Dá sa im vysvetliť, že svoje životy zasvätili ilúzii?

17.10.2020

Akokoľvek milo sa snažíte veriacemu vysvetliť, že to, čomu verí je detská rozprávka, ktorú autor nanešťastie zabudol na titulnej strane označiť za fikciu nevhodnú pre príliš poverčivých, vždy budete za obmedzeného jedinca, čo nechápe vznešenosť viery.

🐉👻👸

Občas sa stane, že Vám za protirečenie či poukazovanie na ich nepochopenie reality, prepadnutie ilúziám či dokonca klamstvo, vynadajú do zahorknutých, frustrovaných, zakomplexovaných, nenávistných, nechápavých či nešťastných úbožiakov, ktorí hľadajú len konflikty a oni pritom chcú hlásať iba lásku, a tým nás zachránili pred ukrutným trestom dokonale dobrotivého stvoriteľa. 🔥🧡

🧠 Z dôvodu vyžadovania dôkazov, kvôli vášmu kritickému mysleniu a skeptickému pohľadu na ich vágne presvedčenia, ste zrazu obmedzený blbec, ktorý nechápe to, čo oni už dávno pochopili - že tu je NIEČO VIAC ako my a náš známy svet. 

Proti tomuto tvrdeniu však nikto nič nemá. Problémom však je, že veriaci sú si úplne istí, že to VIAC je presne to, čo im popisuje kniha, ktorú spísali ľudia žijúci v dobe železnej, keď ešte netušili, kam v noci odchádza Slnko a za centrum vedomia považovali dušu so sídlom v srdci.

Často nevedia odpovedať zmysluplne na základné otázky a miešajú pôvodné náboženské učenie s vlastnými presvedčeniami "ako by to malo byť". Čiže vypúšťajú všetky nezmysly či nemorálnosti zastaralého učenia ich náboženstva a dotvárajú si vlastné vízie božstva, posmrtného života či zmyslu existencie. A tak im to dáva zmysel.

Na všetky chyby v ich argumentácii je pomerne ľahké reagovať.

❓ Ako však rozumne diskutovať s ľuďmi, ktorí vychádzajú z toho, že akýkoľvek protinázor na ich tvrdenia je obmedzovanie ich slobody vyznania?

❓ Ako im vysvetliť, že je nesprávne tvrdiť niečo o realite na základe vlastných pocitov, keď viete, že sú práve na tieto pocity a na svoju VIERU ohromne hrdí? Na vieru bez nutnosti (a aj možnosti) akéhokoľvek dôkazu.

❗ Takého človeka nemožno presvedčiť. Človek s uzavretou mysľou sa bude cítiť stále dotknutý a bude obviňovať všetkých naokolo z posadnutia satanom a zámerného pokúšania jeho či jej viery. Toto bezhlavé odolávanie s prstami zastrčenými hlboko v ušiach si bude vážiť a považovať za výhru.

Preto sa pri diskusiách a argumentáciach nesnažte venovať priveľa energie ľuďom s uzavretou mysľou (moje osobné odporúčanie). Ako sa vraví "starého psa novým kúskom nenaučíš". 

Skúste radšej investovať energiu ⚡ a čas ⌛ do zmeny ich okolia. Do zmeny ľudí, ktorí sú schopní prehodnotiť svoju vieru, len sa k tomu doposiaľ neodvážili či nemali k tomu dosť podnetov. Do sekularizácie spoločnosti, kde všetky názory sú vítané a je možné o nich otvorene diskutovať.

Náboženstvá (ale aj iné ideológie či politické stanoviská) totiž prekvitajú hlavne tam, kde sekularizácia zlyhala a kde je blokovanie k voľnému prístupu k informáciám a poznaniu zámerne obmedzovaný či ináč nedostupný.

Ak ďalšie generácie mladých ľudí budú prichádzať do sveta plného prístupných informácií o všetkých alternatívach, od malička budú vystavené množstvu podnetov, výziev a bude im umožnené slobodné premýšľanie bez zábran s možnosťou pochybovať o všetkom - až potom budú vyrastať v zdravšom prostredí a verím, že sa rozhodnú správne. Mozog, ktorý nebol od malička násilne formovaný je pomerne otvorený skeptickému uvažovaniu.

🏫 A ak sa aj naše školstvo raz preorientuje na novú dobu, v ktorej sú práca s dátami a informáciami, konzistentná argumentácia, logické závery a kritické myslenie dôležitejšie než memorovanie údajov, ktoré aj tak hneď zabudneme, dostaneme sa do doby, v ktorej hrdosť na vieru bude už len úchylka podivných ľudí.