Iba táto interpretácie tejto svätej knihy je tá pravá.

30.07.2019

Mnoho veriacich si je istých, že ich sväté písmo je proste dokonalým Božím posolstvom.

Budem teraz ignorovať hŕstku fundamentálnych veriacich, ktorí berú každé slovo v ich svätej knihe za priame Božie slovo (prípadne Allahove - čo je len arabský preklad slova Boh) a spolu s rôznymi nereálnymi zázrakmi veria aj napríklad na doslovné šesťdňové stvorenie sveta pred pár tisíc rokmi, ľudí žijúcich v útrobách veľrýb, či pochybovačov meniacich sa na soľné stĺpy. Títo podivíni hľadajú (rovnako ako napríklad plochozemci) akýkoľvek bludný pseudo-poznatok, aby ním podporili svoje ukotvené presvedčenie a ignorujú všetky jasné FAKTY stojace proti ním.

Pozrieme sa radšej na v našich končinách bežnejšieho veriaceho - takého katolíka napríklad.

Taký priemerný katolík v živote neprečítal ani pár veršov z Biblie (česť nepatrnej hŕstke skalných). A samozrejme už vôbec neprečítal akúkoľvek inú svätú knihu.

Avšak aj tak veľmi dobre vie, že tá jeho kniha je tá pravá a Korán, Bhagavad-Gíta či Kniha Mormonova sú len pomýlené ľudské výtvory. Proste zmes nedôveryhodných výmyslov. Dôvod? Jednoduchý - okolie mu nevnucovalo cudziu vieru, ale tú jeho.

Ak mu však zacitujete nejaký Starozákonný zvrátený verš, ktorý nepozná od pána farára z nedeľnej omše, tak ostane riadne zaskočený a neverí, že ste si práve takúto nehoráznosť nevymysleli alebo prinajlepšom neprečítali z Koránu.

Nemusí Bibliu poznať a dokonca ani veriť doslovnej interpretácii. On totiž verí, že nejaká jej interpretácia je predsa len Božím slovom a treba ju len "správne čítať". Každý má iný názor, čo znamená SPRÁVNE a preto existujú tisíce kresťanských denominácií, no on je hlboko presvedčený, že jeho spôsob nemá chyby. Vykladá si ju totiž tak, aby táto interpretácia sedela do jeho už vytvoreného svetonázoru a teda do ilúzie dobrotivého Boha. A keďže mu jeho verzia výkladu tak skvele sedí k jeho spôsobu života, je nadšený, že je na Božej strane a presne plní jeho priania.

Ak sa ho opýtate, prečo konkrétne si myslí, že práve a jedine jeho kniha spomedzi všetky ostatné je tá pravá, tak Vám odpovie, že Biblia dokonale opisuje náš svet a Boha. Ak mu kontra zacitujete pár s vedeckým poznávaním sveta kolidujúcich veršov (hoci len hneď prvé dve strany Genesis, ktoré si navzájom dokonale protirečia a v ktorých je navyše stvorenie v úplne inom slede, než vedecky definovaný sled), povie, že predsa Big Bang podľa katolíckeho výkladu znamená "Na počiatku Boh stvoril svetlo..." a stvorenie z prachu je metaforou pre hviezdny prach, z ktorého sme stvorení. Ostatné Vaše poznámky statočne odignoruje.

"VŠETKO" MU DOKONALE SEDÍ S VEDOU. Dokonca aj evolúcia mu skvelo zapadá do výkladu Biblie. Vlastne namiesto tých veršov tam mohlo byť úplne čokoľvek, lebo takýmto prístupom si aj príbeh o Janíčkovi a Marienke viete DOKONALE napasovať na stvorenie sveta podľa vedeckého bádania, len treba vedieť SPRÁVNE ČÍTAŤ.

Biblia je v tomto smere rovnako dokonalá a inšpirovaná božstvom či duchom svätým, ako každá ďalšia svätá kniha. Ničím nenaznačuje, že by ju písal niekto iný, ako ľudia s poznatkami z tej doby, v ktorej bola naozaj spísaná. Žiadne nepoznateľné hlboké poznanie, ktoré by sme museli podrobne overovať, skúmať a potvrdzovať dlhé roky a tým by sme dokázali neomylnú a exaktnú myseľ dokonalého tvorcu vesmíru. Nič také v žiadnej knihe nenájdete.

Nakoniec po dlhej debate s katolíkom dospejete k tomu, že istá verzia Biblie v určitom preklade s určitými konkrétnou cirkvou schválenými knihami (najlepšie katolícka či ekumenická a ani náhodou nie podľa iných denominácií), účelovo vyselektovaná a interpretovaná presne tak, ako si to dotyčný sám vykladá, JE PRÁVE TÝM DOKONALÝM A NEOMYLNÝM SLOVOM BOŽÍM, podľa ktorého sa musí riadiť celá spoločnosť. Najlepšie vrátane inovercov i ateistov. 

Leto TAK TO CHCE BOH.