Náboženstvo mieru?

07.01.2020

Samozrejme - rovnako ako kresťanskí teológovia a apologéti pri Biblii - používajú aj moslimskí učenci a imámovia krkolomnú mozgovú jogu k tomu, aby dokázali prekrútiť význam každého morálne neprijateľného verša Koránu či hadísov.

Nakoniec z verša o tom, že žena má polovičnú hodnotu muža, či z iného, z ktorého jasne vyplýva, že inoverca treba bez milosti zabiť, dokážu urobiť náboženstvo mieru a tolerancie a jedinú vierouku skutočne a hlboko uctievajúcu ženy.

Pri čítaní Koránu nájdete, podobne ako v Biblii, zopár naozaj dobrých a morálne hodnotných veršov. Avšak ako jeden klasik povedal, "je to ako hľadať kukuričku v hromade výkalov. Ono sa to dá, no stojí to naozaj za to?"

Korán vznikal v priebehu 23 rokov, počas ktorých prorok Mohamed četoval s anjelom Gabrielom o tom, čo si ten najvyšší od nás najnižších praje. Zapamätával si to doslovne (keďže bol tento následovaniahodný prorok akosi negramotný a nevedel si to zapísať) a nakoniec sa tieto slová po ďalších 19 rokoch ústneho predávania spísali do podoby Koránu.

Aj keď je toto údajne doslovné prianie boha tým najdôležitejším odkazom pre moslimov (a niektorí radšej nechajú upáliť ženu, než túto knihu), moslimovia okrem Koránu uznávajú za vysoko inšpiratívne aj hadísy, teda ústne uchovávané tradície a výpovede o skutkoch a činoch proroka Mohameda. Tie boli spísané často až niekedy v 8. či 9. storočí. Hadísy tvorili dôležité náboženské spisy, ktoré formovali aj náboženský právny systém Šária a preto tu niekoľko veršov uvediem aj z nich. K najdôveryhodnejším (hlavne v sunitskej vetve islamu) patria hadísy Al-Bukhari či Moslim. Tie, spolu s ďalšími, patria do kategórie autentických (sahih).

Dnes sa teda pozrieme na dve kategórie: O vzťahu k ženám a O boji proti inovercom a neveriacim. Uvediem len stručný výber. Experti na Korán uvádzajú viac ako 100 až 160 veršov plných násilia v Koráne.

Nebudem sa dnes venovať ďalším témam - napríklad nevhodným trestom (ako odsekávanie rúk za krádež v Koráne, kameňovanie a bičovanie za rôzne prečiny v Hadísoch či ďalším podivným nariadeniam) alebo "vedeckým dôkazom" údajne potvrdzujúcim pravdivosť Koránu (to je rozsiahla téma na ďalší blog).

Prečítajte si nasledujúce verše pozorne a skúste sa zamyslieť nad tým, či sú tieto slová hodné dokonalého a milujúceho boha. A je úplne jedno, aký záhadný kontext si k tomu musíte domyslieť. Ak raz začnete vety prekrúcať, tak to dokážete akokoľvek - dokážete aj z rozprávky o psíčkovi a mačičke bez problémov vyčítať návod na zostrojenie atómovej bomby - to v prípade, že k tomu pristupujete už od začiatku tak, že viete, čo chcete ako výsledok dostať.

Kto musí verše prekrútiť a pozmeniť viac, aby mu sedeli do chceného záveru - talibánec alebo umiernený moslim?

Ide o to, ČI sa dajú tieto verše chápať tak, aby si na seba niekto navliekol vestu s výbušninami a odpálil sa na vlakovej stanici. Prípadne či sa dajú pochopiť tak, aby manžel považoval svoju ženu za menejcenného tvora, ktorý si zaslúži odmenu za dobré správanie a bitku za neposlúchanie. Ak áno, tak otázkou ostáva, ČI a PREČO to nedokázal vševediaci boh nadiktovať lepšie, aby k takýmto hromadným nedorozumeniam nedochádzalo. Také ľahké by predsa bolo formulovať vetu "Muži sú o stupeň vyššie ako ženy" na "Ženy sú plne rovnocenné mužom a majú mať rovnaké práva." Bolo to také ťažké??? Nemyslím.

Toto je problém všetkých troch Abrahámovských náboženstiev - judaizmu, kresťanstva i islamu. Je tak jednoduché ich sväté knihy napísať lepšie. O to viac v prípade Koránu, ktorý je pre väčšinu moslimov doslovným znením Božieho slova (kresťania tento postoj voči Biblii - hlavne Starému Zákonu - postupne opúšťajú). Z týchto kníh je nám totiž tak zreteľne jasné, že nie sú dielom morálneho génia, ale len výtvorom ľudí z doby, kedy ešte v poznávaní etiky a morálky nedosiahli (z dnešného hľadiska) ani na podpriemerné morálne štandardy.


O VZŤAHU K ŽENÁM:

Korán 2.223
Vaše ženy sú ako polia pre vás, prichádzajte preto na svoje pole, kedy chcete a ako chcete a učiňte predtým niečo dobré jeden pre druhého. A bojte sa Boha a vedzte, že sa s Ním stretnete.

Korán 2.228
Muži však sú o stupeň vyššie ako ony. A Boh je mocný a oplýva múdrosťou.

Korán 2.282
A dosvedčte to dvoma svedkami z radov vašich mužov. Ak by to neboli dvaja muži, tak muž a dve ženy z radov svedkov, s ktorými súhlasíte, ak by sa jedna z nich zmýlila, pripomenie to jedna z nich tej druhej.

Korán 4:3
Ak by ste sa báli, že nebudete spravodliví k sirotám, tak sa žeňte s toľkými ženami, s koľkými sa vám zaľúbi, s dvoma, tromi a štyrmi.

Korán 4:11
Boh vám odkazuje o vašich deťoch: Mužskému potomkovi náleží rovnaký podiel, aký náleží dvom potomkom ženského pohlavia. Ak by šlo o ženy, dve a viac, tak im náležia dve tretiny z toho, čo zanechal.

Korán 4:34
Muži sú povinní starať sa o ženy za to, že Boh uprednostnil jedných pred druhými i za to, čo míňajú zo svojich majetkov. Dobré manželky sú poslušné, strážiace v neprítomnosti svojich manželov to, čo Boh určil, že sa má strážiť. A tie, ktorých spurnosti sa obávate, poučte, pustite na lôžkach a udrite; ak by vás poslúchli, tak nehľadajte dôvod, prečo im ublížiť. Veď Boh je nad všetkými a je veľký.

Korán 23:1-5
Prospeli veriaci, ktorí sú vo svojej modlitbe pokorní a ktorí sa od planých reči odvracajú. A ktorí zakat dávajú. A ktorí svoje pohlavné orgány chránia (zriekajú sa sexu) s výnimkou pred svojimi manželkami alebo pred tým, čo vlastní ich pravica (otrokyňami). To im nebude vyčítané.

Korán 65:4
U tých z radov vašich žien, ktoré stratili nádej na menštruáciu, ak by ste boli ohľadom nej na pochybách, tak ich udda (čas na uskutočnenie rozvodu) bude tri mesiace, to platí aj pre tie, ktoré ešte menštruáciu nemali. Pre ťarchavé je koniec lehoty určený tým, že porodia. Kto sa Boha bude báť, tomu On uľahčí vec jeho.

Sahih Bukhari 7:62
Abdullah bin Abbas povedal: Potom povedal prorok: "Videl som raj a natiahol som ruku aby som si odtrhol strapec hrozna, ktoré bolo možné jesť až pokiaľ by svet neskončil. Potom som videl pekelné ohne a nikdy som ešte nevidel nič také hrozné. Väčšina obyvateľov pekla boli ženy." Ľudia sa ho pýtali: "Ó Allahov prorok. Aký je k tomu dôvod?" Odpovedal: "Pre ich nevďačnosť." Vraveli: "Neboli vďačné Allahovi?" Odpovedal im: "Neboli vďačné svojim mužom za ich láskavosť."

Sahih Bukhari 3:49:860
Beduín povedal: "Môj syn bol robotníkom u tohto muža a dopustil sa nelegálneho sexuálneho styku s jeho ženou. Ľudia mi vraveli, že by mal môj syn byť ukameňovaný. Namiesto toho som vykúpil syna stovkou oviec a jednou otrokyňou, aby ho zachránil..." Prorok povedal: "Vynesiem súd poľa Allahovho zákona. Otrokyňa a ovce ti budú navrátené a tvoj syn bude zbičovaný stovkou rán a strávi rok vo vyhnanstve." Potom niekomu prikázal: "Uanis, choď za ženou toho muža a ukameňuj ju na smrť". A tak Unais šiel a ukameňoval ju na smrť.

/// Záver:
Ak žena neposlúcha, nezaslúži si sex a dostane výprask - tak nariadil Boh. Ak muža často úctivo neposlúchala, tak skončí v pekelných ohňoch, ako takmer všetky ženy. Nevadí, veď ich máte niekoľko. A aj tak je žena hodná iba polovice toho, čo muž. Avšak boh je múdry a dovolí vám rozviesť sa so svojou zlou ženou - dokonca aj s tou ktorá ešte nedosiahla ani pubertu. Ale nezabúdajte, slušný veriaci je ten, ktorý má sex iba so svojou ženou a/alebo svojou sexuálnou otrokyňou.

O INOVERCOCH A NEVERIACICH:

Korán 2:190-191
I bojujte za cestu, ktorú Boh určil proti tým, ktorí bojujú proti vám, ale neprekračujte mieru. Veď Boh nemá rád tých, ktorí mieru prekračujú. Zabite ich tam, kde by ste ich našli. A vyžeňte ich odtiaľ, odkiaľ vás oni vyhnali... Taká je odplata pre tých, ktorí odmietajú veriť.

Korán 2:216.
Bol vám predpísaný boj, i keď sa vám protiví. Môže sa vám však protiviť niečo a pritom je v tom pre vás dobro. Môže sa vám ale aj niečo zapáčiť a pritom je v tom pre vás zlo. A Boh vie, ale vy neviete.

Korán 3:56
Tých, ktorí odmietli veriť, podrobím strašným mukám v živote najnižšom i v živote poslednom. A nebudú mať nikoho, kto by im pomohol a podporil ich.

Korán 3:85
Ktokoľvek by chcel iné náboženstvo než islam, nebude od neho prijaté a bude v živote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali.

Korán 4:56
Tí, ktorí odmietli veriť v naše znamenia, tým dáme horieť v ohni. Vždy, keď sa ich kože spečú, vymeníme im ich za kože iné, aby tak okúsili trápenie. Boh je veru mocný a múdrosťou oplýva.

Korán 4.74
Nech bojujú za cestu, ktorú Boh určil, tí, ktorí si chcú kúpiť život posledný za život najnižší. A kto by bojoval za cestu, ktorú Boh určil a bol by zabitý alebo premožený, tomu dáme odmenu obrovskú.

Korán 4:89
Želali by si, aby ste odmietli vieru, tak ako ju oni odmietli, aby ste boli na tom všetci rovnako. Preto si spomedzi nich neberte žiadnych dôverníkov, až kým neemigrujú kvôli ceste, ktorú Boh určil. Ak by sa odvrátili, tak ich vezmite a zabite tam, kde by ste ich našli. A neberte si z ich radov žiadneho dôverníka, ani pomocníka a podporovateľa.

Korán 5:33
Odplata tých, ktorí bojujú proti Bohu a jeho poslovi a šíria na zemi skazu, je, aby boli pozabíjaní alebo ukrižovaní alebo aby boli odseknuté ich ruky a nohy v opačnom poradí alebo, aby boli vyhnaní zo zeme. Bude to pre nich potupa v živote najnižšom a v živote poslednom sa im dostane trápenie obrovské.

Korán 5:51
Vy, ktorí ste uverili, neberte si židov a kresťanov za dôverníkov. Jedni sú dôverníkmi druhých. A kto z vás by si ich vzal za dôverníkov, ten patrí k nim.

Korán 8:12-13
Vtedy Pán tvoj vnukol anjelom: Ja som s vami, tak upevníte tých, ktorí uverili. Vrhnem hrôzu do sŕdc tých, ktorí odmietli veriť. Udierajte ponad krk a udrite ich po koncoch všetkých prstov. To preto, že sa postavili proti Bohu a jeho poslovi. A kto sa postaví proti Bohu a jeho poslovi, ten nech vie, že Boh je prísny v trestaní.

Korán 8:39
I bojujte proti nim, aby ste v skúške neprepadli a aby bolo jediným skutočným náboženstvom to, v ktorom sa uctieva len Boh. Ak prestanú, tak nech vedia, že Boh vidí všetko, čo konajú.

Korán 8:65
Prorok! Povzbudzuj veriacich k boju. Ak by boli medzi vami dvadsiati trpezliví, premôžu dvesto a ak by bolo medzi vami sto, premôžu tisíc z radov tých, ktorí veriť odmietli. To preto, že sú to ľudia, ktorí nechápu.

Korán 9:5
A až posvätné mesiace uplynú, tak zabite tých, ktorí k Bohu pridružujú (anglicky "fight and slay the Pagans", teda skôr "bojujte s pohanmi a vyzabíjajte ich"), kdekoľvek by ste ich našli a vezmite ich do zajatia a obliehajte ich a číhajte na nich na každom mieste. Ak by potom pokánie učinili a konali modlitbu a dávali zakat, tak ich pustite. Veď Boh je odpúšťajúci a milostivý.

Korán 9:29
Bojujte proti tým, ktorí neveria v Boha ani v Deň posledný a ktorí nezakazujú to, čo zakázal Boh a jeho posol a ktorí nevyznávajú pravdivé náboženstvo a pochádzajú z radov tých, ktorým bola daná Kniha, až kým neodvedú poplatok rukou vlastnou, pociťujúc pokoru.

Korán 9:73
Prorok! Bor sa s tými, ktorí veriť odmietajú a s pokrytcami a buď na nich prísny. Ich útočišťom bude peklo a je to veru koniec zlý.

Korán 22:19
Hľa, to sú dvaja protivníci, ktorí sa sporia o Pánovi svojom. Pre tých, ktorí odmietli veriť, je odseknutý odev z ohňa a ponad ich hlavy sa bude liať vriaca voda.

Korán 47:4
Keď stretnete tých, ktorí odmietli veriť, údery na krky im zasaďte. Až im silné rany zasadíte, potom ich pevne spútajte. Potom, buď ich omilostite, alebo za výkupné prepustite, a to až kým
vojna nepoloží svoje bremená. Tak je určené. Keby Boh bol chcel, bol by víťazstvo nad nimi určil, ale podrobil vás skúške tak, že ste sa stretli jeden proti druhému. Tí, ktorí boli zabití za cestu, ktorú Boh určil, tých skutky On nenechá zblúdiť.

Korán 78:31
Bohabojným sa dostane výhra. Záhrady a viniče. A spanilé dievčiny rovnakého veku.

/// Záver:
S inovercami nie je hodné sa ani len radiť či kamarátiť. Ani so židmi či kresťanmi. Horší sú už len pohania. Avšak ani tí nemajú na bezvercov. Ak ich neprekonvertujete na islam, tak ich vyzabíjajte. Ak sa to nepodarí, čaká ich aj tak večný oheň pekelný, pri ktorom dostanú stále novú kožu, aby im malo čo horieť. Láska nadovšetko. Lebo boh je múdry a spravodlivý. A tým, ktorí slepo poslúchnu jeho prikázania, tým dá obrovskú odmenu.

Korán však nie je jediný zdroj nehoráznych blbostí. Starý zákon neodbieha ďaleko - https://www.sekularne-nebo.sk/l/top-15-biblickych-versov/
Skúste prečítať niektoré z týchto veršov kresťanom s tým, že za slovo Boh / Hospodin dosadíte Allah. Uvidíte, akú zaujímavú reakciu na to dostanete. Zrazu nebude treba ani hľadať význam v kontexte. Význam im bude hneď jasný.