Deň venovaný matkám - i tým panenským

09.05.2021

Dnes by som chcel vzdať vďaku a poklonu všetkým mamám, ktoré s láskou vychovali svoje deti a obetovali tejto náročnej a zodpovednej úlohe obrovskú časť energie, času a pohodlia.

👩‍👦‍👦💖

Pri tejto príležitosti nechcem opomenúť ani úžasné matky z fantasy sveta, príbehov a mytológie, ktoré dokázali zázračne počať svoje deti bez nutnosti sexuálneho spojenia so svojimi partnermi.

Zďaleka to nie sú len matky z dnešného mému. Objavovali sa aj v príbehoch aztékov (Huitzilopochtli), frýgov (Attis), mongólov (Čingischán), egypťanov (Hórus) i mnohých iných kultúrach.

I zoroastrizmus (Zarathuštra) či grécke a rímske polyteistické náboženstvá (Merkur, Romulus, Perseus,...) boli plné zázračných zrodení, väčšinou z panien - a tie mali výrazný vplyv aj na formovanie blízkovýchodných mýtov, vrátane tých kresťanských.

Jednosmerné pôrodné cesty boli zjavne v mnohých náboženstvách pomerne populárne.

Príbehy o počatí bez mužskej pomoci neboli bežné len pri vymýšľaní príbehov dávnych náboženstiev. Podľa štatistík dokonca aj v dnešnej dobe 1 z 200 mladých Američaniek tvrdí, že počala čisto panensky, a teda bez sexu. 😲

Z výskumu neprekvapujúco vyplýva, že na tvrdenie o asexuálnom počatí má veľký vplyv napríklad to, nakoľko je v rodine pozitívne presadzovaná myšlienka predmanželskej abstinencie alebo nakoľko stresujúca je predstava diskusie témy sexu a rodičovstva v rámci rodiny budúcej matky. Z 18.000 opýtaných to výrazne častejšie tvrdili mladšie dievčatá.

Čo mala teda tvrdiť taká mladá židovka v morálne zaostalej spoločnosti, keď zrazu otehotnela...

Ako teda boli tieto ženy oplodnené a zároveň ostali pannami? Ak vylúčime časté zjavné klamstvo 🤥 je možné uviesť, že mužská spermia sa pri istých podmienkach vie dostať do ženskej maternice aj bez penetrácie (bez koitu 👉👌).

🧬 Otázkou ostáva, či by sa z vedeckého hľadiska mohlo stať, že by žena počala aj bez oplodnenia jej vajíčka. Nuž, u samičiek je to teoreticky možné. Tento spôsob rozmnožovania sa nazýva partenogenéza.

Možnosť takého splodenia je výrazne menšia a navyše u cicavcov až takmer nemožná. Je pravda, že v prírode existuje mnoho druhov, ktorých samičky príležitostne dokážu počať potomka bez pomoci samčeka (napríklad včely 🐝 či veľmi ojedinele aj hady 🐍 alebo žraloky 🦈), no u ľudí by museli v chémii človeka nastať súčasne množstvá nepravdepodobných udalostí. A tu je potom pravdepodobnosť, že žena sama počne potomka nepredstaviteľne malá. Asi tak jedna ku septiliónu. Určite nie spomínaných 1:200. 🤦‍♂️

🙋 Takže mohlo by sa hypoteticky takto vysvetliť napríklad panenské počatie Ježiša? Nuž, sklamem vás. 🙅‍♀️ Nemohlo. Pri takomto splodení sa samičke totiž bez samčekovho chromozómu môže narodiť jedine samička. Čiže Ježiš by musel byť ženou 👧

Existujú teda oveľa rozumnejšie vysvetlenia toho, ako sa Mária stala pannou. Okrem klamstva či pretvárania príbehu je najrozumnejším aj tak variant, že Mária sa pravdepodobne stala pannou len vďaka zlému prekladu hebrejského slova "almah", ktorý má aj význam "mladá žena". Ak by totiž židia chceli jednoznačne uviesť, že Mária bola pannou (sexuálne neskúsenou ženou), tak by použili jasnejšie slovo "parthenos".

Ešte raz, prajem pekný deň všetkým matkám bez rozdielu. Obzvlášť však ďakujem tým matkám, ktoré sa snažia svoje deti vychovávať k racionalite, zdravému skepticizmu, tolerancii a humanizmu. 👍