Dá sa im vysvetliť, že svoje životy zasvätili ilúzii?

21.02.2019

Akokoľvek milo sa snažíte veriacemu vysvetliť, že to, čomu verí je detská rozprávka, ktorú autor nanešťastie zabudol na titulnej strane označiť za fikciu nevhodnú pre príliš poverčivých, vždy budete za obmedzeného jedinca, čo nechápe vznešenosť viery. 

Občas sa stane, že Vám za protirečenie či poukazovanie na ich klamstvá či nepochopenie reality vynadajú do zahorknutých, frustrovaných, zakomplexovaných, nenávistných, nechápavých či nešťastných úbožiakov, ktorí hľadajú len konflikty a oni pritom chcú hlásať iba lásku (k tým čo sú na ich strane samozrejme). 

Z dôvodu vyžadovania dôkazov a kvôli Vášmu kritickému mysleniu, ste zrazu obmedzený blbec, ktorý proste nechápe to, čo oni už dávno pochopili - že tu je niečo viac ako my a náš známy svet. 

Proti tomuto tvrdeniu však nikto nič nemá. Problémom však je, že veriaci sú si úplne istí, že to VIAC je presne to, čo im popisuje kniha, ktorú spísali ľudia žijúci v dobe železnej, keď ešte netušili, kam v noci odchádza Slnko a za centrum vedomia považovali dušu so sídlom v srdci.

Často nevedia odpovedať zmysluplne na základné otázky a miešajú pôvodné náboženské učenie s vlastnými pocitmi "ako by to malo byť". Čiže vypúšťajú všetky nezmysly či nemorálnosti zastaralého učenia ich náboženstva a dotvárajú si vlastné vízie božstva, posmrtného života či zmyslu existencie.

Na všetky chyby v ich argumentácii je pomerne ľahké reagovať. Ako však rozumne diskutovať s ľuďmi, ktorí vychádzajú z toho, že akýkoľvek protinázor na ich tvrdenia je obmedzovanie ich slobody vyznania? Ako im vysvetliť, že je nesprávne tvrdiť niečo o realite na základe vlastných pocitov, keď viete, že sú práve na tieto pocity a na svoju VIERU ohromne hrdí? Na vieru bez nutnosti (a aj možnosti) akéhokoľvek dôkazu?

Takého človeka nemožno presvedčiť. Človek s uzavretou mysľou sa bude cítiť stále dotknutý a bude obviňovať všetkých naokolo z posadnutia satanom a zámerného pokúšania jeho / jej viery.

Preto sa pri diskusiách a argumentáciach nesnažte venovať priveľa energie ľuďom s uzavretou mysľou (moje osobné odporúčanie). Ako sa vraví "starého psa novým kúskom nenaučíš". Skúste radšej investovať energiu do zmeny ich okolia.

Ak ďalšie generácie mladých ľudí budú prichádzať do sveta plného výziev, od malička budú vystavené množstvu podnetov na slobené premýšľanie, bude im umožnené pochybovať o všetkom, budú im ponúknuté viaceré alternatívy a budú môcť slobodne skúmať podstatu reality, až potom budú vyrastať v zdravšom prostredí a verím, že sa rozhodnú správne. Mozog, ktorý nebol od malička násilne formovaný je pomerne otvorený skeptickému uvažovaniu.

Náboženstvá (ale aj iné ideológie či politické stanoviská) totiž prekvitajú hlavne tam, kde sekularizácia zlyhala a kde je blokovanie k voľnému prístupu k informáciám a poznaniu zámerne obmedzovaný či ináč nedostupný.