahájizmus, judaizmus, všetky antické náboženstvá i vesmírni ľudia, to všetko boli len výtvory ľudí a len to kresťanstvo bolo NAOZAJ pravdivé. Satan by nalákal na svoju stranu už iba pár pochybovačov obľubujúcich konšpiračné teórie.

Ale takto to nie je. 🤔 Ježiš nemá záujem sa nám už viac ukázať. Už nám toho odpustil dosť. Kresťania teda musia veriť príbehom, ktoré si predávali a prifarbovali ľudia pred dvoma tisíckami rokov. Ich vec.

Nech však netvrdia, že majú dôkazy. Dôkazov o ukrižovaní a zmŕtvychvstaní božského syna je asi toľko, ako majú v rukáve plochozemci proti sférickej Zemi. 🌍

Pozrime sa teda na najčastejšie kresťanmi predkladané argumenty v prospech zmŕtvychvstania:

➡️ 1. Ježiš bol ukrižovaný a následne vstal z mŕtvych, lebo sa to píše v Biblii...

S určitosťou ani nevieme, či vôbec Ježiš žil. Aj keď väčšina historikov (nie všetci) sa prikláňa, že príbehy mali základ v nejakej historickej osobnosti, tak jediná kniha, ktorá vraví o jeho živote a ukrižovaní je tá, ktorá hovorí aj o ďalších absurdných zázrakoch 🤦‍♂‍ a ktorá sama sebe v mnohých bodoch protirečí. Biblia v žiadnom bode nie je dôveryhodný zdroj informácií. Je dokonca menej dôveryhodná ako Kniha Mormonova či Korán.

Keď sa pozrieme čisto len na príbeh o vykúpení, zaujímavým bodom je napríklad, že v najstarších zachovaných spisoch (okolo 300 n.l.) sa končí Markovo evanjelium veršom 16:8, no v neskorších verziách je už roztiahnutý až po 16:20 a práve to je príbeh o tom, čo robil Ježiš po vzkriesení a o nanebovstúpení. Tento príbeh na počiatku NEEXISTOVAL ❗ a až postupne vznikli štyri rôzne ukončenia tohto evanjelia.

Navyše, čím staršie biblické listiny, tým menej zázrakov. To je presne to, čo by ste čakali od príbehu o obyčajnom človeku, ktorý postupne dostáva na popularite a začína sa "prifarbovať". 🤥 A toto nie je jediná dokázateľne až časom pridaná či pretvorená časť Biblie.

Evanjeliá sú celkovo v príbehu o posledných dňoch Ježiša zmätočné. Pri ich čítaní si viete vyvodiť, že Ježiš zomrel v stredu, štvrtok alebo aj piatok. Vstať z mŕtvych mohol v sobotu i nedeľu. 🧐

Dan Barker, americký ateistický aktivista, ktorý bol dlhoročným kňazom na tému zmŕtvychvstania povedal:

👉 "Príbeh zmŕtvychvstania Ježiša Krista je ten najhorší príklad, ktorý by mohol ktokoľvek použiť na obhájenie hodnovernosti Biblie. Nepreháňam. Veľa príbehov v Biblii je podaných raz, nanajvýš dvakrát. Príbeh o zmŕtvychvstaní je však v Biblii vyrozprávaný na piatich miestach. Môžete si ich porovnať. Ale ani odborníci neboli nikdy schopní urovnať rozpory, ktoré sa v príbehoch o zmŕtvychvstaní Ježiša vyskytujú."

Navyše aj keby bol Ježiš ukrižovaný, znamená to iba to, že bol iba jedným z veľkého množstva zločincov či trúfalých falošných mesiášov tej doby, ktorý na to doplatil. To že existoval, ho však neradí automaticky do skupiny polobohov konajúcich zázraky 🧙‍♂‍ a vstávajúcich z mŕtvych.

Dá sa fakt uveriť v pravdivosť náboženstva na základe tvrdenia, že človek vstal z mŕtvych po troch dňoch? Skúste si vygoogliť desiatky prípadov, kedy sa ľudia prebrali na vlastnom pohrebe a vstali z vlastnej truhly ⚰️. A to sme v dobe, kedy medicína dokáže veľmi dobre určiť, kedy nastala smrť. Nájdete aj prípady, kedy bol človek troma lekármi vyhlásený za mŕtveho a zrazu sa tesne pred pitvou prebudil. Ide o stav tzv. katalepsie. Kedysi boli ľudia pochovávaní a pri ich zotavení sa prebudili ⏰ a zo svojich hrobov sa vyhrabali. Proste aj takéto udalosti sa ojedinele môžu stať a nemusíme ich pokladať za zázraky.

➡️ 2. Zjavil sa skupinke žien i svojim učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych, a tí to dosvedčili...

Na toto neexistuje žiadny nebiblický záznam a ani v Biblii to nepísali samotní učeníci (boli totiž viac-menej analfabeti). Je všeobecne neoddiskutovateľné, že mená učeníkov v evanjeliách nie sú mená ich autorov. Teda tvrdenie o zjavení bolo prvýkrát spísané desiatky rokov po tom, ako sa údajne veci stali. Vieme veľmi dobre, ako sa menia názory na dejiny po pár dňoch a nie to po (minimálne!!!) 40 rokov ústneho predávania príbehov medzi nevzdelaným národom, ktorí si zakladal na popularite tým, kto rozpovie zaujímavejší príbeh. Príbehy si vyprávači pozmeňovali a prifarbovali. Ako to vieme? Prečítajte si príbeh o Ježišovej smrti v evanjeliu od Jána a potom od Marka. Uvidíte desiatky nehoráznych faktických rozdielov dokonca aj v tom, kedy sa vlastne udalosť odohrala. (Odporúčam prednášky na túto tému od Barta Ehrmana, svetovo uznávaného odborníka na Nový zákon).

Tak či tak je spoveď pár ľudí o nadprirodzených skutočnostiach (hoci by bol aj ihneď spísaný) neprijateľný argument. Milióny ľudí videli na vlastné oči 👀 zázraky viažuce sa k Allahovi, Krišnovi, vesmírnym ľuďom, pohanským bohom či mimozemšťanom. Guru Sai Baba mal milióny prívržencov, ktorí ho ešte pred pár rokmi uctievali ako stelesnenie Boha a on im predvádzal chôdzu po vode 🌊, čítanie myšlienok či predpovedanie budúcnosti. A to svedkovia nie sú len neznámym autorom spomenutí anonymní neurčití ľudia ako je to v príbehu o Ježišovi. Sú to reálni ľudia, ktorí sú o zázrakoch presvedčení a všetko Vám dosvedčia "z prvej ruky".

➡️ 3. Pavol z Tarzu, ktorý bol pôvodne proti kresťanom, náhle prekonvertoval...

Okrem toho, že náhla zmena názoru človeka nemôže byť považovaná za žiaden dôkaz (čoho dôkazom sú milióny ľudí, ktorí prešli z kresťanstva k ateizmu?), neviem aký súvis má zmena názoru Pavla, ktorý V ŽIVOTE NESTRETOL Ježiša 🤝 na potvrdenie faktu, že Ježiš vstal z mŕtvych? Ja poznám kresťana, ktorý konvertoval na islam. Dokazuje to snáď, že Mohammed naozaj rozdelil mesiac na polovice 🌗 a odletel na nebesia na okrídlenom koni? Skúsme sa na to skepticky pozrieť. Je jeho konverzia na základe zjavenia prípadom pre psychiatra alebo pre vznik náboženstva?

➡️ 4. Prví kresťania riskovali svoje životy a vedeli, že za to budú prenasledovaní. A sú dôkazy, že niektorí sa napriek prenasledovaniu a mučeniu svojho presvedčenia nevzdali...

Ehm, Biblia o tomto nič nehovorí. Je spomenutá jediná smrť. Avšak bez jediného podkladu je v cirkevnej tradícií presadzované, že nasledovníci boli mučení, upaľovaní, kameňovaní, sťahovaní z kože či im boli odtínané hlavy. 🤦‍♀‍

To, že prví kresťania boli neskôr prenasledovaní je samozrejme. Bolo to riskantné, asi ako hlásať dnes ateizmus v Saudskej Arábii. 😟 To však nie je dôkaz potvrdzujúci pravdivosť akéhokoľvek tvrdenia. Hovorí to iba o pevnom odhodlaní ľudí niečomu veriť a za tým si stáť a nie o tom, že je ich tvrdenie pravdivé. Z tých, čo videli údajne vzkrieseného Ježiša - teda apoštoli - väčšina zomrela prirodzene a o zvyšných niet záznamu, ktorý by bol aspoň z prvého storočia.

Joseph Smith - zakladateľ mormonskej cirkvi - zomrel práve kvôli svojej viere, keď ho protimormonsky naladený dav zhodil z okna a potom doňho ešte vystrieľali zbierku nábojov 🔫. Znamená to, že mal pravdu?

➡️ 5. Hrobku Ježiša našli prázdnu...

Je niekde dôkaz, že bola vôbec naplnená? Nezačalo vadiť niekomu pri spisovaní príbehu desiatky rokov neskôr, že údajný syn Boží bol hodený podľa bežnej tradície do jamy s ostatnými, a tak mu dali peknú skalnú hrobku, akú mávala len horná vrstva obyvateľov Jeruzaléma? Tak či tak, opäť žiadne nebiblické zdroje k potvrdeniu čohokoľvek. A vlastne aj keby boli, znamenalo by to, že hrobka bola prázdna a nie, že niekto OŽIL. 🤨

Existuje mnoho racionálnych vysvetlení, ako by sa dali ľudia ďalekého východu ľahko oklamať. David Copperfield dokázal nechať zmiznúť Sochu slobody 🗽 pred zrakmi stoviek ľudí stojacich na Ostrove slobody. To je zázrak - ehm, vlastne nie je. Nechať zmiznúť telo z hrobky až taký problém asi nebude. Takže kľudne ten čo spisoval príbeh tomu mohol veriť. Klamať nemusel práve on - sám mohol byť oklamaný.

Navyše očividne boli príbehy zmŕtvychvstania v dobe písania Nového zákona populárne. Okrem Ježiša vstali z mŕtvych aj Lazar 🧟‍♂‍ i nejaké dvanásťročné dievča 🧟‍♀‍. A k tomu sa po Ježišovom poslednom výdychu otvorili aj mnohé hroby a z nich povyskakovali zombíci pobehujúci po celom Jeruzaléme. 🧟‍♂‍ 🧟‍♂‍ 🧟‍♂‍ Zaujímavé, že nikto sa nikdy neopýtal týchto ľudí, aké to je byť mŕtvy a Biblia o tom tiež vôbec nepíše.

➡️ 6. Ježiša uvidelo údajne aj 500 ďalších svedkov...

Tieto všetky príbehy, ktoré opisujú, komu sa Ježiš zjavil sú tak rôznorodé, ako len môžu. V každom jednom evanjeliu je napríklad počet a totožnosť žien, ktoré navštívili Ježišov hrob ÚPLNE INÝ.

Ďalší svedkovia sú navyše spomenutí iba číslom. Nikto netuší, kto to bol a neexistuje žiaden dokument o tom, či sa niekto bol niekoho pýtať na tieto skutočnosti. Navyše o týchto 500 svedkoch písal Paul, ktorý sa toho nikdy nezúčastnil. Takže len spisoval určitú počutú historku desiatky rokov po udalosti.

Dnes žijú kvantá ľudí, ktorí Vám vyrozprávajú príbeh o ich únose mimozemšťanmi 👽 - priamo z očí do očí. Je teda Pavlove spísanie starého zázračného príbehu o 500 ľuďoch dôveryhodnejšie ako priama výpoveď iných ľudí o udalosti, ktorá sa udiala priamo im? 🛸

Zamyslíme sa teraz ešte raz nad príbehom Josepha Smitha, zakladateľa mormonskej cirkvi, ktorý mal 11 očitých svedkov existencie zlatých dosiek s Božím posolstvom, a tí boli ochotní podpísať priamo v tej dobe listinu 📜, ktorá ich podpismi potvrdzovala pravosť záhadných dosiek. Prečo kresťania neveria tomuto príbehu? Znie predsa oveľa dôveryhodnejšie. 🤔

Vysvetlení existencie nepravdivých tvrdení je množstvo: ľudia klamú, nafukujú či prekrúcajú, mýlia sa alebo ich chybne citujú. Ako veľmi dobre vieme, to, že niekto niečo tvrdí sa automaticky nerovná pravde.

➡️ 7. Správa o Ježišovi sa rozšírila obrovskou rýchlosťou po okolí...

Áno, aj blbosti sa dokážu šíriť obrovskou rýchlosťou. Viete však ako rýchlo sa rozšíril islam? To by ste vyvaľovali oči 😲. A čo tak zaručená pravda o plochej Zemi - v 21. storočí!!! 🤯

Rýchlosť s akou sa bludy šíria nemá žiaden vplyv na ich pravdivosť. Konštantínom vyvolené náboženstvo sa začalo pomerne rýchlo šíriť ani náhodou nie na základe rozumného argumentovania. Takže ak chce niekto tvrdiť, že kresťanstvo sa rozširovalo len vďaka tomu, že je o pravde, asi sa veľmi nezamyslel nad miliardou hinduistov či pol druhom miliardy moslimov.

➡️ 8. Ježiš prorokoval svoje zmŕtvychvstanie vopred...

Je o tom zmienka spísaná niekde pred tým, ako sa to stalo? Toto "proroctvo" je spísané iba v Biblii v Matúšovi 20: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzkriesený."

🧐 Základným pravidlom dôveryhodného proroctva je to, že sa povie (zdokumentuje) pred tým, ako sa uskutoční. Prvé evanjeliá boli spísané najskôr desiatky rokov PO udalosti. Ide teda o proroctvo? Alebo o neskoršiu manipuláciu údajov?! Ja môžem dnes hodiť na facebook, že som v roku 2000 prorokoval úmrtie Stephena Hawkinga na rok 2018. Presvedčilo by to niekoho?

¯\_(ツ)_/¯ Nič presvedčivé som naozaj nenašiel.

Na záver už iba jedna poznámka.

❗ Kresťanstvo je postavené na tvrdení o pravdivosti Ježišovho ukrižovania a vzkriesenia. Táto smrť má byť vykúpením za naše hriechy a to hlavne za prvotný hriech Adama a Evy (ktorý už aj katolícka cirkev berie ako alegóriu a teda celý príbeh o Ježišovi je dosť nepodstatný) a teda ak neexistuje žiaden dôvod veriť tomuto príbehu, je hlavný pilier kresťanstva naozaj len imaginárny.