Vedecké skúmanie astrológie

19.02.2020

V histórii sa takmer žiaden kráľ či panovník nepustil do významného boja či neurobil dôležité rozhodnutie bez poradenia sa s obľúbeným astrológom. Ani lekári nezarezali do živého, kým to hviezdy neodobrili. Najstaršie písomné záznamy o čítaní z hviezd pochádzajú už z obdobia Sumerov a Babylónčanov, teda spred takmer štyroch tisíc rokov.

Poviete si, že ak to už tak dlho pretrváva a aj v dnešnej dobe dokáže tvrdiť väčšina Slovákov, že horoskopy vedia do určitej miery predpovedať ich budúcnosť, že tieto predpovede museli byť vedecky nespočetnekrát potvrdené... ANI NÁHODOU!

Tak zistime, ako to funguje. Akokoľvek sa budete chcieť od zástancov astrológie dozvedieť, ako vlastne hviezdy a planéty pôsobia na naše osudy alebo či ich len predpovedajú, nedozviete sa žiadnu priamu informáciu. Odpoveď najčastejšie znie "Proste to tak funguje." alebo "Viem, že to funguje, lebo to mám na sebe otestované a sedelo to presne a zmenilo mi to život."

Čo presne to predpovedalo a ako to dokázalo sa však nedozviete. Ani to, akou silou či energiou to tie nebeské objekty robia, na čo konkrétne v nás pôsobia či ako dokážu meniť celé politicko-spoločenské udalosti, ktoré astrológovia z hviezd vyčítavajú.

Aj keď teda netušíme, ako to robia a nedokážeme tieto "energie" priamo merať, možno vieme aspoň hodnoverne štatisticky dokázať, že je to absolútne spoľahlivá metóda predpovedí... Niečo ako kvantové deje, ktoré síce nechápeme do hĺbky, no ako povedal Dawkins "niektoré predpovede kvantovej fyziky boli overené s takou presnosťou, že sa dá porovnať s presnosťou odhadu vzdialenosti medzi New Yorkom a Los Angeles na hrúbku vlasu."

Sú horoskopy teda overiteľné a vedecky potvrditeľné predpovede? Skúsme sa pozrieť na niekoľko z množstva zaujímavých testov.

Ak aj horoskopy ako tak pasujú na určitú osobu, tak to je len preto, lebo sú písane natoľko vágne a všeobecne, že si v nich každý nájde niečo, čo na neho sedí. V psychológii sa tomu hovorí Barnumov/Forerov efekt. Mnohokrát boli testovaní ľudia, ktorým boli horoskopy iných znamení podané ako vlastné a iba názov znamenia v hlavičke bol vymenený. Väčšina opýtaných sa zhodla, že tento cudzí horoskop ich výborne vystihuje.

Hmmm, záhada.

Zaujímavý test navrhol austrálsky výskumník Geoffrey Dean, ktorý dal astrológom identifikovať v skupine 60 výrazne extrovertných a 60 výrazne introvertných ľudí. Výsledky dokonale zodpovedali náhodnému rozdeleniu pravdepodobnosti. Takmer rovnakého výsledku s 50,2% zhodou by sa totiž dopracovali aj hádzaním mince.

Hmmm, záhada.

Ale pri astrológii nejde len o malé predpovede osobných úspechov - finančných, partnerských a zdravotných, aké vidíte v novinových stĺpčekoch. Mnoho známych astrológov predpovedalo z hviezd to najpodstatnejšie - koniec sveta. A nepotrebovali ani Bibliu, ako to robí iná skupinka pomätencov. Títo využívali konštelácie hviezd, ktoré sa vraj nikdy nemýlia. A tak nás čakal koniec sveta už mnohokrát. Predpovedané boli napríklad roky 1500 (Agostino Nifo), 1524 (Johann Virdun), 1736 (William Whiston), 1881 (Leonardo Bruni) a mnohé ďalšie. Všetky sme záhadne prežili, alebo nie?

Hmmm, záhada.

Pekný test navrhol aj holandský skeptik Rob Nanninga, ktorý nechal sedem ľudí s rôznymi životnými príbehmi vyplniť dotazník o sebe s vypichnutím najdôležitejších životných udalostí. Päťdesiat skúsených astrológov malo zoradiť tieto udalosti s dotazníkmi. Bola im dokonca ponúknutá značná finančná odmena, ak dokážu spárovať všetkých sedem údajov. Ten najúspešnejší astrológ sa trafil iba v troch prípadoch, čo zodpovedalo aj výsledku najlepšieho tipujúceho z kontrolnej skupiny skeptikov. Polovica astrológov (presne 22 z nich) nemala ANI JEDNU správnu odpoveď. Priemerné skóre bolo 0,75, čiže uhádli v priemere menej ako jedného. Skúsenejší astrológovia neboli ani úspešnejší, než začiatočníci. Zaujímavé je dodať, že väčšina astrológov si veľmi verila a tipovala, že dajú všetky odpovede správne. Ani jeden netipoval, že trafí menej ako štyri správne.

Hmmm, záhada.

Ale tak to v pseudovede funguje. Ak sa NÁHODOU nájde zhoda, tak je to v praxi buď kvôli príliš všeobecnému popisu (ako napríklad stotožnenie sa s odpoveďou na otázku "Záleží vám na tom, aby vás iní ľudia mali radi?") alebo ide o zjavne veľkú pravdepodobnosť predpovedanej udalosti (ako napríklad "Hviezdy vravia, že čoskoro sa z chrípky uzdravíte"). Takýto úspech v predpovedi sa dobre roztrubuje naokolo. Avšak ak niečo nesedí, tak sa to statočne ignoruje a nerozpráva sa o tom.

Tak fungujú horoskopy a doposiaľ valná väčšina akýchkoľvek relevantných testov preukazovala, že náhoda ponúka rovnakú odpoveď ako hviezdy.

Buďte teda skeptickí aj keď sa vám nepodarilo narodiť v znamení strelca.