Na čo je dobrá taká modlitba.

11.12.2020

Americký novinár Ambrose Bierce povedal:

👉 "Modliť sa je akoby ste niekoho žiadali, aby zrušil zákony vesmíru kvôli jedinému žiadateľovi, ktorý si to navyše nesporne ani nezaslúži."

🙏🏻 Pre veriaci rôznych náboženských vieroúk je modlitba veľmi dôležitá súčasť ich života. Niektorí venujú modlitbám dlhé hodiny každý deň. Či už prostredníctvom nej ďakujú neviditeľnému stvoriteľovi (ktorý už pred 14 miliardami rokov mal dokonalý plán na náš dnešný deň) alebo sa ho snažia ovplyvniť svojimi prosbami.

Christopher Hitchens napísal vo svojej knihe Mortality

👉 "Človek, ktorý sa modlí je ten, kto si myslí, že Boh usporiadal hmotu vo vesmíre nesprávne a navyše si tiež myslí, že môže poradiť Bohu, ako to urobiť správne."

Kde však pri používaní modlitieb nastáva paradox?

Veľká časť z nás vie, že nikde, keďže Boh pravdepodobne neexistuje. Ale skúsme sa pozrieť na modlitbu v prípade, ak by Boh ako ho popisujú Abrahámovské náboženstvá (židovstvo, kresťanstvo, islam) naozaj existoval. Boh v týchto vieroukách o všetkom vie. Jednou z jeho nepopierateľných vlastností je VŠEVEDÚCNOSŤ. 🧐 Takže veľmi dobre vie aj to, čo urobíte. A aj napriek značnému logickému rozporu medzi Božím dokonalým plánom a slobodnou vôľou človeka, ktorý sa môže rozhodovať, sa niektorí kresťania nepochopiteľne uzniesli, že oboje súčasne je možné. Že Boh všetko vie a všetko naplánoval (ako to uvádza napríklad kniha Prísloví 16 "Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje.") a zároveň my sa môžeme tomu vzoprieť, ale pritom aj tak dobre vie, že sa vzoprieme, keďže je vševedúci. Proste nech robíte čo robíte, BOH S TÝM POČÍTA. 🤔

Preto ak sa slobodne rozhodnete k nemu modliť, tak už o tom aj tak pred celou večnosťou vedel. Ale vy sa domnievate, že je to Vaše slobodné rozhodnutie, ktoré dokáže všetko zmeniť.

❗ A ak si myslíte, že svojou modlitbou zmeníte jeho názor, tak odporujete tvrdeniu o jeho vševedúcnosti. Boh by totiž musel vedieť, že svoj názor zmení. Vedieť všetko a pritom netušiť, že zmeníte názor sú v logickom rozpore. A ak teda názor nezmení, tak je úplne zbytočné sa snažiť ho presviedčať. Možno nás len rád vidí prosíkať o niečo, čo už je rozhodnuté.

Ak nebolo v Božom pláne zastaviť Holokaust či tsunami, 🌊 tak nás asi ani modlitba nezachráni. A ak je v Božom pláne, že neurobíte skúšky či pohovor, tak žiadať ho "Bože, ten tvoj plán s mojim životom sa mi vonkoncom nepáči, mal by si ho zmeniť. Čo ty na to?" ho asi tiež neobmäkčí. 🤨

Prečo si teda kresťania myslia (dokonca sú presvedčení), že im Boh pomáha? Za prvé sa to píše v ich užívateľskom návode, v Biblii - napríklad v Evanjeliu podľa Marka

📜 "Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať." A ako dôkaz stačí väčšine napríklad to, že po pomodlení nájdu konečne kľúče 🔑 od auta. A ak sa pomodlia za výhru svojho futbalového tímu a on vyhrá, je to predsa priamy dôkaz. Nevadí, že sa na opačnej strane modlilo niekoľko tisíc veriacich za výhru súpera. ⚽ A ak nevyhrajú? Tak je odpoveďou Božia nevyspytateľnosť a to, že predsa "Boh nie je povinný starať sa o všetky naše ľudské prosby." Spokojní sú tak či tak a nezabudnú za to velebiť svojho pána. 🤲

❗ Rozsiahle štúdie a metaanalýzy navyše preukázali, že medzi orodujúcou modlitbou a uzdravením pacienta neexistuje žiadna korelácia. Nikdy nebolo dokázané akákoľvek iná, než tak či tak štatisticky pravdepodobná "odpoveď na modlitbu". To, že sa po modlitbe k Ježišovi človek uzdraví z rakoviny je rovnako pravdepodobné, ako to, že sa uzdraví ateista, budhista či síkh a to aj bez modlitby.

➡️ Ak chcú teda veriaci dokázať, že modlitby fungujú, tak nech sa nemodlia za niečo, čo sa aj tak pravdepodobne stane alebo bez problémov môže stať, ale za niečo, čo sa stať nemôže! Čo by dokázal iba všemocný Boh schopný porušovať prírodné zákony. To by bolo presvedčivejšie.

Takže vyprosujúce modlenie sa je zbavovanie sa zodpovednosti a vyhýbanie sa akciám, ktoré by naozaj mohli predísť nechceným udalostiam či naopak umožniť žiadanú udalosť. Ak teda chcete urobiť skúšku či prijímačky, nemodlite sa, ale učte sa. Ak sa chcete vyliečiť, nemodlite sa, ale vyhľadajte odbornú pomoc. Ak chcete pomôcť chudobným, prispejte v projektoch, ktoré to aktívne a priamo robia.

Sú však aj veriaci, ktorí sa radšej budú spoliehať na modlitbu s dokázateľnou účinnosťou 0 %, ako keby použili vakcínu proti vírusu s preukázateľnou účinnosťou 90 %. 🤦‍♂️ Nechcú si totiž "nechať pichať toxíny do tela". Ale vkladať sračky do hláv si nechajú bez problémov. (Sorry za výrazy)

Veriaci často v diskusiách konštatujú "Veď modlitba nikomu neubližuje, tak prečo sa do toho staráš?"

Ono ak by to bola pravda, tak je to len míňanie času, ⏱️ ktorý by človek mohol využiť zmysluplnejšie pre ozajstnú pomoc spoločnosti. Problém však je, že mnoho modlitieb je konaných NAMIESTO akcií a potom dochádza k situáciám, kedy zomierajú deti na choroby, lebo rodičia sa namiesto návštevy lekára rozhodli prosiť Boha o pomoc. A toto je smutný aspekt, ktorý nastáva po šírení bludov, ako napríklad že modlitby dokážu pomôcť - stačí sa len vrúcne modliť.

‼️ Najhoršie na tom je, že ľudia o tomto presvedčení, otvárajú kostoly a zatvárajú školy, lebo si asi myslia, že modlitba je účinnejšia, než vzdelanosť národa. 🖕